Copy link
Złóż skargę
Na sprzedaż działka budowlana w Kościanie przy ul. Łąkowej (Sosnowa) o powierzchni 194 m. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa. Media w drodze.
Kościan, kościański, Wielkopolskie
195 m²
35 000 zł
195 m²
Więcej
Kościan, kościański, Wielkopolskie
Na sprzedaż działka budowlana w Kościanie przy ul. Łąkowej (Sosnowa) o powierzchni 194 m. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa. Media w drodze.
Copy link
Złóż skargę
Kościan, dnia 09-05-2019 r. sygn.akt KM 2754/15, KM 660/16, KM 618/16, KM 617/16, KM 619/16, KM 220/17, KM 2384/17 O B W I E S Z C Z E N I E O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie Przemysław Nieradka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 4 czerwca 2019 r. o godz. 12.40 w sali nr 19 Sądu Rejonowego w Kościanie odbędzie się: druga licytacja nieruchomości w postaci: działki nr 337/3 o pow. 8.730 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym parterowym z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej 302,20 m2 (na parterze pokój dzienny z kuchnią i aneksem jadalnym, łazienka, WC z kabiną prysznicową, korytarz, hall ze schodami na piętro, pokój i sypialnia z garderobą a na poddaszu duży hall, łazienka i dwa pokoje) i budynkiem garażowo-gospodarczym o pow. 80,20 m2, położonej w Stary Lubosz, przy ul. Lipowa 4a stanowiącej własność dłużnika posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w KOŚCIAN nr PO1K/00026283/4. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 666 850,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 444.566,67 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości 66.685,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA 56 2030 0045 1110 0000 0023 5680. Zgodnie z przepisem art. 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Osoby fizyczne nabywające nieruchomość z majątku wspólnego oraz osoby prawne powinny przedłożyć stosowne pełnomocnictwo do zakupu nieruchomości. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo poświadczonym podpisem. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godz. 12.00-14.00. Akta postępowania egzekucyjnego oraz elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10.00-15.00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają orzeczenia sądów jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne w postaci umowy sprzedaży rzeczy ( art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy). Zgodnie z art.4 pkt 1 tej ustawy obowiązek podatkowy ciąży przy umowie sprzedaży - na kupującym. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, tj. postanowienia sądu o przysądzeniu własności nieruchomości (art. 3 ust. 1 pkt 3). Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn. K O M O R N I K S Ą D O W Y Przemysław Nieradka Kontakt: Komornik Sądowy Przemysław Nieradka ( 65) 512 71 67 ***
Kościański, Kościan, Stary Lubosz,Kościan
4 pokoje
302.2 m²
444 567 zł
4 pokoje302.2 m²
Więcej
Kościański, Kościan, Stary Lubosz,Kościan
Kościan, dnia 09-05-2019 r. sygn.akt KM 2754/15, KM 660/16, KM 618/16, KM 617/16, KM 619/16, KM 220/17, KM 2384/17 O B W I E S Z C Z E N I E O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie Przemysław Nieradka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 4 czerwca 2019 r. o godz. 12.40 w sali nr 19 Sądu Rejonowego w Kościanie odbędzie się: druga licytacja nieruchomości w postaci: działki nr 337/3 o pow. 8.730 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym parterowym z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej 302,20 m2 (na parterze pokój dzienny z kuchnią i aneksem jadalnym, łazienka, WC z kabiną prysznicową, korytarz, hall ze schodami na piętro, pokój i sypialnia z garderobą a na poddaszu duży hall, łazienka i dwa pokoje) i budynkiem garażowo-gospodarczym o pow. 80,20 m2, położonej w Stary Lubosz, przy ul. Lipowa 4a stanowiącej własność dłużnika posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w KOŚCIAN nr PO1K/00026283/4. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 666 850,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 444.566,67 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości 66.685,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA 56 2030 0045 1110 0000 0023 5680. Zgodnie z przepisem art. 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Osoby fizyczne nabywające nieruchomość z majątku wspólnego oraz osoby prawne powinny przedłożyć stosowne pełnomocnictwo do zakupu nieruchomości. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo poświadczonym podpisem. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godz. 12.00-14.00. Akta postępowania egzekucyjnego oraz elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10.00-15.00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają orzeczenia sądów jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne w postaci umowy sprzedaży rzeczy ( art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy). Zgodnie z art.4 pkt 1 tej ustawy obowiązek podatkowy ciąży przy umowie sprzedaży - na kupującym. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, tj. postanowienia sądu o przysądzeniu własności nieruchomości (art. 3 ust. 1 pkt 3). Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn. K O M O R N I K S Ą D O W Y Przemysław Nieradka Kontakt: Komornik Sądowy Przemysław Nieradka ( 65) 512 71 67 ***
Copy link
Złóż skargę
ID ogłoszenia: 201292 Kategoria: Data publikacji: 2019-05-13 09:47:38 Sprzedam działki budowlane na nowo powstającym osiedlu domków jednorodzinnych w Mościszkach nad Jeziorem Cichowo i Jeziorem Mórka, w pobliżu letniska Cichowo, skansenu Soplicowo, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu. Bardzo urokliwa, spokojna okolica. Powierzchnia działek od 1181 m2 do 1836 m2. Woda w drodze, prąd w drodze, bez przyłączy.
Kościan,Mościszki
58 106 zł
Więcej
Kościan,Mościszki
ID ogłoszenia: 201292 Kategoria: Data publikacji: 2019-05-13 09:47:38 Sprzedam działki budowlane na nowo powstającym osiedlu domków jednorodzinnych w Mościszkach nad Jeziorem Cichowo i Jeziorem Mórka, w pobliżu letniska Cichowo, skansenu Soplicowo, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu. Bardzo urokliwa, spokojna okolica. Powierzchnia działek od 1181 m2 do 1836 m2. Woda w drodze, prąd w drodze, bez przyłączy.
