Złóż skargę
gumtree.pl
600 zł
4 pokoje
15 m²

Pokoj do wynajecia

Gorlice , Małopolskie
Pokoj do wynajecia Bonarka 15m 600zl za miejsce w pokoju Dwuosobowym
Złóż skargę

Sokolskie Chaty

Strona główna Noclegi w Górach Noclegi Gorlice Dom do wynajęcia Gorlice Sokolskie Chaty
Ser­decz­nie Wi­ta­my! Za­pra­sza­my na wy­po­czy­nek w na­szych So­kol­skich Cha­tach - po­ło­żo­nych w spo­koj­nej i ma­low­ni­czej oko­li­cy Be­ski­du Ni­skie­go. Na­sze cha­ty usy­tu­owa­ne są na skra­ju mia­sta Gor­li­ce na hek­ta­ro­wej po­se­sji po­ro­śnię­tej drze­wa­mi owo­co­wy­mi i ozdob­ny­mi. Obiekty znajdują się w bez­po­śred­nim są­siedz­twie lasu, ma­low­ni­cze­go stru­my­ka oraz par­ku miej­skie­go. Gwa­ran­tu­je­my Pań­stwu ci­szę i spo­kój oraz do­sko­na­łe wa­run­ki dla ro­dzin z dzieć­mi, na któ­re cze­ka spe­cjal­nie przy­go­to­wa­ny plac za­baw. Do­sko­na­łe wa­run­ki do za­baw na świe­żym po­wie­trzu i bez­piecz­na oko­li­ca za­pew­nią Wam re­laks i wy­po­czy­nek. Do dys­po­zy­cji go­ści udo­stęp­nio­ny jest grill oraz spi­żar­nia z przy­go­to­wa­ny­mi we­dług tra­dy­cyj­nych re­cep­tur prze­two­ra­mi i przy­sma­ka­mi. Przez cały rok orgaznizujemy dla na­szych go­ści gril­le, ogni­ska oraz bie­sia­dy. W zimie natomiast zapraszamy na kulig po przepięknej gorlickiej ziemi. W 2016r.powstała jedyna taka w Beskidzie Niskim-Chatka Leśna. Dla gości, którzy mimo wypoczynku i otaczającej ciszy pragną pozostawać w kontakcie ze światem zewnętrznym oferujemy darmowy dostęp do sieci Wi-Fi. Nasze chaty zostały przygotowane z zachowaniem zasady ograniczania barier architektonicznych i w związku z tym doskonale nadają się na miejsce wypoczynku dla osób niepełnosprawnych.
Otrzymuj powiadomienia na e-mail dla wyszukiwania:
Gorlice, Dom wynajem
We Flatfy używamy plików cookie, aby poprawić jakość                  ogólnych wrażeń z przeglądania.                  Korzystając z naszych usług, zgadzasz się                  nasze wykorzystanie plików cookie.Dowiedz się więcej