Złóż skargę
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Ryszard Król Kancelaria Komornicza, Warszawska 6/102, Gorzów Wlkp, 66-400 Gorzów Wlkp tel. , / fax. Sygnatura: Km 1411/17 OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. Ryszard Król na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-02-2019r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim mającym siedzibę przy ul. Chopina 52/blok 10, w sali nr 227 odbędzie się druga licytacja nieruchomości oznaczonej jako zabudowana działka gruntu nr 197/14 o powierzchni 8137,00 m2 położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul.Żytniej 95. Na działce gruntu nr 197/14 znajdują się: - budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący, parterowy, bez poddasza użytkowego o powierzchni zabudowy 215,00m2 i powierzchni użytkowej 159,10m2 położony częściowo na działce gruntu nr 197/1 objętej KW; GW1G/ (na działce gruntu nr 197/1 położona jest część budynku o powierzchni zabudowy ok.10,00m2) - budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony z garażem jednostanowiskowym o powierzchni zabudowy 137,00m2 i powierzchni użytkowej 174,60m2. - budynek garażowy jednostanowiskowy o powierzchni zabudowy 32,00m2 i powierzchni użytkowej 28,10m2 - budynek gospodarczo-garażowy o całkowitej powierzchni użytkowej 93,00m2 położony częściowo na działce nr 197/14 i częściowo na działce nr 197/12 objętej KW; GW1G/ . (na działce 197/14 będącej przedmiotem licytacji znajduje sie część budynku o pow. zabudowy 3,00m2, a na działce 197/12 znajduję się część budynku o powierzchni użytkowej 90,00m2) - budynek biurowy, parterowy bez poddasza użytkowego i bez podpiwniczenia o powierzchni użytkowej 101,17m2 - budynek garażowy dwustanowiskowy parterowy bez podpiwniczenia o powierzchni zabudowy 75,00m2 położony częściowo na działce działce nr 197/1 objętej KW; GW1G/ (część budynku położona na działce nr 197/14 będącej przedmiotem licytacji ma powierzchnię zabudowy ok 27,00m2, a część budynku położna na działce nr 197/1 ma powierzchnię zabudowy ok. 48,00m2) - budynek gospodarczy dobudowany do budynku garażowego o powierzchni zabudowy ok 22,00m2 - wiata stalowa o całkowitej powierzchni zabudowy 84,00m2 położona częściowo na działce nr 197/12 objętej KW; GW1G/ (na działce nr 197/14 będacej przedmiotem licytacji położona jest część wiaty o powierzchni zabudowy ok 25,00m2, a na działce nr 197/12 położona jest część wiaty o powierzchni zabudowy ok. 59,00m2) - wiata stalowa o całkowitej powierzchni zabudowy 94,00m2 położona częściowo na działce nr 197/12 objętej KW; GW1G/ (na działce nr 197/14 będącej przedmiotem licytacji położona jest część wiaty o powierzchni zabudowy ok 23,00m2, a na działce nr 197/12 położona jest częśc wiaty o powierzchni zabudowy ok.71,00m2) - ponadto na na działce znajdują się dwa kontenery stalowe, parterowe bez podpiwniczeń, dwie szklarnie o konstrukcji stalowej o łącznej powierzchni zabudowy ok 1000,00m2 altana drewniana wykorzystywana jako skład drewna kominkowego altana drewniana (domek letniskowy niezwiązany na stale z gruntem) Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GW1G/ . Właścicielem nieruchomości jest Maciej Wawrzyniak Suma oszacowania wynosi 925.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 616.666,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 92 500,00zł przed licytacją. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo wpłacona na konto komornika: PKO BP SA II O/Gorzów Wlkp. przed licytacją. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52/blok 10 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. ……………………………………………………………………….. Zapraszamy na naszą oficjalną stronę nieruchomosci.e-ksr w celu pozyskania szerszych informacji dotyczących przedmiotowej nieruchomości jak i również na naszego bloga, gdzie można znaleźć informacje dotyczące zakupu nieruchomości na licytacji komorniczej. Zachęcamy także do wzięcia udziału w licytacjach innych nieruchomości znajdujących się w naszej ofercie. Zespół e-ksr Numer oferty: DS1022 Osoba odpowiedzialna zawodowo: Piotr Poszytek Nr licencji zawodowej: brak danych
lubuskie,Gorzów Wielkopolski,Żytnia
5 pokoi
215 m²
616 667 zł
5 pokoi215 m²
Więcejdomiporta.pl
lubuskie,Gorzów Wielkopolski,Żytnia
