Polityka Prywatności i Powiadomienie o Danych Osobowych

 1. KIM JESTEŚMY

  Flatfy OÜ (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana zgodnie z prawem estońskim, kod handlowy 14147289), to spółka zarejestrowana pod adresem Punane tn 24a, okręg Lasnamae, miasto Tallinn, kraj Harju, 13619, Estonia (na niniejszej Stronie Internetowej nazywana dalej "my" lub "nas" lub "nasze"). Jesteśmy właścicielami i dostawcami niniejszej Strony Internetowej.
 2. WPROWADZENIE

  W pełni angażujemy się w ochronę twojej prywatności i danych osobowych. Niniejsza polityka prywatności i danych osobowych (nazywana dalej "Polityką") wyjaśnia, w jaki sposób i do jakich celów wykorzystujemy zebrane dane o użytkowniku (zwane również danymi osobowymi). Przeczytaj uważnie niniejszą Politykę. Korzystając z niniejszej Strony Internetowej i wszelkich usług oferowanych za jej pośrednictwem, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych tak, jak zostało wyszczególnione poniżej.


  Niniejsza Polityka dotyczy wyłącznie danych osobowych, które zbieramy o tobie ze Strony Internetowej lub od stron trzecich, takich jak media społecznościowe. Nie dotyczy to informacji o nieruchomości przekazanych nam przez naszych partnerów.


  Skutecznie dążymy do zminimalizowania ilości gromadzonych przez nas danych osobowych, ograniczając się jedynie do informacji, które naszym zdaniem są niezbędne do zapewnienia pełnego doświadczenia użytkowników niniejszej Strony Internetowej.


  Zbieramy i wykorzystujemy twoje dane osobowe tylko po otrzymaniu wyraźnej, nieodpłatnej i świadomej zgody, wyrażonej na naszą prośbę, która będzie wyświetlona na naszej Stronie Internetowej.


  Zgoda musi zostać wyrażona tylko jeden raz. Zostaniesz poinformowany w przypadku zmian naszej Polityki w zakresie ochrony danych osobowych i, w razie konieczności, będziesz musiał ponownie wyrazić swoją zgodę.

 3. JAKIE TWOJE DANE OSOBOWE ZBIERAMY?

  Dane, które nam przekazujesz:Zbieramy dane, które przekazujesz nam podczas korzystania z naszej Strony Internetowej. Możemy również zbierać inne dane o tobie w tym samym czasie, takie jak szczegóły dotyczące typu nieruchomości, które Cię interesują, cen i lokalizacji nieruchomości itp. Możemy również zbierać dane, które nam przekazujesz, rejestrując się jako użytkownik (dokładniej - identyfikator i adres e-mail), wnioskując o przesyłanie wiadomości e-mail z aktualizacjami dotyczącymi nieruchomości. Będziemy również gromadzić dane, które nam przekazujesz, komunikując się z nami przez telefon, e-mail lub w inny sposób.


  Dane, które zbieramy o tobie:Różnią się one od "danych, które nam przekazujesz", ponieważ dotyczy danych technicznych, które zbieramy. Przykładowo, możemy zbierać dane techniczne, które mogą zidentyfikować użytkownika, takie jak adres IP (Internet Protocol, IP) używany do połączenia urządzenia (komputera, tabletu, telefonu itp.) z Internetem, połączenie internetowe, dane logowania, typ i wersja przeglądarki, język przeglądarki, wtyczki przeglądarki, ustawienie strefy czasowej, typy wtyczek oraz typ i wersja przeglądarki, system operacyjny i platforma, testy a/b i ich wersje. Możemy również zbierać dane o twojej wizycie, w tym pełny strumień kliknięć lokalizatora zasobów (URL) do, przez i z naszej Strony Internetowej (w tym datę i godzinę), produkty, które oglądałeś lub wyszukiwałeś, czasy odpowiedzi strony, błędy pobierania, długość odwiedzin na niektórych stronach, informacje o interakcji strony (takie jak przewijanie, kliknięcia i przesuwanie kursorem myszy), metody używane do przeglądania strony i numer telefonu używanego do dzwonienia pod nasz numer obsługi klienta. Możemy również prowadzić rejestry reklamodawców lub partnerów, z którymi się kontaktujesz, oraz treści wiadomości e-mail, które do nich wysyłasz.


