Wynajmę Wynajmę

Trzebiel, żarski, Lubuskie
1,000
2018-2-28
Wynajmę plac w Trzebielu przy rądzie, droga nr.12 Dobra lokalizacja.
Więcejolx.pl
7 pokoi
360 m²
2,400
2018-2-15
Budynek usługowo - mieszkalny o powierzchni 360m położony na działce 2400m2 w miejscowości Kamienica nad Nysa Łużycka 10km od Łęknicy 5km od Olszyny 25km od Żar Budynek nadaje się do prowadzenia działalności lub do zamieszkania. Budynek składa się z dwóch kondygnacji. Parter: duży salon z kominkiem (100m) dwa pokoje z łazienkami, mała kuchnia, kantorek pod schodami, wc męskie damskie i dla niepełnosprawnych. Piętro 4 pokoje z łazienkami w tym jeden z tarasem. Wejście do budynku z podjazdem na niepełnosprawnych. Osobne wejście po kotłowni z boku budynku. Parking wyłożony kostka granitowa. Budynek wybudowany w 2004r Ogrzewanie na opał stały - węgiel , szambo, woda ze studni lub sieci, prąd. Czynsz 2400 zł + opłąty licznkikowe Kaucja do uzgodnienia Wiecej informacji Małgorzata Piszczek-Sztyber www/ Zobacz Wirtualny Spacer: ::KONTAKT DO AGENTA Teresa Czarnecka biuro@
Więcejmorizon.pl
102
2018-3-3
Uchwała Nr 731/2018 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, przeznaczonej do oddania w najem na okres do 10 lat na podstawie art. 32 ust.1 i 2 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.), art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z dnia 14.12.2017 r., Dz.U. z 2018 roku. poz. 121 ze zm.), § 24 uchwały Nr IX/58/2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Żarskiego, (Dz. Urz. Woj. Lub. 2011.82.1647), pkt. 6 Załącznika nr 2 uchwały nr 147/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie określenia stawek minimalnych za najem budynków i lokali, oraz wysokości minimalnego czynszu za dzierżawę gruntu na terenach przygranicznych byłych terminali odpraw celnych stanowiących własność Powiatu Żarskiego, uchwala się co następuje: § 1. 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości zabudowanej wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości Powiatu Żarskiego, przeznaczonej do oddania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 10 lat tj. lokale (pomieszczenia) o łącznej powierzchni użytkowej 25,58 m2, zlokalizowane w budynku nr 33, położonym na działce oznaczonej 223/6, położonej w obrębie Olszyna, gmina Trzebiel z przeznaczeniem na zaplecze magazynowo-gospodarcze. 2. Wykaz, o którym mowa w pkt.1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę zostanie wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach. Ponadto, informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej *** § 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Żarskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Członkowie Zarządu: /-/ Janusz Dudojć: Przewodniczący /-/ Małgorzata Issel: Wiceprzewodniczący /-/ Marek Femlak: Członek Zarządu /-/ Józef Radzion: Członek Zarządu /-/ Edward Skobelski: Członek Zarządu Sporządziła: Joanna Werstler-Wojtaszek Załącznik nr 1 do uchwały nr 731/2018 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 15 lutego 2018 roku WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, przeznaczonej do oddania w najem na okres do 10 lat, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z dnia 14.12.2017 r., Dz.U. z 2018 roku. poz. 121 ze zm.) 1. Położenie nieruchomości: Olszyna gmina Trzebiel (były Terminal Towarowych Odpraw Celnych w Olszynie – płyta południowa). 2. Oznaczenie nieruchomości: część nieruchomości zabudowanej, oznaczonej działką nr 223/6 o powierzchni 6.0522 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr ZG1R/ 000 pokaż telefon prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych. 3. Opis nieruchomości: Lokale - pomieszczenia nr 1/3, 1/4, 1/5 o powierzchni użytkowej 25,58 m2, znajdujące się w budynku nr 33, położonym w obrębie Olszyna gmina Trzebiel. 4. Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: Dla działki oznaczonej nr 223/6 brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiel uchwalonym uchwałą Nr XXII/99/2000 Rady Gminy w Trzebielu w dniu 21.11.2000 r. przewidziano sposób zagospodarowania przedmiotowej działki jako: U8 – usługi, publiczne i komercyjne, obszar zabudowy do adaptacji i uzupełnień. Nieruchomość przeznaczona jest na zaplecze magazynowo-gospodarcze, bez możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Dostęp do lokali będzie ograniczony, możliwy tylko w godzinach pracy urzędowania Starostostwa Powiatowego w Żarach, od poniedziałku do piątku, w dni robocze. 5. Wysokość opłat z tytułu najmu: Minimalna miesięczna stawka stanowiąca podstawę do negocjacji wynosi 4,00 zł/m2 + VAT - zgodnie z pkt. 6 Załącznika nr 2 uchwały nr 147/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie określenia stawek minimalnych za najem budynków i lokali, oraz wysokości minimalnego czynszu za dzierżawę gruntu na terenach przygranicznych byłych terminali odpraw celnych stanowiących własność Powiatu Żarskiego. 