5 pokoi
178.24 m²
587 000
16.03.2018
Przedmiotem oferty jest połowa nieruchomości w tzw. bliźniaku, przedzielona w poziomie, składająca się z garażu oraz przyziemia o łącznej powierzchni 70,54 m2 oraz części mieszkalnej o powierzchni 107,7 m2, łącznie 178,24 m2. Wielkość całej działki wynosi 700m2, udziały są podzielone na pół. Nieruchomość, oprócz do celów mieszkalnych, świetnie nadaje się jako inwestycja pod wynajem lub jako powierzchnia biurowa. Zaletą jest możliwość przystosowania przyziemia pod wyżej wymienione cele z uwagi na wysokość normatywną 2,5m oraz nasłonecznienie pomieszczeń. Lokalizacja Nieruchomość zlokalizowana w spokojnym miejscu, na ulicy Bocznej, w sąsiedztwie innych domków jednorodzinnych. Okolica z dobrym dojazdem do centrum miasta, w pobliżu domu znajduje się dworzec PKP Gdańsk Orunia, z którego regularnie kursują pociągi regionalne w kierunku Gdańska Głównego oraz Tczewa, jak również przystanki autobusowe. Dojazd do centrum autem zajmuje średnio 15 minut. W odległości kilku minut spacerem znajduje się Park Oruński. Powierzchnia Część Mieszkalna Salon 21.58m2 Pokój 15.78m2 Pokój 13.37m2 Pokój 19.11m2 Pokój 12.07m2 Łazienka 5.25m2 Kuchnia 15.90m2 Korytarz 2.24m2 Korytarz 2.40m2 Przyziemie i Garaż (wysokość normatywna 2,5m, oświetlona światłem dziennym) Garaż 25,96m2 Pomieszczenie gosp. 16.11m2 Pomieszczenie gosp. 16.47m2 WC 3.12m2 Kotlownia 8.88m2 Oferta jest atrakcyjna dlatego też proszę o kontakt wyłącznie osoby zdecydowane. Nie interesują mnie oferty pośrednictwa. Przemysław Strzelec +48 502 425 509 +44 7 480 360 133
Więcejmorizon.pl
Otrzymuj powiadomienia na e-mail dla wyszukiwania:
Gdańsk, Boczna, Dom sprzedaż
3652.4 m²
2 191 990
Wczoraj o 12:26
Opis: ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGOna podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(Dz.U. z 2018 r. poz. 121 j.t. ze zm.)OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻNIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ POWIATU GRYFICKIEGOZABUDOWANEJ ZAMKIEMNieruchomość zabudowana położona w centrum miasta Płoty przy ul. Sienkiewicza 3 w obrębie nr 3 miasta Płoty, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW SZ1G/00030519/1, oznaczona nr działki 495/8 o pow. 8,9680 ha, wpisana do rejestru zabytków nieruchomych województwa zachodniopomorskiego pod nowym nr A-281. Opis nieruchomości: Nieruchomość stanowiąca zabytkowy zespół parkowo-zamkowy, położona nad rzeką Regą, przy drodze krajowej nr 6 relacji Szczecin – Gdańsk, będącej kontynuacją niemieckiej autostrady A11. Odległość do Szczecina – 80 km, do Koszalina – 80 km, do granicy w Kołbaskowie – 90 km.Uzbrojenie: energetyczne, wodne i kanalizacyjne. Dojazd do działki korzystny z drogi urządzonej. Przez teren działki, na odcinku od bramy głównej do nieruchomości oznaczonych jako działki 495/6 i 495/7 ustanowione zostały służebności gruntowe w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej dla właścicieli tych nieruchomości. Nie wpływają one istotnie na zmianę charakteru nieruchomości i jej sposobu użytkowania.Zabudowania:- budynek Nowego Zamku o pow. użytkowej 3.507,40 m2,- 2 budynki gospodarcze o łącznej pow. użytkowej 57 m2,- budynek- brama wjazdowa o pow. użytkowej 52 m2,- budynek-grobowiec o pow. użytkowej 36 m2.Nowy Zamek wraz ze znajdującym się na jego tyłach parkiem to dawna rezydencja należąca do rodziny von Bismarck. To budowla trójskrzydłowa, o nieregularnym rzucie w kształcie litery „C”. Ozdobą zamku są liczne balustrady i tarasy. Wejście na dziedziniec prowadzi przez budynek bramy. Po II wojnie światowej zamek stał się najpierw siedzibą Szkoły Rolniczej, później internatu dla dojeżdżających do Zespołu Szkół Rolniczych. W prawym skrzydle zamku mieści się Sala Posiedzeń oraz Sala Ślubów.W bezpośrednim otoczeniu zamku od strony południowej znajduje się piękny, zabytkowy park z wieloma egzotycznymi i rzadkimi gatunkami drzew o parametrach pomnikowych. Dziedziniec pałacowy łączy się z parkiem trzema drogami – alejami spacerowymi, z których aleja lipowa jest najbardziej okazała. Na szczególną uwagę zasługują stare kasztanowce znajdujące się przy zamku od strony rzeki. W części środkowej parku znajduje się budynek grobowca właścicieli zamku. Z uwagi na wpis nieruchomości do rejestru zabytków, przyszły właściciel zobowiązany będzie do jej użytkowania w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2187). Nieruchomość znajduje się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Płotach, który zostanie wygaszony po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu.Przeznaczenie nieruchomości:Zapis w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płoty: park, postulowana strefa ochrony archeologicznej (WIII), projektowana strefa ochrony konserwatorskiej (A), korytarz ekologiczny, obszary o walorach kwalifikujących do uznania za „obszar chronionego krajobrazu”, postulowana strefa zabudowy wielofunkcyjnej (1.W-1).Część nieruchomości zabudowana budynkiem Nowego Zamku wraz z terenem przyległym objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Płoty, w którym przeznaczona jest na teren usług oświaty rolniczej, obiekt o szczególnych walorach historycznych podlegający ochronie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – do podtrzymania z możliwością adaptacji obiektu na funkcję hotelarską – usług turystycznych. Obiekt zapisany w rejestrze zabytków pod poz. nr 795 położony w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej. Zalecane jest połączenie terenu parku z zespołem hotelowym.Cena wywoławcza – 2.191.990 złWadium – 250.000 złSprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 oraz art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 j.t.. ze zm.). Na podstawie art. 68 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 j.t. ze zm.) ustalona cena wywoławcza nieruchomości zawiera 50% bonifikatę z tytułu wpisu do rejestru zabytków.Okazanie nieruchomości nastąpi dnia 6 lipca 2018 r. w godz. od 12.00 do 13.00, po telefonicznym potwierdzeniu obecności przez zainteresowanych.Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w terminie do dnia 30 lipca 2018 r. wadium w formach wskazanych w §4 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wpłaty należy dokonać przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach nr 03 1020 2791 0000 7602 0259 4125 prowadzone przez bank PKO BP SA, w wyżej wskazanym terminie. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach.Przetarg odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, III piętro, pok. 315.Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty powinny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. Nabywca ponosi koszt sporządzenia umowy. Cena winna być wpłacona przelewem na konto nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy.Wpłacone wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który przetarg wygra nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazane konto.Zarząd Powiatu Gryfickiego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Gryficach, ul. Dworcowa 23, I piętro, pok. 12, 13 lub telefonicznie 91 3842407.Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach oraz dostępne jest wraz z opisem nieruchomości na stronie internetowej, a także w Biuletynie Informacji PublicznejOpis nieruchomościZamek Nowy w Płotach położony na 495/5 działce znajduje się w południowo - wschodniej części miasta, na skraju skarpy w zakolu rzeki Regi w odległości około 300 m na północny – wschód od Starego Zamku i na południowy – wschód od centrum Płotów. Zespół zamkowy jest usytuowany po wschodniej stronie drogi krajowej nr 6 będącej kontynuacją niemieckiej autostrady A11 i tworząca z nią połączenie Szczecin – Berlin w ciągu międzynarodowego szlaku drogowego E28. Lokalizacja nieruchomości w warunkach analizowanego rynku jest korzystna.Działka na której posadowiony jest zamek uzbrojona jest w przyłącze: energetyczne, wodne i kanalizacyjne. Dojazd do działki korzystny z drogi urządzonej. Otoczenie działki jest korzystne.Przez teren działki, na odcinku od bramy głównej do nieruchomości oznaczonych jako działki 495/6, 495/7 ustanowione zostały służebności gruntowe w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej dla właścicieli tych nieruchomości. Nie wpływają one istotnie na zmianę charakteru nieruchomości i jej sposobu użytkowania.Zamek NowyRok budowy: najstarsze skrzydło (renesansowe) powstało w latach 1606 – 1618, pozostała część zespołu rezydencyjnego powstała w latach 1910 – 1912.Powierzchnia użytkowa: 3507,4 m2, w tym:- piwnica – 790,0 m2,- parter – 984,4 m2,- I piętro – 973,9 m2,- II piętro – 759,1 m2.Powierzchnia zabudowy: 1683 m2.Kubatura: 21200 m3.Ilość kondygnacji: skrzydło południowe 2 piętra (trzy kondygnacje nadziemne + poddasze), pozostałe skrzydła 1 piętro (dwie kondygnacje nadziemne + poddasze).Podpiwniczenie: budynek podpiwniczony, z wyjątkiem części położonej przy południowym skrzydle (pod hallem).Rzut budynku: budowla trójskrzydłowa, o nieregularnym rzucie w kształcie litery „C”, korpus główny zwrócony fasadą w kierunku zachodnim, w środkowej części dwu i półtaktowy, z usytuowanym na osi głównym wejściem o ośmiobocznym westybulem w kondygnacji parteru, jako skrzydło południowe włączony w obręb całości najstarszy renesansowy budynek – prostokątny w rzucie, jednotraktowy, skrzydło północne dwu i pól traktowe, rzut budowli kształtowany swobodnie bez zachowania osi symetrii, z licznymi ryzalitami o różnorodnych formach i kształtach.Bryła budynku: w bryle silnie wyodrębnia się najstarsze skrzydło – południowe, dwupiętrowe, nakryte czterospadowym dachem oraz część nowsza, jednopiętrowa z poddaszem użytkowym, z wieżą, złożone z wielu członów, zróżnicowanych pod względem wysokości i nakrytych dachami skomplikowanej formie, korpus główny zamku nakryty dachem dwuspadowym o znacznej wysokości, ryzalit mieszczący główne wejście przykryty dachem łamanym, wieża neobarokowym dwukondygnacyjnym ośmiobocznym hełmem, osobne dachy, dwuspadowy i łamany nakrywają ryzality elewacji tylnej korpusu głównego, zaś o wiele niższym, trójspadowym dachem nakryta została narożna część południowo – wschodnia pomiędzy korpusem i skrzydłem południowym, skrzydło północne zostało nakryte dachem o stromych spadkach od strony południowej, zachodniej i północnej, od zachodu do krótszej elewacji skrzydła przylega parterowa cześć mieszcząca boczne wejście do zamku, nakryte ono zostało osobnym dwuspadowym dachem poprzecznym do dachu całego skrzydła, ryzalit bocznego wejścia zwieńczony został niewielkim dachem łamanym, od strony północnej skrzydło jest jednokondygnacyjne o wyższej niż w innych częściach zamku kondygnacji parteru, mieszczącego tu dawną bibliotekę, nad którą rozmieszczono trzy nakryte trójdzielnymi daszkami lukarny, ogromna połać dachowa nad lukarnami przerwana została świetlikami w kształcie „wolich oczu”, osobnym dwuspadowym dachem nakryty jest ryzalit usytuowany w narożniku pomiędzy skrzydłem północnym a szczytową ścianą korpusu głównego.Elewacje: fasada części głównej posiada reprezentacyjny charakter, przy czym wejście znajdujące się w części środkowej nakryte jest ośmiobocznym dachem, od strony północnej przylega czworoboczna wieża zegarowa. Wejście do zamku zaakcentowane zostało łukowo sklepionym portalem. W narożniku pomiędzy wieżą a skrzydłem północnym zlokalizowane są wysokie okna oświetlające klatkę schodową. Od strony dziedzińca elewacja skrzydła południowego, na wysokości parteru , w narożniku znajduje się płyta nagrobna Vadiego von dem Osten i jego zony Anny von Massow. W północno zachodnim narożniku skrzydła północnego umieszczona jest płyta erekcyjna Nowego Zamku 1910 roku. Od strony wschodniej istotnym elementem jest wielopoziomowy taras, połączony schodami.Wnętrze: z głównego wejścia wnętrze zamku dostępne jest przez westybul na planie poprzecznie usytuowanego, nieregularnego ośmiokąta. Na prawo od westybuli położny jest