Regulamin

Przeczytaj uważnie niniejszy regulamin, zanim skorzystasz z tej i innych stron internetowych Flatfy, ponieważ jest on prawnie wiążącą umową między tobą a nami.
 1. Kim jesteśmy i jak możesz się z nami skontaktować

  1. Flatfy OÜ (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana zgodnie z prawem estońskim, kod handlowy 14147289), to spółka zarejestrowana pod adresem Punane tn 24a, okręg Lasnamae, miasto Tallinn, kraj Harju, 13619, Estonia (nazywana dalej "my" lub "nas" lub "nasze"). Jesteśmy właścicielami i dostawcami niniejszej Strony Internetowej.


  2. Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem wiadomość e-mail hello@flatfy.com lub poczty na nasz adres, który znajdziesz powyżej.
 2. Korzystając z naszej Strony internetowej, akceptujesz niniejszy Regulamin

  1. Niniejszy Regulamin definiuje wszystkie przepisy prawne, prawa i obowiązki mające zastosowanie do korzystania z tej Strony Internetowej i jej działania.


  2. Korzystając z naszej Strony Internetowej, potwierdzasz, że zapoznałeś się i w pełni akceptowałeś niniejszy Regulamin oraz wyraziłeś zgodę na jego przestrzeganie. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszym Regulaminem, powstrzymaj się od korzystania z naszej strony internetowej.


  3. Niniejszy Regulamin stanowi prawnie wiążącą umowę (jako oferta publiczna) między Tobą a nami.


  4. Niniejszy Regulamin może również odnosić się do innych regulaminów, które mają zastosowanie podczas korzystania z naszej Strony Internetowej, takich jak nasza Polityka Plików Cookie, Polityka Prywatności i Zawiadomienie o Danych Osobowych. Korzystając z naszej Strony Internetowej, zgadzasz akceptujesz również te regulaminy.


 3. Możemy wprowadzić zmiany w naszym Regulaminie

  1. Ze względu na zmiany w obowiązujących przepisach lub procesach w firmie, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie poprzez jego aktualizację na Stronie Internetowej. Za każdym razem, gdy chcesz korzystać z naszej Strony Internetowej, sprawdź niniejszy Regulamin, aby upewnić się, że rozumiesz jego aktualne brzmienie. Możesz dodać Regulamin do ulubionych stron w swojej przeglądarce, aby uzyskać do niego szybki i wygodny dostęp.
 4. Możemy wprowadzić zmiany na naszej Stronie Internetowej

  1. Możemy w dowolnym czasie zmieniać zawartość, funkcjonalności lub inne aspekty niniejszej Strony Internetowej, jak również zawiesić lub zaprzestać dostarczania jakiegokolwiek jej aspektu, co może obejmować dostęp do niej (w częściach lub w całości). Postaramy się powiadomić o wszelkich istotnych zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem, lecz takie powiadomienie nie jest naszym obowiązkiem.
 5. Obowiązki i dopuszczalne użytkowania

  1. Akceptujesz fakt, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że twój system komputerowy (sprzęt i oprogramowanie) spełnia wszystkie wymagania techniczne niezbędne do korzystania z niniejszej Strony Internetowej i jest kompatybilny z niniejszą Stroną Internetową. Nie poniesiemy żadnej odpowiedzialności za funkcjonowanie Strony Internetowej w przypadku problemów z twoim systemem komputerowym.


  2. Nie należy niewłaściwie używać naszego systemu lub niniejszej Strony Internetowej. W szczególności zabrania się włamywania, omijania zabezpieczeń lub innego sposobu zakłócania działania naszego systemu i niniejszej Strony Internetowej, lub podejmowania prób realizacji jakichkolwiek z powyższych działań. Obejmuje to, ale nie ogranicza się do: wprowadzania wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które są lub mogą być złośliwe lub technologicznie szkodliwe. Użytkownik nie może używać formularzy zawartych na Stronie Internetowej w niewłaściwy sposób, a wszelkie przesłane formularze muszą zawierać prawdziwe zapytania. Zabrania się korzystania ze Strony internetowej z zamiarem załamania przepisów prawa lub popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa lub wykroczenia.