6. Forma i tryb oddania nieruchomości w najem: 7. Oddanie w najem nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z dnia 14.12.2017 r., Dz.U. z 2018 roku. poz. 121 ze zm.) 8. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żarach, na okres 21 dni tj. od dnia 16 lutego 2018 r. do 8 marca 2018 r. oraz na stronie *** Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 68 pokaż telefon , 68 pokaż telefon Kontakt: Starostwo Powiatowe w Żarach tel: 68 pokaż telefon poczta@ skontaktuj się
Więcejdomiporta.pl

Lokal handlowy Olszyna

Olszyna, lubuskie
25.58 m²
4
2018-2-20
Uchwała Nr 731/2018 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, przeznaczonej do oddania w najem na okres do 10 lat na podstawie art. 32 ust.1 i 2 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.), art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. (...) Pokaż więcej Uchwała Nr 731/2018 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, przeznaczonej do oddania w najem na okres do 10 lat na podstawie art. 32 ust.1 i 2 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.), art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z dnia 14.12.2017 r., Dz.U. z 2018 roku. poz. 121 ze zm.), 24 uchwały Nr IX/58/2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Żarskiego, (Dz. Urz. Woj. Lub. 2011.82.1647), pkt. 6 Załącznika nr 2 uchwały nr 147/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie określenia stawek minimalnych za najem budynków i lokali, oraz wysokości minimalnego czynszu za dzierżawę gruntu na terenach przygranicznych byłych terminali odpraw celnych stanowiących własność Powiatu Żarskiego, uchwala się co następuje: 1. 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości zabudowanej wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości Powiatu Żarskiego, przeznaczonej do oddania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 10 lat tj. lokale (pomieszczenia) o łącznej powierzchni użytkowej 25,58 m2, zlokalizowane w budynku nr 33, położonym na działce oznaczonej 223/6, położonej w obrębie Olszyna, gmina Trzebiel z przeznaczeniem na zaplecze magazynowo-gospodarcze. 2. Wykaz, o którym mowa w pkt.1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę zostanie wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach. Ponadto, informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Żarskiego. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Członkowie Zarządu: /-/ Janusz Dudojć: Przewodniczący /-/ Małgorzata Issel: Wiceprzewodniczący /-/ Marek Femlak: Członek Zarządu /-/ Józef Radzion: Członek Zarządu /-/ Edward Skobelski: Członek Zarządu Sporządziła: Joanna Werstler-Wojtaszek Załącznik nr 1 do uchwały nr 731/2018 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 15 lutego 2018 roku WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, przeznaczonej do oddania w najem na okres do 10 lat, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z dnia 14.12.2017 r., Dz.U. z 2018 roku. poz. 121 ze zm.) 1. Położenie nieruchomości: Olszyna gmina Trzebiel (były Terminal Towarowych Odpraw Celnych w Olszynie płyta południowa). 2. Oznaczenie nieruchomości: część nieruchomości zabudowanej, oznaczonej działką nr 223/6 o powierzchni 6.0522 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr ZG1R/00052432/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych. 3. Opis nieruchomości: Lokale - pomieszczenia nr 1/3, 1/4, 1/5 o powierzchni użytkowej 25,58 m2, znajdujące się w budynku nr 33, położonym w obrębie Olszyna gmina Trzebiel. 4. Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: Dla działki oznaczonej nr 223/6 brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiel uchwalonym uchwałą Nr XXII/99/2000 Rady Gminy w Trzebielu w dniu 21.11.2000 r. przewidziano sposób zagospodarowania przedmiotowej działki jako: U8 usługi, publiczne i komercyjne, obszar zabudowy do adaptacji i uzupełnień. Nieruchomość przeznaczona jest na zaplecze magazynowo-gospodarcze, bez możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Dostęp do lokali będzie ograniczony, możliwy tylko w godzinach pracy urzędowania Starostostwa Powiatowego w Żarach, od poniedziałku do piątku, w dni robocze. 5. Wysokość opłat z tytułu najmu: Minimalna miesięczna stawka stanowiąca podstawę do negocjacji wynosi 4,00 zł/m2 + VAT - zgodnie z pkt. 6 Załącznika nr 2 uchwały nr 147/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie określenia stawek minimalnych za najem budynków i lokali, oraz wysokości minimalnego czynszu za dzierżawę gruntu na terenach przygranicznych byłych terminali odpraw celnych stanowiących własność Powiatu Żarskiego. 6. Forma i tryb oddania nieruchomości w najem: 7. Oddanie w najem nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z dnia 14.12.2017 r., Dz.U. z 2018 roku. poz. 121 ze zm.) 8. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żarach, na okres 21 dni tj. od dnia 16 lutego 2018 r. do 8 marca 2018 r. oraz na stronie Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. Kontakt: Starostwo Powiatowe w Żarach tel: Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Więcejnieruchomosci-online.pl