Copy link
Złóż skargę
Do sprzedaży częściowo utwardzony teren w Widziszewie koło Kościana. Zjazd na działke z drogi asfaltowej. ::KONTAKT DO AGENTA Justyna Hajdziona Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Izabela Mańczak (licencja nr: 6578)
Kościański, Kościan, Widziszewo,Kościan
2139 m²
257 000 zł
2139 m²
Więcej
Kościański, Kościan, Widziszewo,Kościan
Do sprzedaży częściowo utwardzony teren w Widziszewie koło Kościana. Zjazd na działke z drogi asfaltowej. ::KONTAKT DO AGENTA Justyna Hajdziona Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Izabela Mańczak (licencja nr: 6578)
Copy link
Złóż skargę
Oferta bezpośrednia, bez prowizji! Oferuję na sprzedaż dom położony w Kościanie na ul. Prostej. Usadowiony na 580-metrowej działce 130-metrowy dom jednopiętrowy o pow. użytkowej ok. 130 m2 + pow. piwnicy, przykryty dachem płaskim. Pomieszczenia: Parter: weranda, korytarz, łazienka, kuchnia, 2 pokoje. Piętro: korytarz, łazienka, kuchnia, 3 pokoje Piwnica: kotłownia, 4 inne pomieszczenia. Dom ocieplony styropianem. Wszystkie okna wymienione na nowe z roletami w 2016roku. Drzwi wejściowe także wymienione w 2016roku. Ogrzewanie piecem węglowym. Tel. 793 698 432 lub 574 249 378
Kościan, kościański, Wielkopolskie
130 m²
330 000 zł
130 m²
Więcej
Kościan, kościański, Wielkopolskie
Oferta bezpośrednia, bez prowizji! Oferuję na sprzedaż dom położony w Kościanie na ul. Prostej. Usadowiony na 580-metrowej działce 130-metrowy dom jednopiętrowy o pow. użytkowej ok. 130 m2 + pow. piwnicy, przykryty dachem płaskim. Pomieszczenia: Parter: weranda, korytarz, łazienka, kuchnia, 2 pokoje. Piętro: korytarz, łazienka, kuchnia, 3 pokoje Piwnica: kotłownia, 4 inne pomieszczenia. Dom ocieplony styropianem. Wszystkie okna wymienione na nowe z roletami w 2016roku. Drzwi wejściowe także wymienione w 2016roku. Ogrzewanie piecem węglowym. Tel. 793 698 432 lub 574 249 378
Copy link
Złóż skargę
Na sprzedaż odnowiony budynek handlowo-mieszkalny o powierzchni 451,73 m2 położony w centrum Kościana przy ulicy Piłsudskiego 49. Nieruchomość znakomicie nadaje się pod inwestycję, zwrot z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych może wynosić ok. 7%. Lokalizacja: Nieruchomość położona w śródmiejskiej części miasta Kościan przy ulicy Piłsudskiego 49, w odległości ok. 500 m od Rynku i ok. 1,4 km od dworca kolejowego PKP, w strefie zabudowy śródmiejskiej, wielofunkcyjnej: usługowo-mieszkaniowej o dużej intensywności. W najbliższym sąsiedztwie, wzdłuż ulicy Piłsudskiego znajdują się oddziały banków, kościół, kamienice mieszkalne z lokalami użytkowymi w parterach, oraz budynki usługowo-handlowe. Dane dotyczące nieruchomości: • pełna własność • powierzchnia użytkowa budynku: ok. 451,73 m2, • działka nr 2351/2 o pow. 918 m2 • budynek 3-kondygnacyjny z jednostanowiskowym garażem w bryle budynku, • garaże wolnostojące 2szt., • teren zielony na dziedzińcu wewnętrznym, • parking wewnętrzny z potencjałem na 6 miejsc parkingowych, Opis budynku: Budynek posadowiony na działce nr 2351/2 o powierzchni 918 m2, posiada wewnętrzny plac utwardzony stanowiący parking - wyłożony kostką brukową, wjazd zamykany bramą wjazdową na pilota. Budynek z lat sześćdziesiątych, w konstrukcji tradycyjne (cegła), 3-kondygnacyjny, podpiwniczony, pod dachem pokrytym blacho-dachówką. Budynek nie jest objęty ochroną konserwatorską. Obiekt na poziomie piwnic w części stanowi pomieszczenie techniczne (węzeł cieplny) w pozostałej części wydzielone pomieszczenia piwniczne; parter - pomieszczenia handlowe i magazynowe, 1 i 2 piętro - lokale mieszkalne. W budynku na kondygnacjach naziemnych znajduje się: • cześć komercyjna (parter): pow. 142,70 m2 stanowiąca lokal handlowy z zapleczem biurowym, magazynowym i socjalnym (aktywna umowa najmu), • cześć mieszkalna (I piętro): pow. 123,22 m2 (4 pokoje, 2 Łazienki, kuchnia i przedpokój) stanowiąca lokal mieszkalny gotowy do zamieszkania lub podziału na dwa lokale mieszkalne pod wynajem, • cześć inwestycyjna (I piętro): pow. 68,62 m2 (3 pokoje, kuchnia ze spiżarnią, łazienka i przedpokój) stanowiąca lokal mieszkalny (aktywna umowa najmu), • cześć inwestycyjna (II piętro): pow. 64,46 m2 (2 pokoje, 1 pokój z aneksem kuchennym, łazienka i przedpokój) stanowiąca lokal mieszkalny (aktywna umowa najmu), • cześć inwestycyjna (II piętro): pow. 52,73 m2 (2 pokoje, 1 pokój z aneksem kuchennym, łazienka i przedpokój) stanowiąca lokal mieszkalny (aktywna umowa najmu). Atuty nieruchomości: • świetny punkt na prowadzenie biznesu, czerpanie zysków z najmu i mieszkanie; • pewny zwrot z inwestycji (aktywne umowy najmu), • bezpośrednie wejście od ulicy do części komercyjnej, • wygodny wjazd i możliwość parkowania na wewnętrznym terenie nieruchomości, Dodatkowe informacje: • media: prąd, woda, gaz, siła, kanalizacja, • RTV satelitarna plus Internet, • Domofony, • Brama wjazdowa otwierana na pilota, • Płytki na klatce schodowej antypoślizgowe, • Balustrady stalowe, malowane proszkowo, • dobry stan techniczny budynku; po gruntownym remoncie w 2013 roku Odległości: • Rynek Kościana - ok. 500 m • Dworzec PKP Kościan - ok. 1,4 km • droga krajowa nr 5 - ok. 1,1 km • Poznań - ok. 47 km Zapraszam na prezentację! Uwaga! Nasze biuro nie pobiera prowizji od kupującego. Powyższy opis ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Zadzwoń i umów się na prezentacje ! Informacja przekazana przez agenta / właściciela biura uważana jest za dokładną i rzetelną, ale nie jest gwarantowana i powinna być niezależnie zweryfikowana. Poleca #rzetelnaagentka: Ewa Rzetelna Keller Williams Evolution Poznań, ul. Obornicka 330
Kościański, Kościan, Marszałka Józefa Piłsudskiego,Kościan
13 pokoi
451.73 m²
1 350 000 zł
13 pokoi451.73 m²
Więcej
Kościański, Kościan, Marszałka Józefa Piłsudskiego,Kościan
