Copy link
Złóż skargę
RYBNIK - do wynajęcia lokal użytkowy w budynku handlowo-usługowo-biurowym o powierzchni 47,24m2. Dwa duże pomieszczenia, dostępne z reprezentacyjnego holu. Wysokość 2,90m. Lokal posiada dostęp do toalet. UWAGA, W CENĘ WLICZONO WSZYSTKIE MEDIA, ŁĄCZNIE Z OGRZEWANIEM. Bardzo dobra lokalizacja: blisko śródmieścia Rybnika, bezpośrednio przy ruchliwej drodze. Kolejnym atutem jest duży parking pod budynkiem. Cena najmu: 1700zł/netto m-c. Zapraszam na prezentację. KORONA (...) Pokaż więcej RYBNIK - do wynajęcia lokal użytkowy w budynku handlowo-usługowo-biurowym o powierzchni 47,24m2. Dwa duże pomieszczenia, dostępne z reprezentacyjnego holu. Wysokość 2,90m. Lokal posiada dostęp do toalet. UWAGA, W CENĘ WLICZONO WSZYSTKIE MEDIA, ŁĄCZNIE Z OGRZEWANIEM. Bardzo dobra lokalizacja: blisko śródmieścia Rybnika, bezpośrednio przy ruchliwej drodze. Kolejnym atutem jest duży parking pod budynkiem. Cena najmu: 1700zł/netto m-c. Zapraszam na prezentację. KORONA Nieruchomości tel. , e-mail:
Rybnik, śląskie
2 pokoje
47.24 m²
1 700 zł
2 pokoje47.24 m²
Więcej
Rybnik, śląskie
RYBNIK - do wynajęcia lokal użytkowy w budynku handlowo-usługowo-biurowym o powierzchni 47,24m2. Dwa duże pomieszczenia, dostępne z reprezentacyjnego holu. Wysokość 2,90m. Lokal posiada dostęp do toalet. UWAGA, W CENĘ WLICZONO WSZYSTKIE MEDIA, ŁĄCZNIE Z OGRZEWANIEM. Bardzo dobra lokalizacja: blisko śródmieścia Rybnika, bezpośrednio przy ruchliwej drodze. Kolejnym atutem jest duży parking pod budynkiem. Cena najmu: 1700zł/netto m-c. Zapraszam na prezentację. KORONA (...) Pokaż więcej RYBNIK - do wynajęcia lokal użytkowy w budynku handlowo-usługowo-biurowym o powierzchni 47,24m2. Dwa duże pomieszczenia, dostępne z reprezentacyjnego holu. Wysokość 2,90m. Lokal posiada dostęp do toalet. UWAGA, W CENĘ WLICZONO WSZYSTKIE MEDIA, ŁĄCZNIE Z OGRZEWANIEM. Bardzo dobra lokalizacja: blisko śródmieścia Rybnika, bezpośrednio przy ruchliwej drodze. Kolejnym atutem jest duży parking pod budynkiem. Cena najmu: 1700zł/netto m-c. Zapraszam na prezentację. KORONA Nieruchomości tel. , e-mail:
Copy link
Złóż skargę
Oferta dostępna tylko za pośrednictwem naszego biura. Do wynajęcia cały budynek lub pojedyncze gabinety lekarskie przy jednej z głównych ulic w Rybniku. Budynek przechodzi gruntowny remont, wymieniono wszystkie instalację, na podłogach gres, na ścianach gładź, okna plastikowe, nowe drzwi zewnętrzne i wewnętrzne. W budynku znajduje się na parterze: duże pomieszczenie z wykuszem przeznaczone na poczekalnię, pomieszczenie gospodarcze, łazienka oraz dwa pomieszczenia na gabinety, na półpiętrze toaleta, na piętrze taras, pomieszczenie socjalne, jeden gabinet pojedynczy oraz jeden podwójny. W chwili obecnej trwają jeszcze prace związane z założeniem instalacji gazowej i takie też będzie ogrzewanie budynku, wykostkowanie całego terenu wokół budynku, instalacje alarmowe, monitoring, brama na pilota, ocieplenie oraz położenie nowej elewacji. Budynek o wysokim standardzie, koszt wynajmu całej nieruchomości 10.000 zł brutto miesięcznie lub na pojedyncze gabinety: 1000zł bruttu miesięcznie, w cenie: ogrzewanie, prąd, woda, gaz. Na zewnątrz budynku można zawiesić reklamę świecącą. Główna droga zapewnia intensywny przepływ samochodów a zjazd z głównej drogi bezpośrednio na posesję. Zapraszamy na prezentację oraz ewentualne negocjacje. ::LINK DO STRONY *** ?id=844613 ::KONTAKT DO AGENTA Anna Janus-Ryszka 531755333 531755333 *** Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Marcin Rachwał (licencja nr: 9171)Forma własności: Własność Udogodnienia: taras, piwnica / pom. gospodarcze, balkon Stan wykończenia: do zamieszkania Ogrodzenie: siatka w ramach
Rybnik,Zamysłów
6 pokoi
100 m²
10 000 zł
6 pokoi100 m²
Więcej
Rybnik,Zamysłów
Oferta dostępna tylko za pośrednictwem naszego biura. Do wynajęcia cały budynek lub pojedyncze gabinety lekarskie przy jednej z głównych ulic w Rybniku. Budynek przechodzi gruntowny remont, wymieniono wszystkie instalację, na podłogach gres, na ścianach gładź, okna plastikowe, nowe drzwi zewnętrzne i wewnętrzne. W budynku znajduje się na parterze: duże pomieszczenie z wykuszem przeznaczone na poczekalnię, pomieszczenie gospodarcze, łazienka oraz dwa pomieszczenia na gabinety, na półpiętrze toaleta, na piętrze taras, pomieszczenie socjalne, jeden gabinet pojedynczy oraz jeden podwójny. W chwili obecnej trwają jeszcze prace związane z założeniem instalacji gazowej i takie też będzie ogrzewanie budynku, wykostkowanie całego terenu wokół budynku, instalacje alarmowe, monitoring, brama na pilota, ocieplenie oraz położenie nowej elewacji. Budynek o wysokim standardzie, koszt wynajmu całej nieruchomości 10.000 zł brutto miesięcznie lub na pojedyncze gabinety: 1000zł bruttu miesięcznie, w cenie: ogrzewanie, prąd, woda, gaz. Na zewnątrz budynku można zawiesić reklamę świecącą. Główna droga zapewnia intensywny przepływ samochodów a zjazd z głównej drogi bezpośrednio na posesję. Zapraszamy na prezentację oraz ewentualne negocjacje. ::LINK DO STRONY *** ?id=844613 ::KONTAKT DO AGENTA Anna Janus-Ryszka 531755333 531755333 *** Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Marcin Rachwał (licencja nr: 9171)Forma własności: Własność Udogodnienia: taras, piwnica / pom. gospodarcze, balkon Stan wykończenia: do zamieszkania Ogrodzenie: siatka w ramach
Copy link
Złóż skargę
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W RYBNIKU PRZY ULICY WIERZBOWEJ Właściciel nieruchomości: Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Organizator przetargu: Dyrektor Oddziału ZUS w Rybniku 44-200 Rybnik ul. Reymonta 2 Oznaczenie nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż : Rodzaj nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana Adres nieruchomości : 44-200 Rybnik, ul. Wierzbowa (działki nr 1266/152 i 1267/152) Oznaczenie nieruchomość: - księga wieczysta GL1Y/00165830/3 - działki o łącznej powierzchni 0,1630 ha - działka nr 1266/152 i 1267/152 Cena wywoławcza wynosi: 199 000,00 zł netto tj. 244 770,00 zł brutto (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych netto tj. dwieście czterdzieści cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt złotych brutto) Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu od towarów i usług. Wszelkie opłaty, koszty notarialne i sądowe oraz inne koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi kupujący. Termin i miejsce składania ofert Oferty pisemne sporządzone w języku polskim, należy składać w terminie do dnia 18.06.2019 roku do godziny 12.00, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta - sprzedaż nieruchomości ZUS, Rybnik ul. Wierzbowa. Nie otwierać przed 19.06.2019 r. godzinie 