Nic nie znaleziono
280
2017-12-5
Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku. poz. 2147 ze zm.) Zarząd Powiatu Żarskiego OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na okres do 10 lat nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Żarskiego 1. Położenie nieruchomości: obręb Jeziory Wysokie, gmina Brody (byłe Drogowe Przejście Graniczne w Olszynie). 2. Oznaczenie nieruchomości: nieruchomoś 3. zabudowana, oznaczona działką nr 1164/5 o powierzchni 0,8082 ha, położona w obrębie Jeziory Wysokie, gmina Brody. Zapisana w księdze wieczystej nr ZG1R/ 000 pokaż telefon prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych. 4. Opis nieruchomości: Pomieszczenie w podziemnej kondygnacji budynku nr 1a o powierzchni użytkowej 28,0 m2. Nieruchomość posiada swobodny dojazd od drogi powiatowej nr 1107F oraz drogi szybkiego ruchu DK nr 18. 5. Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: Dla działki oznaczonej nr 1164/5 uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr XXVIII/216/2013 Rady Gminy Brody z dnia 14 czerwca 2013 r. Teren oznaczony został symbolem 1KDA – tereny dróg publicznych - autostrada. Pomieszczenie o pow. 28 m2 znajdujące się w piwnicach budynku nr 1a przeznaczone na potrzeby urządzeń centralowych zapewniających m.in. łączność telefoniczną z obiektami budowlanymi położonymi na terminalach w Olszynie. Z uwagi na inwestycję Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych pt. „Projekt i Budowa zadania pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 18 na odcinku granica państwa – węzeł Olszyna w zakresie dostosowania byłego przejścia granicznego do parametrów drogi klasy A” ustanawia się w okresie obowiązywania umowy najmu obowiązek wyprowadzenia urządzeń centrali na zewnątrz budynku nr 1a. 6. Nieruchomość do dnia 31 grudnia 2017 r. jest obciążona prawem najmu na rzecz Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, na potrzeby urządzeń centralowych zapewniających m.in. łączność telefoniczną z obiektami budowlanymi położonymi na terminalach w Olszynie. 7. Cena wywoławcza: 10,00 zł netto za 1 m2 powierzchni najmu. 8. Przedmiotem licytacji będzie miesięczna stawka czynszu za 1 m2 powierzchni najmu. Do ustalonej w wyniku przetargu stawki czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, który obciąża Najemcę. Czynsz najmu, płatny będzie z góry, bez uprzedniego wezwania w terminie do 10-go każdego miesiąca kalendarzowego, za który przypada należność, na konto Powiatu Żarskiego – PKO BP 47 1020 54 pokaż telefon . 9. Zastrzega się prawo zmiany raz w roku, począwszy od 1 stycznia 2018 roku wysokości czynszu o publikowany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, o ile wskaźnik ten ulega wzrostowi. 10. Zmiana wysokości czynszu, w wyniku waloryzacji, o której mowa w pkt. 8 nie wymaga wypowiedzenia warunków umowy. 11. Wadium 1 000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc zł.). 12. Przetarg odbędzie się w dniu 14 grudnia 2017 roku (czwartek) w sali nr 108 Starostwa Powiatowego w Żarach Aleja Jana Pawła II nr 5 o godzinie 11.00. 13. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 11 grudnia 2017 roku wymagana kwota znajdowała się na koncie Starostwa. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Żarach Aleja Jana Pawła II nr 5, PKO BP S.A. Oddział Żary nr 21 1020 54 pokaż telefon . 14. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu tożsamości, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypisu z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty. W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem. 15. Wpłacone wadium podlega: a) zaliczeniu na poczet kaucji zabezpieczającej płatności zobowiązań finansowych Dzierżawcy wobec Wydzierżawiającego - w przypadku wygrania przetargu,? b) przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od wpłacenia kaucji w wyznaczonym terminie, c) przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy, d) zwrotowi - po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. 