Copy link
Złóż skargę
Domek całoroczny na działce 300 mkw w odległości 100 metrów od jeziora. Niesamowita nieruchomość obejmująca 300-metrową działkę budowlaną oraz postawiony na niej domek całoroczny o charakterze letniskowym, dwukondygnacyjny. W części "piwnicznej" pomieszczenie gospodarcze oraz jednostanowiskowy garaż; powyżej przestronny salon, dwa małe pokoje sypialniane, kuchnia i łazienka - łącznie około 40 metrów powierzchni mieszkalnej. Istnieje możliwość zmodernizowania i zaadaptowania pomieszczeń parterowych na mieszkalne. Dom przeszedł kompletny remont dachu w 2016 roku, docieplony, z potencjałem. Okolica urokliwa, malownicza i kompletnie cicha. Wymarzone miejsce dla ludzi ceniących sobie spokój, dla zapalonych wędkarzy, sportowców, wodniaków i nie tylko :) W przypadku zainteresowania ofertą zapraszam serdecznie do kontaktu, postaram się odpowiedzieć na wszelkie dodatkowe pytania odnośnie tej nieruchomości. WIARYGODNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO Z nami możesz czuć się pewnie. Metrohouse to działająca już od 10-ciu lat spółka akcyjna podlegająca surowym regułom nadzoru. Cechuje nas dbałość o standardy, a główny akcent stawiamy na bezpieczeństwo transakcji. Pomimo, iż Doradcy Metrohouse przykładają szczególną staranność do rzetelnego prezentowania informacji o nieruchomości, nie zawsze jest możliwa weryfikacja wszystkich danych przekazanych od osób trzecich. Niniejsza prezentacja oferty nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.
Działka na sprzedaż, Bydgoski, Koronowo gm, Koronowo,Koronowo
307 m²
165 000 zł
307 m²
Więcej
Działka na sprzedaż, Bydgoski, Koronowo gm, Koronowo,Koronowo
Domek całoroczny na działce 300 mkw w odległości 100 metrów od jeziora. Niesamowita nieruchomość obejmująca 300-metrową działkę budowlaną oraz postawiony na niej domek całoroczny o charakterze letniskowym, dwukondygnacyjny. W części "piwnicznej" pomieszczenie gospodarcze oraz jednostanowiskowy garaż; powyżej przestronny salon, dwa małe pokoje sypialniane, kuchnia i łazienka - łącznie około 40 metrów powierzchni mieszkalnej. Istnieje możliwość zmodernizowania i zaadaptowania pomieszczeń parterowych na mieszkalne. Dom przeszedł kompletny remont dachu w 2016 roku, docieplony, z potencjałem. Okolica urokliwa, malownicza i kompletnie cicha. Wymarzone miejsce dla ludzi ceniących sobie spokój, dla zapalonych wędkarzy, sportowców, wodniaków i nie tylko :) W przypadku zainteresowania ofertą zapraszam serdecznie do kontaktu, postaram się odpowiedzieć na wszelkie dodatkowe pytania odnośnie tej nieruchomości. WIARYGODNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO Z nami możesz czuć się pewnie. Metrohouse to działająca już od 10-ciu lat spółka akcyjna podlegająca surowym regułom nadzoru. Cechuje nas dbałość o standardy, a główny akcent stawiamy na bezpieczeństwo transakcji. Pomimo, iż Doradcy Metrohouse przykładają szczególną staranność do rzetelnego prezentowania informacji o nieruchomości, nie zawsze jest możliwa weryfikacja wszystkich danych przekazanych od osób trzecich. Niniejsza prezentacja oferty nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.
Copy link
Złóż skargę
Własnościowa , całoroczna , rekreacyjna nad zalewem , Pieczyska. Na sprzedaż bardzo duża działka o powierzchni 2200 m2 z drewnianym domem o powierzchni 63,55 M2 za jedyne 357000 do negocjacji. Teren zalesiony , ogrodzony , do wody ok 100 m. Na działce znajduje się : -parterowy, ocieplony drewniany domek z salonem i z kominkiem 23 m2, dwóch sypialni po 6 m2, aneksem kuchennym z holem 13,5 m2, łazienki z wc 2,5 m2 i tarasem. -domek gospodarczy - drewutnia - altana z miejscem do grilowania Media : -woda miejska całoroczna -prąd 230v i 380 v -ogrzewanie elektryczne i kominkowe -alarm z powiadomieniem Atutem jest wielkość działki i bliskość zalewu . Dla osób ceniących przestrzeń , lubiących ciszę i rekreację nad wodą. Polecam i zapraszam na prezentację. ::LINK DO STRONY *** Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Marek Kiełpikowski (licencja nr: 504) Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
Koronowo , Pieczyska , kujawsko-pomorskie
357 000 zł
Więcej
Koronowo , Pieczyska , kujawsko-pomorskie
Własnościowa , całoroczna , rekreacyjna nad zalewem , Pieczyska. Na sprzedaż bardzo duża działka o powierzchni 2200 m2 z drewnianym domem o powierzchni 63,55 M2 za jedyne 357000 do negocjacji. Teren zalesiony , ogrodzony , do wody ok 100 m. Na działce znajduje się : -parterowy, ocieplony drewniany domek z salonem i z kominkiem 23 m2, dwóch sypialni po 6 m2, aneksem kuchennym z holem 13,5 m2, łazienki z wc 2,5 m2 i tarasem. -domek gospodarczy - drewutnia - altana z miejscem do grilowania Media : -woda miejska całoroczna -prąd 230v i 380 v -ogrzewanie elektryczne i kominkowe -alarm z powiadomieniem Atutem jest wielkość działki i bliskość zalewu . Dla osób ceniących przestrzeń , lubiących ciszę i rekreację nad wodą. Polecam i zapraszam na prezentację. ::LINK DO STRONY *** Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Marek Kiełpikowski (licencja nr: 504) Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
Copy link
Złóż skargę
Syndyk masy upadłości AIRON INVESTMENT SA w upadłości z siedzibą w Bydgoszczy ogłasza przetarg na sprzedaż w trybie przetargu: 1. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY. Prawo własności nieruchomości gruntowej leśnej położonej w Koronowie - Pieczyska, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 48/1 o pow. 29,7838 ha oraz działka nr 51/1 o pow. 6,8197 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr BY1B/00009236/3. 2. WARUNKI PRZETARGU: I. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi za łączną cenę nie niższą niż 700 000,00; II. Warunki uczestnictwa: a) Złożenie w języku polskim pisemnej oferty w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie opatrzonej napisem - „Oferta przetargowa na nieruchomość w Koronowie - Pieczyska - AIRON INVESTMENT S.A. w upadłości z siedzibą w Bydgoszczy sygn. akt XV GUp 74/18” z dopiskiem „Nie otwierać” w terminie do dnia 03.06.2019r., do godz. 14:00 osobiście w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Nowy Rynek 10, 85-131 Bydgoszcz lub za pośrednictwem poczty- przy czym koperta zawierająca ofertę powinna zostać umieszczona w kolejnej kopercie z adresem Sądu. W przypadku składania oferty drogą pocztową decyduje data i godzina wpływu przesyłki na podany wyżej adres. b) Wpłacenie do dnia 03.06.2019 roku wadium w wysokości 70 000 zł; na rachunek bankowy syndyka masy upadłości w PKO BP S.A. numer: PL 71 1020 1462 0000 7502 0346 4831 , przy czym decyduje data wpływu wadium na podany rachunek bankowy syndyka. III. OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ: 1. w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko, dokładny adres, nr telefonu oraz nr PESEL, 2. w przypadku innych podmiotów niż osoba fizyczna: nazwę oferenta z podaniem jego siedziby, formy organizacyjno- prawnej oraz podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń w imieniu oferenta wraz z dokumentem wykazującym umocowanie tych osób, dokładny adres, numer telefonu oraz numery NIP i REGON, 3. oferowaną cenę nabycia w PLN, której wysokość nie może być niższa niż cena wywoławcza, 4. aktualny odpis z właściwego rejestru bądź ewidencji dotyczący oferenta (wygenerowany nie później niż na 7 dni przed dniem złożenia oferty), 5. dowód potwierdzający wpłatę wadium w oryginale, 6. w przypadku podmiotu zagranicznego zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości bądź oświadczenie, że zachodzą wymogi określone w art. 8 ustawą z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.), 7. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, stanem prawnym i technicznym przedmiotu przetargu i nie wnosi do nich zastrzeżeń 8. zobowiązanie w formie oświadczenia do pokrycia wszelkich kosztów i podatków związanych ze sprzedażą, 9. wskazanie numeru rachunku bankowego oferenta, na który ma być zwrócone wadium w przypadku nieprzyjęcia oferty, 10. oświadczenie oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach czynności podejmowanych w procedurze przetargowej. IV. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym, które odbędzie się w dniu 06.06.2019r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XV Wydział Gospodarczy ul. Nowy Rynek 10, sala nr 208, godz. 9:00. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym, które odbędzie się w dniu 06.06.2019r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XV Wydział Gospodarczy ul. Nowy Rynek 10, sala nr 208, godz. 9:00. V. Przetarg prowadzi syndyk pod nadzorem sędziego - komisarza albo jego zastępcy, wyboru oferty dokonuje syndyk, a wybór ten wymaga zatwierdzenia przez sędziego - komisarza albo jego zastępcę; VI. Oferenci mogą być reprezentowani przez pełnomocników posiadających oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub też poświadczony przez notariusza za zgodność z oryginałem odpis pełnomocnictwa. W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, oprócz pełnomocnictwa pełnomocnik winien okazać aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego bądź odpis z innego rejestru albo ewidencji wykazujący umocowanie osób podpisujących pełnomocnictwo do działania w imieniu i na rzecz mocodawcy. VII. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta jest zobowiązany do: - podpisania umowy w formie aktu notarialnego w terminie czterech miesięcy, od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez sędziego-komisarza; - poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży. VIII. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, będzie zaliczone na poczet ceny nabycia, pozostałym zaś oferentem zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy w terminie tygodnia od daty zatwierdzenia wyboru oferty albo stwierdzenia przez sędziego komisarza, że w wyniku braku ofert przetarg nie doszedł do skutku. IX. Nieprzyjęcie oferty nie daje prawa do naliczania odsetek od wpłaconego wadium; X. Wadium przepada na rzecz masy upadłości, jeżeli: a) Wybrany oferent uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez sędziego komisarza, nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferty, b) Oferent zamieścił w złożonej ofercie nieprawdziwe dane, c) Wybrany oferent nie uiści ceny najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy przenoszącej prawa do przedmiotu przetargu. XI. Umowa sprzedaży lub przedwstępna umowa sprzedaży zostanie zawarta w kancelarii notarialnej wskazanej przez syndyka. XII. Syndyk zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny, a także prawo syndyka do wyboru oferty najkorzystniejszej według jego uznania dla masy upadłości w razie zaoferowania tej samej ceny nabycia przez co najmniej dwóch oferentów oraz podjęcia dodatkowych negocjacji z oferentami, którzy zaoferowali tę samą, najwyższą cenę nabycia. XIII. Ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą zostać zmienione bądź odwołane. XIV. Oferty posiadające braki formalne zostaną pozostawione bez rozpoznania. XV. Wszelkie koszty sprzedaży (w tym taksy notarialne, koszty skarbowe i sądowe, również koszty wykreślenia hipotek) ponosi nabywca (wygrywający oferent). XVI. Treść umowy sprzedaży nie podlega negocjacjom. XVII. Z opisem przedmiotu przetargu oraz jego stanem prawnym i technicznym można zapoznać się poprzez wgląd do sporządzonego oszacowania majątku w sekretariacie AIRON INVESTMENT S.A. w upadłości w Bydgoszczy przy ul. Raczkowskiego 8 oraz poprzez wizję lokalną nieruchomości (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr 695 384 192 ), informacji na temat przetargu udziela syndyk masy upadłości Grzegorz Floryszak. XVIII. W sprawach nieuregulowanych w warunkach przetargu zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego i prawa upadłościowego. Kontakt: AIRON INVESTMENT SA w upadłości tel: 695 384 192 ***
woj. kujawsko-pomorskie,Koronowo,Pieczyska
366035 m²
700 000 zł
366035 m²
Więcej
woj. kujawsko-pomorskie,Koronowo,Pieczyska