12.00” Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Rybniku ul. Reymonta 2, 44-200 Rybnik -Dziennik podawczy, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora. W przypadku ofert złożonych za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora za termin złożenia oferty przyjmuje się datę, w której Oddział ZUS w Rybniku ofertę faktycznie otrzymał. Termin i miejsce otwarcia ofert Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.06.2019 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Rybniku ul. Reymonta 2, 44 - 200 Rybnik, pokój nr 301 Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia Wadium w wysokości: 9950,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych), stanowiące 5% ceny wywoławczej netto może być wnoszone wyłącznie w pieniądzu. Składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 18.06.2019 roku do godziny 12.00 Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Oddziału ZUS w Rybniku: 76102055900000080292807011 W tytule przelewu należy umieścić adnotację: „Wadium – sprzedaż nieruchomości w Rybniku ul. Wierzbowa” Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed otwarciem ofert, tj. do dnia 19.06.2019 roku do godziny 11.30, przedłożyć w siedzibie Oddziału ZUS w Rybniku przy ul. Reymonta 2, 44-200 Rybnik, pokój nr 149, dowód wniesienia wadium. Za termin wniesienia wadium zostanie przyjęty termin uznania ww. rachunku Oddziału ZUS w Rybniku. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży Jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał (tj. podmiot ustalony jako nabywca nieruchomości), nie parafuje w wyznaczonym terminie projektu aktu notarialnego warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości i nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przekazanym przez organizatora przetargu (tj. uchyli się od zawarcia umowy), zostanie to uznane za rezygnację z zakupu przedmiotu przetargu i skutkować będzie odstąpieniem organizatora od zawarcia umowy, a w konsekwencji wpłacone przez uczestnika przetargu wadium nie będzie podlegać zwrotowi. Zastrzeżenie dotyczące prawa zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. W takim przypadku organizator zwraca wniesione wadium niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 5 dni od dnia zamknięcia przetargu. Termin i miejsce zapoznania się z regulaminem przetargu Szczegółowe warunki przetargu zawiera regulamin przetargu, który dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: www.zus.pl oraz w siedzibie organizatora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Rybniku, ul. Reymonta 2, 44-200 Rybnik, pokój nr 149, w godzinach pracy urzędu. Informacje dodatkowe 1. Uczestnik, który przetarg wygra (tj. podmiot ustalony jako nabywca nieruchomości) zobowiązany będzie do pokrycia kosztów sporządzenia i do parafowania projektu aktu notarialnego warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości z zastrzeżeniem, iż zawarcie umowy przenoszącej własność nieruchomości przez organizatora przetargu, będzie możliwe po wyrażeniu zgody przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Po wyłonieniu w przetargu potencjalnego nabywcy Zakład Ubezpieczeń Społecznych wystąpi do ww. Ministra o wyrażenie przedmiotowej zgody. 2. Na podstawie art. 30 a ustawy z dnia 20 lipca 2017r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. 2017 r., poz. 1529 z późn. zm.) i na zasadach określonych w ww. ustawie, Krajowemu Zasobowi Nieruchomości (KZN) przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. W związku z powyższym podpisanie aktu notarialnego umowy przenoszącej własność przedmiotowej nieruchomości będzie możliwe w przypadku niewykonania prawa pierwokupu przez KZN. 3. Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 1997 nr 115 poz.741 ) Gminie oraz Skarbowi Państwa nie przysługuje prawo pierwokupu. Regulamin przetargu: *** Kontakt: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku tel: 032 4391148 *** Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Rybnik , śląskie
199 000 zł
Więcej
Rybnik , śląskie
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W RYBNIKU PRZY ULICY WIERZBOWEJ Właściciel nieruchomości: Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Organizator przetargu: Dyrektor Oddziału ZUS w Rybniku 44-200 Rybnik ul. Reymonta 2 Oznaczenie nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż : Rodzaj nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana Adres nieruchomości : 44-200 Rybnik, ul. Wierzbowa (działki nr 1266/152 i 1267/152) Oznaczenie nieruchomość: - księga wieczysta GL1Y/00165830/3 - działki o łącznej powierzchni 0,1630 ha - działka nr 1266/152 i 1267/152 Cena wywoławcza wynosi: 199 000,00 zł netto tj. 244 770,00 zł brutto (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych netto tj. dwieście czterdzieści cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt złotych brutto) Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu od towarów i usług. Wszelkie opłaty, koszty notarialne i sądowe oraz inne koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi kupujący. Termin i miejsce składania ofert Oferty pisemne sporządzone w języku polskim, należy składać w terminie do dnia 18.06.2019 roku do godziny 12.00, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta - sprzedaż nieruchomości ZUS, Rybnik ul. Wierzbowa. Nie otwierać przed 19.06.2019 r. godzinie 12.00” Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Rybniku ul. Reymonta 2, 44-200 Rybnik -Dziennik podawczy, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora. W przypadku ofert złożonych za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora za termin złożenia oferty przyjmuje się datę, w której Oddział ZUS w Rybniku ofertę faktycznie otrzymał. Termin i miejsce otwarcia ofert Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.06.2019 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Rybniku ul. Reymonta 2, 44 - 200 Rybnik, pokój nr 301 Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia Wadium w wysokości: 9950,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych), stanowiące 5% ceny wywoławczej netto może być wnoszone wyłącznie w pieniądzu. Składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 18.06.2019 roku do godziny 12.00 Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Oddziału ZUS w Rybniku: 76102055900000080292807011 W tytule przelewu należy umieścić adnotację: „Wadium – sprzedaż nieruchomości w Rybniku ul. Wierzbowa” Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed otwarciem ofert, tj. do dnia 19.06.2019 roku do godziny 11.30, przedłożyć w siedzibie Oddziału ZUS w Rybniku przy ul. Reymonta 2, 44-200 Rybnik, pokój nr 149, dowód wniesienia wadium. Za termin wniesienia wadium zostanie przyjęty termin uznania ww. rachunku Oddziału ZUS w Rybniku. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży Jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał (tj. podmiot ustalony jako nabywca nieruchomości), nie parafuje w wyznaczonym terminie projektu aktu notarialnego warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości i nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przekazanym przez organizatora przetargu (tj. uchyli się od zawarcia umowy), zostanie to uznane za rezygnację z zakupu przedmiotu przetargu i skutkować będzie odstąpieniem organizatora od zawarcia umowy, a w konsekwencji wpłacone przez uczestnika przetargu wadium nie będzie podlegać zwrotowi. Zastrzeżenie dotyczące prawa zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. W takim przypadku organizator zwraca wniesione wadium niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 5 dni od dnia zamknięcia przetargu. Termin i miejsce zapoznania się z regulaminem przetargu Szczegółowe warunki przetargu zawiera regulamin przetargu, który dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: www.zus.pl oraz w siedzibie organizatora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Rybniku, ul. Reymonta 2, 44-200 Rybnik, pokój nr 149, w godzinach pracy urzędu. Informacje dodatkowe 1. Uczestnik, który przetarg wygra (tj. podmiot ustalony jako nabywca nieruchomości) zobowiązany będzie do pokrycia kosztów sporządzenia i do parafowania projektu aktu notarialnego warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości z zastrzeżeniem, iż zawarcie umowy przenoszącej własność nieruchomości przez organizatora przetargu, będzie możliwe po wyrażeniu zgody przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Po wyłonieniu w przetargu potencjalnego nabywcy Zakład Ubezpieczeń Społecznych wystąpi do ww. Ministra o wyrażenie przedmiotowej zgody. 2. Na podstawie art. 30 a ustawy z dnia 20 lipca 2017r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. 2017 r., poz. 1529 z późn. zm.) i na zasadach określonych w ww. ustawie, Krajowemu Zasobowi Nieruchomości (KZN) przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. W związku z powyższym podpisanie aktu notarialnego umowy przenoszącej własność przedmiotowej nieruchomości będzie możliwe w przypadku niewykonania prawa pierwokupu przez KZN. 3. Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 1997 nr 115 poz.741 ) Gminie oraz Skarbowi Państwa nie przysługuje prawo pierwokupu. Regulamin przetargu: *** Kontakt: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku tel: 032 4391148 *** Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Copy link
Złóż skargę
Prezentujemy Państwu działkę budowlaną w CZYŻOWICACH . Działka leży w cichej i malowniczej części Czyżowic, z dala od głównych ulic. Do działki prowadzi droga utwardzona, Powierzchnia działki - 1360, wymiary działki 17x80m. Media : prąd -w odległości kilkunastu metrów od granicy działki, woda - ok. 70 Działka słoneczna, uprzątnięta. Możliwość kupienia działki znajdującej się za oferowaną. CENA DO NIEWIELKIEJ NEGOCJACJI SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO PREZENTACJI tel. 530197804
Rybnik, Śląskie
52 500 zł
Więcej
Rybnik, Śląskie
Prezentujemy Państwu działkę budowlaną w CZYŻOWICACH . Działka leży w cichej i malowniczej części Czyżowic, z dala od głównych ulic. Do działki prowadzi droga utwardzona, Powierzchnia działki - 1360, wymiary działki 17x80m. Media : prąd -w odległości kilkunastu metrów od granicy działki, woda - ok. 70 Działka słoneczna, uprzątnięta. Możliwość kupienia działki znajdującej się za oferowaną. CENA DO NIEWIELKIEJ NEGOCJACJI SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO PREZENTACJI tel. 530197804
Copy link
Złóż skargę
RYBNIK - ŚCISŁE CENTRUM! 3 PIĘTRO - 71 m2 ! BEZPŁATNIE POMAGAMY W UZYSKANIU KREDYTU NA ZAKUP MIESZKANIA Przedstawiam Państwu do sprzedaży w yjątkowe całkowicie wyremontowane mieszkanie o powierzchni 71 m 2 położone na III piętrze niskiego , ocieplonego budynku wielorodzinnego położonego przy ul.Raciborskiej, do którego przydzielone jest miejsce parkingowe. Lokal składa się z: obszernego przedpokoju salonu z aneksem kuchennym 2 pokoi łazienki razem z wc Okna PCV Ogrzewanie: miejskie Ciepła woda: piecyk gazowy Opłaty wg liczników: prąd, gaz, woda Czynsz 540 zł Mieszkanie jest całkowicie wyremontowane (począwszy od posadzki, podłogi przez nowe instalacje, oświetlenie, sufity, ściany, grzejniki, okna parapety, stolarkę drzwiową i wiele innych), przygotowane pod zabudowę kuchenną,nowocześnie wykończoną łazienkę oraz od podstaw zaprojektowane i wykończone pokoje Dodatkowym atutem jest świetna lokalizacja ! Do rynku 1 minuta Niedaleko rynek, sklepy,przedszkole,szkoła,przystanek autobusowy. Zapraszamy do zobaczenia na żywo CENA: 268 000zł Agent prowadzący: Monika Ryż, tel.: ::DODATKOWE INFORMACJE Rodzaj budynku: blok Dozór budynku: nie Głośność: umiarkowanie ciche Widok: na podwórko Gaz: jest Woda: tak - ciepła piecyk gazowy Dojazd: asfalt Otoczenie: działki zabudowane Ogrzewanie: miejskie Komunikacja publ.: autobus miejski, bus, autobus podmiejski Winda: NIE Rozkład: dwustronne rozkładowe Usytuowanie: dwustronne Drzwi antywłamaniowe: TAK Teren ogrodzony: TAK Opłaty w czynszu: CO, fundusz remontowy Opłaty wg liczników: woda, prąd, gaz Rodzaj mieszkania: jednopoziomowe Piwnica [m2]: 9 Piwnica: TAK Stan lokalu: po remoncie Okna: nowe PCV Instalacje: wymienione Balkon: brak Powierzchnia użytkowa [m2]: 71 Liczba pokoi: 3 Podłogi pokoi: panele Ściany pokoi: gładzie gipsowe Typ kuchni: aneks kuchenny - połączony z jadalnią Rodzaj kuchni: bez zabudowy Podłoga kuchni: terakota Typ łazienki: razem z wc Liczba łazienek: 1 Glazura łazienki: nowego typu Podłoga łazienki: terakota Wyposażenie łazienki: kabina prysznicowa Ściany łazienki: glazura Podłoga przedpokoi: panele Ściany przedpokoi: gładzie gipsowe ::LINK DO STRONY *** ::KONTAKT DO AGENTA Monika Ryż ###phone='32 342 26 00 501-841-500'###phone ::DANE BIURA Kontrakt Plus - Ruda Śląska Niedurnego 43 41-709 Ruda Śląska www.nieruchomosci.kontraktplus.pl Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Elżbieta Minkina-Kwaśny (licencja nr: 1406) Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo Numer oferty: KPR-MS-7209
śląskie,Rybnik,Śródmieście,Raciborska
3 pokoje
269 000 zł
3 pokoje
Więcej
śląskie,Rybnik,Śródmieście,Raciborska