  Dane, które otrzymujemy o tobie od osób trzecich:Możemy otrzymywać twoje dane, jeśli korzystasz z innych stron internetowych, które obsługujemy lub z innych usług, które świadczymy. W takim przypadku zbierania takich danych poinformujemy Cię, że możemy je udostępnić wewnętrznie i połączyć z danymi zebranymi na niniejszej Stronie Internetowej. Współpracujemy również ściśle z podmiotami zewnętrznymi (w tym, przykładowo, z platformami mediów społecznościowych, partnerami biznesowymi, podwykonawcami usług technicznych, usług płatniczych i dostawczych, sieciami reklamowymi, dostawcami usług analitycznych, dostawcami informacji o wyszukiwaniu i agencjami informacji kredytowej) i możemy otrzymywać od nich twoje dane.


 4. CO ROBIMY Z TWOIMI DANYMI OSOBOWYMI?

  Główne Zastosowania

  Niniejsza sekcja Polityki opisuje, w jaki sposób używamy twoich danych bezpośrednio w odniesieniu do korzystania ze Strony Internetowej i naszych usług. Wykorzystamy twoje dane w następujący sposób:


  • w celu dostarczania ci usług dostępnych na naszej Stronie Internetowej;
  • kiedy wyrażasz na to zgodę, do przekazywania twoich wyszukiwań i wiadomości naszym członkom, w tym agentom nieruchomości, przedstawicielom handlowym, agencjom wynajmu, deweloperom, wynajmującym lub zagranicznym prywatnym dostawcom, aby mogli oni komunikować się z tobą bezpośrednio i zapewnić ci bardziej spersonalizowane usługi; może to obejmować kontaktowanie się z tobą w sprawie innych odpowiednich nieruchomości, dodawanie cię do bazy danych swoich zapytań dotyczących przyszłego kontaktu i oferowanie ci dodatkowych usług;
  • aby świadczyć usługi i dostarczać dane stronom trzecim i naszym członkom, którzy mogą wykorzystać te dane do analizy porównawczej swoich wyników;
  • aby dostosować i wzbogacić twoje doświadczenie na naszej Stronie Internetowej;
  • do umożliwienia Ci udziału w interaktywnych usługach dostępnych na naszej Stronie Internetowej lub udziału w konkursach i promocjach za pośrednictwem naszej Strony Internetowej;
  • w celu egzekwowania przestrzegania naszego Regulaminu;
  • do kontaktowanie się z tobą w celu uzyskania opinii na temat naszych usług i okazjonalnego powiadamiania Cię o ważnych zmianach w naszym Regulaminie, niniejszej Polityce, niniejszej Stronie Internetowej lub naszych usługach; i
  • dostarczania odpowiednich reklam podczas wyświetlania Strony Internetowej.

  Zastosowania Techniczne

  Ta sekcja Polityki opisuje, w jaki sposób używamy twoich danych i informacji zebranych poprzez monitorowanie niniejszej Strony Internetowej podczas jej używania. Możemy użyć tych informacji:


  • aby zidentyfikować wzorce, które możemy wykorzystać w naszej strategii marketingowej oraz aby pomóc nam w rozwoju, zarządzaniu, wsparciu i ulepszaniu naszych usług, funkcji oraz reklam;
  • do otrzymywania recenzji, które pomagają nam w ulepszaniu i optymalizacji naszej Strony Internetowej;
  • aby zapewnić, że treści z naszej Strony Internetowej są prezentowane w najbardziej efektywny sposób dla Ciebie i twojego komputera;
  • do celów administrowania naszą Stroną Internetową i do wewnętrznych operacji, w tym do rozwiązywania problemów, analizy danych, testowania, badań, statystycznych i ankiet; i
  • w ramach naszych starań, aby nasza Strona Internetowa była bezpieczna.