Syndyk masy upadłości AIRON INVESTMENT SA w upadłości z siedzibą w Bydgoszczy ogłasza przetarg na sprzedaż w trybie przetargu: 1. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY. Prawo własności nieruchomości gruntowej leśnej położonej w Koronowie - Pieczyska, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 48/1 o pow. 29,7838 ha oraz działka nr 51/1 o pow. 6,8197 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr BY1B/00009236/3. 2. WARUNKI PRZETARGU: I. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi za łączną cenę nie niższą niż 700 000,00; II. Warunki uczestnictwa: a) Złożenie w języku polskim pisemnej oferty w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie opatrzonej napisem - „Oferta przetargowa na nieruchomość w Koronowie - Pieczyska - AIRON INVESTMENT S.A. w upadłości z siedzibą w Bydgoszczy sygn. akt XV GUp 74/18” z dopiskiem „Nie otwierać” w terminie do dnia 03.06.2019r., do godz. 14:00 osobiście w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Nowy Rynek 10, 85-131 Bydgoszcz lub za pośrednictwem poczty- przy czym koperta zawierająca ofertę powinna zostać umieszczona w kolejnej kopercie z adresem Sądu. W przypadku składania oferty drogą pocztową decyduje data i godzina wpływu przesyłki na podany wyżej adres. b) Wpłacenie do dnia 03.06.2019 roku wadium w wysokości 70 000 zł; na rachunek bankowy syndyka masy upadłości w PKO BP S.A. numer: PL 71 1020 1462 0000 7502 0346 4831 , przy czym decyduje data wpływu wadium na podany rachunek bankowy syndyka. III. OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ: 1. w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko, dokładny adres, nr telefonu oraz nr PESEL, 2. w przypadku innych podmiotów niż osoba fizyczna: nazwę oferenta z podaniem jego siedziby, formy organizacyjno- prawnej oraz podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń w imieniu oferenta wraz z dokumentem wykazującym umocowanie tych osób, dokładny adres, numer telefonu oraz numery NIP i REGON, 3. oferowaną cenę nabycia w PLN, której wysokość nie może być niższa niż cena wywoławcza, 4. aktualny odpis z właściwego rejestru bądź ewidencji dotyczący oferenta (wygenerowany nie później niż na 7 dni przed dniem złożenia oferty), 5. dowód potwierdzający wpłatę wadium w oryginale, 6. w przypadku podmiotu zagranicznego zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości bądź oświadczenie, że zachodzą wymogi określone w art. 8 ustawą z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.), 7. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, stanem prawnym i technicznym przedmiotu przetargu i nie wnosi do nich zastrzeżeń 8. zobowiązanie w formie oświadczenia do pokrycia wszelkich kosztów i podatków związanych ze sprzedażą, 9. wskazanie numeru rachunku bankowego oferenta, na który ma być zwrócone wadium w przypadku nieprzyjęcia oferty, 10. oświadczenie oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach czynności podejmowanych w procedurze przetargowej. IV. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym, które odbędzie się w dniu 06.06.2019r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XV Wydział Gospodarczy ul. Nowy Rynek 10, sala nr 208, godz. 9:00. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym, które odbędzie się w dniu 06.06.2019r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XV Wydział Gospodarczy ul. Nowy Rynek 10, sala nr 208, godz. 9:00. V. Przetarg prowadzi syndyk pod nadzorem sędziego - komisarza albo jego zastępcy, wyboru oferty dokonuje syndyk, a wybór ten wymaga zatwierdzenia przez sędziego - komisarza albo jego zastępcę; VI. Oferenci mogą być reprezentowani przez pełnomocników posiadających oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub też poświadczony przez notariusza za zgodność z oryginałem odpis pełnomocnictwa. W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, oprócz pełnomocnictwa pełnomocnik winien okazać aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego bądź odpis z innego rejestru albo ewidencji wykazujący umocowanie osób podpisujących pełnomocnictwo do działania w imieniu i na rzecz mocodawcy. VII. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta jest zobowiązany do: - podpisania umowy w formie aktu notarialnego w terminie czterech miesięcy, od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez sędziego-komisarza; - poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży. VIII. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, będzie zaliczone na poczet ceny nabycia, pozostałym zaś oferentem zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy w terminie tygodnia od daty zatwierdzenia wyboru oferty albo stwierdzenia przez sędziego komisarza, że w wyniku braku ofert przetarg nie doszedł do skutku. IX. Nieprzyjęcie oferty nie daje prawa do naliczania odsetek od wpłaconego wadium; X. Wadium przepada na rzecz masy upadłości, jeżeli: a) Wybrany oferent uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez sędziego komisarza, nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferty, b) Oferent zamieścił w złożonej ofercie nieprawdziwe dane, c) Wybrany oferent nie uiści ceny najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy przenoszącej prawa do przedmiotu przetargu. XI. Umowa sprzedaży lub przedwstępna umowa sprzedaży zostanie zawarta w kancelarii notarialnej wskazanej przez syndyka. XII. Syndyk zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny, a także prawo syndyka do wyboru oferty najkorzystniejszej według jego uznania dla masy upadłości w razie zaoferowania tej samej ceny nabycia przez co najmniej dwóch oferentów oraz podjęcia dodatkowych negocjacji z oferentami, którzy zaoferowali tę samą, najwyższą cenę nabycia. XIII. Ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą zostać zmienione bądź odwołane. XIV. Oferty posiadające braki formalne zostaną pozostawione bez rozpoznania. XV. Wszelkie koszty sprzedaży (w tym taksy notarialne, koszty skarbowe i sądowe, również koszty wykreślenia hipotek) ponosi nabywca (wygrywający oferent). XVI. Treść umowy sprzedaży nie podlega negocjacjom. XVII. Z opisem przedmiotu przetargu oraz jego stanem prawnym i technicznym można zapoznać się poprzez wgląd do sporządzonego oszacowania majątku w sekretariacie AIRON INVESTMENT S.A. w upadłości w Bydgoszczy przy ul. Raczkowskiego 8 oraz poprzez wizję lokalną nieruchomości (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr 695 384 192 ), informacji na temat przetargu udziela syndyk masy upadłości Grzegorz Floryszak. XVIII. W sprawach nieuregulowanych w warunkach przetargu zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego i prawa upadłościowego. Kontakt: AIRON INVESTMENT SA w upadłości tel: 695 384 192 ***
Copy link
Złóż skargę
Syndyk masy upadłości AIRON INVESTMENT SA w upadłości z siedzibą w Bydgoszczy ogłasza przetarg na sprzedaż w trybie przetargu: 1. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY. Prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Koronowie - Tuszyny przy ul. Kotomierskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 128/4; 128/5; 128/6; 128/7; 128/8; 128/9; 128/10; 128/12; 128/13; 128/14; 128/15; 128/16; 128/19; 128/20; 128/22 i 128/23, o łącznej pow. 1,2392 ha, zapisanych w księdze wieczystej KW nr BY1B/00073993/6. 2. WARUNKI PRZETARGU: I. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi za łączną cenę nie niższą niż 930 000,00. II. Warunki uczestnictwa: a) Złożenie w języku polskim pisemnej oferty w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie opatrzonej napisem - „Oferta przetargowa na nieruchomość w Koronowie ul. Kotomierska - AIRON INVESTMENT S.A. w upadłości z siedzibą w Bydgoszczy sygn. akt XV GUp 74/18” z dopiskiem „Nie otwierać” w terminie do dnia 03.06.2019r., do godz. 14:00 osobiście w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Nowy Rynek 10, 85-131 Bydgoszcz lub za pośrednictwem poczty- przy czym koperta zawierająca ofertę powinna zostać umieszczona w kolejnej kopercie z adresem Sądu. W przypadku składania oferty drogą pocztową decyduje data i godzina wpływu przesyłki na podany wyżej adres. b) Wpłacenie do dnia 03.06.2019 roku wadium w wysokości 20 000 zł; na rachunek bankowy syndyka masy upadłości w PKO BP S.A. numer: PL 71 1020 1462 0000 7502 0346 4831 , przy czym decyduje data wpływu wadium na podany rachunek bankowy syndyka. III. OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ: 1. w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko, dokładny adres, nr telefonu oraz nr PESEL, 2. w przypadku innych podmiotów niż osoba fizyczna: nazwę oferenta z podaniem jego siedziby, formy organizacyjno- prawnej oraz podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń w imieniu oferenta wraz z dokumentem wykazującym umocowanie tych osób, dokładny adres, numer telefonu oraz numery NIP i REGON, 3. oferowaną cenę nabycia w PLN, której wysokość nie może być niższa niż cena wywoławcza, 4. aktualny odpis z właściwego rejestru bądź ewidencji dotyczący oferenta (wygenerowany nie później niż na 7 dni przed dniem złożenia oferty), 5. dowód potwierdzający wpłatę wadium w oryginale, 6. w przypadku podmiotu zagranicznego zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości bądź oświadczenie, że zachodzą wymogi określone w art. 8 ustawą z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.), 7. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, stanem prawnym i technicznym przedmiotu przetargu i nie wnosi do nich zastrzeżeń 8. zobowiązanie w formie oświadczenia do pokrycia wszelkich kosztów i podatków związanych ze sprzedażą, 9. wskazanie numeru rachunku bankowego oferenta, na który ma być zwrócone wadium w przypadku nieprzyjęcia oferty, 10. oświadczenie oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach czynności podejmowanych w procedurze przetargowej. IV. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym, które odbędzie się w dniu 06.06.2019r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XV Wydział Gospodarczy ul. Nowy Rynek 10, sala nr 208, godz. 9:00. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym, które odbędzie się w dniu 06.06.2019r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XV Wydział Gospodarczy ul. Nowy Rynek 10, sala nr 208, godz. 9:00. V. Przetarg prowadzi syndyk pod nadzorem sędziego - komisarza albo jego zastępcy, wyboru oferty dokonuje syndyk, a wybór ten wymaga zatwierdzenia przez sędziego - komisarza albo jego zastępcę; VI. Oferenci mogą być reprezentowani przez pełnomocników posiadających oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub też poświadczony przez notariusza za zgodność z oryginałem odpis pełnomocnictwa. W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, oprócz pełnomocnictwa pełnomocnik winien okazać aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego bądź odpis z innego rejestru albo ewidencji wykazujący umocowanie osób podpisujących pełnomocnictwo do działania w imieniu i na rzecz mocodawcy. VII. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta jest zobowiązany do: - podpisania umowy w formie aktu notarialnego w terminie czterech miesięcy, od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez sędziego-komisarza; - poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży. VIII. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, będzie zaliczone na poczet ceny nabycia, pozostałym zaś oferentem zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy w terminie tygodnia od daty zatwierdzenia wyboru oferty albo stwierdzenia przez sędziego komisarza, że w wyniku braku ofert przetarg nie doszedł do skutku. IX. Nieprzyjęcie oferty nie daje prawa do naliczania odsetek od wpłaconego wadium; X. Wadium przepada na rzecz masy upadłości, jeżeli: a) Wybrany oferent uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez sędziego komisarza, nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferty, b) Oferent zamieścił w złożonej ofercie nieprawdziwe dane, c) Wybrany oferent nie uiści ceny najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy przenoszącej prawa do przedmiotu przetargu. XI. Umowa sprzedaży lub przedwstępna umowa sprzedaży zostanie zawarta w kancelarii notarialnej wskazanej przez syndyka. XII. Syndyk zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny, a także prawo syndyka do wyboru oferty najkorzystniejszej według jego uznania dla masy upadłości w razie zaoferowania tej samej ceny nabycia przez co najmniej dwóch oferentów oraz podjęcia dodatkowych negocjacji z oferentami, którzy zaoferowali tę samą, najwyższą cenę nabycia. XIII. Ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą zostać zmienione bądź odwołane. XIV. Oferty posiadające braki formalne zostaną pozostawione bez rozpoznania. XV. Wszelkie koszty sprzedaży (w tym taksy notarialne, koszty skarbowe i sądowe, również koszty wykreślenia hipotek) ponosi nabywca (wygrywający oferent). XVI. Treść umowy sprzedaży nie podlega negocjacjom. XVII. Z opisem przedmiotu przetargu oraz jego stanem prawnym i technicznym można zapoznać się poprzez wgląd do sporządzonego oszacowania majątku w sekretariacie AIRON INVESTMENT S.A. w upadłości w Bydgoszczy przy ul. Raczkowskiego 8 oraz poprzez wizję lokalną nieruchomości (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr 695 384 192 ), informacji na temat przetargu udziela syndyk masy upadłości Grzegorz Floryszak. XVIII. W sprawach nieuregulowanych w warunkach przetargu zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego i prawa upadłościowego. Kontakt: AIRON INVESTMENT SA w upadłości tel: 695 384 192 ***