RYBNIK - ŚCISŁE CENTRUM! 3 PIĘTRO - 71 m2 ! BEZPŁATNIE POMAGAMY W UZYSKANIU KREDYTU NA ZAKUP MIESZKANIA Przedstawiam Państwu do sprzedaży w yjątkowe całkowicie wyremontowane mieszkanie o powierzchni 71 m 2 położone na III piętrze niskiego , ocieplonego budynku wielorodzinnego położonego przy ul.Raciborskiej, do którego przydzielone jest miejsce parkingowe. Lokal składa się z: obszernego przedpokoju salonu z aneksem kuchennym 2 pokoi łazienki razem z wc Okna PCV Ogrzewanie: miejskie Ciepła woda: piecyk gazowy Opłaty wg liczników: prąd, gaz, woda Czynsz 540 zł Mieszkanie jest całkowicie wyremontowane (począwszy od posadzki, podłogi przez nowe instalacje, oświetlenie, sufity, ściany, grzejniki, okna parapety, stolarkę drzwiową i wiele innych), przygotowane pod zabudowę kuchenną,nowocześnie wykończoną łazienkę oraz od podstaw zaprojektowane i wykończone pokoje Dodatkowym atutem jest świetna lokalizacja ! Do rynku 1 minuta Niedaleko rynek, sklepy,przedszkole,szkoła,przystanek autobusowy. Zapraszamy do zobaczenia na żywo CENA: 268 000zł Agent prowadzący: Monika Ryż, tel.: ::DODATKOWE INFORMACJE Rodzaj budynku: blok Dozór budynku: nie Głośność: umiarkowanie ciche Widok: na podwórko Gaz: jest Woda: tak - ciepła piecyk gazowy Dojazd: asfalt Otoczenie: działki zabudowane Ogrzewanie: miejskie Komunikacja publ.: autobus miejski, bus, autobus podmiejski Winda: NIE Rozkład: dwustronne rozkładowe Usytuowanie: dwustronne Drzwi antywłamaniowe: TAK Teren ogrodzony: TAK Opłaty w czynszu: CO, fundusz remontowy Opłaty wg liczników: woda, prąd, gaz Rodzaj mieszkania: jednopoziomowe Piwnica [m2]: 9 Piwnica: TAK Stan lokalu: po remoncie Okna: nowe PCV Instalacje: wymienione Balkon: brak Powierzchnia użytkowa [m2]: 71 Liczba pokoi: 3 Podłogi pokoi: panele Ściany pokoi: gładzie gipsowe Typ kuchni: aneks kuchenny - połączony z jadalnią Rodzaj kuchni: bez zabudowy Podłoga kuchni: terakota Typ łazienki: razem z wc Liczba łazienek: 1 Glazura łazienki: nowego typu Podłoga łazienki: terakota Wyposażenie łazienki: kabina prysznicowa Ściany łazienki: glazura Podłoga przedpokoi: panele Ściany przedpokoi: gładzie gipsowe ::LINK DO STRONY *** ::KONTAKT DO AGENTA Monika Ryż ###phone='32 342 26 00 501-841-500'###phone ::DANE BIURA Kontrakt Plus - Ruda Śląska Niedurnego 43 41-709 Ruda Śląska www.nieruchomosci.kontraktplus.pl Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Elżbieta Minkina-Kwaśny (licencja nr: 1406) Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo Numer oferty: KPR-MS-7209
Copy link
Złóż skargę
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W RYBNIKU PRZY ULICY WIERZBOWEJ Właściciel nieruchomości: Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Organizator przetargu: Dyrektor Oddziału ZUS w Rybniku 44-200 Rybnik ul. (...) Pokaż więcej OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W RYBNIKU PRZY ULICY WIERZBOWEJ Właściciel nieruchomości: Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Organizator przetargu: Dyrektor Oddziału ZUS w Rybniku 44-200 Rybnik ul. Reymonta 2 Oznaczenie nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż : Rodzaj nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana Adres nieruchomości : 44-200 Rybnik, ul. Wierzbowa (działki nr 1266/152 i 1267/152) Oznaczenie nieruchomość: - księga wieczysta GL1Y/00165830/3 - działki o łącznej powierzchni 0,1630 ha - działka nr 1266/152 i 1267/152 Cena wywoławcza wynosi: 199 000,00 zł netto tj. 244 770,00 zł brutto (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych netto tj. dwieście czterdzieści cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt złotych brutto) Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu od towarów i usług. Wszelkie opłaty, koszty notarialne i sądowe oraz inne koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi kupujący. Termin i miejsce składania ofert Oferty pisemne sporządzone w języku polskim, należy składać w terminie do dnia 18.06.2019 roku do godziny 12.00, w zamkniętej kopercie z adnotacją: Oferta - sprzedaż nieruchomości ZUS, Rybnik ul. Wierzbowa. Nie otwierać przed 19.06.2019 r. godzinie 12.00 Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Rybniku ul. Reymonta 2, 44-200 Rybnik -Dziennik podawczy, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora. W przypadku ofert złożonych za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora za termin złożenia oferty przyjmuje się datę, w której Oddział ZUS w Rybniku ofertę faktycznie otrzymał. Termin i miejsce otwarcia ofert Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.06.2019 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Rybniku ul. Reymonta 2, 44 - 200 Rybnik, pokój nr 301 Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia Wadium w wysokości: 9950,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych), stanowiące 5% ceny wywoławczej netto może być wnoszone wyłącznie w pieniądzu. Składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 18.06.2019 roku do godziny 12.00 Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Oddziału ZUS w Rybniku: W tytule przelewu należy umieścić adnotację: Wadium sprzedaż nieruchomości w Rybniku ul. Wierzbowa Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed otwarciem ofert, tj. do dnia 19.06.2019 roku do godziny 11.30, przedłożyć w siedzibie Oddziału ZUS w Rybniku przy ul. Reymonta 2, 44-200 Rybnik, pokój nr 149, dowód wniesienia wadium. Za termin wniesienia wadium zostanie przyjęty termin uznania ww. rachunku Oddziału ZUS w Rybniku. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży Jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał (tj. podmiot ustalony jako nabywca nieruchomości), nie parafuje w wyznaczonym terminie projektu aktu notarialnego warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości i nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przekazanym przez organizatora przetargu (tj. uchyli się od zawarcia umowy), zostanie to uznane za rezygnację z zakupu przedmiotu przetargu i skutkować będzie odstąpieniem organizatora od zawarcia umowy, a w konsekwencji wpłacone przez uczestnika przetargu wadium nie będzie podlegać zwrotowi. Zastrzeżenie dotyczące prawa zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. W takim przypadku organizator zwraca wniesione wadium niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 5 dni od dnia zamknięcia przetargu. Termin i miejsce zapoznania się z regulaminem przetargu Szczegółowe warunki przetargu zawiera regulamin przetargu, który dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: oraz w siedzibie organizatora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Rybniku, ul. Reymonta 2, 44-200 Rybnik, pokój nr 149, w godzinach pracy urzędu. Informacje dodatkowe 1. Uczestnik, który przetarg wygra (tj. podmiot ustalony jako nabywca nieruchomości) zobowiązany będzie do pokrycia kosztów sporządzenia i do parafowania projektu aktu notarialnego warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości z zastrzeżeniem, iż zawarcie umowy przenoszącej własność nieruchomości przez organizatora przetargu, będzie możliwe po wyrażeniu zgody przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Po wyłonieniu w przetargu potencjalnego nabywcy Zakład Ubezpieczeń Społecznych wystąpi do ww. Ministra o wyrażenie przedmiotowej zgody. 