Nic nie znaleziono
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Agnieszka Piskuła Kancelaria Komornicza w Częstochowie 42-218 ul. Okólna 81/A Czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do godz. 14.00, wtorek do godz. 16.00 konto: 22 1050 11 pokaż telefon Z W odpowiedzi podać: sygn. akt Km 1865/15 OBWIESZCZENIE Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Agnieszka Piskuła Kancelaria Komornicza w Częstochowie zawiadamia na podstawie art. 954 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 7 sierpnia 2018 r. o godz. 10:00 w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się: PIERWSZA LICYTACJA nieruchomości rolnej opisanej jako: nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym wraz z zabudową towarzyszącą, stanowiąca działki gruntu nr 287, 344, 434 o łącznej pow. 3.0528 ha położona w miejscowości Łochynia, przy ul. Spacerowa 3 posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowa nr KW CZIC/ 000 pokaż telefon . Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 174 400,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 130 800,00 zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię na konto sądu prowadzone w Banku Gospodarstwa Krajowego Nr 82 1130 10 pokaż telefon w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 17 440,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (licytację) podając w tytule wpłaty sygnaturę akt sądowych XV Co 3025/18 lub w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego, zaopatrzonej w uprawnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytacji dowód wpłaty rękojmi, dokument potwierdzający jego tożsamość, oraz dokumenty wymienione w art. 7 ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 poz. 585) . Nieruchomość tą można oglądać w terminie dwóch ostatnich tygodni przed terminem planowanej licytacji w dni powszednie od godziny 16:00 do godziny 18:00 natomiast akta egzekucyjne w tym samym czasie w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ulicy ul. Dąbrowskiego 23/35 w godzinach urzędowania sądu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. UWAGA: - Od 01 stycznia 2016 sprzedaż w trybie licytacji została objęta obowiązkiem podatkowym określonym w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09-09-2000r (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.) - W związku z ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 poz. 585) do licytacji może przystąpić jedynie osoba, o której mowa w art. 2a ustawy z 11 kwietnia 2003r o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 oz. 803), bądź osoba, która okaże decyzję Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wyrażającą zgodę na nabycie nieruchomości rolnej. Komornik Sądowy Agnieszka Piskuła Do wiadomości: 1. pełnomocnik wieryciela 2. dłużnik 3. Sąd Rejonowy - tablica ogłoszeń 4. ZUS/KRUS 5. PUS w Częstochowie 6. UG - tablica ogłoszeń 7. Gmina Mykanów
śląskie,Łochynia,Spacerowa
3 pokoje
130 800
3.08.2018
Więcejdomiporta.pl
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Agnieszka Piskuła Kancelaria Komornicza w Częstochowie 42-218 ul. Okólna 81/A Czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do godz. 14.00, wtorek do godz. 16.00 konto: 22 1050 1142 1000 0023 5516 1460 Z W odpowiedzi podać: sygn. akt Km 1865/15 OBWIESZCZENIE Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Agnieszka Piskuła Kancelaria Komornicza w Częstochowie zawiadamia na podstawie art. 954 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 7 sierpnia 2018 r. o godz. 10:00 w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się: PIERWSZA LICYTACJA nieruchomości rolnej opisanej jako: nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym wraz z zabudową towarzyszącą, stanowiąca działki gruntu nr 287, 344, 434 o łącznej pow. 3.0528 ha położona w miejscowości Łochynia, przy ul. Spacerowa 3 posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowa nr KW CZIC/ ( pokaż numer ) . Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 174 400,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 130 800,00 zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię na konto sądu prowadzone w Banku Gospodarstwa Krajowego Nr 82 1130 1017 0021 1000 4690 0004 w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 17 440,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (licytację) podając w tytule wpłaty sygnaturę akt sądowych XV Co 3025/18 lub w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego, zaopatrzonej w uprawnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytacji dowód wpłaty rękojmi, dokument potwierdzający jego tożsamość, oraz dokumenty wymienione w art. 7 ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 poz. 585) . Nieruchomość tą można oglądać w terminie dwóch ostatnich tygodni przed terminem planowanej licytacji w dni powszednie od godziny 16:00 do godziny 18:00 natomiast akta egzekucyjne w tym samym czasie w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ulicy ul. Dąbrowskiego 23/35 w godzinach urzędowania sądu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. UWAGA: - Od 01 stycznia 2016 sprzedaż w trybie licytacji została objęta obowiązkiem podatkowym określonym w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09-09-2000r (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.) - W związku z ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 poz. 585) do licytacji może przystąpić jedynie osoba, o której mowa w art. 2a ustawy z 11 kwietnia 2003r o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 oz. 803), bądź osoba, która okaże decyzję Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wyrażającą zgodę na nabycie nieruchomości rolnej. Komornik Sądowy Agnieszka Piskuła Do wiadomości: 1. pełnomocnik wieryciela 2. dłużnik 3. Sąd Rejonowy - tablica ogłoszeń 4. ZUS/KRUS 5. PUS w Częstochowie 6. UG - tablica ogłoszeń 7. Gmina Mykanów Cena 130 800 zł 1 308 zł/m² Powierzchnia 100 m² Powierzchnia działki 30 528 m² Rynek: wtórny Liczba pokoi: 3