Na sprzedaż odnowiony budynek handlowo-mieszkalny o powierzchni 451,73 m2 położony w centrum Kościana przy ulicy Piłsudskiego 49. Nieruchomość znakomicie nadaje się pod inwestycję, zwrot z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych może wynosić ok. 7%. Lokalizacja: Nieruchomość położona w śródmiejskiej części miasta Kościan przy ulicy Piłsudskiego 49, w odległości ok. 500 m od Rynku i ok. 1,4 km od dworca kolejowego PKP, w strefie zabudowy śródmiejskiej, wielofunkcyjnej: usługowo-mieszkaniowej o dużej intensywności. W najbliższym sąsiedztwie, wzdłuż ulicy Piłsudskiego znajdują się oddziały banków, kościół, kamienice mieszkalne z lokalami użytkowymi w parterach, oraz budynki usługowo-handlowe. Dane dotyczące nieruchomości: • pełna własność • powierzchnia użytkowa budynku: ok. 451,73 m2, • działka nr 2351/2 o pow. 918 m2 • budynek 3-kondygnacyjny z jednostanowiskowym garażem w bryle budynku, • garaże wolnostojące 2szt., • teren zielony na dziedzińcu wewnętrznym, • parking wewnętrzny z potencjałem na 6 miejsc parkingowych, Opis budynku: Budynek posadowiony na działce nr 2351/2 o powierzchni 918 m2, posiada wewnętrzny plac utwardzony stanowiący parking - wyłożony kostką brukową, wjazd zamykany bramą wjazdową na pilota. Budynek z lat sześćdziesiątych, w konstrukcji tradycyjne (cegła), 3-kondygnacyjny, podpiwniczony, pod dachem pokrytym blacho-dachówką. Budynek nie jest objęty ochroną konserwatorską. Obiekt na poziomie piwnic w części stanowi pomieszczenie techniczne (węzeł cieplny) w pozostałej części wydzielone pomieszczenia piwniczne; parter - pomieszczenia handlowe i magazynowe, 1 i 2 piętro - lokale mieszkalne. W budynku na kondygnacjach naziemnych znajduje się: • cześć komercyjna (parter): pow. 142,70 m2 stanowiąca lokal handlowy z zapleczem biurowym, magazynowym i socjalnym (aktywna umowa najmu), • cześć mieszkalna (I piętro): pow. 123,22 m2 (4 pokoje, 2 Łazienki, kuchnia i przedpokój) stanowiąca lokal mieszkalny gotowy do zamieszkania lub podziału na dwa lokale mieszkalne pod wynajem, • cześć inwestycyjna (I piętro): pow. 68,62 m2 (3 pokoje, kuchnia ze spiżarnią, łazienka i przedpokój) stanowiąca lokal mieszkalny (aktywna umowa najmu), • cześć inwestycyjna (II piętro): pow. 64,46 m2 (2 pokoje, 1 pokój z aneksem kuchennym, łazienka i przedpokój) stanowiąca lokal mieszkalny (aktywna umowa najmu), • cześć inwestycyjna (II piętro): pow. 52,73 m2 (2 pokoje, 1 pokój z aneksem kuchennym, łazienka i przedpokój) stanowiąca lokal mieszkalny (aktywna umowa najmu). Atuty nieruchomości: • świetny punkt na prowadzenie biznesu, czerpanie zysków z najmu i mieszkanie; • pewny zwrot z inwestycji (aktywne umowy najmu), • bezpośrednie wejście od ulicy do części komercyjnej, • wygodny wjazd i możliwość parkowania na wewnętrznym terenie nieruchomości, Dodatkowe informacje: • media: prąd, woda, gaz, siła, kanalizacja, • RTV satelitarna plus Internet, • Domofony, • Brama wjazdowa otwierana na pilota, • Płytki na klatce schodowej antypoślizgowe, • Balustrady stalowe, malowane proszkowo, • dobry stan techniczny budynku; po gruntownym remoncie w 2013 roku Odległości: • Rynek Kościana - ok. 500 m • Dworzec PKP Kościan - ok. 1,4 km • droga krajowa nr 5 - ok. 1,1 km • Poznań - ok. 47 km Zapraszam na prezentację! Uwaga! Nasze biuro nie pobiera prowizji od kupującego. Powyższy opis ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Zadzwoń i umów się na prezentacje ! Informacja przekazana przez agenta / właściciela biura uważana jest za dokładną i rzetelną, ale nie jest gwarantowana i powinna być niezależnie zweryfikowana. Poleca #rzetelnaagentka: Ewa Rzetelna Keller Williams Evolution Poznań, ul. Obornicka 330
Copy link
Złóż skargę
Dom wolnostojący o powierzchni 200m2 podpiwniczony po gruntownym remoncie w cichej i spokojnej dzielnicy Kościana. Odległość do centrum około 15 min spacerem, 10min do dworca PKP i PKS. W okolicy sklepy spożywcze, szkoła oraz przedszkole około 10min. Pieszo. Bliski dojazd do głównej trasy Poznań-Wrocław S5. Wymieniona cała instalacja elektyczna, instalacja c.o oraz c.w.u. Dom po gruntownym remoncie, otynkowany z pięknym ogrodem oraz podwórkiem. Wysokiej jakości okna z elektrycznymi roletami zewnętrznymi. Na terenie działki obecna jest jeszcze jedna nieruchomość o powierzchni 90m2 z możliwością rozbudowy. Dodatkowo dwa garaże oraz klika miejsc parkingowych. Dom wyremontowany od podstaw w 2009 roku oraz później drugi remont w 2016r. posiada dwa sposoby ogrzewania – piec gazowy oraz piec na ekogroszek. Składa się z holu, 4 sypialni, salonu, kuchni oraz dwóch łazienek, pod całym domem piwnica. Wykończony produktami wysokiej jakości, gotowy do zamieszkania. Dom 90m2 posiada ogrzewanie podłogowe oraz osobny kocioł gazowy. Dom posiada osobny licznik gazu oraz podliczniki prądu i wody. Składa się z dużego salonu połączonego z jadalnią, sypialni oraz łazienki. Wyremontowany w 2014 roku od podstaw, gotowy do zamieszkania. Oba domy posiadają nowe kominy oraz są po remoncie dachu – ocieplane stopo papą. Zlokalizowane są na działce o łącznej powierzchni 585m2. Dwa blaszane garaże, ocieplone styropianem oraz otynkowane z automatycznymi bramami garażowymi (otwierane na pilota), łączna powierzchnia garaży to około 50m2. Cała nieruchomość wyłożona kostką, zagospodarowany ogród oraz pasy zieleni. Dwa osobne wejścia od ulicy z domofonami oraz jedna mniejsza brama otwierana ręcznie i jedna brama automatyczna (sterowana pilotem). Nieruchomość ogrodzona ręcznie robionym płotem.
Kościan, kościański, Wielkopolskie
200 m²
695 000 zł
200 m²
Więcej
Kościan, kościański, Wielkopolskie
Dom wolnostojący o powierzchni 200m2 podpiwniczony po gruntownym remoncie w cichej i spokojnej dzielnicy Kościana. Odległość do centrum około 15 min spacerem, 10min do dworca PKP i PKS. W okolicy sklepy spożywcze, szkoła oraz przedszkole około 10min. Pieszo. Bliski dojazd do głównej trasy Poznań-Wrocław S5. Wymieniona cała instalacja elektyczna, instalacja c.o oraz c.w.u. Dom po gruntownym remoncie, otynkowany z pięknym ogrodem oraz podwórkiem. Wysokiej jakości okna z elektrycznymi roletami zewnętrznymi. Na terenie działki obecna jest jeszcze jedna nieruchomość o powierzchni 90m2 z możliwością rozbudowy. Dodatkowo dwa garaże oraz klika miejsc parkingowych. Dom wyremontowany od podstaw w 2009 roku oraz później drugi remont w 2016r. posiada dwa sposoby ogrzewania – piec gazowy oraz piec na ekogroszek. Składa się z holu, 4 sypialni, salonu, kuchni oraz dwóch łazienek, pod całym domem piwnica. Wykończony produktami wysokiej jakości, gotowy do zamieszkania. Dom 90m2 posiada ogrzewanie podłogowe oraz osobny kocioł gazowy. Dom posiada osobny licznik gazu oraz podliczniki prądu i wody. Składa się z dużego salonu połączonego z jadalnią, sypialni oraz łazienki. Wyremontowany w 2014 roku od podstaw, gotowy do zamieszkania. Oba domy posiadają nowe kominy oraz są po remoncie dachu – ocieplane stopo papą. Zlokalizowane są na działce o łącznej powierzchni 585m2. Dwa blaszane garaże, ocieplone styropianem oraz otynkowane z automatycznymi bramami garażowymi (otwierane na pilota), łączna powierzchnia garaży to około 50m2. Cała nieruchomość wyłożona kostką, zagospodarowany ogród oraz pasy zieleni. Dwa osobne wejścia od ulicy z domofonami oraz jedna mniejsza brama otwierana ręcznie i jedna brama automatyczna (sterowana pilotem). Nieruchomość ogrodzona ręcznie robionym płotem.