hall o skomplikowanym rzucie wynikającym z kształtu sąsiednich pomieszczeń. Składa się on z przedniej, nieregularnej w rzucie części nakrytej sklepieniami o nieregularnych podziałach oraz z tylnej części prostokątnej. Z częścią przednia łączy się wyniesiony ponad nią podest wykusza oświetlony dwoma oknami frontowej elewacji Sklepienia tej części wsparte są na betonowych kolumnach o gładkich, wybrzuszonych trzonach, które dodatkowo ozdobione są motywem lwiej głowy oraz głowy barana. W narożniku przedniej części hallu znajduje się kominek. Na ścianie paleniska umocowana jest płyta przedstawiająca Dawida z głową Goliata. W górnej części hallu znajduje się wejście na korytarz, główną klatkę schodową oraz do pomieszczeń reprezentacyjnych tylnego traktu - Sali gobelinowej (neorenesansowe drzwi fornirowane w bogatej oprawie) i do buduaru „różowego” ( usytuowane w półkoliście wygiętym sklepieniu sufitu). W dolnej części hall łączy się ze starym renesansowym skrzydłem, tj. z wąskim przedsionkiem klatki schodowej oraz kwadratowym w rzucie przedsionkiem głównej sali skrzydła. Od strony północnej do przedsionka klatki schodowej prowadzi z hallu renesansowy portal, który przed rozbudowa był głównym wejściem do zamku. Zwieńczony trójkątnym naczółkiem ozdobiony został ornamentalną polichromią, którą odkryto w latach 1976 – 1977, a następnie poddano konserwacji. Obok portalu, w tej samej ścianie usytuowane jest dawne okno klatki schodowej, obecnie wychodzące na wnętrze wykusza. Nad oknem zachowała się płyta z wapienia z wyrytym napisem w języku niemieckim. W dawnym przedsionku wielkiej sali starego skrzydła znajduje się kaflowy piec. Wnęka położonego tuz obok okna poprzedzona drewnianym podestem z balustradą i schodkami. Zajmująca niemal całą dolna kondygnacje skrzydła Wielka Sala była pierwotnie najbardziej reprezentacyjnym wnętrzem zamku. Oświetlają ja po trzy okna w każdej z bocznych ścian. W tylnym trakcie zamku położony jest ciąg pomieszczeń połączonych amfiladowo. Za osią założenia znajduje się sala gobelinowa z oblicowanym drewnem stropem belkowym. Strop wspiera się na szerokim profilowanym i zdobionym snycerką „sosrębie”. Zachowane są liczne neorenesansowe obramienia otworów drzwiowych. Dwuskrzydłowe drzwi prowadzące do hallu i buduaru różowego po stronie południowej zamknięte zostały nadprożem w formie belkowania. Mniejsze drzwi posiadają zwieńczenie z przełamanym naczółkiem. Dolne partie ścian bocznych wykończone są płycinową boazerią. Sala oświetlona jest trzema otworami okiennymi, z których środkowy jest także drzwiami na taras ogrodowy. Parapety okien wykonane są z żyłkowanego marmuru. Po południowej stronie sali gobelinowej położony jest buduar „różowy” z którego drzwi prowadzą na hall, taras, a dwoje drzwi przeszklonych do ogrodu zimowego. W pomieszczeniu „ogrodu zimowego” zachowana jest posadzka z płytek ceramicznych, typowych dla wykończeniowych materiałów w budownictwie sprzed 1945 r. Charakter pomieszczenia tego nadaje także betonowa, okrągła fontanna, służąca dziś jako donica na kwiaty. Od strony północnej do sali gobelinowej (głównej) przylega buduar „niebieski”, nakryty jest spłaszczoną kolebką o dekoracji stiukowej złożonej z ośmiobocznych większych i mniejszych kasetonów z rozetami i owalnymi plakietkami w których umieszczone są mitologiczne postacie. W północno-zachodnim narożniku tej sali znajduje się pic kaflowy, którego kafle posiadają styl holenderski. Dalej na północ znajduje się dawny pokój bilardowy, oświetlony przez duże okna w trójbocznym ryzalicie elewacji ogrodowe i skomunikowany z ogrodowym tarasem przez przeszklone drzwi. Główne wejście do tej sali prowadzi od strony korytarza przez podest z drewnianą balustradą i schodami. Obok schodów w narożniku, znajduje się kominek o nadprożu zdobionym płaskorzeźbą z herbami podtrzymywanymi przez zwierzęta . Na nadprożu kominka znajduje się napis z lat przebudowy zamku, tj. 1911-1912. Drzwi wejściowe posiadają bogate neorenesansowe obramienia stolarskie. Belki stropowe wyłożone są drewnem dębowym. Dalej obok pokoju bilardowego znajduje się tzw. pokój pana, którego strop nakryty został spłaszczona kolebką z lunetami. Główne wejście do pokoju prowadzi przez podest oddzielony arkadowa balustradą od reszty wnętrza. W skrzydle północnym centralną salą jest jadalnia, kuchnia znajduje się pod jadalnią, a komunikację zapewniają 2 szyby windy towarowej. Po przeciwnej stronie korytarza znajduje się sala dawnej biblioteki. Na I piętrze istotnym elementem architektonicznym jest podest klatki schodowej, który nakryty został jednym pełnym przęsłem sklepienia krzyżowego i ozdobiony polichromią. Na ścianie głównej znajduje się herb rodziny Bismarck-Osten trzymany przez gryfa pomorskiego. Nad wejściem na schody znajduje się napis fundacyjny z okresu przebudowy zamku. Pomieszczenia I i II pietra nie posiadają znaczących walorów architektonicznych, które zostały utracone na skutek wielokrotnych remontów przystosowujących pomieszczenia do nowych funkcji. Istotnym elementem architektoniczny jest także wieża zamkowa, która została poddana ostatniemu remontowi w latach 90-tych, przebudowano wówczas taras widokowy, który może pełnić funkcje turystyczne.KONSTRUKCJAFundamenty: fundamenty w starym skrzydle wymurowane z cegły i kamienia, w nowej części z cegły na zaprawie cementowo – wapiennej.