2. Na podstawie art. 30 a ustawy z dnia 20 lipca 2017r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. 2017 r., poz. 1529 z późn. zm.) i na zasadach określonych w ww. ustawie, Krajowemu Zasobowi Nieruchomości (KZN) przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. W związku z powyższym podpisanie aktu notarialnego umowy przenoszącej własność przedmiotowej nieruchomości będzie możliwe w przypadku niewykonania prawa pierwokupu przez KZN. 3. Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 1997 nr 115 poz.741 ) Gminie oraz Skarbowi Państwa nie przysługuje prawo pierwokupu. Regulamin przetargu: Kontakt: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku tel: Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wierzbowa, Rybnik, śląskie
1630 m²
199 000 zł
1630 m²
Więcej
Wierzbowa, Rybnik, śląskie
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W RYBNIKU PRZY ULICY WIERZBOWEJ Właściciel nieruchomości: Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Organizator przetargu: Dyrektor Oddziału ZUS w Rybniku 44-200 Rybnik ul. (...) Pokaż więcej OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W RYBNIKU PRZY ULICY WIERZBOWEJ Właściciel nieruchomości: Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Organizator przetargu: Dyrektor Oddziału ZUS w Rybniku 44-200 Rybnik ul. Reymonta 2 Oznaczenie nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż : Rodzaj nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana Adres nieruchomości : 44-200 Rybnik, ul. Wierzbowa (działki nr 1266/152 i 1267/152) Oznaczenie nieruchomość: - księga wieczysta GL1Y/00165830/3 - działki o łącznej powierzchni 0,1630 ha - działka nr 1266/152 i 1267/152 Cena wywoławcza wynosi: 199 000,00 zł netto tj. 244 770,00 zł brutto (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych netto tj. dwieście czterdzieści cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt złotych brutto) Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu od towarów i usług. Wszelkie opłaty, koszty notarialne i sądowe oraz inne koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi kupujący. Termin i miejsce składania ofert Oferty pisemne sporządzone w języku polskim, należy składać w terminie do dnia 18.06.2019 roku do godziny 12.00, w zamkniętej kopercie z adnotacją: Oferta - sprzedaż nieruchomości ZUS, Rybnik ul. Wierzbowa. Nie otwierać przed 19.06.2019 r. godzinie 12.00 Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Rybniku ul. Reymonta 2, 44-200 Rybnik -Dziennik podawczy, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora. W przypadku ofert złożonych za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora za termin złożenia oferty przyjmuje się datę, w której Oddział ZUS w Rybniku ofertę faktycznie otrzymał. Termin i miejsce otwarcia ofert Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.06.2019 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Rybniku ul. Reymonta 2, 44 - 200 Rybnik, pokój nr 301 Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia Wadium w wysokości: 9950,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych), stanowiące 5% ceny wywoławczej netto może być wnoszone wyłącznie w pieniądzu. Składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 18.06.2019 roku do godziny 12.00 Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Oddziału ZUS w Rybniku: W tytule przelewu należy umieścić adnotację: Wadium sprzedaż nieruchomości w Rybniku ul. Wierzbowa Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed otwarciem ofert, tj. do dnia 19.06.2019 roku do godziny 11.30, przedłożyć w siedzibie Oddziału ZUS w Rybniku przy ul. Reymonta 2, 44-200 Rybnik, pokój nr 149, dowód wniesienia wadium. Za termin wniesienia wadium zostanie przyjęty termin uznania ww. rachunku Oddziału ZUS w Rybniku. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży Jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał (tj. podmiot ustalony jako nabywca nieruchomości), nie parafuje w wyznaczonym terminie projektu aktu notarialnego warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości i nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przekazanym przez organizatora przetargu (tj. uchyli się od zawarcia umowy), zostanie to uznane za rezygnację z zakupu przedmiotu przetargu i skutkować będzie odstąpieniem organizatora od zawarcia umowy, a w konsekwencji wpłacone przez uczestnika przetargu wadium nie będzie podlegać zwrotowi. Zastrzeżenie dotyczące prawa zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. W takim przypadku organizator zwraca wniesione wadium niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 5 dni od dnia zamknięcia przetargu. Termin i miejsce zapoznania się z regulaminem przetargu Szczegółowe warunki przetargu zawiera regulamin przetargu, który dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: oraz w siedzibie organizatora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Rybniku, ul. Reymonta 2, 44-200 Rybnik, pokój nr 149, w godzinach pracy urzędu. Informacje dodatkowe 1. Uczestnik, który przetarg wygra (tj. podmiot ustalony jako nabywca nieruchomości) zobowiązany będzie do pokrycia kosztów sporządzenia i do parafowania projektu aktu notarialnego warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości z zastrzeżeniem, iż zawarcie umowy przenoszącej własność nieruchomości przez organizatora przetargu, będzie możliwe po wyrażeniu zgody przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Po wyłonieniu w przetargu potencjalnego nabywcy Zakład Ubezpieczeń Społecznych wystąpi do ww. Ministra o wyrażenie przedmiotowej zgody. 2. Na podstawie art. 30 a ustawy z dnia 20 lipca 2017r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. 2017 r., poz. 1529 z późn. zm.) i na zasadach określonych w ww. ustawie, Krajowemu Zasobowi Nieruchomości (KZN) przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. W związku z powyższym podpisanie aktu notarialnego umowy przenoszącej własność przedmiotowej nieruchomości będzie możliwe w przypadku niewykonania prawa pierwokupu przez KZN. 3. Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 1997 nr 115 poz.741 ) Gminie oraz Skarbowi Państwa nie przysługuje prawo pierwokupu. Regulamin przetargu: Kontakt: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku tel: Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Copy link
Złóż skargę
