Nic nie znaleziono
LOKALIZACJA: lokalizacja jest jednym z głównych atutów przedstawionej nieruchomości. Gdańska Starówka jest na wyciągnięcie ręki, a powstające właśnie Forum Gdańsk dodatkowo zwiększa atrakcyjność oferty. Wraz z powstaniem Forum do użytku mieszkańców oddane zostaną wszystkie środki transportu miejskiego (przystanek autobusowy, tramwajowy, kolejka SKM) co sprawi, że ta lokalizacja stanie się prawdziwym węzłem komunikacyjnym. Zwiększy to oczywiście ruch pieszych co może pozytywnie wpłynąć na np. ilość klientów w zależności od prowadzonej działalności. W odległości 400 m powstaje także parking wielopoziomowy, który w niedalekiej przyszłości zapewni dużą ilość miejsc parkingowych. LOKAL: przestronny, jasny lokal użytkowy/mieszkalny o powierzchni 89,38 m2 położony na parterze w pięknej, zadbanej kamienicy blisko Centrum Gdańska. Lokal w bardzo dobrym stanie technicznym. Posiada osobne wejście bezpośrednio z ulicy Okopowej, dzięki czemu jest idealnym miejscem na prowadzenie kancelarii, gabinetu lekarskiego, biura rachunkowego lub innej, wybranej przez nowego właściciela formy działalności. Lokal można przekształcić na lokal mieszkalny i potraktować go jako inwestycję pod wynajem dla turystów czy studentów lub do zamieszkania przez nowego nabywcę. Wszystkie okna PCV – wychodzą na ulicę Okopową oraz na podwórko. Ogrzewanie gazowe. W ofercie 2 plany nieruchomości, jeden z układem obecnym, drugi z układem pierwotym gdzie mamy jedną większą przestrzeń. W łatwy sposób można powrócić do układu pierwotnego. Po wcześniejszym ustaleniu właściciel jest też w stanie dostosować lokal dla przyszłego najemcy. Wysokość pomieszczeń – 3,3m co daje duże możliwości aranżacyjne i oddaje charatker mieszkań i lokali w Gdańskich kamienicach. BUDYNEK: piękna, zabytkowa kamienica wybudowana z cegły około 1905 roku. Budynek ozdobiony wieżyczkami i dużymi balkonami, bardzo reprezentacyjny. Dużym atutem jest bardzo dobry stan budynku. Wejście na klatkę schodową zabezpieczone domofonem na kod. Od strony podwórka ogólnodostępne miejsca postojowe dla mieszkańców. Właściciel oferty: Paweł Skwierawski Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB Instalacje w lokalu: wentylacja, ogrzewanie
89.38 m²
799 000
13.05.2018
Więcejgratka.pl
Lokale znajdują się przy głównej arterii Gdańska przy ulicy Okopowej. Bezpośrednie sąsiedztwo ciągu komunikacji pieszej Głównego Miasta. W pobliżu Stare Miasto, linie autobusowe, tramwaje, PKP/PKS/SKM (0,5km). Budynek znajduje się w okolicy najbardziej reprezentacyjnej części Gdańska. Budynek harmonijnie wkomponowuje się w otaczające go obiekty, co było nie lada wyzwaniem dla architektów. Aluminiowoszklana elewacja z partiami z cegły klinkierowej, spadziste dachy pokryte dachówką, czy asymetria bryły biurowca optycznie nadają mu lekkości i przestrzenności. Standard wykonania i wyposażenia klasyfikuje obiekt w najwyższej kategorii w tej części Gdańska. Do użytku najemców przeznaczono także trzy windy osobowe w tym dwie przy wejściu od strony ulicy Bogusławskiego oraz jedną przy wejściu od ulicy Okopowej, a także windę samochodową. Duży atut budynku stanowi dodatkowa przeszklona winda panoramiczna, z której można podziwiać panoramę Starego Miasta. Cały obiekt jest monitorowany i chroniony przez 24 godziny na dobę. Powierzchnia: 178,44m2 Kondygnacja: I piętro Dostępne: od zaraz Czynsz m2/mc (netto): 45 PLN/m2 Koszty eksploatacyjne netto: 14 PLN/m2 Koszt miejsca parkingowego 270 PLN Standard budynku: winda panoramiczna, 2 poziomy garaży podziemnych, wewnętrzny dziedziniec Numer oferty w biurze: 8102/3762/OLW Oferta opublikowana przez program Trimo
Gdańsk , Pomorskie
179 m²
8 029
20.04.2018
Więcejgumtree.pl