Copy link
Złóż skargę
Sprzedam działkę o powierzchni 714 m2 z frontem ok. 20,5 m (wymiar ok. 20,5 m x 35 m). Działka położona jest w południowej części Kościana pomiędzy ulicami Graniczną a Boczną. Teren płaski, w sąsiedztwie zabudowa mieszkalna i pola uprawne. Kontakt: Anna Kokorniak Piec NIERUCHOMOŚCI MARTIN DZIAŁAMY NIEPRZERWANIE OD 22 LAT
Kościański (pow.), Kościan,Kościan
714 m²
107 000 zł
714 m²
Więcej
Kościański (pow.), Kościan,Kościan
Sprzedam działkę o powierzchni 714 m2 z frontem ok. 20,5 m (wymiar ok. 20,5 m x 35 m). Działka położona jest w południowej części Kościana pomiędzy ulicami Graniczną a Boczną. Teren płaski, w sąsiedztwie zabudowa mieszkalna i pola uprawne. Kontakt: Anna Kokorniak Piec NIERUCHOMOŚCI MARTIN DZIAŁAMY NIEPRZERWANIE OD 22 LAT
Copy link
Złóż skargę
Dom jednorodzinny wybudowany w 2008 położony w cichej okolicy blisko centrum (10 min pieszo do rynku) osiedle Wiatraki. Na parterze salon z aneksem kuchennym, łazienka, pomieszczenie gospodarcze oraz garaż z wejściem do domu. Na piętrze 3 pokoje, duża łazienka, garderoba oraz chowane schody na strych. Na parterze rolety elektryczne i brama garażowa na pilota. Ogrzewanie gazowe i kominek z płaszczem wodnym. Dom posiada duży taras, oryginalny ogród (ścieżki z drewna, kamyczek) Przed domem podjazd i chodnik wyłożony kostką. Dom wykończony z dużą starannością przez dekoratora wnętrz, a ogród przez firmę ogrodniczą. Polecam i zapraszam do oglądania
Kościan, kościański, Wielkopolskie
128 m²
480 000 zł
128 m²
Więcej
Kościan, kościański, Wielkopolskie
Dom jednorodzinny wybudowany w 2008 położony w cichej okolicy blisko centrum (10 min pieszo do rynku) osiedle Wiatraki. Na parterze salon z aneksem kuchennym, łazienka, pomieszczenie gospodarcze oraz garaż z wejściem do domu. Na piętrze 3 pokoje, duża łazienka, garderoba oraz chowane schody na strych. Na parterze rolety elektryczne i brama garażowa na pilota. Ogrzewanie gazowe i kominek z płaszczem wodnym. Dom posiada duży taras, oryginalny ogród (ścieżki z drewna, kamyczek) Przed domem podjazd i chodnik wyłożony kostką. Dom wykończony z dużą starannością przez dekoratora wnętrz, a ogród przez firmę ogrodniczą. Polecam i zapraszam do oglądania
Copy link
Złóż skargę
Oferuję na sprzedaż 28 metrowe mieszkanie po generalnym remoncie. Nowa instalacja wodno-kanalizacyjna, elektryczna oraz gazowa. Mieszkanie znajduje się na os. Piastowskim w Kościanie. Do dyspozycji przyszłego właściciela jest również ciekawie urządzony i przystosowany do relaksu balkon. Mieszkanie jest bardzo słoneczne i jasne. Zostało wyposażone w nowe meble kuchenne, łazienkowe, sprzęt AGD oraz armaturę łazienkową. Do mieszkania przynależy piwnica, a także wspólna dla mieszkańców wózkarnia/rowerownia. 100 metrów od mieszkania znajduje się sklep spożywczy Lewiatan, sklep spożywczy Społem, szkoła podstawowa, przedszkole, paczkomat oraz najlepszy warzywniak w Kościanie. Atuty osiedla: ⁃ Blisko centrum ⁃ 500m Medicor (przychodnia lekarska) ⁃ 100 m sklep spożywczy, rzeźnik, warzywniak, apteka ⁃ Chodniki z kostki brukowej wraz z oświetleniem Mieszkanie znajduje się w 4 piętrowym bloku. Czynsz do spółdzielni zawierający opłatę za wodę zimną, remonty oraz ogrzewanie wynosi 198 zł. W cenę mieszkania nie wchodzi wyposażenie (stół, krzesła, obraz, sztaluga, łóżko)
Kościan, kościański, Wielkopolskie
1 pokój
28 m²
139 000 zł
1 pokój28 m²
Więcej
Kościan, kościański, Wielkopolskie
Oferuję na sprzedaż 28 metrowe mieszkanie po generalnym remoncie. Nowa instalacja wodno-kanalizacyjna, elektryczna oraz gazowa. Mieszkanie znajduje się na os. Piastowskim w Kościanie. Do dyspozycji przyszłego właściciela jest również ciekawie urządzony i przystosowany do relaksu balkon. Mieszkanie jest bardzo słoneczne i jasne. Zostało wyposażone w nowe meble kuchenne, łazienkowe, sprzęt AGD oraz armaturę łazienkową. Do mieszkania przynależy piwnica, a także wspólna dla mieszkańców wózkarnia/rowerownia. 100 metrów od mieszkania znajduje się sklep spożywczy Lewiatan, sklep spożywczy Społem, szkoła podstawowa, przedszkole, paczkomat oraz najlepszy warzywniak w Kościanie. Atuty osiedla: ⁃ Blisko centrum ⁃ 500m Medicor (przychodnia lekarska) ⁃ 100 m sklep spożywczy, rzeźnik, warzywniak, apteka ⁃ Chodniki z kostki brukowej wraz z oświetleniem Mieszkanie znajduje się w 4 piętrowym bloku. Czynsz do spółdzielni zawierający opłatę za wodę zimną, remonty oraz ogrzewanie wynosi 198 zł. W cenę mieszkania nie wchodzi wyposażenie (stół, krzesła, obraz, sztaluga, łóżko)
Copy link
Złóż skargę
Kościan, dnia 09-05-2019r. sygn.akt KM 2754/15, KM 660/16, KM 618/16, KM 617/16, KM 619/16, KM 220/17, KM 2384/17 O B W I E S Z C Z E N I E O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie Przemysław Nieradka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 4 czerwca 2019 r. o godz. 12.40 w sali nr 19 Sądu Rejonowego w Kościanie odbędzie się: druga licytacja nieruchomości w postaci: działki nr 337/3 o pow. 8.730 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym parterowym z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej 302,20 m2 (na parterze pokój dzienny z kuchnią i aneksem jadalnym, łazienka, WC z kabiną prysznicową, korytarz, hall ze schodami na piętro, pokój i sypialnia z garderobą a na poddaszu duży hall, łazienka i dwa pokoje) i budynkiem garażowo-gospodarczym o pow. 80,20 m2, położonej w Stary Lubosz, przy ul. Lipowa 4a stanowiącej własność dłużnika posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w KOŚCIAN nr PO1K/00026283/4. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 666 850,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 444.566,67 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości 66.685,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA 56 2030 0045 1110 0000 0023 5680. Zgodnie z przepisem art. 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Osoby fizyczne nabywające nieruchomość z majątku wspólnego oraz osoby prawne powinny przedłożyć stosowne pełnomocnictwo do zakupu nieruchomości. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo poświadczonym podpisem. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godz. 12.00-14.00. Akta postępowania egzekucyjnego oraz elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10.00-15.00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają orzeczenia sądów jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne w postaci umowy sprzedaży rzeczy ( art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy). Zgodnie z art.4 pkt 1 tej ustawy obowiązek podatkowy ciąży przy umowie sprzedaży - na kupującym. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, tj. postanowienia sądu o przysądzeniu własności nieruchomości (art. 3 ust. 1 pkt 3). Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn. K O M O R N I K S Ą D O W Y Przemysław Nieradka Kontakt: Komornik Sądowy Przemysław Nieradka tel: (65) 512 71 67 *** Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Stary Lubosz (powiat kościański, gmina Kościan)
4 pokoje
302.2 m²
444 566 zł
4 pokoje302.2 m²
Więcej
Stary Lubosz (powiat kościański, gmina Kościan)
Kościan, dnia 09-05-2019r. sygn.akt KM 2754/15, KM 660/16, KM 618/16, KM 617/16, KM 619/16, KM 220/17, KM 2384/17 O B W I E S Z C Z E N I E O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie Przemysław Nieradka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 4 czerwca 2019 r. o godz. 12.40 w sali nr 19 Sądu Rejonowego w Kościanie odbędzie się: druga licytacja nieruchomości w postaci: działki nr 337/3 o pow. 8.730 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym parterowym z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej 302,20 m2 (na parterze pokój dzienny z kuchnią i aneksem jadalnym, łazienka, WC z kabiną prysznicową, korytarz, hall ze schodami na piętro, pokój i sypialnia z garderobą a na poddaszu duży hall, łazienka i dwa pokoje) i budynkiem garażowo-gospodarczym o pow. 80,20 m2, położonej w Stary Lubosz, przy ul. Lipowa 4a stanowiącej własność dłużnika posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w KOŚCIAN nr PO1K/00026283/4. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 666 850,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 444.566,67 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości 66.685,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA 56 2030 0045 1110 0000 0023 5680. Zgodnie z przepisem art. 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Osoby fizyczne nabywające nieruchomość z majątku wspólnego oraz osoby prawne powinny przedłożyć stosowne pełnomocnictwo do zakupu nieruchomości. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo poświadczonym podpisem. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godz. 12.00-14.00. Akta postępowania egzekucyjnego oraz elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10.00-15.00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają orzeczenia sądów jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne w postaci umowy sprzedaży rzeczy ( art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy). Zgodnie z art.4 pkt 1 tej ustawy obowiązek podatkowy ciąży przy umowie sprzedaży - na kupującym. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, tj. postanowienia sądu o przysądzeniu własności nieruchomości (art. 3 ust. 1 pkt 3). Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn. K O M O R N I K S Ą D O W Y Przemysław Nieradka Kontakt: Komornik Sądowy Przemysław Nieradka tel: (65) 512 71 67 *** Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Copy link
Złóż skargę
ID ogłoszenia: 201279 Kategoria: Data publikacji: 2019-05-11 17:29:15 Działka budowlana położona w spokojnej okolicy w miejscowosci Żelazno ( woj. wielkopolskie). 1267 m 2. Dzialka jest zagospodarowana, architektura zieleni i domek inwentarski z wykończeniem do zamieszkania oraz wolnostojąca altanka. Szopa na drewno opalowe i narzedzia. Działka z bezposrednim widokiem na pradoline rzeki Obry, w odległosci 1 km od jeziora Żelazno. Na działce znajduje się studnia wiercona ( własny dostep do wody) , podłączony prąd oraz dostep do sieci wodociągowej. W poblizu znajduje sie las. Dojazd ze strony Gostynia 12 km po drodze asfalowej, 3 km od Lubinia, 12 km od Krzywinia.