16. Podpisanie umowy z Najemcą wyłonionym w wyniku przetargu nastąpi w terminie wyznaczonym przez organizującego przetarg nie później jednak niż do 30 dni od rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem odstąpienia przez organizatora przetargu od zawarcia umowy dzierżawy oraz utraty wpłaconego wadium. 17. Wyłoniony w wyniku przetargu Najemca zobowiązany będzie do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznego czynszu celem zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. 18. Szczegółowe zasady najmu regulować będzie umowa najmu, z której wzorem uczestnicy przetargu zobowiązani są się zapoznać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach, pok. nr 14 (parter). 19. Okres płatności czynszu, podatków i opłat rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2018 r. 20. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku. poz. 2147 ze zm.) oraz uchwały nr 413 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących powiatowy zasób nieruchomości na terenach przygranicznych byłych terminali odpraw celnych, stanowiących własność Powiatu Żarskiego na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. 21. Zastrzega się prawo odwołania, unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach tel. 68 pokaż telefon , 68 pokaż telefon Żary, 29.11.2017r Starosta /-/ Janusz Dudojć Kontakt: Starostwo Powiatowe w Żarach tel: 68 pokaż telefon poczta@ skontaktuj się
Więcejdomiporta.pl

Dom Nasielska

Nasielska, Pomiechówek, mazowieckie
6 pokoi
300 m²
6,000
2017-11-10
W naszej ofercie znalazł się klimatyczny Dom do wynajęcia, usytuowany na działce o powierzchni 820 m2, w miejscowości Brody Parcele ( gmina Pomiechówek) (blisko parku linowego). Przepiękna, cicha okolica, las po drugiej stronie ulicy, blisko rzeka Wkra i wszelkie związane z nią atrakcje. Dom o powierzchni 300 m2 posiada trzy kondygnacje. Wybudowany został ww 1994 roku, jego rozbudowa odbyła się w 2013 roku. (...) Pokaż więcej W naszej ofercie znalazł się klimatyczny Dom do wynajęcia, usytuowany na działce o powierzchni 820 m2, w miejscowości Brody Parcele ( gmina Pomiechówek) (blisko parku linowego). Przepiękna, cicha okolica, las po drugiej stronie ulicy, blisko rzeka Wkra i wszelkie związane z nią atrakcje. Dom o powierzchni 300 m2 posiada trzy kondygnacje. Wybudowany został ww 1994 roku, jego rozbudowa odbyła się w 2013 roku. Na ten moment jest odświeżony, kuchnie wyposażone w meble, łazienki w armaturę łazienkową. Na podłogach przeważają panele oraz terakota (kuchnie). Kondygnacja -1, ma oddzielne wejście i może służyć jako przestrzeń dla działalności gospodarczej, składa się z magazynów i pomieszczeń usługowych, posiada również aneks kuchenny oraz łazienkę. Kondygnacja 1 oraz 2 są przestrzeniami mieszkalnymi. Rozmieszczenie pokoi daje wiele możliwości działań. Dom świetnie nadaje się zarówno na Dom spokojnej starości (dom opieki), jak i ośrodek rozwoju, kultury dla każdego pokolenia, jako ośrodek psychologiczny, pedagogiczny. Spełni swoją rolę również jako SPA lub prywatna klinika. Możliwości jest naprawdę bardzo wiele. Niewątpliwym atutem domu jest ZABUDOWANY TARAS - 31 m2. Tworzy niepowtarzalną strefę wypoczynkową, relaksacyjną lub warsztatową (w zależności od działań). Na działce do użytku Najemcy pozostaje również pomieszczenie gospodarcze, które jest oddzielnym budynkiem oraz garaż. CENA PODLEGA NEGOCJACJI! Poniżej dokładnie rozpisane pomieszczenia wraz z powierzchniami, dostępne również rzuty załączone w zdjęciach. Istnieje możliwość przesłania większej ilości zdjęć na życzenie klienta. Poziom -1 ma oddzielne wejście i jest strefą zbliżoną do biurowej, magazynowej. Na tę powierzchnię składają się: 1/ Pomieszczenia magazynowe (4 szt) o powierzchniach: 7 m2/ 4,5 m2/ 9,8 m2/10 m2 2/ Aneks kuchenny 10 m2 3/ Łazienka 3,5 m2 4/ Pomieszczenia usługowe (2 szt) - 18 m2 i 20 m2. Poziom 1 - jest typowo mieszkalną strefą. Na tę powierzchnię składają się: 1/ hall 2/ kuchnia z jadalnią - 14 m2 3/ łazienka - 4,5 m2 4/ salon z kominkiem - 28 m2 5/ pokój (2 szt) - 13 m2 i 13 m2 6/ garderoba - 3,5 m2 7/ wiatrołap 8/ balkon Poziom 2- jest strefą mieszkalno - wypoczynkową. Na tę powierzchnię składają się: 1/ hall 2/ kuchnia z jadalnią - 11 m2 3/ pokój (3 szt) - 11 m2 / 15 m2 / 10 m2 4/ łazienka - 4 m2 5/ balkon 6 / ZABUDOWANY TARAS - 31 m2. ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA I NAJMU! Serdecznie polecam! Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Więcejnieruchomosci-online.pl