  3. Nie wolno używać ani próbować używać żadnego zautomatyzowanego programu (w tym, bez ograniczeń, żadnego pająka lub innego robota sieciowego) w celu uzyskania dostępu do naszego systemu, niniejszej Strony Internetowej lub automatycznego wypełniania i/lub wysyłania formularzy na naszej Stronie lub wyszukiwania, wyświetlania lub uzyskiwania łącz do dowolnej części niniejszej Strony Internetowej, chyba że zautomatyzowany program identyfikuje się wyłącznie w polu User Agent i jest w pełni zgodny z Robots Exclusion Protocol ("Dozwolony Program"). Na niniejszej Stronie Internetowej nie wolno używać żadnej technologii scrapowania. Każde takie użycie lub próba użycia zautomatyzowanego programu (innego niż Dozwolony Program) będzie nadużyciem naszego systemu i niniejszej Strony Internetowej. Uzyskanie dostępu do jakiejkolwiek części naszego systemu lub Strony Internetowej za pomocą takich zautomatyzowanych programów (innych niż Dozwolony Program) jest ściśle nieautoryzowane.


  4. Nie wolno przesyłać ani wykorzystywać niestosownego i obraźliwego języka lub treści, zabiegać o komercyjne usługi w jakiejkolwiek formie komunikacji, formularzu, wiadomości e-mail wysyłanej lub przesyłanej ze Strony lub do Strony Internetowej.
 6. Interaktywne usługi i treści

  1. Wypełniając i przesyłając formularz zapytania na naszej Stronie Internetowej, wyrażasz zgodę na dodanie przez Flatfy twoich danych do naszej bazy danych. Takie wykorzystanie danych jest zgodne z naszym Regulaminem.


  2. Oświadczasz, że posiadasz prawa autorskie do wszelkich treści(jeśli przesyłasz takie treści), które przesyłasz na naszą Stronę Internetową, a korzystanie z nich nie narusza żadnych gwarantowanych praw autorskich ani interesów osób trzecich. Wszelkie treści przesyłane do naszej Strony Internetowej będą uznawane za jawne i niezastrzeżone, a my mamy prawo do ich używania, kopiowania, rozpowszechniania i ujawniania tych treści stronom trzecim w dowolnym celu. Mamy również prawo ujawnić twoją tożsamość osobom trzecim, które twierdzą lub zarzucają, że treści zamieszczane lub przesyłane przez Ciebie na naszą Stronę Internetową naruszają prawa tych osób trzecich.


  3. Poglądy wyrażane przez użytkowników na naszej Stronie Internetowej lub innych Stronach Internetowych, do których przekierowania znajdują się na naszej Stronie, nie muszą (koniecznie) reprezentować naszych poglądów lub wartości.


  4. Wszelkie treści zamieszczane na naszej Stronie muszą:

   1. bądź dokładny;


   2. działaj w dobrej wierze; i


   3. jest zgodne z obowiązującym prawem w kraju, w którym zostały opublikowane


  5. Twoje treści nie mogą:

   1. zawiera jakiekolwiek materiały, które są zniesławiające dla jakiejkolwiek osoby;


   2. zawiera jakiekolwiek materiały, które są obsceniczne, obraźliwe, nienawistne, rasistowskie, dyskryminujące, nieetyczne, niemoralne lub podżegające; lub


   3. zawiera jakiekolwiek materiały, które mogą lub mogłyby potencjalnie łamać prawa własności intelektualnej strony trzeciej.
  6. Będziemy samodzielnie decydować o każdym przypadku naruszenia niniejszej klauzuli. W przypadku naruszenia warunków niniejszego Regulaminu możemy podjąć wszelkie działania, które uważamy za właściwe. Działania te mogą obejmować:

   1. natychmiastowe, czasowe lub stałe wycofanie twojego prawa do korzystania z naszej Strony Internetowej;


   2. natychmiastowe, tymczasowe lub stałe usunięcie jakichkolwiek materiałów przesłanych przez Ciebie do naszej Strony Internetowej;


   3. dalsze kroki prawne przeciwko tobie; i


   4. ujawnienie takich informacji organom ścigania lub innym organom publicznym w sytuacjach konieczności.
  7. Oprócz wszystkich naszych praw określonych powyżej, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia w dowolnym momencie bez powiadomienia i bez podania przyczyny wszelkich treści, które przesyłasz do naszej Strony Internetowej lub linków do twojej strony internetowej.