LOKALIZACJA: lokalizacja jest jednym z głównych atutów przedstawionej nieruchomości. Gdańska Starówka jest na wyciągnięcie ręki, a powstające właśnie Forum Gdańsk dodatkowo zwiększa atrakcyjność oferty. Wraz z powstaniem Forum do użytku mieszkańców oddane zostaną wszystkie środki transportu miejskiego (przystanek autobusowy, tramwajowy, kolejka SKM) co sprawi, że ta lokalizacja stanie się prawdziwym węzłem komunikacyjnym. Zwiększy to oczywiście ruch pieszych co może pozytywnie wpłynąć na np. ilość klientów w zależności od prowadzonej działalności. W odległości 400 m powstaje także parking wielopoziomowy, który w niedalekiej przyszłości zapewni dużą ilość miejsc parkingowych. LOKAL: przestronny, jasny lokal użytkowy/mieszkalny o powierzchni 89,38 m2 położony na parterze w pięknej, zadbanej kamienicy blisko Centrum Gdańska. Lokal w bardzo dobrym stanie technicznym. Posiada osobne wejście bezpośrednio z ulicy Okopowej, dzięki czemu jest idealnym miejscem na prowadzenie kancelarii, gabinetu lekarskiego, biura rachunkowego lub innej, wybranej przez nowego właściciela formy działalności. Lokal można przekształcić na lokal mieszkalny i potraktować go jako inwestycję pod wynajem dla turystów czy studentów lub do zamieszkania przez nowego nabywcę. Wszystkie okna PCV – wychodzą na ulicę Okopową oraz na podwórko. Ogrzewanie gazowe. W ofercie 2 plany nieruchomości, jeden z układem obecnym, drugi z układem pierwotym gdzie mamy jedną większą przestrzeń. W łatwy sposób można powrócić do układu pierwotnego. Po wcześniejszym ustaleniu właściciel jest też w stanie dostosować lokal dla przyszłego najemcy. Wysokość pomieszczeń – 3,3m co daje duże możliwości aranżacyjne i oddaje charatker mieszkań i lokali w Gdańskich kamienicach. BUDYNEK: piękna, zabytkowa kamienica wybudowana z cegły około 1905 roku. Budynek ozdobiony wieżyczkami i dużymi balkonami, bardzo reprezentacyjny. Dużym atutem jest bardzo dobry stan budynku. Wejście na klatkę schodową zabezpieczone domofonem na kod. Od strony podwórka ogólnodostępne miejsca postojowe dla mieszkańców. Właściciel oferty: Paweł Skwierawski 1905 parking naziemny
Gdańsk, Śródmieście, Okopowa
89.38 m²
799 000
25.04.2018
Więcejoferty.net
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO POŁOŻONEJ W SŁUPSKU PRZY UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA 28-31. (Tabela w zdjeciu) Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Morcinka” w Słupsku, zatwierdzony uchwałą Nr LIV/717/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 maja 2014 roku, działki nr 312/45 i nr 312/42 znajdują się na terenie oznaczonym w planie symbolem 03.7.MW,U – tereny mieszkaniowe wielorodzinne, tereny usług. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków; na nieruchomości znajdują się obiekty wpisane do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków: budynek oddziału laryngologii i okulistyki wraz z podjazdem (posadowiony na działce nr 312/42). Warunki przetargu: 1. Umowa najmu będzie zawarta na czas oznaczony 7 lat, jednak nie dłużej niż do dnia zbycia nieruchomości. W uzasadnionych przypadkach Wynajmujący dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania najmu, który będzie jednak trwał nie dłużej niż 7 lat. 2. Wszelkie nakłady poniesione przez Najemcę, bez względu na ich charakter (konieczne i ulepszenia) przypadają Wynajmującemu. Najemcy nie przysługuje roszczenie o zwrot ich wartości. 3. Na zabezpieczenie należności z tytułu najmu nieruchomości, Najemca dokona wpłaty kaucji gwarancyjnej na konto Wynajmującego. Kaucja będzie wynosić 1-krotność miesięcznego czynszu brutto (z VAT), obliczona według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu. 4. Dopuszczalny sposób wykorzystania nieruchomości obejmuje wyłącznie następujące funkcje: usługi administracyjno - biurowe, oświatowe, edukacyjne, handlowe, gastronomiczne, magazynowe i usługi zbiorowego zakwaterowania. 