Kościan,Żelazno
1267 m²
130 000 zł
1267 m²
Więcej
Kościan,Żelazno
ID ogłoszenia: 201279 Kategoria: Data publikacji: 2019-05-11 17:29:15 Działka budowlana położona w spokojnej okolicy w miejscowosci Żelazno ( woj. wielkopolskie). 1267 m 2. Dzialka jest zagospodarowana, architektura zieleni i domek inwentarski z wykończeniem do zamieszkania oraz wolnostojąca altanka. Szopa na drewno opalowe i narzedzia. Działka z bezposrednim widokiem na pradoline rzeki Obry, w odległosci 1 km od jeziora Żelazno. Na działce znajduje się studnia wiercona ( własny dostep do wody) , podłączony prąd oraz dostep do sieci wodociągowej. W poblizu znajduje sie las. Dojazd ze strony Gostynia 12 km po drodze asfalowej, 3 km od Lubinia, 12 km od Krzywinia.
Copy link
Złóż skargę
ATRAKCYJNA OFERTA Kontakt bezpośredni do właściciela nieruchomości 605275054 Oferuję na sprzedaż działkę dla osób ceniących sobie komfort mies
wielkopolskie,Kościan
596 m²
143 040 zł
596 m²
Więcej
wielkopolskie,Kościan
ATRAKCYJNA OFERTA Kontakt bezpośredni do właściciela nieruchomości 605275054 Oferuję na sprzedaż działkę dla osób ceniących sobie komfort mies
Copy link
Złóż skargę
Mieszkanie 4 pokojowe podwyższony standard wraz z piwnicą. Gotowe do wprowadzania. Nowe podłogi, w pokojach panele, w kuchni i korytarzu płytki. Kuchnia nowa ze sprzętem w cenie. W pokojach szafy przesuwne w cenie możliwość zostawienie pozostałych mebli. Nowe płytki w WC i łazience. Drzwi wejściowe antywłamaniowe klasyC. Nowy piecyk Junkers. Dobra lokalizacja, blisko szkoła, basen, ośrodek zdrowia, sklepy. Do dobrej negocjacji!!!!
Kościan, kościański, Wielkopolskie
4 pokoje
66 m²
235 000 zł
4 pokoje66 m²
Więcej
Kościan, kościański, Wielkopolskie
Mieszkanie 4 pokojowe podwyższony standard wraz z piwnicą. Gotowe do wprowadzania. Nowe podłogi, w pokojach panele, w kuchni i korytarzu płytki. Kuchnia nowa ze sprzętem w cenie. W pokojach szafy przesuwne w cenie możliwość zostawienie pozostałych mebli. Nowe płytki w WC i łazience. Drzwi wejściowe antywłamaniowe klasyC. Nowy piecyk Junkers. Dobra lokalizacja, blisko szkoła, basen, ośrodek zdrowia, sklepy. Do dobrej negocjacji!!!!
Copy link
Złóż skargę
Opis: Kościan, dnia09-05-2019r.sygn.akt KM 2754/15, KM 660/16, KM 618/16, KM 617/16, KM 619/16, KM 220/17, KM 2384/17O B W I E S Z C Z E N I E O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie Przemysław Nieradka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 4 czerwca 2019 r. o godz. 12.40w sali nr 19 Sądu Rejonowego w Kościanie odbędzie się:druga licytacja nieruchomościw postaci:działki nr 337/3 o pow. 8.730 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym parterowym z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej 302,20 m2 (na parterze pokój dzienny z kuchnią i aneksem jadalnym, łazienka, WC z kabiną prysznicową, korytarz, hall ze schodami na piętro, pokój i sypialnia z garderobą a na poddaszu duży hall, łazienka i dwa pokoje) i budynkiem garażowo-gospodarczym o pow. 80,20 m2,położonej w Stary Lubosz, przy ul. Lipowa 4a stanowiącej własność dłużnikaposiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w KOŚCIAN nr PO1K/00026283/4. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 666 850,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 444.566,67 zł.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości 66.685,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA 56 2030 0045 1110 0000 0023 5680. Zgodnie z przepisem art. 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Osoby fizyczne nabywające nieruchomość z majątku wspólnego oraz osoby prawne powinny przedłożyć stosowne pełnomocnictwo do zakupu nieruchomości. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo poświadczonym podpisem.Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godz. 12.00-14.00.Akta postępowania egzekucyjnego oraz elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10.00-15.00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają orzeczenia sądów jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne w postaci umowy sprzedaży rzeczy ( art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy).Zgodnie z art.4 pkt 1 tej ustawy obowiązek podatkowy ciąży przy umowie sprzedaży - na kupującym.Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, tj. postanowienia sądu o przysądzeniu własności nieruchomości (art. 3 ust. 1 pkt 3).Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.K O M O R N I K S Ą D O W YPrzemysław NieradkaKontakt: Komornik Sądowy Przemysław Nieradka (65) 512 71 67 *** Kościan, dnia09-05-2019r. sygn.akt KM 2754/15, KM 660/16, KM 618/16, KM 617/16, KM 619/16, KM 220/17, KM 2384/17 O B W I E S Z C Z E N
Kościański, Kościan, Stary Lubosz
4 pokoje
444 567 zł
4 pokoje
Więcej
Kościański, Kościan, Stary Lubosz
Opis: Kościan, dnia09-05-2019r.sygn.akt KM 2754/15, KM 660/16, KM 618/16, KM 617/16, KM 619/16, KM 220/17, KM 2384/17O B W I E S Z C Z E N I E O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie Przemysław Nieradka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 4 czerwca 2019 r. o godz. 12.40w sali nr 19 Sądu Rejonowego w Kościanie odbędzie się:druga licytacja nieruchomościw postaci:działki nr 337/3 o pow. 8.730 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym parterowym z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej 302,20 m2 (na parterze pokój dzienny z kuchnią i aneksem jadalnym, łazienka, WC z kabiną prysznicową, korytarz, hall ze schodami na piętro, pokój i sypialnia z garderobą a na poddaszu duży hall, łazienka i dwa pokoje) i budynkiem garażowo-gospodarczym o pow. 80,20 m2,położonej w Stary Lubosz, przy ul. Lipowa 4a stanowiącej własność dłużnikaposiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w KOŚCIAN nr PO1K/00026283/4. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 666 850,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 444.566,67 zł.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości 66.685,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA 56 2030 0045 1110 0000 0023 5680. Zgodnie z przepisem art. 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Osoby fizyczne nabywające nieruchomość z majątku wspólnego oraz osoby prawne powinny przedłożyć stosowne pełnomocnictwo do zakupu nieruchomości. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo poświadczonym podpisem.Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godz. 12.00-14.00.Akta postępowania egzekucyjnego oraz elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10.00-15.00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają orzeczenia sądów jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne w postaci umowy sprzedaży rzeczy ( art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy).Zgodnie z art.4 pkt 1 tej ustawy obowiązek podatkowy ciąży przy umowie sprzedaży - na kupującym.Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, tj. postanowienia sądu o przysądzeniu własności nieruchomości (art. 3 ust. 1 pkt 3).Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.K O M O R N I K S Ą D O W YPrzemysław NieradkaKontakt: Komornik Sądowy Przemysław Nieradka (65) 512 71 67 *** Kościan, dnia09-05-2019r. sygn.akt KM 2754/15, KM 660/16, KM 618/16, KM 617/16, KM 619/16, KM 220/17, KM 2384/17 O B W I E S Z C Z E N
