Nic nie znaleziono
Complain
Lokalizacja. Nieruchomość położona w pobliżu modlińskiej Cytadeli, w odległości zaledwie 2 km od lotniska Modlin.; Opis i charakterystyka. Działka posiada nieregularny kształt, zbliżony do trapezu. Od strony zachodniej przylega do drogi dojazdowej – ulicy Obwodowej, od strony wschodniej przylega do ulicy Chałubińskiego, od strony południowej do drogi dojazdowej – działki nr 1/7 (ul. Szpitalna). Działka jest ogrodzona. Na teren działki prowadzą trzy bramy: pierwsza od strony wschodniej zlokalizowana przy budynku portierni; druga zlokalizowana w południowo-zachodnim rogu działki, trzecia od strony południowej prowadząca do utwardzonego placu zlokalizowanego obok zbiornika na olej opałowy. Działka jest zagospodarowana, posiada utwardzone podjazdy i podejścia, oraz plac położony w północnej części nieruchomości. W zachodniej części działki, wzdłuż jej granicy biegnie odcinek wewnętrznej drogi rokadowej twierdzy, obsadzonej szpalerami drzew, od okresu międzywojennego noszącej nazwę ul. Obwodowej. Działka zabudowana jest budynkiem użytkowym, dawną wartownią, posiadającym nr inwentarzowy 70 oraz budynkiem portierni. Budynek użytkowy jest murowany, parterowy w całości odnowiony w 1995 r., posiada szerokość ok. 10 m oraz długość wynoszącą ok. 95 m. Budynek posiada nową stolarkę okienną i drzwiową, nowe poszycie dachu. Okna zabezpieczone roletami antywłamaniowymi z tworzywa sztucznego, sterowanych ręcznie. Ponadto budynek jest wyposażony w następujące instalacje wewnętrzne: wodno-kanalizacyjną, c.o., elektryczną. Powierzchnia ogólna budynku wynosi 920,18 m2. Budynek składa się z 36 pomieszczeń o powierzchni od 1,10 m2 do 119,25 m2. Łączna powierzchnia użytkowa pomieszczeń wynosi 885,90 m2. Pomieszczenia te tworzą 4 kompleksy, oddzielone od siebie ścianami działowymi, posiadające odrębne wejścia. Ściany działowe wykonane z płyty kartonowo-gipsowej lub cegły, umożliwiają dokonanie przebudowy pomieszczeń. - Kompleks nr 1 obejmujący pomieszczenia od nr 1 do nr 16 o łącznej powierzchni użytkowej 422,27 m2, położony we wschodniej części budynku, składający się z pomieszczeń biurowych z zapleczem socjalnym oraz sanitarnym, magazynu o powierzchni 137 m2 oraz pomieszczenia w którym zlokalizowany jest agregat prądotwórczy. Do kompleksu prowadzą 4 wejścia. Jedno wejście zlokalizowane we wschodniej ścianie szczytowej budynku, wyposażone w drzwi aluminiowe, prowadzi do przedsionka w którym są zamontowane stalowe antywłamaniowe drzwi typu „Gerda”. Drugie wejście zlokalizowane w południowo-wschodniej części budynku wyposażone w antywłamaniowe drzwi typu „Gerda”. Dwa wejścia zlokalizowane w północnej ścianie budynku, o szerokości 2 m, prowadzą do pomieszczenia magazynu oraz pomieszczenia z agregatem. - Kompleks nr 2 obejmujący pomieszczenia od nr 17 do nr 28 o łącznej powierzchni użytkowej 215,89 m2, położony w części środkowej budynku, składający się z pomieszczeń biurowych z zapleczem sanitarnym oraz pomieszczeń w których zlokalizowany jest kocioł oraz zbiornik na olej opałowy. Do kompleksu prowadzą 2 wejścia zlokalizowane w północnej ścianie budynku. - Kompleks nr 3 obejmujący pomieszczenia od nr 29 do nr 32 o łącznej powierzchni użytkowej 211,22 m2, położony w części zachodniej budynku, składający się z pomieszczeń technicznych, w których zlokalizowane są urządzenia telekomunikacyjne oraz elektrotechniczne. Urządzenia zostaną zdemontowane i usunięte z pomieszczeń przez najemcę. Po usunięciu urządzeń pomieszczenia mogą pełnić rolę magazynów. Do kompleksu prowadzą 2 wejścia, jedno zlokalizowane w północnej ścianie budynku, drugie w zachodniej ścianie szczytowej. - Kompleks nr 4 obejmujący pomieszczenia od nr 33 do nr 36 o łącznej powierzchni użytkowej 36,52 m2, składający się z pomieszczeń biurowych z zapleczem socjalnym oraz sanitarnym. Do kompleksu prowadzi 1 wejście zlokalizowane w południowo-zachodniej części budynku. Ponadto na działce znajduje się mały murowany budynek ochrony o powierzchni ogólnej 35,94 m2. Budynek składa się z 6 pomieszczeń z zapleczem socjalnym oraz sanitarnym. Na nieruchomości znajduje się zbiornik podziemny, w którym przechowywany jest olej opałowy. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny Twierdzy Modlin tj. dziedziniec Korony Utrackiej, tereny leśne, teren zabudowany garażami oraz kaplica, a także zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Ulice Obwodowa, Chałubińskiego oraz Szpitalna są drogami gminnymi. Nieruchomość wyposażona jest w nw. sieci: - sieć energetyczna – na nieruchomości znajduje się sieć kablowa Nn o długości 562 m stanowiąca własność AMW i podlegająca sprzedaży wraz z nieruchomością. Ponadto przez teren działki przebiegają nie będące własnością AMW sieci: kablowa SN 2x87 m (zasilanie trafostacji nr 0812 – własność PGE); sieć napowietrzna SN 44 m (zasilanie transformatora poza terenem działki – własność PGE). Zasilanie obiektów odbywa się z trafostacji usytuowanej na działce 1/16 siecią kablową niskiego napięcia. Moc przyłączeniowa wynosi 200 KW, - sieć wodociągowa – na nieruchomości znajdują się będące własnością AMW oraz podlegające sprzedaży sieci wodociągowe o łącznej długości 193 m. Ponadto na nieruchomości znajduje się będący własnością 26 WOG w Zegrzu wodociąg o długości 151 m. - sieć kanalizacyjna – przez działkę, przy jej wschodniej granicy przebiega kanalizacja sanitarna o długości 71 m, będąca własnością 26 WOG w Zegrzu przez którą odprowadzane są ścieki z innych nieruchomości położonych na terenie Twierdzy Modlin m.in. sąsiedniej nieruchomości zabudowanej kaplicą. Ponadto na nieruchomości znajduje się będąca własnością AMW i podlegająca sprzedaży wraz z nieruchomością kanalizacja sanitarna DN200 o długości 101 m, oraz kanalizacja deszczowa DN250 o długości 158 m odprowadzająca wody opadowe z nawierzchni utwardzonych. - centralne ogrzewanie - budynek jest wyposażony w instalację centralnego ogrzewania z lokalnej kotłowni olejowej. Kotłownia wyposażona jest w kocioł Baltur typ. T-AR 80 o mocy grzewczej 102 KW. W budynku znajduje się zbiornik olejowy DEHOUST 2000 L. Instalacja c.o. wykonana z rur miedzianych, grzejniki stalowe wyposażone w głowice termostatyczne Danfoss. Instalacja połączona jest z zewnętrznym zbiornikiem oleju zlokalizowanym w południowej części działki. - instalacja klimatyzacyjna – budynek wyposażony jest w instalację wentylacyjną i klimatyzacyjną. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany własnym staraniem oraz na własny koszt zapewnić dostawę mediów do nieruchomości.; Szczegóły oferty. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Dwór Mazowiecki, nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym w planie symbolem 9.35 UC – teren o podstawowym przeznaczeniu jako tereny usługowe. Plan ustala następujące warunki: 1/ na terenach zainwestowanych utrzymanie istniejącego zainwestowania z prawem jego zabudowy, przebudowy, modernizacji, po uzyskaniu zgody Konserwatora Zabytków co do formy działalności inwestycyjno-remontowej i przyszłego przeznaczenia obiektów 2/ dopuszcza się usługi towarzyszące i uzupełniające funkcję podstawową, część z istniejących obiektów posiada wartości zabytkowe. Cały teren działki 1/6 jest wpisany do rejestru zabytków, na mocy decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie nr 1062/69 z dnia 19.04.1957 r. wpisującej do rejestru zabytków pod nr 1062/69 Twierdzę Modlin. Na terenie działki nr 1/6 nie znajdują się zabytkowe budynki, a jedynie odcinek historycznej drogi wraz z pozostałościami szpalerów drzew, jednak cała nieruchomość położona jest w obrębie zabytkowego założenia. Powierzchnia gruntu: 0.8191 ha Łączna powierzchnia użytkowa nieruchomości: 920.08 m2 Informacja o wykazie: Wykaz - Najem Kontakt: Bartłomiej Zawadka, Starszy specjalista - (Dział ds. Nieruchomości), tel: (+48,
Nowodworski, Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Szpitalna
920.08 m²
15 043 zł
20.06.2018
Więcejmorizon.pl
Complain