woj. kujawsko-pomorskie,Koronowo
12392 m²
930 000 zł
12392 m²
Więcej
woj. kujawsko-pomorskie,Koronowo
Syndyk masy upadłości AIRON INVESTMENT SA w upadłości z siedzibą w Bydgoszczy ogłasza przetarg na sprzedaż w trybie przetargu: 1. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY. Prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Koronowie - Tuszyny przy ul. Kotomierskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 128/4; 128/5; 128/6; 128/7; 128/8; 128/9; 128/10; 128/12; 128/13; 128/14; 128/15; 128/16; 128/19; 128/20; 128/22 i 128/23, o łącznej pow. 1,2392 ha, zapisanych w księdze wieczystej KW nr BY1B/00073993/6. 2. WARUNKI PRZETARGU: I. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi za łączną cenę nie niższą niż 930 000,00. II. Warunki uczestnictwa: a) Złożenie w języku polskim pisemnej oferty w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie opatrzonej napisem - „Oferta przetargowa na nieruchomość w Koronowie ul. Kotomierska - AIRON INVESTMENT S.A. w upadłości z siedzibą w Bydgoszczy sygn. akt XV GUp 74/18” z dopiskiem „Nie otwierać” w terminie do dnia 03.06.2019r., do godz. 14:00 osobiście w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Nowy Rynek 10, 85-131 Bydgoszcz lub za pośrednictwem poczty- przy czym koperta zawierająca ofertę powinna zostać umieszczona w kolejnej kopercie z adresem Sądu. W przypadku składania oferty drogą pocztową decyduje data i godzina wpływu przesyłki na podany wyżej adres. b) Wpłacenie do dnia 03.06.2019 roku wadium w wysokości 20 000 zł; na rachunek bankowy syndyka masy upadłości w PKO BP S.A. numer: PL 71 1020 1462 0000 7502 0346 4831 , przy czym decyduje data wpływu wadium na podany rachunek bankowy syndyka. III. OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ: 1. w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko, dokładny adres, nr telefonu oraz nr PESEL, 2. w przypadku innych podmiotów niż osoba fizyczna: nazwę oferenta z podaniem jego siedziby, formy organizacyjno- prawnej oraz podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń w imieniu oferenta wraz z dokumentem wykazującym umocowanie tych osób, dokładny adres, numer telefonu oraz numery NIP i REGON, 3. oferowaną cenę nabycia w PLN, której wysokość nie może być niższa niż cena wywoławcza, 4. aktualny odpis z właściwego rejestru bądź ewidencji dotyczący oferenta (wygenerowany nie później niż na 7 dni przed dniem złożenia oferty), 5. dowód potwierdzający wpłatę wadium w oryginale, 6. w przypadku podmiotu zagranicznego zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości bądź oświadczenie, że zachodzą wymogi określone w art. 8 ustawą z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.), 7. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, stanem prawnym i technicznym przedmiotu przetargu i nie wnosi do nich zastrzeżeń 8. zobowiązanie w formie oświadczenia do pokrycia wszelkich kosztów i podatków związanych ze sprzedażą, 9. wskazanie numeru rachunku bankowego oferenta, na który ma być zwrócone wadium w przypadku nieprzyjęcia oferty, 10. oświadczenie oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach czynności podejmowanych w procedurze przetargowej. IV. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym, które odbędzie się w dniu 06.06.2019r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XV Wydział Gospodarczy ul. Nowy Rynek 10, sala nr 208, godz. 9:00. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym, które odbędzie się w dniu 06.06.2019r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XV Wydział Gospodarczy ul. Nowy Rynek 10, sala nr 208, godz. 9:00. V. Przetarg prowadzi syndyk pod nadzorem sędziego - komisarza albo jego zastępcy, wyboru oferty dokonuje syndyk, a wybór ten wymaga zatwierdzenia przez sędziego - komisarza albo jego zastępcę; VI. Oferenci mogą być reprezentowani przez pełnomocników posiadających oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub też poświadczony przez notariusza za zgodność z oryginałem odpis pełnomocnictwa. W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, oprócz pełnomocnictwa pełnomocnik winien okazać aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego bądź odpis z innego rejestru albo ewidencji wykazujący umocowanie osób podpisujących pełnomocnictwo do działania w imieniu i na rzecz mocodawcy. VII. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta jest zobowiązany do: - podpisania umowy w formie aktu notarialnego w terminie czterech miesięcy, od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez sędziego-komisarza; - poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży. VIII. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, będzie zaliczone na poczet ceny nabycia, pozostałym zaś oferentem zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy w terminie tygodnia od daty zatwierdzenia wyboru oferty albo stwierdzenia przez sędziego komisarza, że w wyniku braku ofert przetarg nie doszedł do skutku. IX. Nieprzyjęcie oferty nie daje prawa do naliczania odsetek od wpłaconego wadium; X. Wadium przepada na rzecz masy upadłości, jeżeli: a) Wybrany oferent uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez sędziego komisarza, nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferty, b) Oferent zamieścił w złożonej ofercie nieprawdziwe dane, c) Wybrany oferent nie uiści ceny najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy przenoszącej prawa do przedmiotu przetargu. XI. Umowa sprzedaży lub przedwstępna umowa sprzedaży zostanie zawarta w kancelarii notarialnej wskazanej przez syndyka. XII. Syndyk zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny, a także prawo syndyka do wyboru oferty najkorzystniejszej według jego uznania dla masy upadłości w razie zaoferowania tej samej ceny nabycia przez co najmniej dwóch oferentów oraz podjęcia dodatkowych negocjacji z oferentami, którzy zaoferowali tę samą, najwyższą cenę nabycia. XIII. Ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą zostać zmienione bądź odwołane. XIV. Oferty posiadające braki formalne zostaną pozostawione bez rozpoznania. XV. Wszelkie koszty sprzedaży (w tym taksy notarialne, koszty skarbowe i sądowe, również koszty wykreślenia hipotek) ponosi nabywca (wygrywający oferent). XVI. Treść umowy sprzedaży nie podlega negocjacjom. XVII. Z opisem przedmiotu przetargu oraz jego stanem prawnym i technicznym można zapoznać się poprzez wgląd do sporządzonego oszacowania majątku w sekretariacie AIRON INVESTMENT S.A. w upadłości w Bydgoszczy przy ul. Raczkowskiego 8 oraz poprzez wizję lokalną nieruchomości (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr 695 384 192 ), informacji na temat przetargu udziela syndyk masy upadłości Grzegorz Floryszak. XVIII. W sprawach nieuregulowanych w warunkach przetargu zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego i prawa upadłościowego. Kontakt: AIRON INVESTMENT SA w upadłości tel: 695 384 192 ***
Copy link
Złóż skargę
Polecam Państwu wyjątkową nieruchomość - SIEDLISKO o powierzchni 51 093 m kw., położoną w samym sercu Borów Tucholskich, w obrębie gminy Koronowa, zaledwie 600 metrów od Zalewu Koronowskiego. Siedlisko składa się z: 39 971 mkw. 80-100 letniego lasu sosnowego, 5781 mkw .pastwisk oraz 5341 mkw. gruntów rolnych, pod zabudowę i zalesienie. Teren ten, o unikatowych walorach przyrodniczych, krajobrazowych i mikroklimatycznych, można wykorzystać na działalność agroturystyczną, jako posiadłość, rezydencję, itp. Bardzo Atrakcyjna Cena do Negocjacji POLECAM. Kontakt i Prezentacja Jerzy Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo Numer oferty: LUX-GS-105548-45
kujawsko-pomorskie,Koronowo,Srebrnica
449 000 zł
Więcej
kujawsko-pomorskie,Koronowo,Srebrnica
Polecam Państwu wyjątkową nieruchomość - SIEDLISKO o powierzchni 51 093 m kw., położoną w samym sercu Borów Tucholskich, w obrębie gminy Koronowa, zaledwie 600 metrów od Zalewu Koronowskiego. Siedlisko składa się z: 39 971 mkw. 80-100 letniego lasu sosnowego, 5781 mkw .pastwisk oraz 5341 mkw. gruntów rolnych, pod zabudowę i zalesienie. Teren ten, o unikatowych walorach przyrodniczych, krajobrazowych i mikroklimatycznych, można wykorzystać na działalność agroturystyczną, jako posiadłość, rezydencję, itp. Bardzo Atrakcyjna Cena do Negocjacji POLECAM. Kontakt i Prezentacja Jerzy Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo Numer oferty: LUX-GS-105548-45
Copy link
Złóż skargę
W imieniu Białej Posesji prezentuję Państwu urzekająco położoną działkę budowlaną o powierzchni 1600 metrów. Idealna dla osób, które pragną zamieszkać w spokojnej, cichej, przepełnionej śpiewem ptaków okolicy. Tutaj stworzysz swój wymarzony dom według indywidualnego projektu. W okolicy wiele terenów zielonych, które zachęcają do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Mieszkając w tej części Pieczysk zyskujesz doskonałe warunki do aktywnego wypoczynku wśród zieleni, rzeki oraz jeziora nie tracąc przy tym kontaktu z infrastrukturą miejską ( Koronowo, Bydgoszcz), która znajduje się w zasięgu ręki. Wszystkie media: woda, prąd, gaz w trakcie doprowadzania. Doskonałe miejsce dla Twojej rodziny. Zadzwoń I umów się na prezentacje już dziś! Nasi wykwalifikowani doradcy finansowi z wieloletnim doświadczeniem BEZPŁATNIE pomogą w uzyskaniu najlepszych warunków finansowych oraz szybko i skutecznie poprowadzą przez cały proces zakupu nieruchomości. Polecam! Paulina Lewandowska 782 808 027 Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: (licencja nr: 19944)
woj. kujawsko-pomorskie,Koronowo,Pieczyska
1600 m²
176 000 zł
1600 m²
Więcej
woj. kujawsko-pomorskie,Koronowo,Pieczyska
W imieniu Białej Posesji prezentuję Państwu urzekająco położoną działkę budowlaną o powierzchni 1600 metrów. Idealna dla osób, które pragną zamieszkać w spokojnej, cichej, przepełnionej śpiewem ptaków okolicy. Tutaj stworzysz swój wymarzony dom według indywidualnego projektu. W okolicy wiele terenów zielonych, które zachęcają do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Mieszkając w tej części Pieczysk zyskujesz doskonałe warunki do aktywnego wypoczynku wśród zieleni, rzeki oraz jeziora nie tracąc przy tym kontaktu z infrastrukturą miejską ( Koronowo, Bydgoszcz), która znajduje się w zasięgu ręki. Wszystkie media: woda, prąd, gaz w trakcie doprowadzania. Doskonałe miejsce dla Twojej rodziny. Zadzwoń I umów się na prezentacje już dziś! Nasi wykwalifikowani doradcy finansowi z wieloletnim doświadczeniem BEZPŁATNIE pomogą w uzyskaniu najlepszych warunków finansowych oraz szybko i skutecznie poprowadzą przez cały proces zakupu nieruchomości. Polecam! Paulina Lewandowska 782 808 027 Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: (licencja nr: 19944)
Copy link
Złóż skargę
Działka w Starym Dworze, przy drodze krajowej E-25. Usługowo-handlowe warunki zabudowy! Doskonały teren dla inwestora. Sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, warunki zabudowy pozwalające na usługi gastronomiczne, usługi handlowe, usługi turystyczne, parking. Z wydzielonym terenem zjazdowym z drogi krajowej. Działka uzbrojona. Zapraszam do kontaktu. Pomimo, iż Doradcy Metrohouse przykładają szczególną staranność do rzetelnego prezentowania informacji o nieruchomości, nie zawsze jest możliwa weryfikacja wszystkich danych przekazanych od osób trzecich. Niniejsza prezentacja oferty nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.
Działka na sprzedaż, Bydgoski, Koronowo gm, Stary Dwór,Stary dwór
696 240 zł
Więcej
Działka na sprzedaż, Bydgoski, Koronowo gm, Stary Dwór,Stary dwór
Działka w Starym Dworze, przy drodze krajowej E-25. Usługowo-handlowe warunki zabudowy! Doskonały teren dla inwestora. Sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, warunki zabudowy pozwalające na usługi gastronomiczne, usługi handlowe, usługi turystyczne, parking. Z wydzielonym terenem zjazdowym z drogi krajowej. Działka uzbrojona. Zapraszam do kontaktu. Pomimo, iż Doradcy Metrohouse przykładają szczególną staranność do rzetelnego prezentowania informacji o nieruchomości, nie zawsze jest możliwa weryfikacja wszystkich danych przekazanych od osób trzecich. Niniejsza prezentacja oferty nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.