Copy link
Złóż skargę
Na sprzedaż 3 pokojowe mieszkanie w Parsku w pełni umeblowane + sprzęt AGD. Powierzchnia użytkowa 60,82 m2. Gotowe od razu do zamieszkania. Mieszkanie po generalnym remoncie w 2014 roku do lekkiego odświeżenia wg własnego uznania. Mieszkanie składa się z : pokój ok 22m2 pokój ok 10m2 pokój ok 8 m2 garderoba ok 2m2 kuchnia ok 8m2 łazienka ok 3m2 WC ok 1,5 m2 2 korytarze ok 4m2 i ok 1,5m2 W mieszkaniu (...) Pokaż więcej Na sprzedaż 3 pokojowe mieszkanie w Parsku w pełni umeblowane + sprzęt AGD. Powierzchnia użytkowa 60,82 m2. Gotowe od razu do zamieszkania. Mieszkanie po generalnym remoncie w 2014 roku do lekkiego odświeżenia wg własnego uznania. Mieszkanie składa się z : pokój ok 22m2 pokój ok 10m2 pokój ok 8 m2 garderoba ok 2m2 kuchnia ok 8m2 łazienka ok 3m2 WC ok 1,5 m2 2 korytarze ok 4m2 i ok 1,5m2 W mieszkaniu została wymieniona instalacja elektryczna oraz hydrauliczna. Do mieszkania należy pomieszczenie gospodarcze, które można zaadaptować na garaż. W sąsiedztwie plac zabaw oraz park. Bardzo cicha i spokojna okolica. Do Kościana i Śmigla ok 15 km. Zapraszam do kontaktu Martyna Stawna Mieszkanie idealnie nadaje się pod wynajem dla pracowników z pobliskich przedsiębiorstw. Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Kościan, wielkopolskie
3 pokoje
60.82 m²
109 000 zł
3 pokoje60.82 m²
Więcej
Kościan, wielkopolskie
Na sprzedaż 3 pokojowe mieszkanie w Parsku w pełni umeblowane + sprzęt AGD. Powierzchnia użytkowa 60,82 m2. Gotowe od razu do zamieszkania. Mieszkanie po generalnym remoncie w 2014 roku do lekkiego odświeżenia wg własnego uznania. Mieszkanie składa się z : pokój ok 22m2 pokój ok 10m2 pokój ok 8 m2 garderoba ok 2m2 kuchnia ok 8m2 łazienka ok 3m2 WC ok 1,5 m2 2 korytarze ok 4m2 i ok 1,5m2 W mieszkaniu (...) Pokaż więcej Na sprzedaż 3 pokojowe mieszkanie w Parsku w pełni umeblowane + sprzęt AGD. Powierzchnia użytkowa 60,82 m2. Gotowe od razu do zamieszkania. Mieszkanie po generalnym remoncie w 2014 roku do lekkiego odświeżenia wg własnego uznania. Mieszkanie składa się z : pokój ok 22m2 pokój ok 10m2 pokój ok 8 m2 garderoba ok 2m2 kuchnia ok 8m2 łazienka ok 3m2 WC ok 1,5 m2 2 korytarze ok 4m2 i ok 1,5m2 W mieszkaniu została wymieniona instalacja elektryczna oraz hydrauliczna. Do mieszkania należy pomieszczenie gospodarcze, które można zaadaptować na garaż. W sąsiedztwie plac zabaw oraz park. Bardzo cicha i spokojna okolica. Do Kościana i Śmigla ok 15 km. Zapraszam do kontaktu Martyna Stawna Mieszkanie idealnie nadaje się pod wynajem dla pracowników z pobliskich przedsiębiorstw. Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Copy link
Złóż skargę
Szklarnia holenderska używana. W cenie rozmontowanie i przeniesienie szklarni.
Kościan, kościański, Wielkopolskie
35 000 zł
Więcej
Kościan, kościański, Wielkopolskie
Szklarnia holenderska używana. W cenie rozmontowanie i przeniesienie szklarni.
Copy link
Złóż skargę
Sprzedam działkę budowlaną w Betkowie ( okolice Kościana). Działka o pow. 778m2 z wydanymi warunkami zabudowy. Działka położona na nowo powstającym osiedlu. Wokół nowe domy. Ładna lokalizacja, w pobliżu lasu. 6 km do Kościana, 4 km do Czempinia. Media: prąd i woda. Cena: 65zł/m2 czyli 50750zł za działkę Gorąco polecam. Kontakt i prezentacja: Małgorzata Kopacka tel. 603 370 293
woj. wielkopolskie,Kościan,Betkowo
778 m²
50 570 zł
778 m²
Więcej
woj. wielkopolskie,Kościan,Betkowo
Sprzedam działkę budowlaną w Betkowie ( okolice Kościana). Działka o pow. 778m2 z wydanymi warunkami zabudowy. Działka położona na nowo powstającym osiedlu. Wokół nowe domy. Ładna lokalizacja, w pobliżu lasu. 6 km do Kościana, 4 km do Czempinia. Media: prąd i woda. Cena: 65zł/m2 czyli 50750zł za działkę Gorąco polecam. Kontakt i prezentacja: Małgorzata Kopacka tel. 603 370 293
Copy link
Złóż skargę
Na sprzedaż działka o powierzchni 394 m2 położona w miejscowości Bonikowo, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w stanie surowym otwartym. Budynek o powierzchni mieszkalnej 134 m2 składa się z salonu z jadalnią, kuchni, łazienki, kotłowni na parterze oraz trzech sypialni i łazienki na pierwszym piętrze. Media dostępne to woda, kanalizacja, prąd, internet oraz gaz, Teren częściowo ogrodzony, dojazd drogą asfaltową. Powierzchnia działki: 394 m² Powierzchnia: 134 m² Rynek: wtórny Liczba pokoi: 4 Materiał budynku: beton komórkowy Pokrycie dachu: dachówka
Kościan, kościański, Wielkopolskie
134 m²
179 000 zł
134 m²
Więcej
Kościan, kościański, Wielkopolskie
Na sprzedaż działka o powierzchni 394 m2 położona w miejscowości Bonikowo, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w stanie surowym otwartym. Budynek o powierzchni mieszkalnej 134 m2 składa się z salonu z jadalnią, kuchni, łazienki, kotłowni na parterze oraz trzech sypialni i łazienki na pierwszym piętrze. Media dostępne to woda, kanalizacja, prąd, internet oraz gaz, Teren częściowo ogrodzony, dojazd drogą asfaltową. Powierzchnia działki: 394 m² Powierzchnia: 134 m² Rynek: wtórny Liczba pokoi: 4 Materiał budynku: beton komórkowy Pokrycie dachu: dachówka
Copy link
Złóż skargę
Sprzedam mieszkanie własnościowe na osiedlu Piastowskim w bloku na 4 piętrze. W mieszkaniu znajdują się 2 pokoje, kuchnia i łazienka. Mieszkanie jest w dobrym stanie, umeblowane, prawie od razu do zamieszkania. Mieszkanie podlega pod spółdzielnie mieszkaniową w Kościanie. Do mieszkania przynależy piwnica. W sąsiedztwie bloku znajduje się sklep, szkoła podstawowa, przedszkole, park zabaw, ogródki działkowe. W mieszkaniu istnieje możliwość podłączenia kablówki oraz internetu stacjonarnego.
Kościan, kościański, Wielkopolskie
2 pokoje
48 m²
180 000 zł
2 pokoje48 m²
Więcej
Kościan, kościański, Wielkopolskie
Sprzedam mieszkanie własnościowe na osiedlu Piastowskim w bloku na 4 piętrze. W mieszkaniu znajdują się 2 pokoje, kuchnia i łazienka. Mieszkanie jest w dobrym stanie, umeblowane, prawie od razu do zamieszkania. Mieszkanie podlega pod spółdzielnie mieszkaniową w Kościanie. Do mieszkania przynależy piwnica. W sąsiedztwie bloku znajduje się sklep, szkoła podstawowa, przedszkole, park zabaw, ogródki działkowe. W mieszkaniu istnieje możliwość podłączenia kablówki oraz internetu stacjonarnego.
