Complain
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Maksymilian Szostek Kancelaria Komornicza, Jana III Sobieskiego 14 a, Nowy Sącz, 33-300 Nowy Sącz / Sygnatura: Km 932/18 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Maksymilian Szostek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniuo godz. 13:40 pod adresem: Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, VII Wydział Cywilny z siedzibą w Muszynie, Kity, 18 , 33-370 Muszyna, pokój 31, odbędzie się pierwsza licytacja: - nieruchomość położona przy Berest ,Berest, 33-380 Krynica Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie prowadzi księgę wieczystą o numerze NS1M/00021941/9. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Berest, gminie Krynica Zdrój, stanowiąca niezabudowaną działkę ewidencyjną nr 106/3 o powierzchni 0,7000 ha. Przedmiotowa nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą o nr NS1M/00021941/9 w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu, X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie Suma oszacowania wynosi 50 828,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 38 121,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 082,80 zł. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. - nieruchomość położona przy Berest ,Berest, 33-380 Krynica Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie prowadzi księgę wieczystą o numerze NS1M/00021941/9. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Berest, gminie Krynica Zdrój, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 106/1 o powierzchni 0,32 ha., - zabudowaną budynkiem o charakterze mieszkalnym. Przedmiotowa nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą o nr NS1M/00021941/9 w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu, X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie Suma oszacowania wynosi 268 286,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 201 214,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 828,60 zł. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 79 2030 0045 1110 0000 0274 2910. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Komornik Sądowy Maksymilian Szostek
Nowosądecki (pow.), Krynica-Zdrój (gm.), Berest
38 121 zł
12.10.2018
Więcejmorizon.pl
Complain
Jesteś zainteresowany? Zadzwoń! +48530525520 Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kopiowanie zdjęć zabronione. Numer oferty w biurze: 1521/358/OGS Oferta opublikowana przez program Trimo
Krynica-Zdrój , Małopolskie
108 000 zł
12.10.2018
Więcejgumtree.pl
Complain
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Maksymilian Szostek Kancelaria Komornicza, Jana III Sobieskiego 14 a, Nowy Sącz, 33-300 Nowy Sącz tel. (18) pokaż telefon / fax. (18) pokaż telefon Sygnatura: Km 932/18 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Maksymilian Szostek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-10-2018 o godz. 13:40 pod adresem: Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, VII Wydział Cywilny z siedzibą w Muszynie, Kity, 18 , 33-370 Muszyna, pokój 31, odbędzie się pierwsza licytacja: - nieruchomość położona przy Berest ,Berest, 33-380 Krynica Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie prowadzi księgę wieczystą o numerze NS1M/ 000 pokaż telefon . Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Berest, gminie Krynica Zdrój, stanowiąca niezabudowaną działkę ewidencyjną nr 106/3 o powierzchni 0,7000 ha. Przedmiotowa nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą o nr NS1M/ 000 pokaż telefon w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu, X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie Suma oszacowania wynosi 50 828,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 38 121,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 082,80 zł. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. - nieruchomość położona przy Berest ,Berest, 33-380 Krynica Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie prowadzi księgę wieczystą o numerze NS1M/ 000 pokaż telefon . Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Berest, gminie Krynica Zdrój, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 106/1 o powierzchni 0,32 ha., - zabudowaną budynkiem o charakterze mieszkalnym. Przedmiotowa nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą o nr NS1M/ 000 pokaż telefon w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu, X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie Suma oszacowania wynosi 268 286,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 201 214,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 828,60 zł. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 79 2030 00 pokaż telefon . Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Komornik Sądowy Maksymilian Szostek