Lokalizacja. Nieruchomość położona w pobliżu modlińskiej Cytadeli, w odległości zaledwie 2 km od lotniska Modlin.; Opis i charakterystyka. Działka posiada nieregularny kształt, zbliżony do trapezu. Od strony zachodniej przylega do drogi dojazdowej - ulicy Obwodowej, od strony wschodniej przylega do ulicy Chałubińskiego, od strony południowej do drogi dojazdowej - działki nr 1/7 (ul. Szpitalna). Działka jest ogrodzona. Na teren działki prowadzą trzy bramy: pierwsza od strony wschodniej zlokalizowana przy budynku portierni; druga zlokalizowana w południowo-zachodnim rogu działki, trzecia od strony południowej prowadząca do utwardzonego placu zlokalizowanego obok zbiornika na olej opałowy. Działka jest zagospodarowana, posiada utwardzone podjazdy i podejścia, oraz plac położony w północnej części nieruchomości. W zachodniej części działki, wzdłuż jej granicy biegnie odcinek wewnętrznej drogi rokadowej twierdzy, obsadzonej szpalerami drzew, od okresu międzywojennego noszącej nazwę ul. Obwodowej. Działka zabudowana jest budynkiem użytkowym, dawną wartownią, posiadającym nr inwentarzowy 70 oraz budynkiem portierni. Budynek użytkowy jest murowany, parterowy w całości odnowiony w 1995 r., posiada szerokość ok. 10 m oraz długość wynoszącą ok. 95 m. Budynek posiada nową stolarkę okienną i drzwiową, nowe poszycie dachu. Okna zabezpieczone roletami antywłamaniowymi z tworzywa sztucznego, sterowanych ręcznie. Ponadto budynek jest wyposażony w następujące instalacje wewnętrzne: wodno-kanalizacyjną, c.o., elektryczną. Powierzchnia ogólna budynku wynosi 920,18 m2. Budynek składa się z 36 pomieszczeń o powierzchni od 1,10 m2 do 119,25 m2. Łączna powierzchnia użytkowa pomieszczeń wynosi 885,90 m2. Pomieszczenia te tworzą 4 kompleksy, oddzielone od siebie ścianami działowymi, posiadające odrębne wejścia. Ściany działowe wykonane z płyty kartonowo-gipsowej lub cegły, umożliwiają dokonanie przebudowy pomieszczeń. - Kompleks nr 1 obejmujący pomieszczenia od nr 1 do nr 16 o łącznej powierzchni użytkowej 422,27 m2, położony we wschodniej części budynku, składający się z pomieszczeń biurowych z zapleczem socjalnym oraz sanitarnym, magazynu o powierzchni 137 m2 oraz pomieszczenia w którym zlokalizowany jest agregat prądotwórczy. Do kompleksu prowadzą 4 wejścia. Jedno wejście zlokalizowane we wschodniej ścianie szczytowej budynku, wyposażone w drzwi aluminiowe, prowadzi do przedsionka w którym są zamontowane stalowe antywłamaniowe drzwi typu „Gerda”. Drugie wejście zlokalizowane w południowo-wschodniej części budynku wyposażone w antywłamaniowe drzwi typu „Gerda”. Dwa wejścia zlokalizowane w północnej ścianie budynku, o szerokości 2 m, prowadzą do pomieszczenia magazynu oraz pomieszczenia z agregatem. - Kompleks nr 2 obejmujący pomieszczenia od nr 17 do nr 28 o łącznej powierzchni użytkowej 215,89 m2, położony w części środkowej budynku, składający się z pomieszczeń biurowych z zapleczem sanitarnym oraz pomieszczeń w których zlokalizowany jest kocioł oraz zbiornik na olej opałowy. Do kompleksu prowadzą 2 wejścia zlokalizowane w północnej ścianie budynku. - Kompleks nr 3 obejmujący pomieszczenia od nr 29 do nr 32 o łącznej powierzchni użytkowej 211,22 m2, położony w części zachodniej budynku, składający się z pomieszczeń technicznych, w których zlokalizowane są urządzenia telekomunikacyjne oraz elektrotechniczne. Urządzenia zostaną zdemontowane i usunięte z pomieszczeń przez najemcę. Po usunięciu urządzeń pomieszczenia mogą pełnić rolę magazynów. Do kompleksu prowadzą 2 wejścia, jedno zlokalizowane w północnej ścianie budynku, drugie w zachodniej ścianie szczytowej. - Kompleks nr 4 obejmujący pomieszczenia od nr 33 do nr 36 o łącznej powierzchni użytkowej 36,52 m2, składający się z pomieszczeń biurowych z zapleczem socjalnym oraz sanitarnym. Do kompleksu prowadzi 1 wejście zlokalizowane w południowo-zachodniej części budynku. Ponadto na działce znajduje się mały murowany budynek ochrony o powierzchni ogólnej 35,94 m2. Budynek składa się z 6 pomieszczeń z zapleczem socjalnym oraz sanitarnym. Na nieruchomości znajduje się zbiornik podziemny, w którym przechowywany jest olej opałowy. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny Twierdzy Modlin tj. dziedziniec Korony Utrackiej, tereny leśne, teren zabudowany garażami oraz kaplica, a także zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Ulice Obwodowa, Chałubińskiego oraz Szpitalna są drogami gminnymi. Nieruchomość wyposażona jest w nw. sieci: - sieć energetyczna - na nieruchomości znajduje się sieć kablowa Nn o długości 562 m stanowiąca własność AMW i podlegająca sprzedaży wraz z nieruchomością. Ponadto przez teren działki przebiegają nie będące własnością AMW sieci: kablowa SN 2x87 m (zasilanie trafostacji nr 0812 - własność PGE); sieć napowietrzna SN 44 m (zasilanie transformatora poza terenem działki - własność PGE). Zasilanie obiektów odbywa się z trafostacji usytuowanej na działce 1/16 siecią kablową niskiego napięcia. Moc przyłączeniowa wynosi 200 KW, - sieć wodociągowa - na nieruchomości znajdują się będące własnością AMW oraz podlegające sprzedaży sieci wodociągowe o łącznej długości 193 m. Ponadto na nieruchomości znajduje się będący własnością 26 WOG w Zegrzu wodociąg o długości 151 m. - sieć kanalizacyjna - przez działkę, przy jej wschodniej granicy przebiega kanalizacja sanitarna o długości 71 m, będąca własnością 26 WOG w Zegrzu przez którą odprowadzane są ścieki z innych nieruchomości położonych na terenie Twierdzy Modlin m.in. sąsiedniej nieruchomości zabudowanej kaplicą. Ponadto na nieruchomości znajduje się będąca własnością AMW i podlegająca sprzedaży wraz z nieruchomością kanalizacja sanitarna DN200 o długości 101 m, oraz kanalizacja deszczowa DN250 o długości 158 m odprowadzająca wody opadowe z nawierzchni utwardzonych. - centralne ogrzewanie - budynek jest wyposażony w instalację centralnego ogrzewania z lokalnej kotłowni olejowej. Kotłownia wyposażona jest w kocioł Baltur typ. T-AR 80 o mocy grzewczej 102 KW. W budynku znajduje się zbiornik olejowy DEHOUST 2000 L. Instalacja c.o. wykonana z rur miedzianych, grzejniki stalowe wyposażone w głowice termostatyczne Danfoss. Instalacja połączona jest z zewnętrznym zbiornikiem oleju zlokalizowanym w południowej części działki. - instalacja klimatyzacyjna - budynek wyposażony jest w instalację wentylacyjną i klimatyzacyjną. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany własnym staraniem oraz na własny koszt zapewnić dostawę mediów do nieruchomości.; Szczegóły oferty. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Dwór Mazowiecki, nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym w planie symbolem 9.35 UC - teren o podstawowym przeznaczeniu jako tereny usługowe. Plan ustala następujące warunki: 1/ na terenach zainwestowanych utrzymanie istniejącego zainwestowania z prawem jego zabudowy, przebudowy, modernizacji, po uzyskaniu zgody Konserwatora Zabytków co do formy działalności inwestycyjno-remontowej i przyszłego przeznaczenia obiektów 2/ dopuszcza się usługi towarzyszące i uzupełniające funkcję podstawową, część z istniejących obiektów posiada wartości zabytkowe. Cały teren działki 1/6 jest wpisany do rejestru zabytków, na mocy decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie nr 1062/69 z dnia 19.04.1957 r. wpisującej do rejestru zabytków pod nr 1062/69 Twierdzę Modlin. Na terenie działki nr 1/6 nie znajdują się zabytkowe budynki, a jedynie odcinek historycznej drogi wraz z pozostałościami szpalerów drzew, jednak cała nieruchomość położona jest w obrębie zabytkowego założenia. Powierzchnia gruntu: 0.8191 ha Łączna powierzchnia użytkowa nieruchomości: 920.08 m2 Informacja o wykazie: Wykaz - Najem Kontakt: Bartłomiej Zawadka, Starszy specjalista - (Dział ds. Nieruchomości), tel: ( , email:
woj. mazowieckie,Nowy Dwór Mazowiecki,Szpitalna
920 m²
15 043 zł
20.06.2018
Więcejszybko.pl
We at Flatfy use cookies to improve quality of your overall browsing experience. By using our services you agree to our use of cookies.Learn more