Lokal handlowy Jeziory Wysokie

Jeziory Wysokie, lubuskie
28 m²
10
2017-11-11
Uchwała Nr 660/2017 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 31 października 2017 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, przeznaczonej do oddania w najem na okres do 10 lat na podstawie art. 32 ust.1 i 2 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.), art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. (...) Pokaż więcej Uchwała Nr 660/2017 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 31 października 2017 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, przeznaczonej do oddania w najem na okres do 10 lat na podstawie art. 32 ust.1 i 2 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.), art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku. poz. 2147 ze zm.), 24 uchwały Nr IX/58/2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Żarskiego, (Dz. Urz. Woj. Lub. 2011.82.1647), pkt. 7 Załącznika nr 2 do uchwały nr 147/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie określenia stawek minimalnych za najem budynków i lokali, oraz wysokości minimalnego czynszu za dzierżawę gruntu na terenach przygranicznych byłych terminali odpraw celnych stanowiących własność Powiatu Żarskiego uchwala się co następuje: 1. 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości Powiatu Żarskiego, przeznaczonej do oddania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 10 lat (pomieszczenie w budynku nr 1A o powierzchni 28 m2), położonej w obrębie Jeziory Wysokie gmina Brody, oznaczonej działką nr 1164/5 o powierzchni 0,8082 ha. 2. Wykaz, o którym mowa w pkt.1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem zostanie wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach. Ponadto, informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Żarskiego. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Członkowie Zarządu: Janusz Dudojć: Przewodniczący: . Małgorzata Issel: Wiceprzewodniczący: . Marek Femlak: Członek Zarządu . Józef Radzion: Członek Zarządu . Edward Skobelski: Członek Zarządu . Załącznik nr 1 do uchwały nr660/2017 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 31 października 2017 roku WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, przeznaczonej do oddania w najem na okres do 10 lat, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku. poz. 2147 ze zm.) 1. Położenie nieruchomości: Jeziory Wysokie gmina Brody (byłe Drogowe Przejście Graniczne w Olszynie). 2. Oznaczenie nieruchomości: nieruchomoś 3. zabudowana, położona w obrębie Jeziory Wysokie gmina Brody, oznaczona działką nr 1164/5 o powierzchni 0,8082 ha, zapisana w księdze wieczystej nr ZG1R/00051452/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych. 4. Opis nieruchomości: Pomieszczenie w podziemnej kondygnacji budynku nr 1a o powierzchni użytkowej 28,0 m2. Nieruchomość posiada swobodny dojazd od drogi powiatowej nr 1107F oraz drogi szybkiego ruchu DK nr 18. 5. Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: Dla działki oznaczonej nr 1164/5 uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr XXVIII/216/2013 Rady Gminy Brody z dnia 14 czerwca 2013 r. Teren oznaczony został symbolem 1KDA tereny dróg publicznych - autostrada. Pomieszczenie o pow. 28 m2 znajdujące się w piwnicach budynku nr 1a przeznaczone jest na działalność usługową związaną z usługami telekomunikacyjnymi. 6. Wysokość opłat z tytułu najmu: Minimalna stawka stanowiąca podstawę do negocjacji 10,00 zł/m2 netto miesięcznie + VAT - zgodnie z pkt. 7 załącznika nr 2 uchwały nr 147/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie określenia stawek minimalnych za najem budynków i lokali, oraz wysokości minimalnego czynszu za dzierżawę gruntu na terenach przygranicznych byłych terminali odpraw celnych stanowiących własność Powiatu Żarskiego. 7. Forma i tryb oddania nieruchomości w najem: Oddanie w najem nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku. poz.2147 ze zm.) 8. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żarach, na okres 21 dni tj. od dnia 31 października 2017 r. do 20 listopada 2017 r. oraz na stronie Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. Kontakt: Starostwo Powiatowe w Żarach tel: Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Więcejnieruchomosci-online.pl