Łochynia, śląskie, Spacerowa,śląskie,Łochynia
100 m²
130 800
3.08.2018
Więcejotodom.pl
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Agnieszka Piskuła Kancelaria Komornicza w Częstochowie 42-218 ul. Okólna 81/A Czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do godz. 14.00, wtorek do godz. 16.00 konto: 22 1050 1142 1000 0023 5516 1460 Z W odpowiedzi podać: sygn. akt Km 1865/15 OBWIESZCZENIE Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Agnieszka Piskuła Kancelaria Komornicza w Częstochowie zawiadamia na podstawie art. 954 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 7 sierpnia 2018 r. o godz. 10:00 w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się: PIERWSZA LICYTACJA nieruchomości rolnej opisanej jako: nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym wraz z zabudową towarzyszącą, stanowiąca działki gruntu nr 287, 344, 434 o łącznej pow. 3.0528 ha położona w miejscowości Łochynia, przy ul. Spacerowa 3 posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowa nr KW CZIC/00045759/4. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 174 400,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 130 800,00 zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię na konto sądu prowadzone w Banku Gospodarstwa Krajowego Nr 82 1130 1017 0021 1000 4690 0004 w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 17 440,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (licytację) podając w tytule wpłaty sygnaturę akt sądowych XV Co 3025/18 lub w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego, zaopatrzonej w uprawnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytacji dowód wpłaty rękojmi, dokument potwierdzający jego tożsamość, oraz dokumenty wymienione w art. 7 ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 poz. 585) . Nieruchomość tą można oglądać w terminie dwóch ostatnich tygodni przed terminem planowanej licytacji w dni powszednie od godziny 16:00 do godziny 18:00 natomiast akta egzekucyjne w tym samym czasie w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ulicy ul. Dąbrowskiego 23/35 w godzinach urzędowania sądu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. UWAGA: - Od 01 stycznia 2016 sprzedaż w trybie licytacji została objęta obowiązkiem podatkowym określonym w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09-09-2000r (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.)
Częstochowa , Śląskie
3 pokoje
100 m²
130 800
3.08.2018
Więcejgumtree.pl
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Agnieszka Piskuła Kancelaria Komornicza w Częstochowie 42-218 ul. Okólna 81/A Czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do godz. 14.00, wtorek do godz. 16.00 konto: 22 1050 1142 1000 0023 5516 1460 Z W odpowiedzi podać: sygn. akt Km 1865/15 OBWIESZCZENIE Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Agnieszka Piskuła Kancelaria Komornicza w Częstochowie zawiadamia na podstawie art. 954 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 7 sierpnia 2018 r. o godz. 10:00 w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się: PIERWSZA LICYTACJA nieruchomości rolnej opisanej jako: nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym wraz z zabudową towarzyszącą, stanowiąca działki gruntu nr 287, 344, 434 o łącznej pow. 3.0528 ha położona w miejscowości Łochynia, przy ul. Spacerowa 3 posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowa nr KW CZIC/00045759/4. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 174 400,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 130 800,00 zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię na konto sądu prowadzone w Banku Gospodarstwa Krajowego Nr 82 1130 1017 0021 1000 4690 0004 w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 17 440,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (licytację) podając w tytule wpłaty sygnaturę akt sądowych XV Co 3025/18 lub w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego, zaopatrzonej w uprawnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytacji dowód wpłaty rękojmi, dokument potwierdzający jego tożsamość, oraz dokumenty wymienione w art. 7 ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 poz. 585) . Nieruchomość tą można oglądać w terminie dwóch ostatnich tygodni przed terminem planowanej licytacji w dni powszednie od godziny 16:00 do godziny 18:00 natomiast akta egzekucyjne w tym samym czasie w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ulicy ul. Dąbrowskiego 23/35 w godzinach urzędowania sądu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. UWAGA: - Od 01 stycznia 2016 sprzedaż w trybie licytacji została objęta obowiązkiem podatkowym określonym w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09-09-2000r (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.) - W związku z ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 poz. 585) do licytacji może przystąpić jedynie osoba, o której mowa w art. 2a ustawy z 11 kwietnia 2003r o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 oz. 803), bądź osoba, która okaże decyzję Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wyrażającą zgodę na nabycie nieruchomości rolnej. Komornik Sądowy Agnieszka Piskuła Do wiadomości: 1. pełnomocnik wieryciela 2. dłużnik 3. Sąd Rejonowy - tablica ogłoszeń 4. ZUS/KRUS 5. PUS w Częstochowie 6. UG - tablica ogłoszeń 7. Gmina Mykanów
Częstochowski (pow.), Mykanów (gm.), Łochynia, Spacerowa 3
3 pokoje
100 m²
130 800
4.08.2018
Więcejmorizon.pl
We at Flatfy use cookies to improve quality of your overall browsing experience. By using our services you agree to our use of cookies.Learn more