5. Niezależnie od czynszu, Najemca zobowiązany będzie ponosić opłaty za media na podstawie odrębnych umów zawartych przez Najemcę z gestorami sieci. (z wyłączeniem opłaty za odprowadzenie ścieków dla budynku na działce nr 312/45, opłatę za odprowadzanie ścieków do czasu wybudowania nowego przyłącza kanalizacyjnego Najemca będzie płacił na podstawie oddzielnych faktur wystawianych przez właściciela nieruchomości). 6. Budynki wyposażone są w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej oraz w system ogrzewania. 7. Czynsz wnoszony w terminie najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca, z góry za dany miesiąc. Czynsz podlegać będzie podwyższeniu o procentowy wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – raz w roku, od miesiąca następnego po ogłoszeniu Komunikatu Prezesa GUS-u w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych o wskaźnik za rok poprzedni. 8. Najemca zobowiązany będzie w szczególności do: 1) ponoszenia kosztów podatku od nieruchomości według stawek obowiązujących na podstawie właściwych uchwał Rady Miejskiej Słupsk, 2) prowadzenia książki obiektu budowlanego oraz poddawania budynku i obiektów kontrolom, o których mowa w art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli usunąć stwierdzone uszkodzenia i uzupełnić braki, 3) dokonywania na własny koszt wszelkich napraw, prac remontowych i konserwacyjnych niezbędnych dla zapewnienia właściwego stanu technicznego i eksploatacyjnego przedmiotu najmu, zwłaszcza utrzymania go w stanie niepogorszonym. 4) wykonania prawidłowego podłączenia przedmiotu najmu do istniejących instalacji, weryfikacji wewnętrznych instalacji i w razie konieczności wykonania remontu i dostosowania do własnych potrzeb oraz do dokonywania na własny koszt ich napraw i konserwacji, w tym niezwłoczne usuwanie awarii, w szczególności ich niedrożności. Przetarg odbędzie się w dniu 17 maja 2018 r. dla pozycji nr 1 w tabeli o godzinie 10:00, dla pozycji nr 2 w tabeli o godzinie 10:30 w pokoju nr 1.08, na parterze w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58. Wadium płatne przelewem bankowym na konto PKO BP S.A. nr 62 1020 1811 0000 0102 0312 3098 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa ( pokaż numer ) Gdańsk w terminie do 14 maja 2018 r. (ostateczny termin wpływu środków na konto urzędu) pod rygorem niedopuszczenia do uczestnictwa w przetargu. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem oraz warunkami przetargu i ich akceptacją. Wpłacone przez zwycięzcę przetargu wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli zwycięzca przetargu nie przystąpi do zawarcia umowy najmu w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 14 dni od dnia zamknięcia przetargu i na warunkach określonych w przetargu lub zawarcie umowy najmu stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy przetargu. Dodatkowe informacje na temat przetargu: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Majątku i Geodezji, ul. Rzeźnicka 58, Gdańsk, e-mail: , nr tel. ( pokaż numer ) , ( pokaż numer ) . Kontakt: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego tel: ( pokaż numer ) Cena 5 800 zł Powierzchnia 496 m² Piętro: parter Przeznaczenie lokalu: biurowy
Słupsk, Mikołaja Kopernika
496 m²
5 800
25.04.2018
Więcejotodom.pl
