Nic nie znaleziono
NA SPRZEDAŻ Działka o pow. 4915m2 z udziałem w działce z linią brzegową jez. Rydzówka gmina Srokowo Opis nieruchomości: powierzchnia działki: 4915m2; kształt działki: trapez prostokątny; ukształtowanie terenu: działka wyniesiona, obniżająca się w kierunku drogi asfaltowej; zadrzewienie/zakrzaczenie: brak; ogrodzenie: brak; wraz z działką o pow. (...) Pokaż więcej NA SPRZEDAŻ Działka o pow. 4915m2 z udziałem w działce z linią brzegową jez. Rydzówka gmina Srokowo Opis nieruchomości: powierzchnia działki: 4915m2; kształt działki: trapez prostokątny; ukształtowanie terenu: działka wyniesiona, obniżająca się w kierunku drogi asfaltowej; zadrzewienie/zakrzaczenie: brak; ogrodzenie: brak; wraz z działką o pow. 4915m2 nabywamy udziały w 3 działkach stanowiących drogę dojazdową do jeziora Rydzówka; działka z wydaną decyzją zabudowy: fragment: 1.0 Rodzaj inwestycji: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz gospodarczego Projektowana inwestycja obejmuje: - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego; - budowa budynku gospodarczego; - realizacja przyłączy infrastruktury technicznej; -zagospodarowanie terenu posesji; 2.0. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu - zabudowa mieszkalna; 3.0. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu; 3.1. Budynek mieszkalny o następujących gabarytach i formie architektonicznej: wysokość dwie kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe poddasze; dach dwuspadowy, kryty dachówką ceramiczną lub materiałem dachówko podobnym w odcieniu czerwieni; nachylenie połaci dachowych 35-40st; materiał ścian tradycyjny: drewno, cegła, kamień, tynki itp.; szerokość elewacji frontowej ok. 15,0m; powierzchnia zabudowy ok. 150,0m2; wysokość budynku do kalenicy od poziomu głównego wejścia do budynku do ok. 8,0m; 3.2. Budynek gospodarczy o następujących gabarytach i formie architektonicznej: wysokość jedna kondygnacja nadziemna; dach dwuspadowy, kryty dachówką ceramiczną lub materiałem dachówko podobnym w odcieniu czerwieni; nachylenie połaci dachowych 20 - 40st; materiał ścian tradycyjny: drewno, cegła , kamień, tynki itp.; powierzchnia zabudowy ok. 50,0m2; wysokość budynku do kalenicy od poziomu głównego wejścia do budynku do ok. 6,5m2; 3.3. wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki nie może przekroczyć 0,4, a powierzchnia terenu biologicznie czynna nie mniej niż 45% powierzchni działki; 3.4. powierzchnia terenu działki ulegająca przekształceniu ok. 200,0m2; 3.5. budynek mieszkalny nie posiada negatywnego oddziaływania na środowisko ponieważ: ścieki są odprowadzane do systemu kanalizacji sanitarnej, odpady gromadzone w pojemnikach wywożone na wyznaczone miejsce utylizacji, hałąs mieści się w progach akustycznych wynikających z przepisów odrębnych. 3.6. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy 20,0m od krawędzi jezdni drogi: wojewódzkiej, która jest zgodna z przepisami zawartymi w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 7.0. Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji: 7.1. zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego; 7.2. ścieki odprowadzane do kanalizacji sanitarnej; 7.3. zaopatrzenie w energię elektryczną na warunkach określonych przez K.E ENERGA OPERATOR S.A. Oddział Zakład Energetyczny Olsztyn, Rejon Energetyczny Ostróda. 7.4. obsługa komunikacyjna zabudowy indywidualnej zjazdem z drogi wewnętrznej; 7.5. odprowadzane wód opadowych powierzchniowo na teren własnej działki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 7.6. odpadki komunalne gromadzić na terenie własnej działki w pojemnikach przystosowanych do czasowego ich przechowywania, a następnie przekazywać je podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami; 7.7. w przypadku ewentualnej kolizji planowanej zabudowy z istniejącymi elementami infrastruktury technicznej, należy je przebudować w uzgodnieniu z gestorami sieci; Media: woda: przy działce; prąd: tak; kanalizacja: tak; gaz: brak; Sąsiedztwo: domki letniskowe, grunty rolne, siedliska, tereny leśne, jezioro; Lokalizacja: Leśniewo gmina Srokowo; odległość od: Kętrzyna: ok. 23km; Giżycka: ok. 38km; Olsztyna: ok. 110km; Warszawy: ok. 265km; Stan prawny: Pełna własność: działka o pow. 4915m2; Udział 2/9 w niezabudowanej działce o pow. 511m2 (droga dojazdowa); Udział 2/64 w niezabudowanej działce o pow. 405m2 (droga dojazdowa); Udział 2/36 w niezabudowanej działce o pow. 644m2 (droga dojazdowa); Księgi wieczyste: tak; Atrakcje okolicy: Srokowo: Ratusz - wybudowany w 1608 r. na fundamentach starego budynku. W 1675 r. spalony i odbudowany w latach 1772-75. W 1817 dobudowano wieżę zegarową. Obecnie w Ratuszu mieści się Urząd Gminy; Kanał Mazurski: Niedokończona budowla z ciekawymi rozwiązaniami technicznymi, wspaniale wkomponowana w środowisko naturalne. Celem budowy było połączenie Wielkich Jezior Mazurskich z rzeką Pregołą w celu uzyskania drogi wodnej do Bałtyku oraz wykorzystania energii wodnej do poruszania siłowni wodnych i osuszania około 17 tys. hektarów łąk. Budowę kanału rozpoczęto w 1911 r., kilkakrotnie przerywano, ostatecznie w 1940 r. kanał projektowany do przepływu statków o wyporności 240 ton, przebiega w sztucznych wykopach lub specjalnych nasypach ziemnych. Śluza na Kanale Mazurskim: Śluza jest naprawdę monumentalna i ogromna. Jej żelbetonowe ściany i wykute miejsce na nazistowskie godło, robią na każdym ogromne wrażenie; Mamerki: rozrzucone w lesie, między torami kolejowymi a brzegiem jez. Przystań, zabudowania kwatery naczelnego dowództwa i sztabu generalnego niemieckich wojsk lądowych z czasów II wojny światowej. Jezioro Rydzówka: ok. 2,5km jezioro Rydzówka; Powierzchnia:527,8 ha; Głębokość: maks. - 16,7 m; śr. - 6,2 m; Dno: Piaszczyste i kamieniste; Dorzecze: Czarna - Omęt; Dostępność: Dobra; Ośrodki: Na południowym brzegu znajdują się pola namiotowe; stara cena: 120.000zł NOWA CENA: 109.000zł (słownie: sto dziewięć tysięcy złotych) :LINK DO STRONY =2289276=3A6D433B48 :KONTAKT DO AGENTA Karol Łukasik :DANE BIURA MBN Nieruchomości Konsulting Sp. z o.o. Dąbrowskiego 13/1 11-500 Giżycko Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
Leśniewo, warmińsko-mazurskie
109 000
14.01.2018
Więcejnieruchomosci-online.pl
We at Flatfy use cookies to improve quality of your overall browsing experience. By using our services you agree to our use of cookies.Learn more