Ściany: ściany zewnętrzne z murowane z cegły o grubości 58, 90 i 100 cm, ściany wewnętrzne z cegły pełnej, na II piętrze częściowo w konstrukcji ryglowej oraz ścianki z supremy.Konstrukcja dachu: więźba dachowa nad starą częścią drewniana, krokwiowo – jętkowa, nad nową częścią jętkowo – krokwiowa o jętkach rozmieszczonych w 2 kondygnacjach podpartych w dolnej kondygnacji dwiema a w górnej jedną ścianką stolcową i wzmocnionych kleszczami.Sklepienia i stropy: w starym skrzydle w piwnicy kolebka ceglana, na parterze w dużej sali sklepienie kolebkowe z lunetami, w bocznym pomieszczeniu przed klatką schodową, na klatce i w pokoju na I piętrze sklepienie krzyżowe, na wyższych kondygnacjach stropy drewniane z podsufitką, w nowej części zamku stropy masywne na belkach żelaznych i o konstrukcji żelbetowej, w westybulu sklepienie o nieregularnym kształcie, w hallu zróżnicowane pod względem formy sklepienia trójdzielne, krzyżowe oraz nieregularne, w buduarze „błękitnym” nieco spłaszczona kolebka ze sztukateriami, w dawnej bibliotece i pokoju bilardowym konstrukcja stropów żelbetowa w formie belek, w dawnej jadalni kasetonów.Schody: w najstarszym skrzydle renesansowa klatka schodowa, czterobiegowa, założona wokół czworobocznego słupa, sklepiona ze stopniami drewnianymi i podestami o marmurowej podsadzce, główne reprezentacyjne schody w nowej części są dwubiegowe, łamane, o konstrukcji betonowej z betonowymi stopniami i betonowymi balustradami oraz pochwytami, w ryzalicie I piętra dodatkowe schody prowadzące na wyższą kondygnację, złamane w narożniku ryzalitu, żelbetowe z drewnianą neobarokową balustradą, boczna klatka schodowa w północnym skrzydle żelbetowa, dwubiegowa o drewnianych prostych w formie balustradach, schody prowadzące na strych drewniane, na tarasie i przed głównym wejściem schody betonowe.ELEMENTY WYKOŃCZENIOWEPokrycie dachu: dachówka karpiówka układana w „koronkę”, wierze kryte blachą miedziana posadzki i podłogi: w westybulu, ogrodzie zimowym i w korytarzu skrzydła północnego posadzka ceramiczna z czasów budowy – sześcioboczne płytki w kolorze ceglastym, w piwnicy skrzydła północnego sześcioboczne płytki w kolorze jasnokremowym, w halli, sali ślubów, i reprezentacyjnych salach na parterze parkiet, w pomieszczeniach pietra podłogi białe obecnie pokryte linoleum, na klatce schodowej w południowym skrzydle XVII lub XVIII wieczne płyty marmurowe szare i czarne stolarka okienna: okna krosnowe i zespolone z czasów rozbudowy w1910- 1912r., dwudzielne o drobnych podziałach szczeblinowych, w wielu pomieszczeniach zachowane wewnętrzne okiennice, w sali na parterze południowego skrzydła pojedyncze okna otwierane do góry, Okna w części wymienione na nowe w latach 90-tych.Stolarka drzwiowa: płycinowa, dwu i jedno skrzydłowa, w reprezentacyjnych salach na parterze drzwi ozdobne, fornirowane o bogatych neorenesansowych formach, pomiędzy westybulem i hallem drzwi neorokokowe, dwuskrzydłowe, przeszklone.Budynki gospodarczeTyp budynku: gospodarczy.Podpiwniczenie: brak.Rok budowy: przed 1945 r.Technologia wykonania: tradycyjna.Fundamenty: kamień, cegła.Ściany zewnętrzne: cegła pełna, pustak.Stropy: belki drewniane, deskowanie.Posadzki: betonowe.Konstrukcja dachu: jednospadowy kryty papą.Rynny i rury spustowe: ocynkowane.Stolarka drzwiowa: wrota drewniane.Wyposażenie techniczne budynku: instalacja elektryczna.Sposób użytkowania: budynki gospodarcze użytkowe jako garaże.Dane inwentaryzacyjne 2 budynków gospodarczych:Powierzchnia zabudowy (m2) – 49, 23, łącznie 72.Powierzchnia użytkowa (m2) – 39, 18, łącznie 57.Budynek – brama wjazdowaTyp budynku: inny.Powierzchnia zabudowy: 68 m2.Powierzchnia użytkowa: 52 m2.Podpiwniczenie: brak.Rok budowy: przed 1945 r.Technologia wykonania: tradycyjna.Fundamenty: kamień, cegła.Ściany zewnętrzne: cegła pełna, brak elewacji.Stropy: belki drewniane, deskowanie.Konstrukcja dachu: dwuspadowy kryty eternitem.Rynny i rury spustowe: brak.Stolarka drzwiowa: wrota drewniane.Wyposażenie techniczne budynku: brak instalacji.Sposób użytkowania: budynek nie użytkowany, zabezpieczony w sposób dostateczny, widoczne ubytki w poszyciu dachu.Budynek - grobowiecTyp budynku: inny.Powierzchnia zabudowy: 49 m2.Powierzchnia użytkowa: 36 m2.Rok budowy: przed 1945 r.Technologia wykonania: tradycyjna.Fundamenty: kamień, cegła.Ściany zewnętrzne: cegła pełna, brak elewacji.Stropy: belki drewniane, deskowanie.Konstrukcja dachu: dwuspadowy kryty eternitem.Rynny i rury spustowe: brak.Stolarka drzwiowa: wrota drewniane.Wyposażenie techniczne budynku: brak instalacji.Sposób użytkowania: budynek nie użytkowany, zabezpieczony w sposób dostateczny, widoczne ubytki w poszyciu dachu.ParkPark przypałacowy, obejmujący teren działki nr 495/5 razem z sąsiednim parkiem miejskim i parkiem leśnym położnym po południowej stronie Regi stanowi jeden z największych i najciekawszych parków pod względem dendrologicznym na Pomorzu Zachodnim o cechach parku krajobrazowego i leśnego. Teren działki nr 495/5 jest płaski z nieznacznym nachyleniem w kierunku południowo wschodnim. Dziedziniec pałacowy łączy się z parkiem trzema drogami –alejami spacerowymi, z których aleja lipowa jest najbardziej okazała. Park w części przypałacowej charakteryzuje się równoległym przebiegiem dróg spacerowych (aleja kasztanowa i lipowa).Park przypałacowy, w granicach działki nr 495/5 jest dobrze utrzymany, widoczne jest występowanie stałych zabiegów pielęgnacyjnych na terenie parku, utrzymujących właściwy stan parku. Drogi parkowe w sąsiedztwie pałacu obsadzone są żywopłotem karagany i berberysu, właściwie przycinanym. W drzewostanie rośnie wiele drzew wiekowych o parametrach pomnikowych, m.in. dąb szypułkowy o obwodzie 4,50 m, jodła o obwodzie 3,70, modrzew japoński o obw. 3,00 m, orzeszniki cyprysiki, choina kanadyjska, buki strzępolistne i purpurowe, jodły, dęby, klony, sosny, świerki cisy i magnolie. Wyróżniająca jest aleja lipowa stanowiąca północną granicę „toru łuczniczego”. Aleję stanowi 51 lip o obwodzie pni średni 250 cm, rosnących po obu stronach alej. Nieco wyżej znajduje się szpaler kasztanowców. W pobliżu południowego skrzydła zamku rośnie unikalny okaz kasztanowca z płożącymi się konarami, które wrastając w ziemię dają nowe osobniki. W części południowej znajduje się polana, która wcześniej stanowiła tor łuczniczy. W niższych partiach parku, przylegających do Regi wiodącym gatunkiem jest olcha. Na drzewostan parku składa się 69 gatunków drzew o, w tym 31 obcego pochodzenia i 39 gatunków krzewów, w tym 7 obcych.W skład drzewostanu całego parku wchodzi około 1150 drzew na które składają się następujące gatunki:Buk – 35 %Grab – 25 %Dąb – 20 %Klon – 10 %Świerk i pozostałe – 5 %Olcha – 5 %W części środkowej parku znajduje się budynek grobowca właścicieli zamku, murowany z cegły budynek posiada zamknięte drewniane wrota, dach przykryty eternitem posiada ubytki spowodowane opadającymi gałęziami.Drzewostan znajduje się w różnym stanie zdrowotnym, w pojedynczych przypadkach widoczne są pnie spróchniałe. Na całym terenie brak jest zakrzaczeń i samosiewów, poszycie wskazuje na cykliczne prace pielęgnacyjne. Widoczne są także prace pielęgnacyjne usuwania wykrotów oraz prace porządkowe na wszystkich alejach parku.Kontakt: Starostwo Powiatowe w Gryficach 91 *** ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGO na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 j.t. ze zm.) OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANO
Więcejbezposrednie.com
1 pokój
2 191 990
Wczoraj o 3:59
ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGO na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 j.t. ze zm.) OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ POWIATU GRYFICKIEGO ZABUDOWANEJ ZAMKIEM Nieruchomość zabudowana położona w centrum miasta Płoty przy ul. Sienkiewicza 3 w obrębie nr 3 miasta Płoty, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW SZ1G/00030519/1, oznaczona nr działki 495/8 o pow. 8,9680 ha, wpisana do rejestru zabytków nieruchomych województwa zachodniopomorskiego pod nowym nr A-281. Opis nieruchomości: Nieruchomość stanowiąca zabytkowy zespół parkowo-zamkowy, położona nad rzeką Regą, przy drodze krajowej nr 6 relacji Szczecin - Gdańsk, będącej kontynuacją niemieckiej autostrady A11. Odległość do Szczecina - 80 km, do Koszalina - 80 km, do granicy w Kołbaskowie - 90 km. Uzbrojenie: energetyczne, wodne i kanalizacyjne. Dojazd do działki korzystny z drogi urządzonej. Przez teren działki, na odcinku od bramy głównej do nieruchomości oznaczonych jako działki 495/6 i 495/7 ustanowione zostały służebności gruntowe w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej dla właścicieli tych nieruchomości. Nie wpływają one istotnie na zmianę charakteru nieruchomości i jej sposobu użytkowania. Zabudowania: - budynek Nowego Zamku o pow. użytkowej 3.507,40 m2, - 2 budynki gospodarcze o łącznej pow. użytkowej 57 m2, - budynek- brama wjazdowa o pow. użytkowej 52 m2, - budynek-grobowiec o pow. użytkowej 36 m2. Nowy Zamek wraz ze znajdującym się na jego tyłach parkiem to dawna rezydencja należąca do rodziny von Bismarck. To budowla trójskrzydłowa, o nieregularnym rzucie w kształcie litery „C”. Ozdobą zamku są liczne balustrady i tarasy. Wejście na dziedziniec prowadzi przez budynek bramy. Po II wojnie światowej zamek stał się najpierw siedzibą Szkoły Rolniczej, później internatu dla dojeżdżających do Zespołu Szkół Rolniczych. W prawym skrzydle zamku mieści się Sala Posiedzeń oraz Sala Ślubów. W bezpośrednim otoczeniu zamku od strony południowej znajduje się piękny, zabytkowy park z wieloma egzotycznymi i rzadkimi gatunkami drzew o parametrach pomnikowych. Dziedziniec pałacowy łączy się z parkiem trzema drogami - alejami spacerowymi, z których aleja lipowa jest najbardziej okazała. Na szczególną uwagę zasługują stare kasztanowce znajdujące się przy zamku od strony rzeki. W części środkowej parku znajduje się budynek grobowca właścicieli zamku. Z uwagi na wpis nieruchomości do rejestru zabytków, przyszły właściciel zobowiązany będzie do jej użytkowania w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2187). Nieruchomość znajduje się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Płotach, który zostanie wygaszony po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu. Przeznaczenie nieruchomości: Zapis w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płoty: park, postulowana strefa ochrony archeologicznej (WIII), projektowana strefa ochrony konserwatorskiej (A), korytarz ekologiczny, obszary o walorach kwalifikujących do uznania za „obszar chronionego krajobrazu”, postulowana strefa zabudowy wielofunkcyjnej (1.W-1). Część nieruchomości zabudowana budynkiem Nowego Zamku wraz z terenem przyległym objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Płoty, w którym przeznaczona jest na teren usług oświaty rolniczej, obiekt o szczególnych walorach historycznych podlegający ochronie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - do podtrzymania z możliwością adaptacji obiektu na funkcję hotelarską - usług turystycznych. Obiekt zapisany w rejestrze zabytków pod poz. nr 795 położony w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej. Zalecane jest połączenie terenu parku z zespołem hotelowym. Cena wywoławcza - 2.191.990 zł Wadium - 250.000 zł Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 oraz art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 j.t.. ze zm.). Na podstawie art. 68 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 j.t. ze zm.) ustalona cena wywoławcza nieruchomości zawiera 50% bonifikatę z tytułu wpisu do rejestru zabytków. Okazanie nieruchomości nastąpi dnia 6 lipca 2018 r. w godz. od 12.00 do 13.00, po telefonicznym potwierdzeniu obecności przez zainteresowanych. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w terminie do dnia 30 lipca 2018 r. wadium w formach wskazanych w §4 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wpłaty należy dokonać przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach nr prowadzone przez bank PKO BP SA, w wyżej wskazanym terminie. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach. Przetarg odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, III piętro, pok. 315. Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty powinny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu. Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. Nabywca ponosi koszt sporządzenia umowy. Cena winna być wpłacona przelewem na konto nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy. Wpłacone wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który przetarg wygra nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazane konto. Zarząd Powiatu Gryfickiego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Gryficach, ul. Dworcowa 23, I piętro, pok. 12, 13 lub telefonicznie pod nr 91 3842407. Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach oraz dostępne jest wraz z opisem nieruchomości na stronie internetowej a także w Biuletynie Informacji Publicznej Opis nieruchomości Zamek Nowy w Płotach położony na 495/5 działce znajduje się w południowo - wschodniej części miasta, na skraju skarpy w zakolu rzeki Regi w odległości około 300 m na północny - wschód od Starego Zamku i na południowy - wschód od centrum Płotów. Zespół zamkowy jest usytuowany po wschodniej stronie drogi krajowej nr 6 będącej kontynuacją niemieckiej autostrady A11 i tworząca z nią połączenie Szczecin - Berlin w ciągu międzynarodowego szlaku drogowego E28. Lokalizacja nieruchomości w warunkach analizowanego rynku jest korzystna. Działka na której posadowiony jest zamek uzbrojona jest w przyłącze: energetyczne, wodne i kanalizacyjne. Dojazd do działki korzystny z drogi urządzonej. Otoczenie działki jest korzystne. Przez teren działki, na odcinku od bramy głównej do nieruchomości oznaczonych jako działki 495/6, 495/7 ustanowione zostały służebności gruntowe w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej dla właścicieli tych nieruchomości. Nie wpływają one istotnie na zmianę charakteru nieruchomości i jej sposobu użytkowania. Zamek Nowy Rok budowy: najstarsze skrzydło (renesansowe) powstało w latach , pozostała część zespołu rezydencyjnego powstała w latach . Powierzchnia użytkowa: 3507,4 m2, w tym: - piwnica - 790,0 m2, - parter - 984,4 m2, - I piętro - 973,9 m2, - II piętro - 759,1 m2. Powierzchnia zabudowy: 1683 m2. Kubatura: 21200 m3. Ilość kondygnacji: skrzydło południowe 2 piętra (trzy kondygnacje nadziemne + poddasze), pozostałe skrzydła 1 piętro (dwie kondygnacje nadziemne + poddasze). Podpiwniczenie: budynek podpiwniczony, z wyjątkiem części położonej przy południowym skrzydle (pod hallem). Rzut budynku: budowla trójskrzydłowa, o nieregularnym rzucie w kształcie litery „C”, korpus główny zwrócony fasadą w kierunku zachodnim, w środkowej części dwu i półtaktowy, z usytuowanym na osi głównym wejściem o ośmiobocznym westybulem w kondygnacji parteru, jako skrzydło południowe włączony w obręb całości najstarszy renesansowy budynek - prostokątny w rzucie, jednotraktowy, skrzydło północne dwu i pól traktowe, rzut budowli kształtowany swobodnie bez zachowania osi symetrii, z licznymi ryzalitami o różnorodnych formach i kształtach. Bryła budynku: w bryle silnie wyodrębnia się najstarsze skrzydło - południowe, dwupiętrowe, nakryte czterospadowym dachem oraz część nowsza, jednopiętrowa z poddaszem użytkowym, z wieżą, złożone z wielu członów, zróżnicowanych pod względem wysokości i nakrytych dachami skomplikowanej formie, korpus główny zamku nakryty dachem dwuspadowym o znacznej wysokości, ryzalit mieszczący główne wejście przykryty dachem łamanym, wieża neobarokowym dwukondygnacyjnym ośmiobocznym hełmem, osobne dachy, dwuspadowy i łamany nakrywają ryzality elewacji tylnej korpusu głównego, zaś o wiele niższym, trójspadowym dachem nakryta została narożna część południowo - wschodnia pomiędzy korpusem i skrzydłem południowym, skrzydło północne zostało nakryte dachem o stromych spadkach od strony południowej, zachodniej i północnej, od zachodu do krótszej elewacji skrzydła przylega parterowa cześć mieszcząca boczne wejście do zamku, nakryte ono zostało osobnym dwuspadowym dachem poprzecznym do dachu całego skrzydła, ryzalit bocznego wejścia zwieńczony został niewielkim dachem łamanym, od strony północnej skrzydło jest jednokondygnacyjne o wyższej niż w innych częściach zamku kondygnacji parteru, mieszczącego tu dawną bibliotekę, nad którą rozmieszczono trzy nakryte trójdzielnymi daszkami lukarny, ogromna połać dachowa nad lukarnami przerwana została świetlikami w kształcie „wolich oczu”, osobnym dwuspadowym dachem nakryty jest ryzalit usytuowany w narożniku pomiędzy skrzydłem północnym a szczytową ścianą korpusu głównego. Elewacje: fasada części głównej posiada reprezentacyjny charakter, przy czym wejście znajdujące się w części środkowej nakryte jest ośmiobocznym dachem, od strony północnej przylega czworoboczna wieża zegarowa. Wejście do zamku zaakcentowane zostało łukowo sklepionym portalem. W narożniku pomiędzy wieżą a skrzydłem północnym zlokalizowane są wysokie okna oświetlające klatkę schodową. Od strony dziedzińca elewacja skrzydła południowego, na wysokości parteru , w narożniku znajduje się płyta nagrobna Vadiego von dem Osten i jego zony Anny von Massow. W północno zachodnim narożniku skrzydła północnego umieszczona jest płyta erekcyjna Nowego Zamku 1910 roku. Od strony wschodniej istotnym elementem jest wielopoziomowy taras, połączony schodami. Wnętrze: z głównego wejścia wnętrze zamku dostępne jest przez westybul na planie poprzecznie usytuowanego, nieregularnego ośmiokąta. Na prawo od westybuli położny jest hall o skomplikowanym rzucie wynikającym z kształtu sąsiednich pomieszczeń. Składa się on z przedniej, nieregularnej w rzucie części nakrytej sklepieniami o nieregularnych podziałach oraz z tylnej części prostokątnej. Z częścią przednia łączy się wyniesiony ponad nią podest wykusza oświetlony dwoma oknami frontowej elewacji Sklepienia tej części wsparte są na betonowych kolumnach o gładkich, wybrzuszonych trzonach, które dodatkowo ozdobione są motywem lwiej głowy oraz głowy barana. W narożniku przedniej części hallu znajduje się kominek. Na ścianie paleniska umocowana jest płyta przedstawiająca Dawida z głową Goliata. W górnej części hallu znajduje się wejście na korytarz, główną klatkę schodową oraz do pomieszczeń reprezentacyjnych tylnego traktu - Sali gobelinowej (neorenesansowe drzwi fornirowane