LOKALIZACJA: lokalizacja jest jednym z głównych atutów przedstawionej nieruchomości. Gdańska Starówka jest na wyciągnięcie ręki, a powstające właśnie Forum Gdańsk dodatkowo zwiększa atrakcyjność oferty. Wraz z powstaniem Forum do użytku mieszkańców oddane zostaną wszystkie środki transportu miejskiego (przystanek autobusowy, tramwajowy, kolejka SKM) co sprawi, że ta lokalizacja stanie się prawdziwym węzłem komunikacyjnym. Zwiększy to oczywiście ruch pieszych co może pozytywnie wpłynąć na np. ilość klientów w zależności od prowadzonej działalności. W odległości 400 m powstaje także parking wielopoziomowy, który w niedalekiej przyszłości zapewni dużą ilość miejsc parkingowych. LOKAL: przestronny, jasny lokal użytkowy/mieszkalny o powierzchni 89,38 m2 położony na parterze w pięknej, zadbanej kamienicy blisko Centrum Gdańska. Lokal w bardzo dobrym stanie technicznym. Posiada osobne wejście bezpośrednio z ulicy Okopowej, dzięki czemu jest idealnym miejscem na prowadzenie kancelarii, gabinetu lekarskiego, biura rachunkowego lub innej, wybranej przez nowego właściciela formy działalności. Lokal można przekształcić na lokal mieszkalny i potraktować go jako inwestycję pod wynajem dla turystów czy studentów lub do zamieszkania przez nowego nabywcę. Wszystkie okna PCV – wychodzą na ulicę Okopową oraz na podwórko. Ogrzewanie gazowe. W ofercie 2 plany nieruchomości, jeden z układem obecnym, drugi z układem pierwotym gdzie mamy jedną większą przestrzeń. W łatwy sposób można powrócić do układu pierwotnego. Po wcześniejszym ustaleniu właściciel jest też w stanie dostosować lokal dla przyszłego najemcy. Wysokość pomieszczeń – 3,3m co daje duże możliwości aranżacyjne i oddaje charatker mieszkań i lokali w Gdańskich kamienicach. BUDYNEK: piękna, zabytkowa kamienica wybudowana z cegły około 1905 roku. Budynek ozdobiony wieżyczkami i dużymi balkonami, bardzo reprezentacyjny. Dużym atutem jest bardzo dobry stan budynku. Wejście na klatkę schodową zabezpieczone domofonem na kod. Od strony podwórka ogólnodostępne miejsca postojowe dla mieszkańców. Właściciel oferty: Paweł Skwierawski
Gdańsk, Śródmieście, Okopowa
6 pokoi
89.38 m²
799 000
3.05.2018
Więcejmorizon.pl
LOKALIZACJA: lokalizacja jest jednym z głównych atutów przedstawionej nieruchomości. Gdańska Starówka jest na wyciągnięcie ręki, a powstające właśnie Forum Gdańsk dodatkowo zwiększa atrakcyjność oferty. Wraz z powstaniem Forum do użytku mieszkańców oddane zostaną wszystkie środki transportu miejskiego (przystanek autobusowy, tramwajowy, kolejka SKM) co sprawi, że ta lokalizacja stanie się prawdziwym węzłem komunikacyjnym. Zwiększy to oczywiście ruch pieszych co może pozytywnie wpłynąć na np. ilość klientów w zależności od prowadzonej działalności. W odległości 400 m powstaje także parking wielopoziomowy, który w niedalekiej przyszłości zapewni dużą ilość miejsc parkingowych. LOKAL: przestronny, jasny lokal użytkowy/mieszkalny o powierzchni 89,38 m2 położony na parterze w pięknej, zadbanej kamienicy blisko Centrum Gdańska. Lokal w bardzo dobrym stanie technicznym. Posiada osobne wejście bezpośrednio z ulicy Okopowej, dzięki czemu jest idealnym miejscem na prowadzenie kancelarii, gabinetu lekarskiego, biura rachunkowego lub innej, wybranej przez nowego właściciela formy działalności. Lokal można przekształcić na lokal mieszkalny i potraktować go jako inwestycję pod wynajem dla turystów czy studentów lub do zamieszkania przez nowego nabywcę. Wszystkie okna PCV – wychodzą na ulicę Okopową oraz na podwórko. Ogrzewanie gazowe. W ofercie 2 plany nieruchomości, jeden z układem obecnym, drugi z układem pierwotym gdzie mamy jedną większą przestrzeń. W łatwy sposób można powrócić do układu pierwotnego. Po wcześniejszym ustaleniu właściciel jest też w stanie dostosować lokal dla przyszłego najemcy. Wysokość pomieszczeń – 3,3m co daje duże możliwości aranżacyjne i oddaje charatker mieszkań i lokali w Gdańskich kamienicach. BUDYNEK: piękna, zabytkowa kamienica wybudowana z cegły około 1905 roku. Budynek ozdobiony wieżyczkami i dużymi balkonami, bardzo reprezentacyjny. Dużym atutem jest bardzo dobry stan budynku. Wejście na klatkę schodową zabezpieczone domofonem na kod. Od strony podwórka ogólnodostępne miejsca postojowe dla mieszkańców. Właściciel oferty: Paweł Skwierawski Cena 799 000 zł Powierzchnia 89,38 m² Rynek: wtórny Piętro: parter dojazd asfaltowy ogrzewanie parking