86
2017-12-9
Uchwała Nr 676/2017 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 10 lat na podstawie art. 32 ust.1 i 2 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 1868), art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 2147 ze zm.) § 24 uchwały Nr IX/58/2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Żarskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. 2011.82.1647), pkt. 3 załącznika nr 3 i pkt. 5 załącznika nr 1 uchwały nr 147/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie określenia stawek minimalnych za najem budynków i lokali, oraz wysokości minimalnego czynszu za dzierżawę gruntu na terenach przygranicznych byłych terminali odpraw celnych stanowiących własność Powiatu Żarskiego oraz uchwala się co następuje: § 1. 1.Podaje się do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości zabudowanej wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości Powiatu Żarskiego, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres 10 lat (budynek nr 32 wraz z przynależnym gruntem o łącznej powierzchni 200 m2). położonej w obrębie Olszyna gmina Trzebiel, stanowiącej część działki nr 223/6 o powierzchni 6.0522 ha. 2. Wykaz, o którym mowa w pkt.1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę zostanie wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej *** § 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Żarskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Członkowie Zarządu: /-/ Janusz Dudojć: Przewodniczący /-/ Małgorzata Issel: Wiceprzewodnicząca /-/ Marek Femlak: Członek Zarządu /-/ Józef Radzion: Członek Zarządu /-/ Edward Skobelski: Członek Zarządu Załącznik nr 1 do uchwały nr 676/2017 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 30 listopada 2017 roku WYKAZ nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 10 lat, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 roku. poz. 2147 ze zm.) 1. Położenie nieruchomości: obręb Olszyna gmina Trzebiel (były Terminal Towarowych Odpraw Celnych w Olszynie – płyta południowa). 2. Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomość zabudowana, stanowiąca część działki nr 223/6 o powierzchni 6.0522 ha, zapisana w księdze wieczystej nr ZG1R/ 000 pokaż telefon prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych. 3. Opis nieruchomości: Część nieruchomości zabudowanej budynkiem nr 32, wolnostojącym, jednokondygnacyjnym o powierzchni użytkowej - 17,10 m2 (powierzchni zabudowy 23,49 m2) wraz z przynależnym gruntem o łącznej powierzchni 200 m2 położonym na części działki nr 223/6, wg załączonej mapy sytuacyjnej. Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: Dla działki oznaczonej nr 223/6 brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiel uchwalonym uchwałą Nr XXII/99/2000 Rady Gminy w Trzebielu w dniu 21.11.2000 r. przewidziano sposób zagospodarowania przedmiotowej działki jako: U8 – usługi, publiczne i komercyjne, obszar zabudowy do adaptacji i uzupełnień. Nieruchomość przeznaczona jest na działalność handlowo-usługową. 4. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: Minimalna stawka stanowiąca podstawę do negocjacji – 5,00 zł netto miesięcznie/m2 + VAT - zgodnie z uchwałą nr 147/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie określenia stawek minimalnych za najem budynków i lokali, oraz wysokości minimalnego czynszu za dzierżawę gruntu na terenach przygranicznych byłych terminali odpraw celnych stanowiących własność Powiatu Żarskiego. 5. Forma i tryb oddania nieruchomości w dzierżawę: Oddanie w dzierżawę nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 roku. poz. 2147 ze zm.). 6. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żarach, na okres 21 dni tj. od dnia 01 grudnia 2017 r. do dnia 21 grudnia 2017 r. oraz na stronie *** Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 68 pokaż telefon , 68 pokaż telefon Kontakt: Starostwo Powiatowe w Żarach tel: 68 pokaż telefon poczta@ skontaktuj się
Więcejdomiporta.pl
Otrzymuj powiadomienia na e-mail dla wyszukiwania:
Trzebiel, Pow. handlowa wynajem