160 m²
229,000
2017-9-7
Duży dom wolnostojący położony w Korbielowie na działce w sąsiedztwie lasu i potoku. Dom o powierzchni 160m2 na działce o powierzchni 905m2. Dojazd asfaltowy całoroczny, dom idealnie nadaje się na adaptację pod wynajem pokoi. Piwnica w pełni użytkowa w której znajduje się letnia kuchnia, 2 duże pomieszczenia. Na parterze kuchnia, łazienka wc, oraz 4 pokoje Poddasze: 2 pokoje oraz pomieszczenie do adaptacji. Na podłogach deska oraz płytki ceramiczne, ściany do odświeżenia. Duży potencjał domu na adaptację. Dodatkowo na działce 2 budynki gospodarcze. Bezpośrednio z działki własne zejście nad potok. Zapraszam do kontaktu kontakt: Marcin Rachwał tel. 792 611 488 e-mail: *** Metropolis Nieruchomości, Oddział Ustroń ul. Brody 16 ::LINK DO STRONY *** ::KONTAKT DO AGENTA Marcin Rachwał 792 611 488 792 611 488 *** ::DANE BIURA Metropolis Nieruchomości Powstańców Śląskich 21 44-200 Rybnik 792 611 488 www.metropolis.nieruchomosci.pl Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Marcin Rachwał (licencja nr: 9171) Oferta wysłana z systemu BCK Galactica Mieszko.my Ogrzewanie: PIECOWE Materiał: BALE DREWNIANE Kontakt do agenta: Marcin Rachwał *** 792 611 488 792 611 488
Więcejkrn.pl

DOM 300 M2 NAJEM PIĘKNA LOKALIZACJA!

Nowy Dwór Mazowiecki , Pn - zach powiaty
6 pokoi
300 m²
6,000
2017-9-18
W naszej ofercie znalazł się klimatyczny Dom do wynajęcia, usytuowany na działce o powierzchni 820 m2, w miejscowości Brody Parcele ( gmina Pomiechówek) (blisko parku linowego). Przepiękna, cicha okolica, las po drugiej stronie ulicy, blisko rzeka Wkra i wszelkie związane z nią atrakcje. Dom o powierzchni 300 m2 posiada trzy kondygnacje. Wybudowany został ww 1994 roku, jego rozbudowa odbyła się w 2013 roku. Na ten moment jest odświeżony, kuchnie wyposażone w meble, łazienki w armaturę łazienkową. Na podłogach przeważają panele oraz terakota (kuchnie). Kondygnacja -1, ma oddzielne wejście i może służyć jako przestrzeń dla działalności gospodarczej, składa się z magazynów i pomieszczeń usługowych, posiada również aneks kuchenny oraz łazienkę. Kondygnacja 1 oraz 2 są przestrzeniami mieszkalnymi. Rozmieszczenie pokoi daje wiele możliwości działań. Dom świetnie nadaje się zarówno na Dom spokojnej starości (dom opieki), jak i ośrodek rozwoju, kultury dla każdego pokolenia, jako ośrodek psychologiczny, pedagogiczny. Spełni swoją rolę również jako SPA lub prywatna klinika. Możliwości jest naprawdę bardzo wiele. Niewątpliwym atutem domu jest ZABUDOWANY TARAS - 31 m2. Tworzy niepowtarzalną strefę wypoczynkową, relaksacyjną lub warsztatową (w zależności od działań). Na działce do użytku Najemcy pozostaje również pomieszczenie gospodarcze, które jest oddzielnym budynkiem oraz garaż. CENA PODLEGA NEGOCJACJI! Poniżej dokładnie rozpisane pomieszczenia wraz z powierzchniami, dostępne również rzuty załączone w zdjęciach. Istnieje możliwość przesłania większej ilości zdjęć na życzenie klienta. Poziom -1 ma oddzielne wejście i jest strefą zbliżoną do biurowej, magazynowej. Na tę powierzchnię składają się: 1/ Pomieszczenia magazynowe (4 szt) o powierzchniach: 7 m2/ 4,5 m2/ 9,8 m2/10 m2 2/ Aneks kuchenny 10 m2 3/ Łazienka 3,5 m2 4/ Pomieszczenia usługowe (2 szt) - 18 m2 i 20 m2. Poziom 1 - jest typowo mieszkalną strefą. Na tę powierzchnię składają się: 1/ hall 2/ kuchnia z jadalnią - 14 m2 3/ łazienka - 4,5 m2 4/ salon z kominkiem - 28 m2 5/ pokój (2 szt) - 13 m2 i 13 m2 6/ garderoba - 3,5 m2 7/ wiatrołap 8/ balkon Poziom 2- jest strefą mieszkalno - wypoczynkową. Na tę powierzchnię składają się: 1/ hall 2/ kuchnia z jadalnią - 11 m2 3/ pokój (3 szt) - 11 m2 / 15 m2 / 10 m2 4/ łazienka - 4 m2 5/ balkon 6 / ZABUDOWANY TARAS - 31 m2. ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA I NAJMU ! Serdecznie polecam!