Copy link
Złóż skargę
Duża działka w zacisznym miejscu Koronowa Biuro nie pobiera prowizji od kupującego Poniżej przedstawię państwu dużą działkę z możliwością wybudowania na niej dwóch wolno stojących budynków. działka jest sklasyfikowana jako RIVa ( 1,0018 m) i RIVb ( 0,0089. Działka posiada dostęp do dwóch dróg z zjazdem do drogi asfaltowej. Spokojna okolica sprzyja wypoczynkowi po męczącym dniu pracy. To miejsce to typowy sielski klimat. (...) Pokaż więcej Duża działka w zacisznym miejscu Koronowa Biuro nie pobiera prowizji od kupującego Poniżej przedstawię państwu dużą działkę z możliwością wybudowania na niej dwóch wolno stojących budynków. działka jest sklasyfikowana jako RIVa ( 1,0018 m) i RIVb ( 0,0089. Działka posiada dostęp do dwóch dróg z zjazdem do drogi asfaltowej. Spokojna okolica sprzyja wypoczynkowi po męczącym dniu pracy. To miejsce to typowy sielski klimat. Dla tego terenu nie uchwalono MPZP przez co potencjalny nabywca chcąc wybudować tu dom musi występować o warunki zabudowy. Z tego miejsca w kwadrans spacerkiem można dotrzeć do starówki. Zaproponuj swoją cenę a ją rozważymy? Zachęcam do bliższego poznania tej nieruchomości Katarzyna Jedynak Biuro nie odpłatnie udziela wsparcia w uzyskaniu kredytu na korzystnych warunkach. :LINK DO STRONY =1620845 :KONTAKT DO AGENTA Katarzyna Jedynak :DANE BIURA JEDYNAK NIERUCHOMOŚCI Nakielska 241/14 85-391 Bydgoszcz Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
Koronowo, kujawsko-pomorskie
10107 m²
353 745 zł
10107 m²
Więcej
Koronowo, kujawsko-pomorskie
Duża działka w zacisznym miejscu Koronowa Biuro nie pobiera prowizji od kupującego Poniżej przedstawię państwu dużą działkę z możliwością wybudowania na niej dwóch wolno stojących budynków. działka jest sklasyfikowana jako RIVa ( 1,0018 m) i RIVb ( 0,0089. Działka posiada dostęp do dwóch dróg z zjazdem do drogi asfaltowej. Spokojna okolica sprzyja wypoczynkowi po męczącym dniu pracy. To miejsce to typowy sielski klimat. (...) Pokaż więcej Duża działka w zacisznym miejscu Koronowa Biuro nie pobiera prowizji od kupującego Poniżej przedstawię państwu dużą działkę z możliwością wybudowania na niej dwóch wolno stojących budynków. działka jest sklasyfikowana jako RIVa ( 1,0018 m) i RIVb ( 0,0089. Działka posiada dostęp do dwóch dróg z zjazdem do drogi asfaltowej. Spokojna okolica sprzyja wypoczynkowi po męczącym dniu pracy. To miejsce to typowy sielski klimat. Dla tego terenu nie uchwalono MPZP przez co potencjalny nabywca chcąc wybudować tu dom musi występować o warunki zabudowy. Z tego miejsca w kwadrans spacerkiem można dotrzeć do starówki. Zaproponuj swoją cenę a ją rozważymy? Zachęcam do bliższego poznania tej nieruchomości Katarzyna Jedynak Biuro nie odpłatnie udziela wsparcia w uzyskaniu kredytu na korzystnych warunkach. :LINK DO STRONY =1620845 :KONTAKT DO AGENTA Katarzyna Jedynak :DANE BIURA JEDYNAK NIERUCHOMOŚCI Nakielska 241/14 85-391 Bydgoszcz Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
Copy link
Złóż skargę
Całoroczny domek rekreacyjny nad Zalewem Koronowskim w Pieczyskach Oferujemy Państwu do sprzedaży całoroczny (ocieplony) parterowy domek wykonany z drewna. Powierzchnia domku ok. 63 m2 składający się z salonu, 2 pokoi, łazienki z wc oraz holu z aneksem kuchennym. Do domku przylega duży taras. Ogrzewanie domku kominkiem lub elektrycznie - prąd 230 V i 380 V. Do domku doprowadzona woda miejska. Całość położona na przepięknie zalesionej działce o powierzchni 2 200 m2 , w skład której wchodzą przylegające do siebie dwie działki (odrębne KW) o powierzchni 1 366 m2 i 833 m2. Tak duża powierzchnia działki zapewnia spokój i odpoczynek z dala od sąsiadów. Dla osób lubiących wyzwania kulinarne do dyspozycji jest murowany grill oraz zadaszone miejsce do ucztowania w otoczeniu przyrody. W odległości zaledwie 100 m Zalew Koronowski zapewni relaks nad wodą, a otaczający las odpoczynek w cieniu drzew. Na działce znajduje się również domek gospodarczy i drewutnia. Zainstalowano alarm z powiadomieniem. Pomimo, iż Doradcy Metrohouse przykładają szczególną staranność do rzetelnego prezentowania informacji o nieruchomości, nie zawsze jest możliwa weryfikacja wszystkich danych przekazanych od osób trzecich. Niniejsza prezentacja oferty nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.
Działka na sprzedaż, Bydgoski, Koronowo gm, Pieczyska,Pieczyska
386 000 zł
Więcej
Działka na sprzedaż, Bydgoski, Koronowo gm, Pieczyska,Pieczyska
Całoroczny domek rekreacyjny nad Zalewem Koronowskim w Pieczyskach Oferujemy Państwu do sprzedaży całoroczny (ocieplony) parterowy domek wykonany z drewna. Powierzchnia domku ok. 63 m2 składający się z salonu, 2 pokoi, łazienki z wc oraz holu z aneksem kuchennym. Do domku przylega duży taras. Ogrzewanie domku kominkiem lub elektrycznie - prąd 230 V i 380 V. Do domku doprowadzona woda miejska. Całość położona na przepięknie zalesionej działce o powierzchni 2 200 m2 , w skład której wchodzą przylegające do siebie dwie działki (odrębne KW) o powierzchni 1 366 m2 i 833 m2. Tak duża powierzchnia działki zapewnia spokój i odpoczynek z dala od sąsiadów. Dla osób lubiących wyzwania kulinarne do dyspozycji jest murowany grill oraz zadaszone miejsce do ucztowania w otoczeniu przyrody. W odległości zaledwie 100 m Zalew Koronowski zapewni relaks nad wodą, a otaczający las odpoczynek w cieniu drzew. Na działce znajduje się również domek gospodarczy i drewutnia. Zainstalowano alarm z powiadomieniem. Pomimo, iż Doradcy Metrohouse przykładają szczególną staranność do rzetelnego prezentowania informacji o nieruchomości, nie zawsze jest możliwa weryfikacja wszystkich danych przekazanych od osób trzecich. Niniejsza prezentacja oferty nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.
Copy link
Złóż skargę
Sprzedam działkę budowlaną o powierzchni 1252m2. Działka znajduje się w Koronowie. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu pod nr telefonu 663 421 902
Koronowo, bydgoski, Kujawsko-pomorskie
64 900 zł
Więcej
Koronowo, bydgoski, Kujawsko-pomorskie
Sprzedam działkę budowlaną o powierzchni 1252m2. Działka znajduje się w Koronowie. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu pod nr telefonu 663 421 902
Copy link
Złóż skargę
Witam, sprzedam działkę nr 131 w ROD Jarzębinka. Domek murowany, składa się z jednego pokoju + duże wc. Bardzo duża drewniana altana zbudowana w poprzednim roku. Zrobiony szeroki wjazd na działkę. Działka zadbana. Zapraszam do kontaktu.
Koronowo, bydgoski, Kujawsko-pomorskie
300 m²
22 000 zł
300 m²
Więcej
Koronowo, bydgoski, Kujawsko-pomorskie
Witam, sprzedam działkę nr 131 w ROD Jarzębinka. Domek murowany, składa się z jednego pokoju + duże wc. Bardzo duża drewniana altana zbudowana w poprzednim roku. Zrobiony szeroki wjazd na działkę. Działka zadbana. Zapraszam do kontaktu.
Copy link
Złóż skargę
ANETA- Spokojna, zaciszna okolica, w strefie parku krajobrazowego. Działka przygotowana do budowy pod każdym względem, w pełni uzbrojona woda, kanalizacja miejska, prąd, gaz przy działce. Powierzchnia działki 1910 m2, teren płaski w kształcie prostokątu,do momentu zakupienia projektu czas oczekiwania na wydanie pozwolenia na budowę do 2miesięcy. Jest to jedna z kilkunastu działek, niektóre są już zabudowane. Całość terenu ogrodzona. Odległość do drogi krajowej ok. 400 metrów dojazd utwardzony. Do Bydgoszczy ok. 20 kilometrów, do Koronowa około 5. W pobliżu Zalewu Koronowskiego, rzeki Brdy, ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne, szlaki kajakowe. Idealne miejsce dla osób chcących odpocząć od zgiełku miasta. Otoczenie przyrody, spokój i atrakcyjność terenu daje komfort, który w połączeniu z wygodą, jaką daje nie wielka odległość od Bydgoszczy czyni to miejsce jedyne w swoim rodzaju. Polecam i zapraszam na prezentacje. Więcej ofert znajdziesz na naszej stronie internetowej www.nieruchomosci-apartament.pl Korzystając z naszych usług zapewniamy m.in. : - bezpłatną promocję nieruchomości na portalach ogłoszeniowych i stronie internetowej - poprowadzenie transakcji od momentu prezentacji nieruchomości do przekazania kluczy nowemu nabywcy - pomoc w zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji - współpracę z rzeczoznawcami i notariuszami - bezpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznegoTreść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
KORONOWO, kujawsko-pomorskie
133 700 zł
Więcej
KORONOWO, kujawsko-pomorskie
ANETA- Spokojna, zaciszna okolica, w strefie parku krajobrazowego. Działka przygotowana do budowy pod każdym względem, w pełni uzbrojona woda, kanalizacja miejska, prąd, gaz przy działce. Powierzchnia działki 1910 m2, teren płaski w kształcie prostokątu,do momentu zakupienia projektu czas oczekiwania na wydanie pozwolenia na budowę do 2miesięcy. Jest to jedna z kilkunastu działek, niektóre są już zabudowane. Całość terenu ogrodzona. Odległość do drogi krajowej ok. 400 metrów dojazd utwardzony. Do Bydgoszczy ok. 20 kilometrów, do Koronowa około 5. W pobliżu Zalewu Koronowskiego, rzeki Brdy, ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne, szlaki kajakowe. Idealne miejsce dla osób chcących odpocząć od zgiełku miasta. Otoczenie przyrody, spokój i atrakcyjność terenu daje komfort, który w połączeniu z wygodą, jaką daje nie wielka odległość od Bydgoszczy czyni to miejsce jedyne w swoim rodzaju. Polecam i zapraszam na prezentacje. Więcej ofert znajdziesz na naszej stronie internetowej www.nieruchomosci-apartament.pl Korzystając z naszych usług zapewniamy m.in. : - bezpłatną promocję nieruchomości na portalach ogłoszeniowych i stronie internetowej - poprowadzenie transakcji od momentu prezentacji nieruchomości do przekazania kluczy nowemu nabywcy - pomoc w zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji - współpracę z rzeczoznawcami i notariuszami - bezpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznegoTreść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Copy link
Złóż skargę
KORONOWO - PIECZYSKA. Budowlana z planem zagospodarowania terenu pod zabudowę mieszkaniową - domki jednorodzinne. Wymiary ok.23m x ok.28m. Jest skrzynka z prądem, wodociąg przy działce, jest kanalizacja miejska. Na działce rosną niewielkie samosiejki. Sprzedający mają zgodę na ich usunięcie. Działka płaska, prostokątna, sucha. Można kupić także działką sąsiednią. POLECAM Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu (...) Pokaż więcej KORONOWO - PIECZYSKA. Budowlana z planem zagospodarowania terenu pod zabudowę mieszkaniową - domki jednorodzinne. Wymiary ok.23m x ok.28m. Jest skrzynka z prądem, wodociąg przy działce, jest kanalizacja miejska. Na działce rosną niewielkie samosiejki. Sprzedający mają zgodę na ich usunięcie. Działka płaska, prostokątna, sucha. Można kupić także działką sąsiednią. POLECAM Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Koronowo, kujawsko-pomorskie
1166 m²
110 770 zł
1166 m²
Więcej
Koronowo, kujawsko-pomorskie
KORONOWO - PIECZYSKA. Budowlana z planem zagospodarowania terenu pod zabudowę mieszkaniową - domki jednorodzinne. Wymiary ok.23m x ok.28m. Jest skrzynka z prądem, wodociąg przy działce, jest kanalizacja miejska. Na działce rosną niewielkie samosiejki. Sprzedający mają zgodę na ich usunięcie. Działka płaska, prostokątna, sucha. Można kupić także działką sąsiednią. POLECAM Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu (...) Pokaż więcej KORONOWO - PIECZYSKA. Budowlana z planem zagospodarowania terenu pod zabudowę mieszkaniową - domki jednorodzinne. Wymiary ok.23m x ok.28m. Jest skrzynka z prądem, wodociąg przy działce, jest kanalizacja miejska. Na działce rosną niewielkie samosiejki. Sprzedający mają zgodę na ich usunięcie. Działka płaska, prostokątna, sucha. Można kupić także działką sąsiednią. POLECAM Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Copy link
Złóż skargę