 7. Rejestracja

  1. Jeśli chcesz móc w pełni korzystać z funkcjonalności niniejszej Strony Internetowej, możesz zarejestrować się i przesłać do nas wypełniony formularz rejestracyjny. Rejestrując się akceptujesz niniejszy Regulamin i oświadczasz, że będziesz działać w zgodzie z jego postanowieniami. Możemy odrzucić twój wniosek o rejestrację bez podawania przyczyny.


  2. Każda rejestracja dotyczy tylko jednego użytkownika.


  3. Informacje podane na tej Stronie Internetowej są przeznaczone wyłącznie do użytku ogólnego i nie są konkretnym zaleceniem.


  4. Oświadczasz, że wszelkie dane przekazane przez Ciebie w celu rejestracji są dokładne i kompletne.


  5. Zobowiązujesz się do natychmiastowego powiadomienia nas o jakimkolwiek nieuprawnionym użyciu takich danych lub o innym naruszeniu bezpieczeństwa niniejszej Strony Internetowej, o którym będziesz posiadać wiedzę.


  6. Mamy prawo do wyłączenia w dowolnym momencie dowolnego konta, wybranego przez Ciebie lub przydzielonego przez nas, jeśli w naszej uzasadnionej opinii nie przestrzegasz któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.


  7. Zapewniamy, że przechowywanie, wykorzystywanie, przekazywanie, przekształcanie i inne czynności powiązane z Twoimi danymi osobowymi, które przekazałeś nam podczas procesu rejestracji, są przeprowadzane z zgodnie z obowiązującymi przepisami i najlepszymi praktykami w zakresie przetwarzania i zarządzania danymi osobowymi.


 8. Prawa własności intelektualnej

  1. Prawa autorskie i wszelkie inne prawa własności intelektualnej na niniejszej stronie internetowej (w tym wszelkie prawa do baz danych, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, tekst, grafika, kod źródłowy, pliki i linki) należą do nas. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Każde nieautoryzowane użycie będzie uważane za naruszenie i może być podstawą do ścigania przez prawo.


  2. Niektóre materiały na tej Stronie Internetowej mogą zawierać linki do stron internetowych i zasobów osób trzecich lub zawierać treści osób trzecich, które wykorzystujemy na uczciwych zasadach. Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za zdarzenia związane z naruszeniem praw autorskich przez osoby trzecie.


 9. Gwarancja

  1. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie materiały dostępne za pośrednictwem niniejszej Strony Internetowej (włączając linki do stron trzecich) nie były w żaden sposób zanieczyszczone, nie gwarantujemy, że materiał taki będzie wolny od infekcji, wirusów i/lub podobnego kodu.


  2. Ze względu na charakter oprogramowania i Internetu nie gwarantujemy, że dostęp do Strony Internetowej lub jej działanie będzie nieprzerwane lub wolne od błędów. Możemy zawiesić, wycofać, zaprzestać dostarczania lub zmienić całość lub dowolną część naszej Strony Internetowej bez powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli nie będziemy w stanie przetwarzać twoich danych z przyczyn od nas niezależnych.


  3. Informacje podane na tej stronie są przeznaczone wyłącznie do użytku ogólnego i nie są konkretnym zaleceniem. Mimo, że dokładamy wszelkich starań, aby aktualizować informacje na naszej Stronie Internetowej, nie składamy żadnych oświadczeń, zapewnień ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, że zawartość naszej Strony Internetowej jest dokładna, kompletna lub aktualna (jeżeli takie gwarancje nie wynikają jasno z przepisów obowiązującego prawa).


  4. Nie udzielamy żadnych gwarancji ani zaświadczeń, że informacje o nieruchomościach dostępne na niniejszej Stronie Internetowej są poprawne, dokładne lub aktualne.


  5. Nie udzielamy żadnych gwarancji ani nie gwarantujemy, że niniejsza Strona Internetowa lub informacje na niej dostępne są zgodne z prawem innym niż prawo właściwe dla niniejszej Strony Internetowej.


  6. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, wyłączamy się od odpowiedzialności w związku z wszelkimi warunkami, gwarancjami, oświadczeniami lub inne warunkami wyraźnymi lub dorozumianymi, mogącymi mieć związek z niniejszą Stroną Internetową lub jakimikolwiek treściami, które znajdują się na niej.