Posiadamy do wynajęcia lokal usługowy składający się z 3 pomieszczeń położony na II piętrze budynku ( jest winda), docelowo można poszerzyć lokal o 70 m2. W lokalu była prowadzona działalność biuro-usługowa. Ściany w lokalu do odmalowania, płytki podłogowe antypoślizgowe o powłoce wysokopołyskowej. Do dyspozycji na korytarzu znajdują się dwie toalety i poczekalnia na holu głównym. Czynsz stanowi kwotę netto + podatek VAT+ plus media. (...) Pokaż więcej Posiadamy do wynajęcia lokal usługowy składający się z 3 pomieszczeń położony na II piętrze budynku ( jest winda), docelowo można poszerzyć lokal o 70 m2. W lokalu była prowadzona działalność biuro-usługowa. Ściany w lokalu do odmalowania, płytki podłogowe antypoślizgowe o powłoce wysokopołyskowej. Do dyspozycji na korytarzu znajdują się dwie toalety i poczekalnia na holu głównym. Czynsz stanowi kwotę netto + podatek VAT+ plus media. LOKAL położony jest w nowoczesnym komfortowym budynku biurowo - usługowo - handlowym, usytuowany jest w widocznym ruchliwym miejscu w bezpośrednim sąsiedztwie przystanków komunikacji miejskiej oraz w bliskiej odległości galerii "FOCUS PARK". Posiada atrakcyjną elewację i potencjał pod względem marketingowym do wykorzystania. Zapraszamy do współpracy i zapewniamy przyszłym Najemcom możliwość stabilnego prowadzenia firmy na przestrzeni wielu lat. Na wszystkie pytania chętnie odpowiem tel. oraz
Wolności, Śródmieście, Rybnik, śląskie
1 pokój
70 m²
2 240 zł
1 pokój70 m²
Więcej
Wolności, Śródmieście, Rybnik, śląskie
Posiadamy do wynajęcia lokal usługowy składający się z 3 pomieszczeń położony na II piętrze budynku ( jest winda), docelowo można poszerzyć lokal o 70 m2. W lokalu była prowadzona działalność biuro-usługowa. Ściany w lokalu do odmalowania, płytki podłogowe antypoślizgowe o powłoce wysokopołyskowej. Do dyspozycji na korytarzu znajdują się dwie toalety i poczekalnia na holu głównym. Czynsz stanowi kwotę netto + podatek VAT+ plus media. (...) Pokaż więcej Posiadamy do wynajęcia lokal usługowy składający się z 3 pomieszczeń położony na II piętrze budynku ( jest winda), docelowo można poszerzyć lokal o 70 m2. W lokalu była prowadzona działalność biuro-usługowa. Ściany w lokalu do odmalowania, płytki podłogowe antypoślizgowe o powłoce wysokopołyskowej. Do dyspozycji na korytarzu znajdują się dwie toalety i poczekalnia na holu głównym. Czynsz stanowi kwotę netto + podatek VAT+ plus media. LOKAL położony jest w nowoczesnym komfortowym budynku biurowo - usługowo - handlowym, usytuowany jest w widocznym ruchliwym miejscu w bezpośrednim sąsiedztwie przystanków komunikacji miejskiej oraz w bliskiej odległości galerii "FOCUS PARK". Posiada atrakcyjną elewację i potencjał pod względem marketingowym do wykorzystania. Zapraszamy do współpracy i zapewniamy przyszłym Najemcom możliwość stabilnego prowadzenia firmy na przestrzeni wielu lat. Na wszystkie pytania chętnie odpowiem tel. oraz
Copy link
Złóż skargę
Oferujemy na sprzedaż przytulną kawalerkę w Rybniku w Niewiadomiu. Jej powierzchnia wynosi 30 m kw, usytuowana jest na wysokim parterze. Mieszkanie składa się z ustawnego salonu oraz kuchni, łazienki i przedpokoju. Do mieszkania przynależy piwnica. Kawalerka będzie wymagała remontu. Okna są plastikowe. Ciepła woda - bojler, ogrzewanie - piec kaflowy. Czynsz wynosi ok 200 zł miesięcznie. Dostępne od zaraz! Mieszkanie zlokalizowane jest w Niedobczycach. W pobliżu znajdują się sklepy, przystanek autobusowy, dom kultury. CENA: 70 000 ZŁ do negocjacji! Pomagamy uzyskać kredyt! Agent prowadzący ofertę: Dominika Heczko, tel.- Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów KC.
Niewiadom, śląskie, Rybnik
1 pokój
70 000 zł
1 pokój
Więcej
Niewiadom, śląskie, Rybnik
Oferujemy na sprzedaż przytulną kawalerkę w Rybniku w Niewiadomiu. Jej powierzchnia wynosi 30 m kw, usytuowana jest na wysokim parterze. Mieszkanie składa się z ustawnego salonu oraz kuchni, łazienki i przedpokoju. Do mieszkania przynależy piwnica. Kawalerka będzie wymagała remontu. Okna są plastikowe. Ciepła woda - bojler, ogrzewanie - piec kaflowy. Czynsz wynosi ok 200 zł miesięcznie. Dostępne od zaraz! Mieszkanie zlokalizowane jest w Niedobczycach. W pobliżu znajdują się sklepy, przystanek autobusowy, dom kultury. CENA: 70 000 ZŁ do negocjacji! Pomagamy uzyskać kredyt! Agent prowadzący ofertę: Dominika Heczko, tel.- Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów KC.
Copy link
Złóż skargę
Mieszkanie bez pośredników i dodatkowych opłat, od osoby prywatnej, wolne od 1 lipca. Przedmiotem najmu jest w pełni umeblowane i wyremontowane mieszkanie , w dzielnicy Rybnika. Mieszkanie znajduje w dzielnicy Boguszowice Nowe na Osiedlu Południe na 2 piętrze. Mieszkanie składa się z kuchni, łazienki, salonu, sypialni oraz dużego balkonu o łącznej powierzchni ok 50m. Do lokalu przynależy komórka lokatorska, pod blokiem jest parking ogólnodostępny. Aneks kuchenny w pełni umeblowany i wyposażony w sprzęt AGD tj. kuchenkę, piekarnik, lodówkę z zamrażalnikiem, zastawa stołowa, czajnik, stolik jadalny z krzesłami. Łazienka cała w glazurze, posiada wannę,pralkę, umywalkę, szafkę, WC, lustro. Salon z wygodną rozkładaną sofą, pojemną meblościanką, stolikiem, na życzenie wynajmującego możemy udostępnić telewizor. Mieszkanie jest po generalnym remoncie, wykonanym w roku 2018 wymieniono instalacje, wodno-kanalizacyjną. Na ścianach położono gładzie, na podłogach panele, Nowoczesne oświetlenie. Atutem nieruchomości jest: - lokalizacja, jest blisko do Żor i Rybnika oraz do autostrady A1 (od centrum Rybnika i Żor dzieli nas 9 km), - w pobliżu apteka, sklepy, przystanek autobusowy, Biedronka, Tesco, basen, park, - mieszkanie ciche, jasne i przytulne. Opłaty: Odstępne-1100zł Czynsz ok 450zł cena zawiera opłatay na ciepłą i zimną wodę, ścieki, ogrzewanie,śmieci. Prąd i gaz według miesięcznego zużycia. Kaucja 2000 zł - zwrotna. Najem okazjonalny. Mieszkanie dostępne od 1ipca. Zapraszam Michał 505-069-539
Rybnik, Śląskie
2 pokoje
50 m²
1 100 zł
2 pokoje50 m²
Więcej
Rybnik, Śląskie