Więcejgumtree.pl
150 m²
349,000
2017-9-7
Brenna- dom z bala o pow. 138 m2, działka 531 m2. Dom usytuowany na pięknej widokowej, zagospodarowanej działce. Budynek o statusie mieszkalno-letniskowym na murowanym podpiwniczeniu, wybudowany w latach 90-tych. Opis : niski parter; kuchnia z małym salonikiem z kominkiem, jadalnia, kotłownia, pom. gospodarcze/łazienka, taras, wysoki parter ; salon z wyjściem na taras, sypialnia, łazienka, holl, poddasze ; 2 sypialnie, holl, balkon. Na działce znajduje się domek gospodarczy służący jako drewutnia. Dom posiada wszystkie instalacje- sprawne, woda ze źródła, instalację gazową. Dom został zmodernizowany oraz przeszedł remont części murowanej. Wymieniono wylewkę, ocieplenie oraz deski podłogowe, pomalowano gont oraz dokonano remontu tarasów. Obecnie dom nie wymaga żadnego wkładu finansowego. Dom idealny na wypady weekendowe oraz dla ludzi ceniących ciszę spokój oraz kontakt z przyrodą. Dom także doskonale nadaje się pod wynajem. Bliskość górskich szlaków oraz tras narciarskich zachęca do turystyki pieszej, rowerowej i białego szaleństwa. Oferta godna polecenia ! dla zdecydowanego klienta cena do sporej do negocjacji ! kontakt: Marcin Rachwał tel. 792 611 488 e-mail: *** Metropolis Nieruchomości, oddział Ustroń ul. Brody 16 ::LINK DO STRONY *** ::KONTAKT DO AGENTA Marcin Rachwał 792 611 488 792 611 488 *** ::DANE BIURA Metropolis Nieruchomości Powstańców Śląskich 21 44-200 Rybnik 792 611 488 www.metropolis.nieruchomosci.pl Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Marcin Rachwał (licencja nr: 9171) Oferta wysłana z systemu BCK Galactica Mieszko.my Ogrzewanie: Gazowe Materiał: BALE DREWNIANE Kontakt do agenta: Marcin Rachwał *** 792 611 488 792 611 488
Więcejkrn.pl
260 m²
500,000
2017-9-4
Dom wolnostojący położony w urokliwej okolicy w Soblówce gm. Ujsoły. Dom budowany z bala, dach kryty blachodachówką - ocieplony. Na parterze salon, 2 sypialnie, hall, łazienka, wc, garaż, garderoba Poddasze 4 pokoje w tym jeden typu studio z łazienką, 2 łazienki, aneks kuchennym jadalnia. Podłoga panele, ściany wykończone w drewnie, kuchnia i łazienka płytki ceramiczne. Dom do odświeżenia, bardzo dobry dojazd, działka płaska zagospodarowana i obsadzona. Ogrzewanie C.O. węglowe oraz kominek. Własna studnia głębinowa. Dom nadaje się pod agroturystykę i wynajem pokoi. Zapraszam do kontaktu. kontakt: Marcin Rachwał tel. 792 611 488 e-mail: *** Metropolis Nieruchomości, oddział Ustroń ul. Brody 16 ::LINK DO STRONY *** ::KONTAKT DO AGENTA Marcin Rachwał 792 611 488 792 611 488 *** ::DANE BIURA Metropolis Nieruchomości Powstańców Śląskich 21 44-200 Rybnik 792 611 488 www.metropolis.nieruchomosci.pl Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Marcin Rachwał (licencja nr: 9171) Oferta wysłana z systemu BCK Galactica Mieszko.my Materiał: BALE DREWNIANE Kontakt do agenta: Marcin Rachwał *** 792 611 488 792 611 488
Więcejkrn.pl
3 pokoje
66.4 m²
160,000
2017-8-16
| Prezentujemy bardzo ładne mieszkanie, położone w miejscowości Brody/ 14km od Lubska. Oferta na wyłączność Mieszkanie o powierzchni 66,4m2 składa się z 3 pokoi (8,74m2;8,32m2;17,29m2), przedpokoju (14,69m2), kuchni (10,7m2) oraz łazienki (4,26m2). Pokój dzienny posiada wyjście na duży taras (9,28m2), który został wyremontowany w 2011r. Kuchnia w zabudowie oraz sprzęty AGD (piekarnik, palniki, okap) zamontowane w 2008r. pozostają w cenie mieszkania. W łazience wanna, umywalka i wc. Do mieszkania przynależą dwie komórki na parterze (8,14m2;5,34m2) oraz garaż (12,5m2) pełniący funkcje komórki na zewnątrz. Dodatkowo dwa garaże z blachy. Opłaty związane z utrzymaniem