  Możemy łączyć te dane techniczne z innymi danymi posiadanymi o tobie, aby pomóc nam w przetwarzaniu twoich danych zgodnie z niniejszą Polityką.


  Zastosowania w Marketingu i Komunikacji

  Czasami możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu dostarczania Ci informacji marketingowych lub umożliwiania nam lub stronom trzecim komunikowania się z Tobą w celu poinformowania o usługach stron trzecich. Zawsze będziemy dążyć do uzyskania Twojej zgody, zawsze możesz w dowolnym momencie zrezygnować z marketingu i innych form komunikacji, kontaktując się z nami. Zawsze możesz korzystać ze Strony Internetowej bez konieczności wyrażania zgody na marketing. W celach związanych z komunikacją i marketingiem możemy:


  • dostarcza reklamy bezpośrednie i wiadomości za pośrednictwem poczty e-mail, Sms, poczty lub telefonu oraz za pośrednictwem wybranych przez nas stron trzecich;
  • przekazuje tobie i innym użytkownikom naszej Strony Internetowej sugestie i zalecenia dotyczące produktów lub usług, które mogą Cię zainteresować;
  • kontaktuje się z tobą na platformach mediów społecznościowych stron trzecich i dzieli się twoimi informacjami na ten temat;
  • przekazywać twoje dane wybranym stronom trzecim, które naszym zdaniem mogą być w stanie zaoferować ci mogące Cię zainteresować produkty lub usługi, aby mogły kontaktować się z tobą w sprawie tych produktów i usług; i
  • monitoruje skuteczność naszej bezpośredniej komunikacji marketingowej i odpowiedzi na nią.
 5. KTO MA DOSTĘP DO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

  Uzyskujemy dostęp do wszystkich danych osobowych, które zebraliśmy od Ciebie lub o tobie. Gdy znajdą się one w naszym posiadaniu, będziemy odpowiedzialni za te dane i będą podlegać one naszym regulaminom i politykom prywatności.


  Jeśli nasza spółka zostanie sprzedana lub połączona z inną, jeśli sprzedamy lub kupimy jakąkolwiek firmę lub aktywa, możemy ujawnić twoje dane osobowe potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takiej firmy lub aktywów. Upewnimy się, że każdy taki transfer odbywa się w bezpieczny sposób.


  Jeśli oferujemy lub świadczymy usługi, które są dostarczane w naszym imieniu przez stronę trzecią, być może będziemy musieli przekazać tym stronom dane niezbędne do dostarczenia usługi. Korzystając ze Strony Internetowej, wyrażasz zgodę na przekazywanie twoich danych stronom trzecim upoważnionym przez nas do świadczenia takich usług. Możemy również wykorzystywać strony trzecie do świadczenia usług w naszym imieniu, które mogą obejmować przetwarzanie (ale nie samodzielne wykorzystywanie) twoich danych, np. w celu uzupełnienia adresów lub poszerzenia informacji, które posiadamy o tobie. W obu przypadkach nie przekazujemy twoich danych żadnej stronie, która nie jest objęta odpowiednimi zobowiązaniami w zakresie ochrony prywatności zagwarantowanym w umowie pomiędzy nami a tą stroną. Nie pozwolimy, aby strona trzecia wykorzystała twoje dane do celów marketingowych bez twojej zgody.


  Możemy również ujawnić twoje dane podmiotom lokalnym i międzynarodowym władzom publicznym, jeśli posiadają one podstawy prawne do zapytania i uzyskania takich danych.