Mieszkanie bez pośredników i dodatkowych opłat, od osoby prywatnej, wolne od 1 lipca. Przedmiotem najmu jest w pełni umeblowane i wyremontowane mieszkanie , w dzielnicy Rybnika. Mieszkanie znajduje w dzielnicy Boguszowice Nowe na Osiedlu Południe na 2 piętrze. Mieszkanie składa się z kuchni, łazienki, salonu, sypialni oraz dużego balkonu o łącznej powierzchni ok 50m. Do lokalu przynależy komórka lokatorska, pod blokiem jest parking ogólnodostępny. Aneks kuchenny w pełni umeblowany i wyposażony w sprzęt AGD tj. kuchenkę, piekarnik, lodówkę z zamrażalnikiem, zastawa stołowa, czajnik, stolik jadalny z krzesłami. Łazienka cała w glazurze, posiada wannę,pralkę, umywalkę, szafkę, WC, lustro. Salon z wygodną rozkładaną sofą, pojemną meblościanką, stolikiem, na życzenie wynajmującego możemy udostępnić telewizor. Mieszkanie jest po generalnym remoncie, wykonanym w roku 2018 wymieniono instalacje, wodno-kanalizacyjną. Na ścianach położono gładzie, na podłogach panele, Nowoczesne oświetlenie. Atutem nieruchomości jest: - lokalizacja, jest blisko do Żor i Rybnika oraz do autostrady A1 (od centrum Rybnika i Żor dzieli nas 9 km), - w pobliżu apteka, sklepy, przystanek autobusowy, Biedronka, Tesco, basen, park, - mieszkanie ciche, jasne i przytulne. Opłaty: Odstępne-1100zł Czynsz ok 450zł cena zawiera opłatay na ciepłą i zimną wodę, ścieki, ogrzewanie,śmieci. Prąd i gaz według miesięcznego zużycia. Kaucja 2000 zł - zwrotna. Najem okazjonalny. Mieszkanie dostępne od 1ipca. Zapraszam Michał 505-069-539
Copy link
Złóż skargę
Mieszkania do wynajęcia! Czynsz z odstępnym 1500 zl plus media wg zużycia Do negocjacji !!! Powierzchnia mieszkania niecałe 85m2, a w cenie mieszkania lokator otrzymuje także własną piwnicę około 20m2 oraz ogródek około 100m2! Mieszkania znajdują się w budynku przy ulicy Jabłoniowej w Rybniku - Niedobczycach. Atrakcyjna, cicha lokalizacja w otoczeniu zabudowy jednorodzinnej. Supermarket około 600m, przedszkole 200 m, szkoła podstawowa 1.5 km, zespół szkół (gimnazjum, liceum, technikum) 750 m, kościół około 200m. Ogrzewanie gazowe, budynku ocieplony, po generalnym remoncie w 2015! Ważniejsze prace wykonane podczas remontu: - wymiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem i odwodnieniem; - termomodernizacja budynku (styropian 12 cm z tynkiem akrylowym w odcieniach szarości); - wymiana wszystkich okien na nowe PCV; - wymiana wszystkich drzwi w budynku; - wymiana instalacji na całkowicie nowe: c.o., gaz - nowoczesne piece dwufunkcyjne (ogrzewanie i ciepła woda użytkowa), woda, kanalizacja, elektryka; - wykonano nowe tynki i wylewki (po skuciu starych); - nowe posadzki: panele podłogowe lub płytki (kuchnia, łazienka); - na tynkach wykonano gładzie gipsowe i pomalowano na biało (za wyjątkiem łazienki, gdzie położono płytki do wysokości 2 m); - nowa armatura w łazience; - wszelkie inne prace uzupełniające! Wolne od 1 lipca 2019 r !!! kont 608 28 91 58
Rybnik, Śląskie
4 pokoje
80 m²
1 500 zł
4 pokoje80 m²
Więcej
Rybnik, Śląskie
Mieszkania do wynajęcia! Czynsz z odstępnym 1500 zl plus media wg zużycia Do negocjacji !!! Powierzchnia mieszkania niecałe 85m2, a w cenie mieszkania lokator otrzymuje także własną piwnicę około 20m2 oraz ogródek około 100m2! Mieszkania znajdują się w budynku przy ulicy Jabłoniowej w Rybniku - Niedobczycach. Atrakcyjna, cicha lokalizacja w otoczeniu zabudowy jednorodzinnej. Supermarket około 600m, przedszkole 200 m, szkoła podstawowa 1.5 km, zespół szkół (gimnazjum, liceum, technikum) 750 m, kościół około 200m. Ogrzewanie gazowe, budynku ocieplony, po generalnym remoncie w 2015! Ważniejsze prace wykonane podczas remontu: - wymiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem i odwodnieniem; - termomodernizacja budynku (styropian 12 cm z tynkiem akrylowym w odcieniach szarości); - wymiana wszystkich okien na nowe PCV; - wymiana wszystkich drzwi w budynku; - wymiana instalacji na całkowicie nowe: c.o., gaz - nowoczesne piece dwufunkcyjne (ogrzewanie i ciepła woda użytkowa), woda, kanalizacja, elektryka; - wykonano nowe tynki i wylewki (po skuciu starych); - nowe posadzki: panele podłogowe lub płytki (kuchnia, łazienka); - na tynkach wykonano gładzie gipsowe i pomalowano na biało (za wyjątkiem łazienki, gdzie położono płytki do wysokości 2 m); - nowa armatura w łazience; - wszelkie inne prace uzupełniające! Wolne od 1 lipca 2019 r !!! kont 608 28 91 58
Copy link
Złóż skargę
OKAZJA DOM RYBNIK CHWAŁĘCICE! Na sprzedaż nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni całkowitej 540 m2 z garażem dwu-stanowiskowym. Budynek w całości podpiwniczony. Działka o powierzchni 1500 m2, lekko pochyła w kształcie prostokąta, częściowo ogrodzona, zagospodarowana. Dom w trakcie budowy - w stanie "deweloperskim plus". Dom wymurowany z pełnej cegły, w systemie cegła, wełna, cegła. Dach pokryty dachówką ceramiczną, najwyższej jakości. (...) Pokaż więcej OKAZJA DOM RYBNIK CHWAŁĘCICE! Na sprzedaż nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni całkowitej 540 m2 z garażem dwu-stanowiskowym. Budynek w całości podpiwniczony. Działka o powierzchni 1500 m2, lekko pochyła w kształcie prostokąta, częściowo ogrodzona, zagospodarowana. Dom w trakcie budowy - w stanie "deweloperskim plus". Dom wymurowany z pełnej cegły, w systemie cegła, wełna, cegła. Dach pokryty dachówką ceramiczną, najwyższej jakości. Ogrzewanie węglowe, piec na eko-groszek z podajnikiem, dodatkowo pompa ciepła typu powietrze - powietrze. Część pomieszczeń wyposażona w ogrzewanie podłogowe, drzwi wejściowe i okna robione na zamówienie (okna drewniane - dwukomorowe). UKŁAD POMIESZCZEŃ: PIWNICA : kotłownia, łazienka, pokój, pralnia, salon, pokój bilardowy, aneks kuchenny ze spiżarką, WC (całość wypłytkowana, pomalowana - może stanowić poziom dla gości). PARTER: 3 okazałe pokoje - jeden z wyjściem na taras, kolejny przystosowany do montażu kominka, bardzo duży salon z wyjściem na taras, duża łazienka, WC, kuchnia, wiatrołap, hall. Całe piętro otwarte, jasne, przestronne. Garaż dwu-stanowiskowy, wykończony, z bramą z siłownikiem sterowaną pilotem. 1 PIĘTRO: 3 okazałe pokoje - jeden z wyjściem na balkon i taras, duży hall, duża łazienka, WC. Standard wykończenia: Dom w trakcie budowy, w stanie "deweloperskim plus" - nie oddany do użytkowania. Ściany w gładziach - gotowe do malowania, łazienki wypłytkowane - pozostały do osadzenia sanitariaty i wyposażenie, wylewki na podłogach, część pomieszczeń wyposażona w ogrzewanie podłogowe, w pozostałych grzejniki, cześć podłóg wykończona terakotą, gresem, marmurami, kuchnia wypłytkowana. W całym domu rozprowadzone instalacje wodna, elektryczna, alarmowa - licznik wody i energii elektrycznej. Zainstalowany piec na eko-groszek z podajnikiem oraz pompa ciepła powietrze - powietrze (dom ogrzewany). Piwnica pomalowana, wypłytkowana, garaż kompletny - wykończony. Atutem nieruchomości jest imponujący metraż oraz wspaniała lokalizacja: malownicza okolica blisko zalewu Rybnickiego i lasu, nie daleko centrum miasta. Obniżona cena: 700 000 zł! Nieruchomości prezentowane na naszych stronach nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Prosimy o kontakt z naszym biurem, celem ustalenia szczegółów transakcji. Agent prowadzący Rafał Dzwonik tel. . Więcej ofert na Oferta wysłana z systemu BCK Galactica Mieszko.my Więcej ofert na naszej stronie internetowej. Jeśli żadna oferta nie spełni Twoich oczekiwań, skontaktuj się z nami, znajdziemy nieruchomość specjalnie dla Ciebie!