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Ryszard Król Kancelaria Komornicza, Warszawska 6/102, Gorzów Wlkp, 66-400 Gorzów Wlkp tel. , / fax. Sygnatura: Km 1411/17 OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. Ryszard Król na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-02-2019r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim mającym siedzibę przy ul. Chopina 52/blok 10, w sali nr 227 odbędzie się druga licytacja nieruchomości oznaczonej jako zabudowana działka gruntu nr 197/14 o powierzchni 8137,00 m2 położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul.Żytniej 95. Na działce gruntu nr 197/14 znajdują się: - budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący, parterowy, bez poddasza użytkowego o powierzchni zabudowy 215,00m2 i powierzchni użytkowej 159,10m2 położony częściowo na działce gruntu nr 197/1 objętej KW; GW1G/ (na działce gruntu nr 197/1 położona jest część budynku o powierzchni zabudowy ok.10,00m2) - budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony z garażem jednostanowiskowym o powierzchni zabudowy 137,00m2 i powierzchni użytkowej 174,60m2. - budynek garażowy jednostanowiskowy o powierzchni zabudowy 32,00m2 i powierzchni użytkowej 28,10m2 - budynek gospodarczo-garażowy o całkowitej powierzchni użytkowej 93,00m2 położony częściowo na działce nr 197/14 i częściowo na działce nr 197/12 objętej KW; GW1G/ . (na działce 197/14 będącej przedmiotem licytacji znajduje sie część budynku o pow. zabudowy 3,00m2, a na działce 197/12 znajduję się część budynku o powierzchni użytkowej 90,00m2) - budynek biurowy, parterowy bez poddasza użytkowego i bez podpiwniczenia o powierzchni użytkowej 101,17m2 - budynek garażowy dwustanowiskowy parterowy bez podpiwniczenia o powierzchni zabudowy 75,00m2 położony częściowo na działce działce nr 197/1 objętej KW; GW1G/ (część budynku położona na działce nr 197/14 będącej przedmiotem licytacji ma powierzchnię zabudowy ok 27,00m2, a część budynku położna na działce nr 197/1 ma powierzchnię zabudowy ok. 48,00m2) - budynek gospodarczy dobudowany do budynku garażowego o powierzchni zabudowy ok 22,00m2 - wiata stalowa o całkowitej powierzchni zabudowy 84,00m2 położona częściowo na działce nr 197/12 objętej KW; GW1G/ (na działce nr 197/14 będacej przedmiotem licytacji położona jest część wiaty o powierzchni zabudowy ok 25,00m2, a na działce nr 197/12 położona jest część wiaty o powierzchni zabudowy ok. 59,00m2) - wiata stalowa o całkowitej powierzchni zabudowy 94,00m2 położona częściowo na działce nr 197/12 objętej KW; GW1G/ (na działce nr 197/14 będącej przedmiotem licytacji położona jest część wiaty o powierzchni zabudowy ok 23,00m2, a na działce nr 197/12 położona jest częśc wiaty o powierzchni zabudowy ok.71,00m2) - ponadto na na działce znajdują się dwa kontenery stalowe, parterowe bez podpiwniczeń, dwie szklarnie o konstrukcji stalowej o łącznej powierzchni zabudowy ok 1000,00m2 altana drewniana wykorzystywana jako skład drewna kominkowego altana drewniana (domek letniskowy niezwiązany na stale z gruntem) Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GW1G/ . Właścicielem nieruchomości jest Maciej Wawrzyniak Suma oszacowania wynosi 925.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 616.666,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 92 500,00zł przed licytacją. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo wpłacona na konto komornika: PKO BP SA II O/Gorzów Wlkp. przed licytacją. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52/blok 10 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. ……………………………………………………………………….. Zapraszamy na naszą oficjalną stronę nieruchomosci.e-ksr w celu pozyskania szerszych informacji dotyczących przedmiotowej nieruchomości jak i również na naszego bloga, gdzie można znaleźć informacje dotyczące zakupu nieruchomości na licytacji komorniczej. Zachęcamy także do wzięcia udziału w licytacjach innych nieruchomości znajdujących się w naszej ofercie. Zespół e-ksr Numer oferty: DS1022 Osoba odpowiedzialna zawodowo: Piotr Poszytek Nr licencji zawodowej: brak danych
Otrzymuj powiadomienia na e-mail dla wyszukiwania:
Gorzów Wielkopolski, Żytnia, Dom sprzedaż
We Flatfy używamy plików cookie, aby poprawić jakość                  ogólnych wrażeń z przeglądania.                  Korzystając z naszych usług, zgadzasz się                  nasze wykorzystanie plików cookie.Dowiedz się więcej