Gdańsk, Śródmieście, Okopowa
89.38 m²
799 000
25.04.2018
Więcejotodom.pl
LOKALIZACJA: lokalizacja jest jednym z głównych atutów przedstawionej nieruchomości. Gdańska Starówka jest na wyciągnięcie ręki, a powstające właśnie Forum Gdańsk dodatkowo zwiększa atrakcyjność oferty. Wraz z powstaniem Forum do użytku mieszkańców oddane zostaną wszystkie środki transportu miejskiego (przystanek autobusowy, tramwajowy, kolejka SKM) co sprawi, że ta lokalizacja stanie się prawdziwym węzłem komunikacyjnym. Zwiększy to oczywiście ruch pieszych co może pozytywnie wpłynąć na np. ilość klientów w zależności od prowadzonej działalności. W odległości 400 m powstaje także parking wielopoziomowy, który w niedalekiej przyszłości zapewni dużą ilość miejsc parkingowych. LOKAL: przestronny, jasny lokal użytkowy/mieszkalny o powierzchni 89,38 m2 położony na parterze w pięknej, zadbanej kamienicy blisko Centrum Gdańska. Lokal w bardzo dobrym stanie technicznym. Posiada osobne wejście bezpośrednio z ulicy Okopowej, dzięki czemu jest idealnym miejscem na prowadzenie kancelarii, gabinetu lekarskiego, biura rachunkowego lub innej, wybranej przez nowego właściciela formy działalności. Lokal można przekształcić na lokal mieszkalny i potraktować go jako inwestycję pod wynajem dla turystów czy studentów lub do zamieszkania przez nowego nabywcę. Wszystkie okna PCV – wychodzą na ulicę Okopową oraz na podwórko. Ogrzewanie gazowe. W ofercie 2 plany nieruchomości, jeden z układem obecnym, drugi z układem pierwotym gdzie mamy jedną większą przestrzeń. W łatwy sposób można powrócić do układu pierwotnego. Po wcześniejszym ustaleniu właściciel jest też w stanie dostosować lokal dla przyszłego najemcy. Wysokość pomieszczeń – 3,3m co daje duże możliwości aranżacyjne i oddaje charatker mieszkań i lokali w Gdańskich kamienicach. BUDYNEK: piękna, zabytkowa kamienica wybudowana z cegły około 1905 roku. Budynek ozdobiony wieżyczkami i dużymi balkonami, bardzo reprezentacyjny. Dużym atutem jest bardzo dobry stan budynku. Wejście na klatkę schodową zabezpieczone domofonem na kod. Od strony podwórka ogólnodostępne miejsca postojowe dla mieszkańców.
Gdańsk, Śródmieście, ul. Okopowa
89 m²
799 000
26.04.2018
Więcejpartnerzy.pl
LOKALIZACJA: lokalizacja jest jednym z głównych atutów przedstawionej nieruchomości. Gdańska Starówka jest na wyciągnięcie ręki, a powstające właśnie Forum Gdańsk dodatkowo zwiększa atrakcyjność oferty. Wraz z powstaniem Forum do użytku mieszkańców oddane zostaną wszystkie środki transportu miejskiego (przystanek autobusowy, tramwajowy, kolejka SKM) co sprawi, że ta lokalizacja stanie się prawdziwym węzłem komunikacyjnym. Zwiększy to oczywiście ruch pieszych co może pozytywnie wpłynąć na np. ilość klientów w zależności od prowadzonej działalności. W odległości 400 m powstaje także parking wielopoziomowy, który w niedalekiej przyszłości zapewni dużą ilość miejsc parkingowych. LOKAL: przestronny, jasny lokal użytkowy/mieszkalny o powierzchni 89,38 m2 położony na parterze w pięknej, zadbanej kamienicy blisko Centrum Gdańska. Lokal w bardzo dobrym stanie technicznym. Posiada osobne wejście bezpośrednio z ulicy Okopowej, dzięki czemu jest idealnym miejscem na prowadzenie kancelarii, gabinetu lekarskiego, biura rachunkowego lub innej, wybranej przez nowego właściciela formy działalności. Lokal można przekształcić na lokal mieszkalny i potraktować go jako inwestycję pod wynajem dla turystów czy studentów lub do zamieszkania przez nowego nabywcę. Wszystkie