Copy link
Złóż skargę
Dla osób poszukujących niedrogiego, ale wygodnego mieszkania, z możliwością adaptacji zgodnie z własnymi priorytetami DUET Nieruchomości poleca lokal mieszkalny położony w miejscowości SZCZEPOWICE. Szczepowice to nieduża miejscowość w powiecie grodziskim, gmina Kamieniec. Pomimo takiej lokalizacji najbliżej stąd do KOŚCIANA - 14 km. To idealne miejsce dla osób starszych, które będą cieszyć się tutaj ciszą i spokojem. (...) Pokaż więcej Dla osób poszukujących niedrogiego, ale wygodnego mieszkania, z możliwością adaptacji zgodnie z własnymi priorytetami DUET Nieruchomości poleca lokal mieszkalny położony w miejscowości SZCZEPOWICE. Szczepowice to nieduża miejscowość w powiecie grodziskim, gmina Kamieniec. Pomimo takiej lokalizacji najbliżej stąd do KOŚCIANA - 14 km. To idealne miejsce dla osób starszych, które będą cieszyć się tutaj ciszą i spokojem. Odnajdą się tutaj również młode rodziny, których dzieci będą bezpiecznie dorastały korzystając z zabaw na świeżym powietrzu. Kameralna atmosfera i sympatyczne sąsiedztwo to atuty tej lokalizacji. Lokal mieszkalny, który w imieniu naszego Klienta oferujemy na sprzedaż, wchodzi w skład dwukondygnacyjnego budynku wielomieszkaniowego. Budynek jest w bardzo dobrym stanie technicznym, ocieplony i zadbany. Na każdym piętrze mieszczą się dwa mieszkania. W mieszkaniu o powierzchni 51,3 m2 znajdują się: - przestronna kuchnia ze spiżarnią, - wygodna łazienka, - dwa ustawne pokoje (ok. 20 i 14 m2), - korytarz. Jest możliwość wydzielenia dodatkowego pokoju, z wejściem z korytarza, kosztem kuchni i spiżarni. Do lokalu przynależą: - przydatna piwnica o powierzchni 9,3 m2, - pomieszczenie gospodarcze (idealne na garaż) o powierzchni 26,6 m2, - teren w bezpośrednim sąsiedztwie budynku mieszkalnego, który można zaadaptować na ogródek. Mieszkanie jest w dobrym stanie technicznym. W zależności od możliwości nowego Właściciela może być zamieszkane po lekkim odświeżeniu, albo, przy odpowiednim nakładzie finansowym, można zaaranżować je wg własnych potrzeb. MEDIA: woda, prąd, kanalizacja, ogrzewanie gazowe (plus gaz w kuchni). Wszystkich zainteresowanych tą atrakcyjną cenowo ofertą zapraszamy do kontaktu i na prezentację nieruchomości! Koszty współpracy z biurem nieruchomości pokrywa Sprzedający. Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Kościan, wielkopolskie
2 pokoje
51.3 m²
110 000 zł
2 pokoje51.3 m²
Więcej
Kościan, wielkopolskie
Dla osób poszukujących niedrogiego, ale wygodnego mieszkania, z możliwością adaptacji zgodnie z własnymi priorytetami DUET Nieruchomości poleca lokal mieszkalny położony w miejscowości SZCZEPOWICE. Szczepowice to nieduża miejscowość w powiecie grodziskim, gmina Kamieniec. Pomimo takiej lokalizacji najbliżej stąd do KOŚCIANA - 14 km. To idealne miejsce dla osób starszych, które będą cieszyć się tutaj ciszą i spokojem. (...) Pokaż więcej Dla osób poszukujących niedrogiego, ale wygodnego mieszkania, z możliwością adaptacji zgodnie z własnymi priorytetami DUET Nieruchomości poleca lokal mieszkalny położony w miejscowości SZCZEPOWICE. Szczepowice to nieduża miejscowość w powiecie grodziskim, gmina Kamieniec. Pomimo takiej lokalizacji najbliżej stąd do KOŚCIANA - 14 km. To idealne miejsce dla osób starszych, które będą cieszyć się tutaj ciszą i spokojem. Odnajdą się tutaj również młode rodziny, których dzieci będą bezpiecznie dorastały korzystając z zabaw na świeżym powietrzu. Kameralna atmosfera i sympatyczne sąsiedztwo to atuty tej lokalizacji. Lokal mieszkalny, który w imieniu naszego Klienta oferujemy na sprzedaż, wchodzi w skład dwukondygnacyjnego budynku wielomieszkaniowego. Budynek jest w bardzo dobrym stanie technicznym, ocieplony i zadbany. Na każdym piętrze mieszczą się dwa mieszkania. W mieszkaniu o powierzchni 51,3 m2 znajdują się: - przestronna kuchnia ze spiżarnią, - wygodna łazienka, - dwa ustawne pokoje (ok. 20 i 14 m2), - korytarz. Jest możliwość wydzielenia dodatkowego pokoju, z wejściem z korytarza, kosztem kuchni i spiżarni. Do lokalu przynależą: - przydatna piwnica o powierzchni 9,3 m2, - pomieszczenie gospodarcze (idealne na garaż) o powierzchni 26,6 m2, - teren w bezpośrednim sąsiedztwie budynku mieszkalnego, który można zaadaptować na ogródek. Mieszkanie jest w dobrym stanie technicznym. W zależności od możliwości nowego Właściciela może być zamieszkane po lekkim odświeżeniu, albo, przy odpowiednim nakładzie finansowym, można zaaranżować je wg własnych potrzeb. MEDIA: woda, prąd, kanalizacja, ogrzewanie gazowe (plus gaz w kuchni). Wszystkich zainteresowanych tą atrakcyjną cenowo ofertą zapraszamy do kontaktu i na prezentację nieruchomości! Koszty współpracy z biurem nieruchomości pokrywa Sprzedający. Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Copy link
Złóż skargę
Kościan, działka budowlana , 569 m2, cena 151 000, sprzedam. WGN Kościan KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI Na sprzedaż działka budowlana 569 m2 w Kościanie. Lokalizacja bardzo atrakcyjna, spokojna, zabudowa domków jednorodzinnych. Media doprowadzone do granicy działki : woda, prąd, gaz, kanalizacja. Działka ma kształt prostokątny, bliska odległość od centrum miasta. Kościan to cicha i spokojna miejscowość na terenie województwa wielkopolskiego, niedaleko miejscowości: Poznań Działka znajduje się blisko sklepów spożywczo-przemysłowych, marketów, restauracji , fitness klubu, szkoły tańca, zespołu szkół z halą sportową, szkoły podstawowej z orlikami, kościołów, basenu . Dla działki wydana decyzja o warunkach zabudowy . Pełna dokumentacja potrzebna do sprzedaży do wglądu. POMAGAMY BEZPŁATNIE W UZYSKANIU KREDYTU HIPOTECZNEGO NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI ORAZ PRZY TRANSAKCJI ZAKUPU ZAPEWNIAMY OBSŁUGĘ NOTARIALNĄ. Masz pytania?? Zadzwoń!! Karolina Poślednik kom. 515 032 307 Zakup lub najem nieruchomości przez Agencję WGN to: - bezpieczeństwo transakcji - dobra cena - elastyczne podejście! Możesz skorzystać z: - opieki prawnej przy transakcji - wsparcia wykwalifikowanych negocjatorów Przy transakcji zakupu zapewniamy obsługę notarialną oraz dzięki współpracy z 22 Bankami, pomagamy w negocjowaniu jak najniższej raty oraz uzyskaniu bankowego kredytu na zakup, budowę lub remont nieruchomości . Informacje dotyczące nieruchomości zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji, zalecamy ich osobistą weryfikację. Wszystkie teksty oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim WGN Kościan, ul. Piłsudskiego 22. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kościan Kościan
569 m²
151 000 zł
569 m²
Więcej
Kościan Kościan