ANETA- Działka budowlana usytułowana pośród pól i lasów w pobliżu rzeki Brdy. Spokojna, zaciszna okolica, w strefie parku krajobrazowego. Działka przygotowana do budowy pod każdym względem, w pełni uzbrojona woda, kanalizacja miejska, prąd, gaz przy działce. Powierzchnia działki 1401 m2, teren płaski w kształcie prostokątu,do momentu zakupienia projektu czas oczekiwania na wydanie pozwolenia na budowę do 2miesięcy. Jest to jedna z kilkunastu działek, niektóre są już zabudowane. Całość terenu ogrodzona. Odległość do drogi krajowej ok. 400 metrów dojazd utwardzony. Do Bydgoszczy ok. 20 kilometrów, do Koronowa około 5. W pobliżu Zalewu Koronowskiego, rzeki Brdy, ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne, szlaki kajakowe. Idealne miejsce dla osób chcących odpocząć od zgiełku miasta. Otoczenie przyrody, spokój i atrakcyjność terenu daje komfort, który w połączeniu z wygodą, jaką daje nie wielka odległość od Bydgoszczy czyni to miejsce jedyne w swoim rodzaju. Polecam i zapraszam na prezentacje. Więcej ofert znajdziesz na naszej stronie internetowej www.nieruchomosci-apartament.pl Korzystając z naszych usług zapewniamy m.in. : - bezpłatną promocję nieruchomości na portalach ogłoszeniowych i stronie internetowej - poprowadzenie transakcji od momentu prezentacji nieruchomości do przekazania kluczy nowemu nabywcy - pomoc w zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji - współpracę z rzeczoznawcami i notariuszami - bezpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznegoTreść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
KORONOWO, kujawsko-pomorskie
98 070 zł
Więcej
KORONOWO, kujawsko-pomorskie
ANETA- Działka budowlana usytułowana pośród pól i lasów w pobliżu rzeki Brdy. Spokojna, zaciszna okolica, w strefie parku krajobrazowego. Działka przygotowana do budowy pod każdym względem, w pełni uzbrojona woda, kanalizacja miejska, prąd, gaz przy działce. Powierzchnia działki 1401 m2, teren płaski w kształcie prostokątu,do momentu zakupienia projektu czas oczekiwania na wydanie pozwolenia na budowę do 2miesięcy. Jest to jedna z kilkunastu działek, niektóre są już zabudowane. Całość terenu ogrodzona. Odległość do drogi krajowej ok. 400 metrów dojazd utwardzony. Do Bydgoszczy ok. 20 kilometrów, do Koronowa około 5. W pobliżu Zalewu Koronowskiego, rzeki Brdy, ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne, szlaki kajakowe. Idealne miejsce dla osób chcących odpocząć od zgiełku miasta. Otoczenie przyrody, spokój i atrakcyjność terenu daje komfort, który w połączeniu z wygodą, jaką daje nie wielka odległość od Bydgoszczy czyni to miejsce jedyne w swoim rodzaju. Polecam i zapraszam na prezentacje. Więcej ofert znajdziesz na naszej stronie internetowej www.nieruchomosci-apartament.pl Korzystając z naszych usług zapewniamy m.in. : - bezpłatną promocję nieruchomości na portalach ogłoszeniowych i stronie internetowej - poprowadzenie transakcji od momentu prezentacji nieruchomości do przekazania kluczy nowemu nabywcy - pomoc w zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji - współpracę z rzeczoznawcami i notariuszami - bezpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznegoTreść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Copy link
Złóż skargę
Atrakcyjna działka budowlana w Samociążku, ul.Wakacyjna : - piękna, cicha okolica - działka z dwóch stron graniczy z lasem - wydana aktualna decyzja o warunkach zabudowy polegająca na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego - media ( prąd, woda) przy działce w drodze - miłe sąsiedztwo: nowe domy i las - dostępna od zaraz POLECAM i Zapraszam na prezentację
Koronowo, bydgoski, Kujawsko-pomorskie
156 000 zł
Więcej
Koronowo, bydgoski, Kujawsko-pomorskie
Atrakcyjna działka budowlana w Samociążku, ul.Wakacyjna : - piękna, cicha okolica - działka z dwóch stron graniczy z lasem - wydana aktualna decyzja o warunkach zabudowy polegająca na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego - media ( prąd, woda) przy działce w drodze - miłe sąsiedztwo: nowe domy i las - dostępna od zaraz POLECAM i Zapraszam na prezentację
Copy link
Złóż skargę
Opis: Syndyk masy upadłości AIRON INVESTMENT SA w upadłości z siedzibą w Bydgoszczy ogłasza przetarg na sprzedaż w trybie przetargu:1. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY.Prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Koronowie – Tuszyny przy ul. Kotomierskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 128/4; 128/5; 128/6; 128/7; 128/8; 128/9; 128/10; 128/12; 128/13; 128/14; 128/15; 128/16; 128/19; 128/20; 128/22 i 128/23, o łącznej pow. 1,2392 ha, zapisanych w księdze wieczystej KW nr BY1B/00073993/6.2. WARUNKI PRZETARGU:I. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi za łączną cenę nie niższą niż 930 000,00.II. Warunki uczestnictwa:a) Złożenie w języku polskim pisemnej oferty w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie opatrzonej napisem – „Oferta przetargowa na nieruchomość w Koronowie ul. Kotomierska - AIRON INVESTMENT S.A. w upadłości z siedzibą w Bydgoszczy sygn. akt XV GUp 74/18” z dopiskiem „Nie otwierać” w terminie do dnia 03.06.2019r., do godz. 14:00 osobiście w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Nowy Rynek 10, 85-131 Bydgoszcz lub za pośrednictwem poczty- przy czym koperta zawierająca ofertę powinna zostać umieszczona w kolejnej kopercie z adresem Sądu.W przypadku składania oferty drogą pocztową decyduje data i godzina wpływu przesyłki na podany wyżej adres.b) Wpłacenie do dnia 03.06.2019 roku wadium w wysokości 20 000 zł; na rachunek bankowy syndyka masy upadłości w PKO BP S.A. numer: PL 71 1020 1462 0000 7502 0346 4831, przy czym decyduje data wpływu wadium na podany rachunek bankowy syndyka.III. OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ:1. w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko, dokładny adres, nr telefonu oraz nr PESEL,2. w przypadku innych podmiotów niż osoba fizyczna: nazwę oferenta z podaniem jego siedziby, formy organizacyjno- prawnej oraz podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń w imieniu oferenta wraz z dokumentem wykazującym umocowanie tych osób, dokładny adres, numer telefonu oraz numery NIP i REGON,3. oferowaną cenę nabycia w PLN, której wysokość nie może być niższa niż cena wywoławcza,4. aktualny odpis z właściwego rejestru bądź ewidencji dotyczący oferenta (wygenerowany nie później niż na 7 dni przed dniem złożenia oferty),5. dowód potwierdzający wpłatę wadium w oryginale,6. w przypadku podmiotu zagranicznego zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości bądź oświadczenie, że zachodzą wymogi określone w art. 8 ustawą z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.), 7. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, stanem prawnym i technicznym przedmiotu przetargu i nie wnosi do nich zastrzeżeń 8. zobowiązanie w formie oświadczenia do pokrycia wszelkich kosztów i podatków związanych ze sprzedażą,9. wskazanie numeru rachunku bankowego oferenta, na który ma być zwrócone wadium w przypadku nieprzyjęcia oferty,10. oświadczenie oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach czynności podejmowanych w procedurze przetargowej.IV. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym, które odbędzie się w dniu 06.06.2019r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XV Wydział Gospodarczy ul. Nowy Rynek 10, sala nr 208, godz. 9:00.Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym, które odbędzie się w dniu 06.06.2019r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XV Wydział Gospodarczy ul. Nowy Rynek 10, sala nr 208, godz. 9:00. V. Przetarg prowadzi syndyk pod nadzorem sędziego – komisarza albo jego zastępcy, wyboru oferty dokonuje syndyk, a wybór ten wymaga zatwierdzenia przez sędziego – komisarza albo jego zastępcę;VI. Oferenci mogą być reprezentowani przez pełnomocników posiadających oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub też poświadczony przez notariusza za zgodność z oryginałem odpis pełnomocnictwa. W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, oprócz pełnomocnictwa pełnomocnik winien okazać aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego bądź odpis z innego rejestru albo ewidencji wykazujący umocowanie osób podpisujących pełnomocnictwo do działania w imieniu i na rzecz mocodawcy.VII. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta jest zobowiązany do:- podpisania umowy w formie aktu notarialnego w terminie czterech miesięcy, od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez sędziego-komisarza;- poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży. VIII. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, będzie zaliczone na poczet ceny nabycia, pozostałym zaś oferentem zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy w terminie tygodnia od daty zatwierdzenia wyboru oferty albo stwierdzenia przez sędziego komisarza, że w wyniku braku ofert przetarg nie doszedł do skutku.IX. Nieprzyjęcie oferty nie daje prawa do naliczania odsetek od wpłaconego wadium;X. Wadium przepada na rzecz masy upadłości, jeżeli:a) Wybrany oferent uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez sędziego komisarza, nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferty,b) Oferent zamieścił w złożonej ofercie nieprawdziwe dane,c) Wybrany oferent nie uiści ceny najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy przenoszącej prawa do przedmiotu przetargu.XI. Umowa sprzedaży lub przedwstępna umowa sprzedaży zostanie zawarta w kancelarii notarialnej wskazanej przez syndyka.XII. Syndyk zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny, a także prawo syndyka do wyboru oferty najkorzystniejszej według jego uznania dla masy upadłości w razie zaoferowania tej samej ceny nabycia przez co najmniej dwóch oferentów oraz podjęcia dodatkowych negocjacji z oferentami, którzy zaoferowali tę samą, najwyższą cenę nabycia.XIII. Ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą zostać zmienione bądź odwołane.XIV. Oferty posiadające braki formalne zostaną pozostawione bez rozpoznania.XV. Wszelkie koszty sprzedaży (w tym taksy notarialne, koszty skarbowe i sądowe, również koszty wykreślenia hipotek) ponosi nabywca (wygrywający oferent).XVI. Treść umowy sprzedaży nie podlega negocjacjom.XVII. Z opisem przedmiotu przetargu oraz jego stanem prawnym i technicznym można zapoznać się poprzez wgląd do sporządzonego oszacowania majątku w sekretariacie AIRON INVESTMENT S.A. w upadłości w Bydgoszczy przy ul. Raczkowskiego 8 oraz poprzez wizję lokalną nieruchomości (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym695 384 192), informacji na temat przetargu udziela syndyk masy upadłości Grzegorz Floryszak.XVIII. W sprawach nieuregulowanych w warunkach przetargu zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego i prawa upadłościowego.Kontakt: AIRON INVESTMENT SA w upadłości 695 384 *** Syndyk masy upadłości AIRON INVESTMENT SA w upadłości z siedzibą w Bydgoszczy ogłasza przetarg na sprzedaż w trybie przetargu: 1. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY. Prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej
Bydgoski, Koronowo
930 000 zł
Więcej
Bydgoski, Koronowo
