Nic nie znaleziono
8 pokoi
228.85 m²
158,865
2017-8-30
Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Romana Stachowskiego w upadłości, sprzeda z wolnej ręki, po obniżonej cenie za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 158.865,00 zł: udział do ½ w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym w Świnoujściu przy ul. 1 Maja 7, działka nr 56/1 o pow. 1016 m², KW SZ1W/ 000 pokaż telefon . Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie oferty zgodnie z warunkami regulaminu – dostępny pisemnie lub elektronicznie. Oferty nie spełniające warunków przewidzianych w regulaminie nie będą rozpatrywane. Oferty zgodne z regulaminem, należy składać jednocześnie: na ręce syndyka (Syndyk Masy Upadłości Elżbieta Ahl, ul. Kazimierza Pułaskiego 7/16, 70-322 Szczecin) oraz na ręce Sędziego Komisarza (Sędzia Komisarz SSR Agnieszka Smoleń, Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie Wydział XII Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin) w terminie do dnia 02.10.2017r. – obydwie do godziny 14.30. Oferty składać należy w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRZETARG UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI XII GUp 63/15”. Oddzielnym ogłoszeniem syndyk informuje o sprzedaży drugiego udziału (do ½) w nieruchomości – w postępowaniu XII GUp 62/15. Szczegółowe informacje, regulamin, pod numerem telefonu 696 pokaż telefon od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00. garaż, piwnica cegła
Więcejdomiporta.pl
8 pokoi
228.85 m²
158,865
2017-8-30
Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Marty Stachowskiej w upadłości, sprzeda z wolnej ręki, po obniżonej cenie za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 158.865,00 zł: udział do ½ w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym w Świnoujściu przy ul. 1 Maja 7, działka nr 56/1 o pow. 1016 m², KW SZ1W/ 000 pokaż telefon . Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie oferty zgodnie z warunkami regulaminu – dostępny pisemnie lub elektronicznie. Oferty nie spełniające warunków przewidzianych w regulaminie nie będą rozpatrywane. Oferty zgodne z regulaminem, należy składać jednocześnie: na ręce syndyka (Syndyk Masy Upadłości Elżbieta Ahl, ul. Kazimierza Pułaskiego 7/16, 70-322 Szczecin) oraz na ręce Sędziego Komisarza (Sędzia Komisarz SSR Agnieszka Smoleń, Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie Wydział XII Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin) w terminie do dnia 02.10.2017r. – obydwie do godziny 14.30. Oferty składać należy w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRZETARG UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI XII GUp 62/15”. Oddzielnym ogłoszeniem syndyk informuje o sprzedaży drugiego udziału (do ½) w nieruchomości – w postępowaniu XII GUp 63/15. Szczegółowe informacje, regulamin, pod numerem telefonu 696 pokaż telefon od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00. garaż, piwnica cegła
Więcejdomiporta.pl