Kościan, działka budowlana , 569 m2, cena 151 000, sprzedam. WGN Kościan KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI Na sprzedaż działka budowlana 569 m2 w Kościanie. Lokalizacja bardzo atrakcyjna, spokojna, zabudowa domków jednorodzinnych. Media doprowadzone do granicy działki : woda, prąd, gaz, kanalizacja. Działka ma kształt prostokątny, bliska odległość od centrum miasta. Kościan to cicha i spokojna miejscowość na terenie województwa wielkopolskiego, niedaleko miejscowości: Poznań Działka znajduje się blisko sklepów spożywczo-przemysłowych, marketów, restauracji , fitness klubu, szkoły tańca, zespołu szkół z halą sportową, szkoły podstawowej z orlikami, kościołów, basenu . Dla działki wydana decyzja o warunkach zabudowy . Pełna dokumentacja potrzebna do sprzedaży do wglądu. POMAGAMY BEZPŁATNIE W UZYSKANIU KREDYTU HIPOTECZNEGO NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI ORAZ PRZY TRANSAKCJI ZAKUPU ZAPEWNIAMY OBSŁUGĘ NOTARIALNĄ. Masz pytania?? Zadzwoń!! Karolina Poślednik kom. 515 032 307 Zakup lub najem nieruchomości przez Agencję WGN to: - bezpieczeństwo transakcji - dobra cena - elastyczne podejście! Możesz skorzystać z: - opieki prawnej przy transakcji - wsparcia wykwalifikowanych negocjatorów Przy transakcji zakupu zapewniamy obsługę notarialną oraz dzięki współpracy z 22 Bankami, pomagamy w negocjowaniu jak najniższej raty oraz uzyskaniu bankowego kredytu na zakup, budowę lub remont nieruchomości . Informacje dotyczące nieruchomości zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji, zalecamy ich osobistą weryfikację. Wszystkie teksty oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim WGN Kościan, ul. Piłsudskiego 22. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copy link
Złóż skargę
Szukasz taniego domu blisko Kościana z dużą działką, domu do remontu, rozbudowy i własnej aranżacji - zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą! Przedstawiam na sprzedaż dom wolnostojący do kapitalnego remontu lub rozbiórki we wsi Jarogniewice, zaledwie 7 km od Kościana (bardzo szybki dojazd drogą krajową nr 5) i niespełna 6 km od Czempinia. Dom o pow. oko. 100 m2. Składa się z 3 pokoi oraz pomieszczeń z przeznaczeniem na kuchnię i łazienkę. Działka o pow. 3700 m2. Dostępne media to prąd, woda i kanalizacja. Zapraszam na prezentację! Cena: 189 000 złotych Koszty współpracy z biurem OSA Nieruchomości ponosi strona Sprzedająca. Bezpłatnie pomagamy w uzyskaniu bardzo atrakcyjnego kredytu hipotecznego (oferty wielu banków). Serdecznie zapraszam do kontaktu! Oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
woj. wielkopolskie,Kościan
100 m²
189 000 zł
100 m²
Więcej
woj. wielkopolskie,Kościan
Szukasz taniego domu blisko Kościana z dużą działką, domu do remontu, rozbudowy i własnej aranżacji - zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą! Przedstawiam na sprzedaż dom wolnostojący do kapitalnego remontu lub rozbiórki we wsi Jarogniewice, zaledwie 7 km od Kościana (bardzo szybki dojazd drogą krajową nr 5) i niespełna 6 km od Czempinia. Dom o pow. oko. 100 m2. Składa się z 3 pokoi oraz pomieszczeń z przeznaczeniem na kuchnię i łazienkę. Działka o pow. 3700 m2. Dostępne media to prąd, woda i kanalizacja. Zapraszam na prezentację! Cena: 189 000 złotych Koszty współpracy z biurem OSA Nieruchomości ponosi strona Sprzedająca. Bezpłatnie pomagamy w uzyskaniu bardzo atrakcyjnego kredytu hipotecznego (oferty wielu banków). Serdecznie zapraszam do kontaktu! Oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Copy link
Złóż skargę
Całoroczny zadbany Domek nad jeziorem wśród zieleni, łąki, lasów. Malownicza miejscowość ciesząca sie spokojem wśród domków letniskowych jaki całorocznych. Dom 120m2. Działka 700m2. Garaż w bryle budynku. Opis Parter: - Sypialnia, - Sypialnia, - Łazienka, - Duży pokój z Kuchnią. Piętro: - Otwarta przestrzeń do własnej aranżacji. 800m do jeziora. Dom Letniskowy, ogrodzony płotem wśród zieleni, położony w malowniczej miejscowości nad jeziorem. Ceniąc sobie ciszę i spokój. Dom z kominkiem. Łazienka z prysznicem. Okna rolety Antywłamaniowe na klucz. Na Ogrodzonej działce Murowany Grill. Media: Woda Piec elektryczny, Ogrzewanie Kominkowe, prąd, szambo. Bardzo atrakcyjna lokalizacja - cicha i spokojna okolica, kameralna, jednorodzinna zabudowa. Mnóstwo miejsca na weekendowe spacery i pikniki na łonie natury. 20km od Leszna. 20km od Kościana. 50km Poznań. 120 km Wrocław. Nasi wykwalifikowani doradcy finansowi z wieloletnim doświadczeniem BEZPŁATNIE pomogą w uzyskaniu najlepszych warunków finansowych oraz szybko i skutecznie poprowadzą przez cały proces zakupu nieruchomości. Zapraszam na prezentację. Małgorzata Malicka ZADZWOŃ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O PEŁNEJ OFERCIE... OPTIMAL HOME NIERUCHOMOŚCI świadczy kompleksowe usługi w zakresie finansowania zakupu wybranej nieruchomości. Chcesz obliczyć ratę kredytu? Skontaktuj się z naszym doradcą finansowym! Anita Stańczyk Specjalistka ds.finansów Właścicielem ogłoszenia wraz z jej elementami jest Optimal Home Nieruchomości lub podmioty współpracujące. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz korzystanie z niniejszych materiałów w jakikolwiek inny sposób wykraczający poza dozwolony użytek określony przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 24 poz. 83 z późn. zm.) bez pisemnej zgody Optimal Home Nieruchomości lub podmiotów współpracujących jest zabronione i może stanowić podstawę odpowiedzialności cywilnej oraz karnej. Ponadto niniejsze materiały stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Optimal Home Nieruchomości lub podmiotów współpracujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz ma charakter informacyjny.
Kościański, Kościan, Nowy Dębiec,Kościan
120 m²
289 000 zł
120 m²
Więcej
Kościański, Kościan, Nowy Dębiec,Kościan
Całoroczny zadbany Domek nad jeziorem wśród zieleni, łąki, lasów. Malownicza miejscowość ciesząca sie spokojem wśród domków letniskowych jaki całorocznych. Dom 120m2. Działka 700m2. Garaż w bryle budynku. Opis Parter: - Sypialnia, - Sypialnia, - Łazienka, - Duży pokój z Kuchnią. Piętro: - Otwarta przestrzeń do własnej aranżacji. 800m do jeziora. Dom Letniskowy, ogrodzony płotem wśród zieleni, położony w malowniczej miejscowości nad jeziorem. Ceniąc sobie ciszę i spokój. Dom z kominkiem. Łazienka z prysznicem. Okna rolety Antywłamaniowe na klucz. Na Ogrodzonej działce Murowany Grill. Media: Woda Piec elektryczny, Ogrzewanie Kominkowe, prąd, szambo. Bardzo atrakcyjna lokalizacja - cicha i spokojna okolica, kameralna, jednorodzinna zabudowa. Mnóstwo miejsca na weekendowe spacery i pikniki na łonie natury. 20km od Leszna. 20km od Kościana. 50km Poznań. 120 km Wrocław. Nasi wykwalifikowani doradcy finansowi z wieloletnim doświadczeniem BEZPŁATNIE pomogą w uzyskaniu najlepszych warunków finansowych oraz szybko i skutecznie poprowadzą przez cały proces zakupu nieruchomości. Zapraszam na prezentację. Małgorzata Malicka ZADZWOŃ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O PEŁNEJ OFERCIE... OPTIMAL HOME NIERUCHOMOŚCI świadczy kompleksowe usługi w zakresie finansowania zakupu wybranej nieruchomości. Chcesz obliczyć ratę kredytu? Skontaktuj się z naszym doradcą finansowym! Anita Stańczyk Specjalistka ds.finansów Właścicielem ogłoszenia wraz z jej elementami jest Optimal Home Nieruchomości lub podmioty współpracujące. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz korzystanie z niniejszych materiałów w jakikolwiek inny sposób wykraczający poza dozwolony użytek określony przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 24 poz. 83 z późn. zm.) bez pisemnej zgody Optimal Home Nieruchomości lub podmiotów współpracujących jest zabronione i może stanowić podstawę odpowiedzialności cywilnej oraz karnej. Ponadto niniejsze materiały stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Optimal Home Nieruchomości lub podmiotów współpracujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz ma charakter informacyjny.
Popularne zapytania
Otrzymuj powiadomienia na e-mail dla wyszukiwania:
Kościan
This site uses cookies to improve user experience. By using our services you agree to our use of cookies. + Info
No problem!