Opis: Syndyk masy upadłości AIRON INVESTMENT SA w upadłości z siedzibą w Bydgoszczy ogłasza przetarg na sprzedaż w trybie przetargu:1. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY.Prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Koronowie – Tuszyny przy ul. Kotomierskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 128/4; 128/5; 128/6; 128/7; 128/8; 128/9; 128/10; 128/12; 128/13; 128/14; 128/15; 128/16; 128/19; 128/20; 128/22 i 128/23, o łącznej pow. 1,2392 ha, zapisanych w księdze wieczystej KW nr BY1B/00073993/6.2. WARUNKI PRZETARGU:I. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi za łączną cenę nie niższą niż 930 000,00.II. Warunki uczestnictwa:a) Złożenie w języku polskim pisemnej oferty w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie opatrzonej napisem – „Oferta przetargowa na nieruchomość w Koronowie ul. Kotomierska - AIRON INVESTMENT S.A. w upadłości z siedzibą w Bydgoszczy sygn. akt XV GUp 74/18” z dopiskiem „Nie otwierać” w terminie do dnia 03.06.2019r., do godz. 14:00 osobiście w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Nowy Rynek 10, 85-131 Bydgoszcz lub za pośrednictwem poczty- przy czym koperta zawierająca ofertę powinna zostać umieszczona w kolejnej kopercie z adresem Sądu.W przypadku składania oferty drogą pocztową decyduje data i godzina wpływu przesyłki na podany wyżej adres.b) Wpłacenie do dnia 03.06.2019 roku wadium w wysokości 20 000 zł; na rachunek bankowy syndyka masy upadłości w PKO BP S.A. numer: PL 71 1020 1462 0000 7502 0346 4831, przy czym decyduje data wpływu wadium na podany rachunek bankowy syndyka.III. OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ:1. w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko, dokładny adres, nr telefonu oraz nr PESEL,2. w przypadku innych podmiotów niż osoba fizyczna: nazwę oferenta z podaniem jego siedziby, formy organizacyjno- prawnej oraz podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń w imieniu oferenta wraz z dokumentem wykazującym umocowanie tych osób, dokładny adres, numer telefonu oraz numery NIP i REGON,3. oferowaną cenę nabycia w PLN, której wysokość nie może być niższa niż cena wywoławcza,4. aktualny odpis z właściwego rejestru bądź ewidencji dotyczący oferenta (wygenerowany nie później niż na 7 dni przed dniem złożenia oferty),5. dowód potwierdzający wpłatę wadium w oryginale,6. w przypadku podmiotu zagranicznego zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości bądź oświadczenie, że zachodzą wymogi określone w art. 8 ustawą z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.), 7. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, stanem prawnym i technicznym przedmiotu przetargu i nie wnosi do nich zastrzeżeń 8. zobowiązanie w formie oświadczenia do pokrycia wszelkich kosztów i podatków związanych ze sprzedażą,9. wskazanie numeru rachunku bankowego oferenta, na który ma być zwrócone wadium w przypadku nieprzyjęcia oferty,10. oświadczenie oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach czynności podejmowanych w procedurze przetargowej.IV. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym, które odbędzie się w dniu 06.06.2019r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XV Wydział Gospodarczy ul. Nowy Rynek 10, sala nr 208, godz. 9:00.Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym, które odbędzie się w dniu 06.06.2019r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XV Wydział Gospodarczy ul. Nowy Rynek 10, sala nr 208, godz. 9:00. V. Przetarg prowadzi syndyk pod nadzorem sędziego – komisarza albo jego zastępcy, wyboru oferty dokonuje syndyk, a wybór ten wymaga zatwierdzenia przez sędziego – komisarza albo jego zastępcę;VI. Oferenci mogą być reprezentowani przez pełnomocników posiadających oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub też poświadczony przez notariusza za zgodność z oryginałem odpis pełnomocnictwa. W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, oprócz pełnomocnictwa pełnomocnik winien okazać aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego bądź odpis z innego rejestru albo ewidencji wykazujący umocowanie osób podpisujących pełnomocnictwo do działania w imieniu i na rzecz mocodawcy.VII. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta jest zobowiązany do:- podpisania umowy w formie aktu notarialnego w terminie czterech miesięcy, od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez sędziego-komisarza;- poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży. VIII. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, będzie zaliczone na poczet ceny nabycia, pozostałym zaś oferentem zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy w terminie tygodnia od daty zatwierdzenia wyboru oferty albo stwierdzenia przez sędziego komisarza, że w wyniku braku ofert przetarg nie doszedł do skutku.IX. Nieprzyjęcie oferty nie daje prawa do naliczania odsetek od wpłaconego wadium;X. Wadium przepada na rzecz masy upadłości, jeżeli:a) Wybrany oferent uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez sędziego komisarza, nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferty,b) Oferent zamieścił w złożonej ofercie nieprawdziwe dane,c) Wybrany oferent nie uiści ceny najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy przenoszącej prawa do przedmiotu przetargu.XI. Umowa sprzedaży lub przedwstępna umowa sprzedaży zostanie zawarta w kancelarii notarialnej wskazanej przez syndyka.XII. Syndyk zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny, a także prawo syndyka do wyboru oferty najkorzystniejszej według jego uznania dla masy upadłości w razie zaoferowania tej samej ceny nabycia przez co najmniej dwóch oferentów oraz podjęcia dodatkowych negocjacji z oferentami, którzy zaoferowali tę samą, najwyższą cenę nabycia.XIII. Ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą zostać zmienione bądź odwołane.XIV. Oferty posiadające braki formalne zostaną pozostawione bez rozpoznania.XV. Wszelkie koszty sprzedaży (w tym taksy notarialne, koszty skarbowe i sądowe, również koszty wykreślenia hipotek) ponosi nabywca (wygrywający oferent).XVI. Treść umowy sprzedaży nie podlega negocjacjom.XVII. Z opisem przedmiotu przetargu oraz jego stanem prawnym i technicznym można zapoznać się poprzez wgląd do sporządzonego oszacowania majątku w sekretariacie AIRON INVESTMENT S.A. w upadłości w Bydgoszczy przy ul. Raczkowskiego 8 oraz poprzez wizję lokalną nieruchomości (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym695 384 192), informacji na temat przetargu udziela syndyk masy upadłości Grzegorz Floryszak.XVIII. W sprawach nieuregulowanych w warunkach przetargu zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego i prawa upadłościowego.Kontakt: AIRON INVESTMENT SA w upadłości 695 384 *** Syndyk masy upadłości AIRON INVESTMENT SA w upadłości z siedzibą w Bydgoszczy ogłasza przetarg na sprzedaż w trybie przetargu: 1. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY. Prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej
Copy link
Złóż skargę
ANETA- TYLKO U NAS W BIURZE DZIAŁKABUDOWLANA Z LINIĄ BRZEGOWĄ!!!!! Polecam działkę w Samociążku. Przepięknie położoną . Jededyna taka działka z widokiem na Zalew Koronowski. Na działce własne ujęcie wody , prąd , siła. Działka ogrodzona, z drogą dojazdową. Idealne miejsce na dom marzeń dla ludzi ceniących ciszę i spokój . Doskonały dojazd do Koronowa 5 km, do Bydgoszczy 15 min samochodem. Cena do negocjacji. Idealne miejsce dla osób szukających ciszę, spokój i obcowanie z naturą w połączeniu z małą odległością od wygody dużego miasta. Działka przepięknie położona w prostokącie na wzniesieniu. Idealne miejcse na dom marzeń. Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
KORONOWO, kujawsko-pomorskie
510 000 zł
Więcej
KORONOWO, kujawsko-pomorskie
ANETA- TYLKO U NAS W BIURZE DZIAŁKABUDOWLANA Z LINIĄ BRZEGOWĄ!!!!! Polecam działkę w Samociążku. Przepięknie położoną . Jededyna taka działka z widokiem na Zalew Koronowski. Na działce własne ujęcie wody , prąd , siła. Działka ogrodzona, z drogą dojazdową. Idealne miejsce na dom marzeń dla ludzi ceniących ciszę i spokój . Doskonały dojazd do Koronowa 5 km, do Bydgoszczy 15 min samochodem. Cena do negocjacji. Idealne miejsce dla osób szukających ciszę, spokój i obcowanie z naturą w połączeniu z małą odległością od wygody dużego miasta. Działka przepięknie położona w prostokącie na wzniesieniu. Idealne miejcse na dom marzeń. Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Copy link
Złóż skargę
Polecam na sprzedaż dom oraz grunt w użytkowaniu wieczystym, odrębna księga wieczysta- zbudowany w tradycyjnej metodzie - drewniany z zadaszonym tarasem. Posiada trzy pokoje [główny z kominkiem], dużą kuchnię oraz łazienkę z wc. Część pomieszczeń po generalnym remoncie w tym łazienka. Przed domem nowo założony trawnik. Działka zlokalizowana jest w pobliżu Zalewu Koronowskiego [ok. 1000 metrów od plaży] w miejscowości Pieczyska. Serdecznie polecam i zapraszam na prezentację. (...) Pokaż więcej Polecam na sprzedaż dom oraz grunt w użytkowaniu wieczystym, odrębna księga wieczysta- zbudowany w tradycyjnej metodzie - drewniany z zadaszonym tarasem. Posiada trzy pokoje [główny z kominkiem], dużą kuchnię oraz łazienkę z wc. Część pomieszczeń po generalnym remoncie w tym łazienka. Przed domem nowo założony trawnik. Działka zlokalizowana jest w pobliżu Zalewu Koronowskiego [ok. 1000 metrów od plaży] w miejscowości Pieczyska. Serdecznie polecam i zapraszam na prezentację. Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo Podobne oferty i więcej zdjęć na Również zapraszamy do naszego biura: Gdańska 1, 85-005 Bydgoszcz , tel. . Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Koronowo, kujawsko-pomorskie
542 m²
155 000 zł
542 m²
Więcej
Koronowo, kujawsko-pomorskie
Polecam na sprzedaż dom oraz grunt w użytkowaniu wieczystym, odrębna księga wieczysta- zbudowany w tradycyjnej metodzie - drewniany z zadaszonym tarasem. Posiada trzy pokoje [główny z kominkiem], dużą kuchnię oraz łazienkę z wc. Część pomieszczeń po generalnym remoncie w tym łazienka. Przed domem nowo założony trawnik. Działka zlokalizowana jest w pobliżu Zalewu Koronowskiego [ok. 1000 metrów od plaży] w miejscowości Pieczyska. Serdecznie polecam i zapraszam na prezentację. (...) Pokaż więcej Polecam na sprzedaż dom oraz grunt w użytkowaniu wieczystym, odrębna księga wieczysta- zbudowany w tradycyjnej metodzie - drewniany z zadaszonym tarasem. Posiada trzy pokoje [główny z kominkiem], dużą kuchnię oraz łazienkę z wc. Część pomieszczeń po generalnym remoncie w tym łazienka. Przed domem nowo założony trawnik. Działka zlokalizowana jest w pobliżu Zalewu Koronowskiego [ok. 1000 metrów od plaży] w miejscowości Pieczyska. Serdecznie polecam i zapraszam na prezentację. Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo Podobne oferty i więcej zdjęć na Również zapraszamy do naszego biura: Gdańska 1, 85-005 Bydgoszcz , tel. . Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Copy link
Złóż skargę
Syndyk masy upadłości AIRON INVESTMENT SA w upadłości z siedzibą w Bydgoszczy ogłasza przetarg na sprzedaż w trybie przetargu: 1. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY. Prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Koronowie przy ul. Przemysłowej 8, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka 1112/64 o pow. 0,2745 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr BY1B/00103729/5 oraz udział wynoszący ½ w nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 1112/62 o pow. 0,0999 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr BY1B/00221952/0. 2. WARUNKI PRZETARGU: I. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi za łączną cenę nie niższą niż 200 000,00; II. Warunki uczestnictwa: a) Złożenie w języku polskim pisemnej oferty w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie opatrzonej napisem – „Oferta przetargowa na nieruchomość w Koronowie – Przemysłowa 8 - AIRON INVESTMENT S.A. w upadłości z siedzibą w Bydgoszczy sygn. akt XV GUp 74/18” z dopiskiem „Nie otwierać” w terminie do dnia 03.06.2019r., do godz. 14:00 osobiście w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Nowy Rynek 10, 85-131 Bydgoszcz lub za pośrednictwem poczty- przy czym koperta zawierająca ofertę powinna zostać umieszczona w kolejnej kopercie z adresem Sądu. W przypadku składania oferty drogą pocztową decyduje data i godzina wpływu przesyłki na podany wyżej adres. b) Wpłacenie do dnia 03.06.2019 roku wadium w wysokości 20 000 zł; na rachunek bankowy syndyka masy upadłości w PKO BP S.A. numer: PL 71 1020 1462 0000 7502 0346 4831, przy czym decyduje data wpływu wadium na podany rachunek bankowy syndyka. III. OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ: 1. w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko, dokładny adres, nr telefonu oraz nr PESEL, 2. w przypadku innych podmiotów niż osoba fizyczna: nazwę oferenta z podaniem jego siedziby, formy organizacyjno- prawnej oraz podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń w imieniu oferenta wraz z dokumentem wykazującym umocowanie tych osób, dokładny adres, numer telefonu oraz numery NIP i REGON, 3. oferowaną cenę nabycia w PLN, której wysokość nie może być niższa niż cena wywoławcza, 4. aktualny odpis z właściwego rejestru bądź ewidencji dotyczący oferenta (wygenerowany nie później niż na 7 dni przed dniem złożenia oferty), 5. dowód potwierdzający wpłatę wadium w oryginale, 6. w przypadku podmiotu zagranicznego zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości bądź oświadczenie, że zachodzą wymogi określone w art. 8 ustawą z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.), 7. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, stanem prawnym i technicznym przedmiotu przetargu i nie wnosi do nich zastrzeżeń 8. zobowiązanie w formie oświadczenia do pokrycia wszelkich kosztów i podatków związanych ze sprzedażą, 9. wskazanie numeru rachunku bankowego oferenta, na który ma być zwrócone wadium w przypadku nieprzyjęcia oferty, 10. oświadczenie oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach czynności podejmowanych w procedurze przetargowej. IV. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym, które odbędzie się w dniu 06.06.2019r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XV Wydział Gospodarczy ul. Nowy Rynek 10, sala nr 208, godz. 9:00. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym, które odbędzie się w dniu 06.06.2019r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XV Wydział Gospodarczy ul. Nowy Rynek 10, sala nr 208, godz. 9:00. V. Przetarg prowadzi syndyk pod nadzorem sędziego – komisarza albo jego zastępcy, wyboru oferty dokonuje syndyk, a wybór ten wymaga zatwierdzenia przez sędziego – komisarza albo jego zastępcę; VI. Oferenci mogą być reprezentowani przez pełnomocników posiadających oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub też poświadczony przez notariusza za zgodność z oryginałem odpis pełnomocnictwa. W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, oprócz pełnomocnictwa pełnomocnik winien okazać aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego bądź odpis z innego rejestru albo ewidencji wykazujący umocowanie osób podpisujących pełnomocnictwo do działania w imieniu i na rzecz mocodawcy. VII. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta jest zobowiązany do: - podpisania umowy w formie aktu notarialnego w terminie czterech miesięcy, od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez sędziego-komisarza; - poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży. VIII. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, będzie zaliczone na poczet ceny nabycia, pozostałym zaś oferentem zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy w terminie tygodnia od daty zatwierdzenia wyboru oferty albo stwierdzenia przez sędziego komisarza, że w wyniku braku ofert przetarg nie doszedł do skutku. IX. Nieprzyjęcie oferty nie daje prawa do naliczania odsetek od wpłaconego wadium; X. Wadium przepada na rzecz masy upadłości, jeżeli: a) Wybrany oferent uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez sędziego komisarza, nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferty, b) Oferent zamieścił w złożonej ofercie nieprawdziwe dane, c) Wybrany oferent nie uiści ceny najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy przenoszącej prawa do przedmiotu przetargu. XI. Umowa sprzedaży lub przedwstępna umowa sprzedaży zostanie zawarta w kancelarii notarialnej wskazanej przez syndyka. XII. Syndyk zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny, a także prawo syndyka do wyboru oferty najkorzystniejszej według jego uznania dla masy upadłości w razie zaoferowania tej samej ceny nabycia przez co najmniej dwóch oferentów oraz podjęcia dodatkowych negocjacji z oferentami, którzy zaoferowali tę samą, najwyższą cenę nabycia. XIII. Ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą zostać zmienione bądź odwołane. XIV. Oferty posiadające braki formalne zostaną pozostawione bez rozpoznania. XV. Wszelkie koszty sprzedaży (w tym taksy notarialne, koszty skarbowe i sądowe, również koszty wykreślenia hipotek) ponosi nabywca (wygrywający oferent). XVI. Treść umowy sprzedaży nie podlega negocjacjom. XVII. Z opisem przedmiotu przetargu oraz jego stanem prawnym i technicznym można zapoznać się poprzez wgląd do sporządzonego oszacowania majątku w sekretariacie AIRON INVESTMENT S.A. w upadłości w Bydgoszczy przy ul. Raczkowskiego 8 oraz poprzez wizję lokalną nieruchomości (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 695 384 192 ) , informacji na temat przetargu udziela syndyk masy upadłości Grzegorz Floryszak. XVIII. W sprawach nieuregulowanych w warunkach przetargu zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego i prawa upadłościowego. Kontakt: AIRON INVESTMENT SA w upadłości 695 384 192 ***
Bydgoski, Koronowo, Przemysłowa,Koronowo
2745 m²
200 000 zł
2745 m²
Więcej
Bydgoski, Koronowo, Przemysłowa,Koronowo
Syndyk masy upadłości AIRON INVESTMENT SA w upadłości z siedzibą w Bydgoszczy ogłasza przetarg na sprzedaż w trybie przetargu: 1. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY. Prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Koronowie przy ul. Przemysłowej 8, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka 1112/64 o pow. 0,2745 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr BY1B/00103729/5 oraz udział wynoszący ½ w nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 1112/62 o pow. 0,0999 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr BY1B/00221952/0. 2. WARUNKI PRZETARGU: I. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi za łączną cenę nie niższą niż 200 000,00; II. Warunki uczestnictwa: a) Złożenie w języku polskim pisemnej oferty w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie opatrzonej napisem – „Oferta przetargowa na nieruchomość w Koronowie – Przemysłowa 8 - AIRON INVESTMENT S.A. w upadłości z siedzibą w Bydgoszczy sygn. akt XV GUp 74/18” z dopiskiem „Nie otwierać” w terminie do dnia 03.06.2019r., do godz. 14:00 osobiście w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Nowy Rynek 10, 85-131 Bydgoszcz lub za pośrednictwem poczty- przy czym koperta zawierająca ofertę powinna zostać umieszczona w kolejnej kopercie z adresem Sądu. W przypadku składania oferty drogą pocztową decyduje data i godzina wpływu przesyłki na podany wyżej adres. b) Wpłacenie do dnia 03.06.2019 roku wadium w wysokości 20 000 zł; na rachunek bankowy syndyka masy upadłości w PKO BP S.A. numer: PL 71 1020 1462 0000 7502 0346 4831, przy czym decyduje data wpływu wadium na podany rachunek bankowy syndyka. III. OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ: 1. w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko, dokładny adres, nr telefonu oraz nr PESEL, 2. w przypadku innych podmiotów niż osoba fizyczna: nazwę oferenta z podaniem jego siedziby, formy organizacyjno- prawnej oraz podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń w imieniu oferenta wraz z dokumentem wykazującym umocowanie tych osób, dokładny adres, numer telefonu oraz numery NIP i REGON, 3. oferowaną cenę nabycia w PLN, której wysokość nie może być niższa niż cena wywoławcza, 4. aktualny odpis z właściwego rejestru bądź ewidencji dotyczący oferenta (wygenerowany nie później niż na 7 dni przed dniem złożenia oferty), 5. dowód potwierdzający wpłatę wadium w oryginale, 6. w przypadku podmiotu zagranicznego zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości bądź oświadczenie, że zachodzą wymogi określone w art. 8 ustawą z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.), 7. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, stanem prawnym i technicznym przedmiotu przetargu i nie wnosi do nich zastrzeżeń 8. zobowiązanie w formie oświadczenia do pokrycia wszelkich kosztów i podatków związanych ze sprzedażą, 9. wskazanie numeru rachunku bankowego oferenta, na który ma być zwrócone wadium w przypadku nieprzyjęcia oferty, 10. oświadczenie oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach czynności podejmowanych w procedurze przetargowej. IV. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym, które odbędzie się w dniu 06.06.2019r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XV Wydział Gospodarczy ul. Nowy Rynek 10, sala nr 208, godz. 9:00. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym, które odbędzie się w dniu 06.06.2019r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XV Wydział Gospodarczy ul. Nowy Rynek 10, sala nr 208, godz. 9:00. V. Przetarg prowadzi syndyk pod nadzorem sędziego – komisarza albo jego zastępcy, wyboru oferty dokonuje syndyk, a wybór ten wymaga zatwierdzenia przez sędziego – komisarza albo jego zastępcę; VI. Oferenci mogą być reprezentowani przez pełnomocników posiadających oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub też poświadczony przez notariusza za zgodność z oryginałem odpis pełnomocnictwa. W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, oprócz pełnomocnictwa pełnomocnik winien okazać aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego bądź odpis z innego rejestru albo ewidencji wykazujący umocowanie osób podpisujących pełnomocnictwo do działania w imieniu i na rzecz mocodawcy. VII. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta jest zobowiązany do: - podpisania umowy w formie aktu notarialnego w terminie czterech miesięcy, od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez sędziego-komisarza; - poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży. VIII. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, będzie zaliczone na poczet ceny nabycia, pozostałym zaś oferentem zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy w terminie tygodnia od daty zatwierdzenia wyboru oferty albo stwierdzenia przez sędziego komisarza, że w wyniku braku ofert przetarg nie doszedł do skutku. IX. Nieprzyjęcie oferty nie daje prawa do naliczania odsetek od wpłaconego wadium; X. Wadium przepada na rzecz masy upadłości, jeżeli: a) Wybrany oferent uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez sędziego komisarza, nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferty, b) Oferent zamieścił w złożonej ofercie nieprawdziwe dane, c) Wybrany oferent nie uiści ceny najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy przenoszącej prawa do przedmiotu przetargu. XI. Umowa sprzedaży lub przedwstępna umowa sprzedaży zostanie zawarta w kancelarii notarialnej wskazanej przez syndyka. XII. Syndyk zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny, a także prawo syndyka do wyboru oferty najkorzystniejszej według jego uznania dla masy upadłości w razie zaoferowania tej samej ceny nabycia przez co najmniej dwóch oferentów oraz podjęcia dodatkowych negocjacji z oferentami, którzy zaoferowali tę samą, najwyższą cenę nabycia. XIII. Ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą zostać zmienione bądź odwołane. XIV. Oferty posiadające braki formalne zostaną pozostawione bez rozpoznania. XV. Wszelkie koszty sprzedaży (w tym taksy notarialne, koszty skarbowe i sądowe, również koszty wykreślenia hipotek) ponosi nabywca (wygrywający oferent). XVI. Treść umowy sprzedaży nie podlega negocjacjom. XVII. Z opisem przedmiotu przetargu oraz jego stanem prawnym i technicznym można zapoznać się poprzez wgląd do sporządzonego oszacowania majątku w sekretariacie AIRON INVESTMENT S.A. w upadłości w Bydgoszczy przy ul. Raczkowskiego 8 oraz poprzez wizję lokalną nieruchomości (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 695 384 192 ) , informacji na temat przetargu udziela syndyk masy upadłości Grzegorz Floryszak. XVIII. W sprawach nieuregulowanych w warunkach przetargu zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego i prawa upadłościowego. Kontakt: AIRON INVESTMENT SA w upadłości 695 384 192 ***
Copy link
Złóż skargę
Oferujemy na sprzedaż kilka działek w Tryszczynie blisko Bydgoszczy ok.10 km; o powierzchniach 1087 m2; 1091 m2; 1143m2 w cenie ok.68zł za m2. Miejscowy Plan Zagospodarowania-pod zabudowę mieszkaniową.Szerokość działek- ok.25m do 26 m oraz głębokość od 40m do ok45m. Wokół działki zabudowane. Media: w drodze prąd i woda. Aktualnie zbierane są deklaracje w sprawie przyłącza gazu. Bardzo dogodny dojazd drogą asfaltową,ostatnie ok.190 metrów utwardzoną. OFERTA GODNA UWAGI!!!!ZAPRASZAM NA PREZENTACJĘ!!! Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Bydgoski, Koronowo, Tryszczyn,Koronowo
1087 m²
74 000 zł
1087 m²
Więcej
Bydgoski, Koronowo, Tryszczyn,Koronowo
Oferujemy na sprzedaż kilka działek w Tryszczynie blisko Bydgoszczy ok.10 km; o powierzchniach 1087 m2; 1091 m2; 1143m2 w cenie ok.68zł za m2. Miejscowy Plan Zagospodarowania-pod zabudowę mieszkaniową.Szerokość działek- ok.25m do 26 m oraz głębokość od 40m do ok45m. Wokół działki zabudowane. Media: w drodze prąd i woda. Aktualnie zbierane są deklaracje w sprawie przyłącza gazu. Bardzo dogodny dojazd drogą asfaltową,ostatnie ok.190 metrów utwardzoną. OFERTA GODNA UWAGI!!!!ZAPRASZAM NA PREZENTACJĘ!!! Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Copy link
Złóż skargę
Atrakcyjna działka usługowa o powierzchni od 1000m2. Teren zlokalizowany w Koronowie, ul. Przemysłowa. Działka z dojazdem, skomunikowana od ul. Przemysłowej oraz ul. A. Wolności. W drodze dojazdowej (ul. Przemysłowa) energia elektryczna, gaz, ciepłociąg, woda, kanalizacja. Działka posiada plan zagospodarowania przestrzennego Uchwała nr VIII/80/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 kwietnia 2015 r., oznaczona ,, U''- usługi Cena 200 zł m2, do negocjacji.