okna PCV – wychodzą na ulicę Okopową oraz na podwórko. Ogrzewanie gazowe. W ofercie 2 plany nieruchomości, jeden z układem obecnym, drugi z układem pierwotym gdzie mamy jedną większą przestrzeń. W łatwy sposób można powrócić do układu pierwotnego. Po wcześniejszym ustaleniu właściciel jest też w stanie dostosować lokal dla przyszłego najemcy. Wysokość pomieszczeń – 3,3m co daje duże możliwości aranżacyjne i oddaje charatker mieszkań i lokali w Gdańskich kamienicach. BUDYNEK: piękna, zabytkowa kamienica wybudowana z cegły około 1905 roku. Budynek ozdobiony wieżyczkami i dużymi balkonami, bardzo reprezentacyjny. Dużym atutem jest bardzo dobry stan budynku. Wejście na klatkę schodową zabezpieczone domofonem na kod. Od strony podwórka ogólnodostępne miejsca postojowe dla mieszkańców. Właściciel oferty: Paweł Skwierawski Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Pomorskie,Gdańsk,Śródmieście,Okopowa
799 000
25.04.2018
Więcejdomiporta.pl
Lokale znajdują się przy głównej arterii Gdańska przy ulicy Okopowej. Bezpośrednie sąsiedztwo ciągu komunikacji pieszej Głównego Miasta. W pobliżu Stare Miasto, linie autobusowe, tramwaje, PKP/PKS/SKM (0,5km). Budynek znajduje się w okolicy najbardziej reprezentacyjnej części Gdańska. Budynek harmonijnie wkomponowuje się w otaczające go obiekty, co było nie lada wyzwaniem dla architektów. Aluminiowoszklana elewacja z partiami z cegły klinkierowej, spadziste dachy pokryte dachówką, czy asymetria bryły biurowca optycznie nadają mu lekkości i przestrzenności. Standard wykonania i wyposażenia klasyfikuje obiekt w najwyższej kategorii w tej części Gdańska. Do użytku najemców przeznaczono także trzy windy osobowe w tym dwie przy wejściu od strony ulicy Bogusławskiego oraz jedną przy wejściu od ulicy Okopowej, a także windę samochodową. Duży atut budynku stanowi dodatkowa przeszklona winda panoramiczna, z której można podziwiać panoramę Starego Miasta. Cały obiekt jest monitorowany i chroniony przez 24 godziny na dobę. Do wynajęcia lokal o powierzchni 346m2 na parterze. Na powierzchnię składa się lokal 160,69m2 oraz 185,31m2 (możliwość połączenia wejściem) Cechy: przystosowanie dla niepełnosprawnych, możliwość aranżacji, atrakcyjna lokalizacja i warunki najmu. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły Numer oferty w biurze: 7982/3762/OLW Oferta opublikowana przez program Trimo
Gdańsk , Pomorskie
346 m²
19 030
20.04.2018
Więcejgumtree.pl
Lokale znajdują się przy głównej arterii Gdańska przy ulicy Okopowej. Bezpośrednie sąsiedztwo ciągu komunikacji pieszej Głównego Miasta. W pobliżu Stare Miasto, linie autobusowe, tramwaje, PKP/PKS/SKM (0,5km). Budynek znajduje się w okolicy najbardziej reprezentacyjnej części Gdańska. Budynek harmonijnie wkomponowuje się w otaczające go obiekty, co było nie lada wyzwaniem dla architektów. Aluminiowo-szklana elewacja z partiami z cegły klinkierowej, spadziste dachy pokryte dachówką, czy asymetria bryły biurowca optycznie nadają mu lekkości i przestrzenności. Standard wykonania i wyposażenia klasyfikuje obiekt w najwyższej kategorii w tej części Gdańska. Do użytku najemców przeznaczono także trzy windy osobowe w tym dwie przy wejściu od strony ulicy Bogusławskiego oraz jedną przy wejściu od ulicy Okopowej, a także windę samochodową. Duży atut budynku stanowi dodatkowa przeszklona winda panoramiczna, z której można podziwiać panoramę Starego Miasta. Cały obiekt jest monitorowany i chroniony przez 24 godziny na dobę. Do wynajęcia lokal o powierzchni 160,69 na parterze. Cechy: przystosowanie dla niepełnosprawnych, możliwość aranżacji, atrakcyjna lokalizacja i warunki najmu. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły
woj. pomorskie,Gdańsk,Okopowa
160 m²
8 837
16.03.2018
Więcejszybko.pl