  W żaden sposób nie ujawnimy, nie sprzedamy ani nie udostępnimy twoich danych żadnej stronie trzeciej bez twojej zgody, chyba że jesteśmy do tego zobowiązani przepisami prawa lub w celu uzyskania profesjonalnej porady. Zachowamy twoje dane tak długo, jak będzie to uzasadnione i konieczne, i nie dłużej niż jest to dozwolone przez przepisy prawa.

 6. GDZIE PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

  Dane zbierane od Ciebie, mogą zostać przesyłane i przechowywane w miejscu docelowym na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("EOG" lub "EEC"). Mogą być również przetwarzane przez pracowników działających poza EOG, którzy wykonują pracę dla nas lub dla jednego z naszych dostawców lub podwykonawców. Terytoria poza EOG mogą nie mieć równoważnej ochrony prawnej w stosunku do tej, która ma zastosowanie na obszarze EOG, ale mamy obowiązek upewnić się, że nasi dostawcy i podwykonawcy znajdujący się poza EOG nadal podejmują wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, że dane są przetwarzane bezpiecznie i zgodnie z niniejszą Polityką. Przesyłając nam swoje dane osobowe, zgadzasz się na ich przeniesienie, przechowywanie lub przetwarzanie.


  Przekazywanie danych z pośrednictwem Internetu nie jest całkowicie bezpieczne ze względu na poziom technologiczny. Chociaż zrobimy co w naszej mocy, aby chronić twoje dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa twoich danych przesyłanych do naszej Strony Internetowej; każda transmisja odbywa się na twoje własne ryzyko. Po otrzymaniu twoich danych użyjemy ściśle określonych procedur i zabezpieczeń, aby zapobiec wszelkiemu nieautoryzowanemu dostępowi do tych danych.


  Przestrzegamy ścisłych procedur bezpieczeństwa, aby zapewnić, że twoje dane osobowe nie zostaną uszkodzone, zniszczone lub ujawnione osobom trzecim bez twojej zgody i aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do nich. Komputery na których przechowywane są te dane są umieszczone w bezpiecznym obiekcie z ograniczonym dostępem, a my używamy bezpiecznych zapór bezpieczeństwa i innych środków w celu ograniczenia dostępu elektronicznego.


  Tylko pracownicy, którzy potrzebują dostępu do twoich danych w celu wykonania określonej pracy, posiadają dostęp do danych umożliwiających identyfikację osoby. Możemy wymagać od Ciebie współpracy z naszą kontrolą bezpieczeństwa, zanim ujawnimy Ci dane.

 7. TWOJE PRAWA

  Posiadasz wszelkie prawa, przyznane na mocy prawa właściwego w odniesieniu do danych osobowych (takie jak, między innymi, prawo do utraty danych osobowych, prawo do przekazywania danych osobowych i inne gwarantowane prawa).
 8. PLIKI COOKIE I ŚLEDZENIE

  Jak wiele stron internetowych używamy plików "cookies" w celu umożliwienia personalizowania twoich wizyt na naszej stronie internetowej, uproszczenia procedur rejestracji i logowania, śledzenia twoich preferencji i wykorzystania naszej strony internetowej. Jeśli chcesz uzyskać pełne informacje o tym, z jakich plików cookie korzystamy, dlaczego ich używamy i jak można je wyłączyć - zapoznaj się z naszą Polityką Cookies.
 9. ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE

  Wszelkie zmiany, które możemy wprowadzić do niniejszej Polityki w przyszłości, zostaną opublikowane na tej stronie i, w razie konieczności i jeśli będzie to niezbędne, przesłane do Ciebie w wiadomości e-mail lub w inny sposób. Powinieneś regularnie sprawdzać, czy jakiekolwiek aktualizacje lub zmiany zostały wprowadzone do niniejszej Polityki.
Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić wrażenia użytkownika.                  Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na korzystanie przez nas z plików cookie. + Więcej
Ok