  7. Szczegółowe informacje na temat nieruchomości dostępnych na niniejszej Stronie Internetowej są dostarczane przez podmioty pośredniczące w obrocie nieruchomościami, agentów handlowych, wynajmujących, właścicieli nieruchomości, właścicieli zagranicznych nieruchomości lub deweloperów lub łączą z zasobami takich podmiotów wyłącznie w celach informacyjnych. Nie udzielamy gwarancji odnośnie prawdziwości, dokładności i kompletności jakichkolwiek danych dotyczących nieruchomości przekazanych nam lub tych, do których przekierowujemy. Korzystasz z niniejszych informacji na własne ryzyko. Zalecamy sprawdzenie wszystkich danych nieruchomości przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań w odniesieniu do nieruchomości.
 10. Zakaz korzystania ze Strony internetowej

  1. Zastrzegamy sobie prawo do stałego lub tymczasowego zakazania użytkownikom korzystania i/lub ograniczenia korzystania, blokowania ich dostępu do niniejszej Strony Internetowej lub korzystania z dowolnych lub wszystkich elementów naszych usług, według naszego wyłącznego uznania. Każdy taki użytkownik zostanie o tym powiadomiony i nie może próbować korzystać z niniejszej Strony Internetowej pod inną nazwą lub za pośrednictwem innego użytkownika.
 11. Możemy zawiesić lub wyłączyć naszą Stronę Internetową

   Nasza Strona Internetowa jest bezpłatnie udostępniana użytkownikom.

  1. Nie gwarantujemy, że nasza Strona Internetowa lub dowolna treść na niej będzie zawsze dostępna lub zawsze będzie działała prawidłowo. Możemy zawiesić, wycofać lub ograniczyć dostępność do całości lub części naszej Strony Internetowej ze względów biznesowych i operacyjnych. Postaramy się informować o wszelkich zawieszeniach lub wycofaniu.


  2. Ponosisz również odpowiedzialność za zapewnienie, że wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do naszej Strony Internetowej za pośrednictwem twojego połączenia internetowego, znają niniejszy Regulamin i inne obowiązujące regulaminy oraz przestrzegają ich zapisów.
 12. Nie ponosimy odpowiedzialności za strony internetowe, do których prowadzą łącza

  1. Niniejsza Strona Internetowa zawiera łącza do stron internetowych obsługiwanych przez strony trzecie lub częściowo wyświetla informacje zebrane z takich stron internetowych zgodnie z zasadami uczciwego użytkowania. Nie posiadamy kontroli nad takimi indywidualnymi treściami. W związku z tym nie udzielamy żadnych gwarancji ani zaświadczeń co do dokładności lub kompletności jakichkolwiek informacji pojawiających się w związku z łączami do stron internetowych. Łącza te znajdują się na Stronie tylko dla twojej wygody. Nie polecamy żadnych produktów ani usług reklamowanych na tych stronach (jeśli nie wyszczególniono inaczej w jakiejkolwiek formie). Jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp do jakiejkolwiek strony trzeciej powiązanej z niniejszą Stroną Internetową, robisz to na własne ryzyko.
 13. Zasady dotyczące linków do naszej Strony

  1. Zabrania się zamieszczania linków do niniejszej Strony Internetowej w żadnej innej stronie internetowej bez naszej uprzedniej zgody. W szczególności (ale bez ograniczenia do) nie wolno umieszczać w żadnej innej stronie internetowej jakiegokolwiek "precyzyjnego linku" do dowolnej strony w tej Stronie Internetowej. Możesz zamieścić łącze do naszej strony głównej, pod warunkiem, że zrobisz to w sposób, który (według naszej uzasadnionej opinii) nie zaszkodzi naszej reputacji lub nie narazi nas na ryzyko. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na publikację łącza bez powiadomienia i bez podania przyczyny.


  2. Zabrania się umieszczania naszej Strony Internetowej pod innymi adresami Url oraz tworzenia linków do żadnej innej części naszej Strony Internetowej niż strona główna.