małopolskie,Berest
38 121 zł
10.10.2018
Więcejdomiporta.pl
Complain
Celem sprzedaży jest grunt rolny z lasem o powierzchni 57 arów.Położony na terenie lekko pochylonym z pięknymi widokami na pobliską panoramę.Dobry dojazd drogą asfaltową gminną.Cicha spokojna okolica.Cena nieruchomości 43 000zł.Zapraszam na obejrzenie oferty w terenie. DODATKOWE INFORMACJE: Kształt działki: trójkąt Typ drogi: asfaltowa Typ ogrodzenia: brak Typ działki: rolna Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Krynica-Zdrój , Małopolskie
43 000 zł
21.10.2018
Więcejgumtree.pl
Complain
Celem sprzedaży jest grunt rolny z lasem o powierzchni 57 arów.Położony na terenie lekko pochylonym z pięknymi widokami na pobliską panoramę.Dobry dojazd drogą asfaltową gminną.Cicha spokojna okolica.Cena nieruchomości 43 000zł.Zapraszam na obejrzenie oferty w terenie. DODATKOWE INFORMACJE: Kształt działki: trójkąt Typ drogi: asfaltowa Typ ogrodzenia: brak Typ działki: rolna Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Krynica-Zdrój , Małopolskie
43 000 zł
19.09.2018
Więcejgumtree.pl
Complain
Jesteś zainteresowany? Zadzwoń! ( pokaż numer ) Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kopiowanie zdjęć zabronione. Cena 108 000 zł Powierzchnia 10 000 m² Typ działki rolna Wymiary: 138x75 szambo prąd gaz
Berest, małopolskie,małopolskie,Berest
108 000 zł
3.10.2018
Więcejotodom.pl
Complain
Witam serdecznie. Do zaoferowania mam państwu działkę widokową z potencjałem:), o powierzchni 1,51ha w skład działki wchodzi 90 arów lasu sosnowo-jodłowego.Nr działki 260(patrz foto).Działka znajduje się na terenie gminy Krynica Zdrój, w miejscowości Berest. Działka jest położona w dolinie urokliwego strumienia, a zalesienie okolicy stanowi przełamanie śmiałej rzeźbie terenu, z rozległymi otwartymi terenami, dla leśnego charakteru gór Beskidu Sądeckiego. Okoliczne lasy są bardzo obfite w grzyby i jagody. W obrębie działki znajduje się gaz, prąd oraz własne źródła.Działka jest nachylona,co dodaje jej jeszcze więcej uroku. Do działki jest dojazd drogą asfaltową,oraz betonową, w zimie odśnieżaną. Nieruchomość idealnie nadaje się pod budowę jednorodzinną pensjonatową lub letniskową. Jest to atrakcyjna oferta dla osób szukających ciszy i spokoju oraz górskiego krajobrazu.Łatwy i szybki dojazd do Krynicy, Nowego Sącza i Gorlic to kolejne atrybuty pozostania na uboczu z dala od intensywnego ruchu i miejskiego zgiełku, a jednocześnie sprawne i szybkie dostanie się do owych turystycznych miast. Zapraszam do obejrzenia działki w terenie .Cena nieruchomości 90 000zł do negocjacji .Bez pośrednika,sprzedaje właściciel. Dla zainteresowanych udzielę wszelkich informacji pod numerem telefonu 18 440-41-26 proszę dzwonić po godz. 18. Lub pisać na maila. kom.883 054 432 Zachęcam do kupna.
Krynica-Zdrój , Małopolskie
90 000 zł
13.07.2018
Więcejgumtree.pl
Complain
Witam serdecznie. Do zaoferowania mam państwu działkę widokową z potencjałem:), o powierzchni 1,51ha w skład działki wchodzi 90 arów lasu sosnowo-jodłowego.Nr działki 260(patrz foto).Działka znajduje się na terenie gminy Krynica Zdrój, w miejscowości Berest. Działka jest położona w dolinie urokliwego strumienia, a zalesienie okolicy stanowi przełamanie śmiałej rzeźbie terenu, z rozległymi otwartymi terenami, dla leśnego charakteru gór Beskidu Sądeckiego. Okoliczne lasy są bardzo obfite w grzyby i jagody. W obrębie działki znajduje się gaz, prąd oraz własne źródła.Działka jest nachylona,co dodaje jej jeszcze więcej uroku. Do działki jest dojazd drogą asfaltową,oraz betonową, w zimie odśnieżaną. Nieruchomość idealnie nadaje się pod budowę jednorodzinną pensjonatową lub letniskową. Jest to atrakcyjna oferta dla osób szukających ciszy i spokoju oraz górskiego krajobrazu.Łatwy i szybki dojazd do Krynicy, Nowego Sącza i Gorlic to kolejne atrybuty pozostania na uboczu z dala od intensywnego ruchu i miejskiego zgiełku, a jednocześnie sprawne i szybkie dostanie się do owych turystycznych miast. Zapraszam do obejrzenia działki w terenie .Cena nieruchomości 90 000zł do negocjacji .Bez pośrednika,sprzedaje właściciel. Dla zainteresowanych udzielę wszelkich informacji pod numerem telefonu 18 440-41-26 proszę dzwonić po godz. 18. Lub pisać na maila. kom.883 054 432 Zachęcam do kupna.
Krynica-Zdrój , Małopolskie
90 000 zł
7.12.2017
Więcejgumtree.pl
We at Flatfy use cookies to improve quality of your overall browsing experience. By using our services you agree to our use of cookies.Learn more