Koronowo, bydgoski, Kujawsko-pomorskie
200 000 zł
Więcej
Koronowo, bydgoski, Kujawsko-pomorskie
Atrakcyjna działka usługowa o powierzchni od 1000m2. Teren zlokalizowany w Koronowie, ul. Przemysłowa. Działka z dojazdem, skomunikowana od ul. Przemysłowej oraz ul. A. Wolności. W drodze dojazdowej (ul. Przemysłowa) energia elektryczna, gaz, ciepłociąg, woda, kanalizacja. Działka posiada plan zagospodarowania przestrzennego Uchwała nr VIII/80/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 kwietnia 2015 r., oznaczona ,, U''- usługi Cena 200 zł m2, do negocjacji.
Copy link
Złóż skargę
Sprzedam działkę idealną do wypoczynku oraz rekreacji dla całej rodziny. Na działce znajduje się namiot imprezowy o powierzchni 18 m2 , przyczepa kempingowa z częścią sypialnianą dla ok 6 osób, domek sanitarny z toaletą, umywalką oraz prysznicem z podgrzewaną wodą. Dla dzieci zbudowany został plac zabaw z domkiem , ścianką wspinaczkową zjeżdżalnią, piaskownicą z ławeczkami z wymienną funkcją zakrycia piaskownicy, dwoma huśtawkami : tradycyjną oraz bocianim gniazdem. Działkę urządzaliśmy od podstawa – wykarczowaliśmy istniejący drzewostan, ogrodziliśmy, przygotowaliśmy miejsce parkingowe, rozprowadziliśmy wszelkie instalacje tj. elektrykę, oświetlenie, wodę, instalację kanalizacyjną wraz z szambem, system automatycznego podlewania ogrodu wraz z sterownikiem oraz czujnikiem deszczu. Przygotowaliśmy nawierzchnie utwardzone z kostki brukowej oraz nawierzchnie z trawy z rolki. Działka została obsadzona roślinami – żywopłoty z thuji od 150 do 220 cm wysokości, trawy ozdobne, hortensje bukietowe oraz drzewiaste, borówki. W centralnym miejscu posadziliśmy na wzniesieniu formę bonsai. Na działce znajduje się również trampolina, basen ogrodowy średnicy 3,8 m, grill przenośny, oraz zadaszony zewnętrzny aneks kuchenny. Działkę chcemy sprzedać z kompletnym wyposażeniem miedzy innymi kompletem mebli z technorattanu – stół wraz z ośmioma krzesłami. Powierzchnia rabat została wyłożona agrowłókniną, plac zabaw wypełniony warstwą piasku a pozostały tern imitacją sztucznej trawy. W przyczepie kempingowej zostały umieszczone nowe materace, wyposażona jest również w lokówkę oraz sprawną instalację elektryczną i oświetleniową. Działka nie wymaga żadnego nakładu finansowego. Została zagospodarowana przez profesjonalną firmę ogrodniczą w taki sposób, aby prace na niej ograniczyć do minimum. Praktycznie ogranicza się tyko do koszenia trawnika. Działkę sprzedajemy z uwagi na zakup działki budowlanej. Cena 53.000 zł. Działka usytuowana jest w Koronowie na ternie RODO nad Brdą. Powierzchnia 300 m2.
Koronowo, bydgoski, Kujawsko-pomorskie
300 m²
53 000 zł
300 m²
Więcej
Koronowo, bydgoski, Kujawsko-pomorskie
Sprzedam działkę idealną do wypoczynku oraz rekreacji dla całej rodziny. Na działce znajduje się namiot imprezowy o powierzchni 18 m2 , przyczepa kempingowa z częścią sypialnianą dla ok 6 osób, domek sanitarny z toaletą, umywalką oraz prysznicem z podgrzewaną wodą. Dla dzieci zbudowany został plac zabaw z domkiem , ścianką wspinaczkową zjeżdżalnią, piaskownicą z ławeczkami z wymienną funkcją zakrycia piaskownicy, dwoma huśtawkami : tradycyjną oraz bocianim gniazdem. Działkę urządzaliśmy od podstawa – wykarczowaliśmy istniejący drzewostan, ogrodziliśmy, przygotowaliśmy miejsce parkingowe, rozprowadziliśmy wszelkie instalacje tj. elektrykę, oświetlenie, wodę, instalację kanalizacyjną wraz z szambem, system automatycznego podlewania ogrodu wraz z sterownikiem oraz czujnikiem deszczu. Przygotowaliśmy nawierzchnie utwardzone z kostki brukowej oraz nawierzchnie z trawy z rolki. Działka została obsadzona roślinami – żywopłoty z thuji od 150 do 220 cm wysokości, trawy ozdobne, hortensje bukietowe oraz drzewiaste, borówki. W centralnym miejscu posadziliśmy na wzniesieniu formę bonsai. Na działce znajduje się również trampolina, basen ogrodowy średnicy 3,8 m, grill przenośny, oraz zadaszony zewnętrzny aneks kuchenny. Działkę chcemy sprzedać z kompletnym wyposażeniem miedzy innymi kompletem mebli z technorattanu – stół wraz z ośmioma krzesłami. Powierzchnia rabat została wyłożona agrowłókniną, plac zabaw wypełniony warstwą piasku a pozostały tern imitacją sztucznej trawy. W przyczepie kempingowej zostały umieszczone nowe materace, wyposażona jest również w lokówkę oraz sprawną instalację elektryczną i oświetleniową. Działka nie wymaga żadnego nakładu finansowego. Została zagospodarowana przez profesjonalną firmę ogrodniczą w taki sposób, aby prace na niej ograniczyć do minimum. Praktycznie ogranicza się tyko do koszenia trawnika. Działkę sprzedajemy z uwagi na zakup działki budowlanej. Cena 53.000 zł. Działka usytuowana jest w Koronowie na ternie RODO nad Brdą. Powierzchnia 300 m2.
Copy link
Złóż skargę
Tylko w ofercie naszego biura. Pięknie położona działka w bliskiej odległości od zalewu koronowskiego (Pieczyska) pod Bydgoszczą * Powierzchnia 1247m2 * PEŁNA WŁASNOŚĆ . * Pozwolenie na budowę * Gotowy projekt domu * Prowadzony dziennik budowy * Działka częściowo zagospodarowana drzewami iglastymi * Dojazd drogą asfaltową * Media w drodze Projekt domu : Łączna powierzchnia użytkowa to 134,6 m2 plus garaż 31,9 m2 plus piwnica. - PIWNICA - składa się z 5 pomieszczeń korytarza i klatki schodowej o łącznej pow. 107 m2 - PARTER - Wiatrołap - 3.3 m2 Garaż - 31.9 m2 Korytarz - 8.8 m2 Salon - 27.7 m2 Kuchnia - 15.1 m2 Łazenka - 5.6 m2 - PODDASZE - Sypialnia - 12.9 m2 Sypialnia - 21.9 m2 Sypialnia - 12.5 m2 Łazienka - 11.4 m2 Korytarz - 15.4 m2 Świetne miejsce do wypoczynku i rekreacji. W okolicy lasy, jezioro, tereny spacerowe, ścieżka rowerowa. Kilkaset metrów Plaża i port jachtowy Więcej informacji pod telefonem 5-333-999-24 lub 5-333-999-12 Serdecznie zapraszam do kontaktu. Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo Kup nieruchomość, a my ochronimy Twój zadatek. Nota prawna Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.
kujawsko-pomorskie,Koronowo
1247 m²
119 000 zł
1247 m²
Więcej
kujawsko-pomorskie,Koronowo
Tylko w ofercie naszego biura. Pięknie położona działka w bliskiej odległości od zalewu koronowskiego (Pieczyska) pod Bydgoszczą * Powierzchnia 1247m2 * PEŁNA WŁASNOŚĆ . * Pozwolenie na budowę * Gotowy projekt domu * Prowadzony dziennik budowy * Działka częściowo zagospodarowana drzewami iglastymi * Dojazd drogą asfaltową * Media w drodze Projekt domu : Łączna powierzchnia użytkowa to 134,6 m2 plus garaż 31,9 m2 plus piwnica. - PIWNICA - składa się z 5 pomieszczeń korytarza i klatki schodowej o łącznej pow. 107 m2 - PARTER - Wiatrołap - 3.3 m2 Garaż - 31.9 m2 Korytarz - 8.8 m2 Salon - 27.7 m2 Kuchnia - 15.1 m2 Łazenka - 5.6 m2 - PODDASZE - Sypialnia - 12.9 m2 Sypialnia - 21.9 m2 Sypialnia - 12.5 m2 Łazienka - 11.4 m2 Korytarz - 15.4 m2 Świetne miejsce do wypoczynku i rekreacji. W okolicy lasy, jezioro, tereny spacerowe, ścieżka rowerowa. Kilkaset metrów Plaża i port jachtowy Więcej informacji pod telefonem 5-333-999-24 lub 5-333-999-12 Serdecznie zapraszam do kontaktu. Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo Kup nieruchomość, a my ochronimy Twój zadatek. Nota prawna Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.
Copy link
Złóż skargę
WYJĄTKOWA OFERTA !! ZIEMIA ROLNA Z PRAWEM ZABUDOWY W KORONOWIE O POWIERZCHNI 41740 MKW. ZE SKARPĄ WIDOKOWĄ I LINIĄ BRZEGOWĄ BRDY. Bardzo urokliwe miejsce - idealne na budowę posiadłości lub rezydencji. Media w drodze dojazdowej, dojazd asfaltem. Jest możliwość podziału. Bardzo dobry i szybki dojazd do Bydgoszczy. OKAZYJNA CENA. POLECAM. Kontakt i Prezentacja Jerzy Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo Numer oferty: LUX-GS-106740-37
kujawsko-pomorskie,Koronowo,Koronowo
299 000 zł
Więcej
kujawsko-pomorskie,Koronowo,Koronowo
WYJĄTKOWA OFERTA !! ZIEMIA ROLNA Z PRAWEM ZABUDOWY W KORONOWIE O POWIERZCHNI 41740 MKW. ZE SKARPĄ WIDOKOWĄ I LINIĄ BRZEGOWĄ BRDY. Bardzo urokliwe miejsce - idealne na budowę posiadłości lub rezydencji. Media w drodze dojazdowej, dojazd asfaltem. Jest możliwość podziału. Bardzo dobry i szybki dojazd do Bydgoszczy. OKAZYJNA CENA. POLECAM. Kontakt i Prezentacja Jerzy Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo Numer oferty: LUX-GS-106740-37
Popularne zapytania
Otrzymuj powiadomienia na e-mail dla wyszukiwania:
Koronowo, Pow. handlowa sprzedaż
This site uses cookies to improve user experience. By using our services you agree to our use of cookies. + Info
No problem!