nieruchomości to koszt czynszu w kwocie 265,60zł (na 3 osoby), który zawiera cenę ogrzewania (budynek ma własną kotłownię i palacza), funduszu remontowego oraz utrzymania części wspólnych. Według liczników rozliczany prąd, gaz z butli oraz wywóz nieczystości. Ogrzewanie wody na bojler elektryczny, który zakupiono w 2013r. Budynek dobrze utrzymany, w 2005r. remontowano dach, klatka schodowa odświeżana w 2016r. Połozony 600 m od urzędu oraz w niedalekiej odległości od szkoły. Wokół domu bardzo duży teren wspólny, na którym znajduje się plac zabaw. Budynek otaczają tereny zielone, które stwarzają bardzo miły klimat. W kamienicy mieszka 6 rodzin, sąsiedzi mili, zorganizowani i dbający o wspólny teren. Zachęcam aby zobaczyć mieszkanie i jego otoczenie, które zapewne spełni Państwa oczekiwania. Aby umówić spotkanie proszę o kontakt: Dariusz Szukalski tel ( pokaż numer ) ; | Posiadamy oddziały w Żarach, Wrocławiu, Krakowie, Warszawie, Kielcach. „0% prowizji od kupującego” oferta bez prowizji od klienta kupującego/najmującego (prowizję płaci tylko klient sprzedający/wynajmujący) Jak skorzystać z oferty „0% prowizji od kupującego”? 1. Wybierz na stronie internetowej ofertę nieruchomości oznaczoną jako „0% prowizji od kupującego” (w tym celu najlepiej skorzystać z wyszukiwarki ofert). 2. Skontaktuj się z naszym doradcą (np. telefonicznie, za pomocą sms czy via e-mail), podaj numer oferty, którą jesteś zainteresowany, a my oddzwonimy! 3. Klient kupujący/najmujący, w przypadku ofert objętych promocja „0% prowizji od kupującego”, nie ma obowiązku podpisywania umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Jedyną formalnością jest podpisanie potwierdzenia przekazania adresu prezentowanej nieruchomości na "karcie prezentacji". 4. Następnie ustalimy dogodny dla Ciebie termin prezentacji. Bezpłatnie pomożemy w uzyskaniu kredytu hipotecznego oraz w wyborze kancelarii notarialnej. 5. Wynagrodzenie dla biura nieruchomości w całości pokrywa klient sprzedający lub wynajmujący. Jak uzyskać kredyt hipoteczny? Zadzwoń! Agencja Nieruchomości NEODOM w zakresie produktów finansowych współpracuje z renomowanymi instytucjami finansowymi w Polsce, dzięki czemu w ofercie naszych partnerów znajdują się produkty kredytowe ponad 20 banków. ::DODATKOWE INFORMACJE | Rodzaj budynku: kamienica | Dozór budynku: brak | Głośność: ciche | Widok: na podwórko | Gaz: własna butla | Dojazd: asfalt | Otoczenie: inne budynki | Ogrzewanie: własne dla budynku | Winda: NIE | Opłaty w czynszu: CO, fundusz remontowy, utrzymanie części wspólnych | Opłaty wg liczników: woda, gaz | Rodzaj mieszkania: jednopoziomowe | Garaż: garaż | Piwnica [m2]: 13,4800 | Piwnica: TAK | Stan lokalu: bardzo dobry | Okna: nowe PCV | Instalacje: częściowo wymienione | Tarasy: taras duży | Ilość tarasów: 1 | Powierzchnia balkonów/tarasów [m2]: 9,2800 | Powierzchnia użytkowa [m2]: 66,4000 | Ilość pokoi: 3 | Wysokość pomieszczeń [m]: 3,1800 | Ilość sypialni: 3 | Powierzchnia pokoi [m2]: 17,29;8.,8;8,74 | Podłogi pokoi: panele | Ściany pokoi: gładzie gipsowe | Typ kuchni: oddzielna | Rodzaj kuchni: jasna z oknem | Powierzchnia kuchni [m2]: 10,7 | Podłoga kuchni: gres | Typ łazienki: razem z wc | Ilość łazienek: 1 | Powierzchnia łazienki [m2]: 4,26 | Glazura łazienki: nowego typu | Podłoga łazienki: gres | Wyposażenie łazienki: wanna, umywalka, wc | Ściany łazienki: glazura | Ilość przedpokoi: 1 | Powierzchnia przedpokoi [m2]: 14,69 | Podłoga przedpokoi: gres | Ściany przedpokoi: gładzie gipsowe | ::LINK DO STRONY | ::KONTAKT DO AGENTA | Dariusz Szukalski | ( pokaż numer ) | ( pokaż numer ) | ::DANE BIURA | Agencja Nieruchomości Żary | Chrobrego 35/I piętro | 68-200 Żary | ( pokaż numer ) | Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Dariusz Szukalski (licencja nr: 12491) - Zamieszczone na naszych stronach oferty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie. | piwnica garaż/miejsce parkingowe oddzielna kuchnia taras