w bogatej oprawie) i do buduaru „różowego” ( usytuowane w półkoliście wygiętym sklepieniu sufitu). W dolnej części hall łączy się ze starym renesansowym skrzydłem, tj. z wąskim przedsionkiem klatki schodowej oraz kwadratowym w rzucie przedsionkiem głównej sali skrzydła. Od strony północnej do przedsionka klatki schodowej prowadzi z hallu renesansowy portal, który przed rozbudowa był głównym wejściem do zamku. Zwieńczony trójkątnym naczółkiem ozdobiony został ornamentalną polichromią, którą odkryto w latach , a następnie poddano konserwacji. Obok portalu, w tej samej ścianie usytuowane jest dawne okno klatki schodowej, obecnie wychodzące na wnętrze wykusza. Nad oknem zachowała się płyta z wapienia z wyrytym napisem w języku niemieckim. W dawnym przedsionku wielkiej sali starego skrzydła znajduje się kaflowy piec. Wnęka położonego tuz obok okna poprzedzona drewnianym podestem z balustradą i schodkami. Zajmująca niemal całą dolna kondygnacje skrzydła Wielka Sala była pierwotnie najbardziej reprezentacyjnym wnętrzem zamku. Oświetlają ja po trzy okna w każdej z bocznych ścian. W tylnym trakcie zamku położony jest ciąg pomieszczeń połączonych amfiladowo. Za osią założenia znajduje się sala gobelinowa z oblicowanym drewnem stropem belkowym. Strop wspiera się na szerokim profilowanym i zdobionym snycerką „sosrębie”. Zachowane są liczne neorenesansowe obramienia otworów drzwiowych. Dwuskrzydłowe drzwi prowadzące do hallu i buduaru różowego po stronie południowej zamknięte zostały nadprożem w formie belkowania. Mniejsze drzwi posiadają zwieńczenie z przełamanym naczółkiem. Dolne partie ścian bocznych wykończone są płycinową boazerią. Sala oświetlona jest trzema otworami okiennymi, z których środkowy jest także drzwiami na taras ogrodowy. Parapety okien wykonane są z żyłkowanego marmuru. Po południowej stronie sali gobelinowej położony jest buduar „różowy” z którego drzwi prowadzą na hall, taras, a dwoje drzwi przeszklonych do ogrodu zimowego. W pomieszczeniu „ogrodu zimowego” zachowana jest posadzka z płytek ceramicznych, typowych dla wykończeniowych materiałów w budownictwie sprzed 1945 r. Charakter pomieszczenia tego nadaje także betonowa, okrągła fontanna, służąca dziś jako donica na kwiaty. Od strony północnej do sali gobelinowej (głównej) przylega buduar „niebieski”, nakryty jest spłaszczoną kolebką o dekoracji stiukowej złożonej z ośmiobocznych większych i mniejszych kasetonów z rozetami i owalnymi plakietkami w których umieszczone są mitologiczne postacie. W północno-zachodnim narożniku tej sali znajduje się pic kaflowy, którego kafle posiadają styl holenderski. Dalej na północ znajduje się dawny pokój bilardowy, oświetlony przez duże okna w trójbocznym ryzalicie elewacji ogrodowe i skomunikowany z ogrodowym tarasem przez przeszklone drzwi. Główne wejście do tej sali prowadzi od strony korytarza przez podest z drewnianą balustradą i schodami. Obok schodów w narożniku, znajduje się kominek o nadprożu zdobionym płaskorzeźbą z herbami podtrzymywanymi przez zwierzęta . Na nadprożu kominka znajduje się napis z lat przebudowy zamku, tj. 1911-1912. Drzwi wejściowe posiadają bogate neorenesansowe obramienia stolarskie. Belki stropowe wyłożone są drewnem dębowym. Dalej obok pokoju bilardowego znajduje się tzw. pokój pana, którego strop nakryty został spłaszczona kolebką z lunetami. Główne wejście do pokoju prowadzi przez podest oddzielony arkadowa balustradą od reszty wnętrza. W skrzydle północnym centralną salą jest jadalnia, kuchnia znajduje się pod jadalnią, a komunikację zapewniają 2 szyby windy towarowej. Po przeciwnej stronie korytarza znajduje się sala dawnej biblioteki. Na I piętrze istotnym elementem architektonicznym jest podest klatki schodowej, który nakryty został jednym pełnym przęsłem sklepienia krzyżowego i ozdobiony polichromią. Na ścianie głównej znajduje się herb rodziny Bismarck-Osten trzymany przez gryfa pomorskiego. Nad wejściem na schody znajduje się napis fundacyjny z okresu przebudowy zamku. Pomieszczenia I i II pietra nie posiadają znaczących walorów architektonicznych, które zostały utracone na skutek wielokrotnych remontów przystosowujących pomieszczenia do nowych funkcji. Istotnym elementem architektoniczny jest także wieża zamkowa, która została poddana ostatniemu remontowi w latach 90-tych, przebudowano wówczas taras widokowy, który może pełnić funkcje turystyczne. KONSTRUKCJA Fundamenty: fundamenty w starym skrzydle wymurowane z cegły i kamienia, w nowej części z cegły na zaprawie cementowo - wapiennej. Ściany: ściany zewnętrzne z murowane z cegły o grubości 58, 90 i 100 cm, ściany wewnętrzne z cegły pełnej, na II piętrze częściowo w konstrukcji ryglowej oraz ścianki z supremy. Konstrukcja dachu: więźba dachowa nad starą częścią drewniana, krokwiowo - jętkowa, nad nową częścią jętkowo - krokwiowa o jętkach rozmieszczonych w 2 kondygnacjach podpartych w dolnej kondygnacji dwiema a w górnej jedną ścianką stolcową i wzmocnionych kleszczami. Sklepienia i stropy: w starym skrzydle w piwnicy kolebka ceglana, na parterze w dużej sali sklepienie kolebkowe z lunetami, w bocznym pomieszczeniu przed klatką schodową, na klatce i w pokoju na I piętrze sklepienie krzyżowe, na wyższych kondygnacjach stropy drewniane z podsufitką, w nowej części zamku stropy masywne na belkach żelaznych i o konstrukcji żelbetowej, w westybulu sklepienie o nieregularnym kształcie, w hallu zróżnicowane pod względem formy sklepienia trójdzielne, krzyżowe oraz nieregularne, w buduarze „błękitnym” nieco spłaszczona kolebka ze sztukateriami, w dawnej bibliotece i pokoju bilardowym konstrukcja stropów żelbetowa w formie belek, w dawnej jadalni kasetonów. Schody: w najstarszym skrzydle renesansowa klatka schodowa, czterobiegowa, założona wokół czworobocznego słupa, sklepiona ze stopniami drewnianymi i podestami o marmurowej podsadzce, główne reprezentacyjne schody w nowej części są dwubiegowe, łamane, o konstrukcji betonowej z betonowymi stopniami i betonowymi balustradami oraz pochwytami, w ryzalicie I piętra dodatkowe schody prowadzące na wyższą kondygnację, złamane w narożniku ryzalitu, żelbetowe z drewnianą neobarokową balustradą, boczna klatka schodowa w północnym skrzydle żelbetowa, dwubiegowa o drewnianych prostych w formie balustradach, schody prowadzące na strych drewniane, na tarasie i przed głównym wejściem schody betonowe. ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE Pokrycie dachu: dachówka karpiówka układana w „koronkę”, wierze kryte blachą miedziana posadzki i podłogi: w westybulu, ogrodzie zimowym i w korytarzu skrzydła północnego posadzka ceramiczna z czasów budowy - sześcioboczne płytki w kolorze ceglastym, w piwnicy skrzydła północnego sześcioboczne płytki w kolorze jasnokremowym, w halli, sali ślubów, i reprezentacyjnych salach na parterze parkiet, w pomieszczeniach pietra podłogi białe obecnie pokryte linoleum, na klatce schodowej w południowym skrzydle XVII lub XVIII wieczne płyty marmurowe szare i czarne stolarka okienna: okna krosnowe i zespolone z czasów rozbudowy w 1910- 1912r., dwudzielne o drobnych podziałach szczeblinowych, w wielu pomieszczeniach zachowane wewnętrzne okiennice, w sali na parterze południowego skrzydła pojedyncze okna otwierane do góry, Okna w części wymienione na nowe w latach 90-tych. Stolarka drzwiowa: płycinowa, dwu i jedno skrzydłowa, w reprezentacyjnych salach na parterze drzwi ozdobne, fornirowane o bogatych neorenesansowych formach, pomiędzy westybulem i hallem drzwi neorokokowe, dwuskrzydłowe, przeszklone. Budynki gospodarcze Typ budynku: gospodarczy. Podpiwniczenie: brak. Rok budowy: przed 1945 r. Technologia wykonania: tradycyjna. Fundamenty: kamień, cegła. Ściany zewnętrzne: cegła pełna, pustak. Stropy: belki drewniane, deskowanie. Posadzki: betonowe. Konstrukcja dachu: jednospadowy kryty papą. Rynny i rury spustowe: ocynkowane. Stolarka drzwiowa: wrota drewniane. Wyposażenie techniczne budynku: instalacja elektryczna. Sposób użytkowania: budynki gospodarcze użytkowe jako garaże. Dane inwentaryzacyjne 2 budynków gospodarczych: Powierzchnia zabudowy (m2) - 49, 23, łącznie 72. Powierzchnia użytkowa (m2) - 39, 18, łącznie 57. Budynek - brama wjazdowa Typ budynku: inny. Powierzchnia zabudowy: 68 m2. Powierzchnia użytkowa: 52 m2. Podpiwniczenie: brak. Rok budowy: przed 1945 r. Technologia wykonania: tradycyjna. Fundamenty: kamień, cegła. Ściany zewnętrzne: cegła pełna, brak elewacji. Stropy: belki drewniane, deskowanie. Konstrukcja dachu: dwuspadowy kryty eternitem. Rynny i rury spustowe: brak. Stolarka drzwiowa: wrota drewniane. Wyposażenie techniczne budynku: brak instalacji. Sposób użytkowania: budynek nie użytkowany, zabezpieczony w sposób dostateczny, widoczne ubytki w poszyciu dachu. Budynek - grobowiec Typ budynku: inny. Powierzchnia zabudowy: 49 m2. Powierzchnia użytkowa: 36 m2. Rok budowy: przed 1945 r. Technologia wykonania: tradycyjna. Fundamenty: kamień, cegła. Ściany zewnętrzne: cegła pełna, brak elewacji. Stropy: belki drewniane, deskowanie. Konstrukcja dachu: dwuspadowy kryty eternitem. Rynny i rury spustowe: brak. Stolarka drzwiowa: wrota drewniane. Wyposażenie techniczne budynku: brak instalacji. Sposób użytkowania: budynek nie użytkowany, zabezpieczony w sposób dostateczny, widoczne ubytki w poszyciu dachu. Park Park przypałacowy, obejmujący teren działki nr 495/5 razem z sąsiednim parkiem miejskim i parkiem leśnym położnym po południowej stronie Regi stanowi jeden z największych i najciekawszych parków pod względem dendrologicznym na Pomorzu Zachodnim o cechach parku krajobrazowego i leśnego. Teren działki nr 495/5 jest płaski z nieznacznym nachyleniem w kierunku południowo wschodnim. Dziedziniec pałacowy łączy się z parkiem trzema drogami -alejami spacerowymi, z których aleja lipowa jest najbardziej okazała. Park w części przypałacowej charakteryzuje się równoległym przebiegiem dróg spacerowych (aleja kasztanowa i lipowa). Park przypałacowy, w granicach działki nr 495/5 jest dobrze utrzymany, widoczne jest występowanie stałych zabiegów pielęgnacyjnych na terenie parku, utrzymujących właściwy stan parku. Drogi parkowe w sąsiedztwie pałacu obsadzone są żywopłotem karagany i berberysu, właściwie przycinanym. W drzewostanie rośnie wiele drzew wiekowych o parametrach pomnikowych, m.in. dąb szypułkowy o obwodzie 4,50 m, jodła o obwodzie 3,70, modrzew japoński o obw. 3,00 m, orzeszniki cyprysiki, choina kanadyjska, buki strzępolistne i purpurowe, jodły, dęby, klony, sosny, świerki cisy i magnolie. Wyróżniająca jest aleja lipowa stanowiąca północną granicę „toru łuczniczego”. Aleję stanowi 51 lip o obwodzie pni średni 250 cm, rosnących po obu stronach alej. Nieco wyżej znajduje się szpaler kasztanowców. W pobliżu południowego skrzydła zamku rośnie unikalny okaz kasztanowca z płożącymi się konarami, które wrastając w ziemię dają nowe osobniki. W części południowej znajduje się polana, która wcześniej stanowiła tor łuczniczy. W niższych partiach parku, przylegających do Regi wiodącym gatunkiem jest olcha. Na drzewostan parku składa się 69 gatunków drzew o, w tym 31 obcego pochodzenia i 39 gatunków krzewów, w tym 7 obcych. W skład drzewostanu całego parku wchodzi około 1150 drzew na które składają się następujące gatunki: Buk - 35 % Grab - 25 % Dąb - 20 % Klon - 10 % Świerk i pozostałe - 5 % Olcha - 5 % W części środkowej parku znajduje się budynek grobowca właścicieli zamku, murowany z cegły budynek posiada zamknięte drewniane wrota, dach przykryty eternitem posiada ubytki spowodowane opadającymi gałęziami. Drzewostan znajduje się w różnym stanie zdrowotnym, w pojedynczych przypadkach widoczne są pnie spróchniałe. Na całym terenie brak jest zakrzaczeń i samosiewów, poszycie wskazuje na cykliczne prace pielęgnacyjne. Widoczne są także prace pielęgnacyjne usuwania wykrotów oraz prace porządkowe na wszystkich alejach parku. Kontakt: Starostwo Powiatowe w Gryficach tel: 91 3842407
Więcejszybko.pl