  3. Nie możesz tworzyć łącza w sposób sugerujący jakąkolwiek formę powiązania, aprobaty lub poparcia z naszej strony, jeśli takowa nie istnieje w momencie utworzenia takiego łącza.
 14. Nasza odpowiedzialność za straty lub szkody poniesione przez Ciebie

  1. Nie unikamy ani nie ograniczamy w żaden sposób naszej odpowiedzialności wobec Ciebie, w przypadkach kiedy byłoby to niezgodne z prawem. Obejmuje to odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane przez nasze zaniedbanie lub zaniedbanie naszych pracowników, agentów lub podwykonawców oraz za oszustwo lub wprowadzenie w błąd w celu osiągnięcia korzyści.


  2. Z zastrzeżeniem wcześniejszego punktu, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie wynikające z błędów oprogramowania lub Internetu, niedostępności lub jakichkolwiek innych okoliczności pozostających poza naszą kontrolą.


  3. Z zastrzeżeniem punktu 14.1, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za utratę twojego identyfikatora konta spowodowaną awarią, błędem, utratą zasilania lub w inny sposób spowodowaną przez system komputerowy.


  4. Możemy w dowolnym czasie wprowadzać odpowiednie systemy, aby zapobiec wykorzystywaniu zautomatyzowanych programów do uzyskiwania nieautoryzowanego dostępu do naszego systemu i niniejszej Strony Internetowej. Wykorzystywanie przez Ciebie automatycznych programów do takich celów jest surowo zabronione, a każde takie użycie lub próba użycia przez Ciebie jakichkolwiek zautomatyzowanych programów odbywa się na Twoje własne ryzyko. Z zastrzeżeniem punktu 14.1, nie ponosimy wobec Ciebie odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z lub w związku z jakimkolwiek użyciem lub próbą użycia zautomatyzowanych programów w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszego systemu lub niniejszej Strony Internetowej.


  5. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez wirusy, ataki typu DdoS lub inny technologicznie szkodliwy materiał, który może zainfekować twój sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne zastrzeżone materiały z powodu korzystania z naszej Strony Internetowej, pobieranie jakichkolwiek treści z niniejszej Strony Internetowej lub dowolnej powiązanej z nią strony internetowej.


  6. Wyłączamy się od odpowiedzialności od wszelkich domniemanych warunków, gwarancji, oświadczeń lub innych warunków, które mogą odnosić się do naszej Strony Internetowej lub jakiejkolwiek treści na jej temat.

   Nie ponosimy w stosunku do Ciebie żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, czy to powstałe w związku z umową, czynem niedozwolonym (w tym zaniedbaniem), naruszeniem ustawowego obowiązku, czy w jakikolwiek inny sposób, nawet jeśli są one przewidywalne, wynikające z lub będące w związku z:

   - wykorzystaniem lub niemożność korzystania z naszej Strony Internetowej; lub

   - wykorzystaniem lub poleganiem na treściach wyświetlanych na naszej Stronie Internetowej.

   W szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za:

   - utratą zysków, sprzedaży, działalności lub dochodów;

   - przerwą w działalności;

   - utratą spodziewanych oszczędności;

   - utratą możliwości biznesowych, reputacji lub dobrego imienia; lub

   - wszelkimi pośrednimi lub wtórnymi stratami lub szkodami.
 15. Obowiązujące prawo

  1. Jeśli jesteś konsumentem, pamiętaj, że niniejszy Regulamin oraz jego przedmiot podlegają prawu Unii Europejskiej lub wszelkim innym przepisom prawnym, które mogą mieć zastosowanie. Niniejszym akceptujesz, że całość regulaminu znajduje się w wyłącznej jurysdykcji sądów w Estonii.
 16. Opinie klientów i jakość

  1. Staramy się, aby wszystkie wiadomości od klientów były rozpatrywane terminowo, rzetelnie i konsekwentnie oraz były odpowiednio rejestrowane. Z zadowoleniem przyjmujemy wszelkie sugestie dotyczące sposobów, w jaki możemy ulepszyć nasze usługi. Napisz do nas na hello@flatfy.com. Naszym celem jest docenienie i uwzględnienie wszystkich opinii klientów.


  Dziękujemy za odwiedzenie naszej Strony. Życzymy miłego korzystania!
Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić wrażenia użytkownika.                  Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na korzystanie przez nas z plików cookie. + Więcej
Ok