Więcejotodom.pl

Dom, 150 m², Brenna

Brenna, śląskie
5 pokoi
150 m²
349,000
2017-8-5
Brenna- dom z bala o pow. 138 m2, działka 531 m2. Dom usytuowany na pięknej widokowej, zagospodarowanej działce. Budynek o statusie mieszkalno-letniskowym na murowanym podpiwniczeniu, wybudowany w latach 90-tych. Opis : niski parter; kuchnia z małym salonikiem z kominkiem, jadalnia, kotłownia, pom. gospodarcze/łazienka, taras, wysoki parter ; salon z wyjściem na taras, sypialnia, łazienka, holl, poddasze ; 2 sypialnie, holl, balkon. Na działce znajduje się domek gospodarczy służący jako drewutnia. Dom posiada wszystkie instalacje- sprawne, woda ze źródła, instalację gazową. Dom został zmodernizowany oraz przeszedł remont części murowanej. Wymieniono wylewkę, ocieplenie oraz deski podłogowe, pomalowano gont oraz dokonano remontu tarasów. Obecnie dom nie wymaga żadnego wkładu finansowego. Dom idealny na wypady weekendowe oraz dla ludzi ceniących ciszę spokój oraz kontakt z przyrodą. Dom także doskonale nadaje się pod wynajem. Bliskość górskich szlaków oraz tras narciarskich zachęca do turystyki pieszej, rowerowej i białego szaleństwa. Oferta godna polecenia ! dla zdecydowanego klienta cena do sporej do negocjacji ! kontakt: Marcin Rachwał tel. ( pokaż numer ) e-mail: Metropolis Nieruchomości, oddział Ustroń ul. Brody 16 ::LINK DO STRONY ::KONTAKT DO AGENTA Marcin Rachwał ( pokaż numer ) ( pokaż numer ) Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Marcin Rachwał (licencja nr: 9171) Mieszko.my drewniane woda asfaltowy las
Więcejotodom.pl
28.2 m²
155
2017-8-6
Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) Zarząd Powiatu Żarskiego OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę części nieruchomości zabudowanej na okres do 10 lat stanowiącej własność Powiatu Żarskiego 1. Położenie nieruchomości: obręb Jeziory Wysokie, gmina Brody (były Terminal Towarowych Odpraw Celnych w Olszynie - płyta północna) 2. Oznaczenie nieruchomości: część nieruchomość zabudowanej, oznaczonej działką nr 1178/4 o powierzchni 2,5910 ha, położonej w obrębie Jeziory Wysokie, gmina Brody. Zapisana w księdze wieczystej nr ZG1R/ ( pokaż numer ) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych. 3. Opis nieruchomości: Część nieruchomości zabudowanej budynkiem jednokondygnacyjnymi, wolnostojącymi nr 22.3 – o powierzchni użytkowej 28,20 m2, powierzchni zabudowy 39 m2 wraz z przynależnym gruntem o łącznej powierzchni 450 m2. Rok budowy 1998. Obiekt budowlany wykonany jest w technologii: ławy i ściany fundamentowe, stropy żelbetonowe, monolityczne. Ściany wewnętrzne murowane z cegły dziurawki. Pokrycie dachu: 2 x papa polimerowo-asfaltowa, termozgrzewalna (pokładowa i nawierzchniowa). Okna i drzwi z profili aluminiowych. Wyposażenie w instalację: elektryczną (oświetlenia, gniazd wtykowych), odgromową, wentylacyjną, strukturalną, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wody zimnej, wody ciepłej (możliwość zamontowania termy pojemnościowej). Brak centralnego ogrzewania - możliwość instalacji grzejników elektrycznych lub innego alternatywnego ogrzewania na własny koszt za odrębną zgodą Zarządu Powiatu Żarskiego. Nieruchomość posiada swobodny dojazd do drogi powiatowej nr 1107F oraz drogi szybkiego ruchu DK nr 18. 4. Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: Dla działki oznaczonej nr 1178/4 uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr XXVIII/216/2013 Rady Gminy Brody z dnia 14 czerwca 2013 r. Teren oznaczony został symbolem U – tereny usług. Budynek przeznaczony jest na działalność usługowo-handlową, z możliwością posadowienia wagi najazdowej w części drogi wewnętrznej pomiędzy budynkami nr 22.2 i 22.3. 5. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. 6. Cena wywoławcza: 5,50 zł netto za 1 m2 powierzchni dzierżawy miesięcznie. 7. Przedmiotem licytacji będzie miesięczna stawka czynszu za 1 m2 powierzchni dzierżawy. Do ustalonej w wyniku przetargu stawki czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, który obciąża dzierżawcę. Czynsz płatny będzie z góry do 10 – go każdego miesiąca kalendarzowego. 8. Zastrzega się prawo zmiany raz w roku, począwszy od 1 stycznia 2018 roku wysokości czynszu o publikowany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. 9. Zmiana wysokości czynszu, w wyniku waloryzacji, o której mowa w pkt. 8 nie wymaga wypowiedzenia warunków umowy. 10. Wadium 4 000,00 złotych (słownie: cztery tysiące złotych). 11. Przetarg odbędzie się w dniu 25 lipca 2017 roku w sali nr 108 Starostwa Powiatowego w Żarach, Aleja Jana Pawła II nr 5 o godzinie 11.00. 12. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 21 lipca 2017 roku wymagana kwota znajdowała się na koncie Starostwa. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Żarach Aleja Jana Pawła II nr 5, PKO BP S.A. Oddział Żary nr 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517. 13. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypisu z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty. W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem. 14. Wpłacone wadium podlega: a. zaliczeniu na poczet kaucji zabezpieczającej płatności zobowiązań finansowych Dzierżawcy wobec Wydzierżawiającego - w przypadku wygrania przetargu, b. przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy, c. zwrotowi - po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. 15. Podpisanie umowy z wyłonionym w wyniku przetargu dzierżawcą nastąpi w terminie wyznaczonym przez organizującego przetarg nie później jednak niż do 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem odstąpienia przez organizatora przetargu od zawarcia umowy dzierżawy oraz utraty wpłaconego wadium. 16. Wyłoniony w wyniku przetargu dzierżawca zobowiązany będzie do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznego czynszu celem zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w terminie do 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 17. Szczegółowe zasady dzierżawy regulować będzie umowa dzierżawy, z której wzorem uczestnicy przetargu zobowiązani są zapoznać się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach, pokój nr 14 (parter). 18. Okres płatności czynszu, podatków i opłat rozpoczyna się z dniem 1 września 2017 r. 19. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku. poz. 2147) oraz uchwały nr 413 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących powiatowy zasób nieruchomości na terenach przygranicznych byłych terminali odpraw celnych, stanowiących własność Powiatu Żarskiego na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. 20. Zastrzega się prawo odwołania, unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn. 21. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach tel. ( pokaż numer ) , ( pokaż numer ) . Żary, 10.07.2017 r. w/z Starosty /-/ Małgorzata Issel Wicestarosta Kontakt: Starostwo Powiatowe w Żarach tel: ( pokaż numer )
Więcejotodom.pl