Chwałęcice, Rybnik, śląskie
8 pokoi
540 m²
700 000 zł
8 pokoi540 m²
Więcej
Chwałęcice, Rybnik, śląskie
OKAZJA DOM RYBNIK CHWAŁĘCICE! Na sprzedaż nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni całkowitej 540 m2 z garażem dwu-stanowiskowym. Budynek w całości podpiwniczony. Działka o powierzchni 1500 m2, lekko pochyła w kształcie prostokąta, częściowo ogrodzona, zagospodarowana. Dom w trakcie budowy - w stanie "deweloperskim plus". Dom wymurowany z pełnej cegły, w systemie cegła, wełna, cegła. Dach pokryty dachówką ceramiczną, najwyższej jakości. (...) Pokaż więcej OKAZJA DOM RYBNIK CHWAŁĘCICE! Na sprzedaż nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni całkowitej 540 m2 z garażem dwu-stanowiskowym. Budynek w całości podpiwniczony. Działka o powierzchni 1500 m2, lekko pochyła w kształcie prostokąta, częściowo ogrodzona, zagospodarowana. Dom w trakcie budowy - w stanie "deweloperskim plus". Dom wymurowany z pełnej cegły, w systemie cegła, wełna, cegła. Dach pokryty dachówką ceramiczną, najwyższej jakości. Ogrzewanie węglowe, piec na eko-groszek z podajnikiem, dodatkowo pompa ciepła typu powietrze - powietrze. Część pomieszczeń wyposażona w ogrzewanie podłogowe, drzwi wejściowe i okna robione na zamówienie (okna drewniane - dwukomorowe). UKŁAD POMIESZCZEŃ: PIWNICA : kotłownia, łazienka, pokój, pralnia, salon, pokój bilardowy, aneks kuchenny ze spiżarką, WC (całość wypłytkowana, pomalowana - może stanowić poziom dla gości). PARTER: 3 okazałe pokoje - jeden z wyjściem na taras, kolejny przystosowany do montażu kominka, bardzo duży salon z wyjściem na taras, duża łazienka, WC, kuchnia, wiatrołap, hall. Całe piętro otwarte, jasne, przestronne. Garaż dwu-stanowiskowy, wykończony, z bramą z siłownikiem sterowaną pilotem. 1 PIĘTRO: 3 okazałe pokoje - jeden z wyjściem na balkon i taras, duży hall, duża łazienka, WC. Standard wykończenia: Dom w trakcie budowy, w stanie "deweloperskim plus" - nie oddany do użytkowania. Ściany w gładziach - gotowe do malowania, łazienki wypłytkowane - pozostały do osadzenia sanitariaty i wyposażenie, wylewki na podłogach, część pomieszczeń wyposażona w ogrzewanie podłogowe, w pozostałych grzejniki, cześć podłóg wykończona terakotą, gresem, marmurami, kuchnia wypłytkowana. W całym domu rozprowadzone instalacje wodna, elektryczna, alarmowa - licznik wody i energii elektrycznej. Zainstalowany piec na eko-groszek z podajnikiem oraz pompa ciepła powietrze - powietrze (dom ogrzewany). Piwnica pomalowana, wypłytkowana, garaż kompletny - wykończony. Atutem nieruchomości jest imponujący metraż oraz wspaniała lokalizacja: malownicza okolica blisko zalewu Rybnickiego i lasu, nie daleko centrum miasta. Obniżona cena: 700 000 zł! Nieruchomości prezentowane na naszych stronach nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Prosimy o kontakt z naszym biurem, celem ustalenia szczegółów transakcji. Agent prowadzący Rafał Dzwonik tel. . Więcej ofert na Oferta wysłana z systemu BCK Galactica Mieszko.my Więcej ofert na naszej stronie internetowej. Jeśli żadna oferta nie spełni Twoich oczekiwań, skontaktuj się z nami, znajdziemy nieruchomość specjalnie dla Ciebie!
Copy link
Złóż skargę
DZIAŁKA BUDOWLANA W ZACISZNYM MIEJSCU Do sprzedaży działka o pow. 12 ar, znajdująca się bardzo blisko lasu, otoczona luźną zabudową jednorodzinną. Parcela ma kształt prostokąta, jest częściowo ogrodzona, płaska. Dojazd drogą utwardzoną. Dostępne są takie media jak prąd, woda i kanalizacja miejska. Lokalizacja działki sprzyja miłośnikom ciszy i spokoju. ZAPRASZAM NA PREZENTACJĘ Kontakt Marta tel. 531 995 545 mail. *** Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Marcin Rachwał (licencja nr: 9171) Oferta wysłana z systemu BCK Galactica Mieszko.my
woj. śląskie,Rybnik,Wielopole
1200 m²
139 000 zł
1200 m²
Więcej
woj. śląskie,Rybnik,Wielopole
DZIAŁKA BUDOWLANA W ZACISZNYM MIEJSCU Do sprzedaży działka o pow. 12 ar, znajdująca się bardzo blisko lasu, otoczona luźną zabudową jednorodzinną. Parcela ma kształt prostokąta, jest częściowo ogrodzona, płaska. Dojazd drogą utwardzoną. Dostępne są takie media jak prąd, woda i kanalizacja miejska. Lokalizacja działki sprzyja miłośnikom ciszy i spokoju. ZAPRASZAM NA PREZENTACJĘ Kontakt Marta tel. 531 995 545 mail. *** Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Marcin Rachwał (licencja nr: 9171) Oferta wysłana z systemu BCK Galactica Mieszko.my
Copy link
Złóż skargę
Do sprzedania duże przestronne mieszkanie o pow. 59 m2 Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze w niskim bloku z windą. Stan mieszkania pozwala na wprowadzenie bez ponoszenia dodatkowych kosztów lub po odświeżeniu. Nieruchomość znajduje się w cichej spokojnej okolicy gdzie jest duo zieleni i świetne warunki do spędzania wolnego czasu z dziećmi. (...) Pokaż więcej Do sprzedania duże przestronne mieszkanie o pow. 59 m2 Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze w niskim bloku z windą. Stan mieszkania pozwala na wprowadzenie bez ponoszenia dodatkowych kosztów lub po odświeżeniu. Nieruchomość znajduje się w cichej spokojnej okolicy gdzie jest duo zieleni i świetne warunki do spędzania wolnego czasu z dziećmi. W okolicy znajdują się wszystkie usługi niezbędne do codziennego funkcjonowania a do centrum Rybnika jest 2 km. W skład mieszkania wchodzą : Salon Kuchnia Duży przedpokój Dwa mniejsze pokoje Balkon Piwnica Serdecznie zapraszam do kontaktu: Agent prowadzący ofertę Paweł Galisz ,biuro nieruchomości Dom-ex. Telefon: E-mail :
Orzepowice, Rybnik, śląskie
3 pokoje
59 m²
168 000 zł
3 pokoje59 m²
Więcej
Orzepowice, Rybnik, śląskie
Do sprzedania duże przestronne mieszkanie o pow. 59 m2 Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze w niskim bloku z windą. Stan mieszkania pozwala na wprowadzenie bez ponoszenia dodatkowych kosztów lub po odświeżeniu. Nieruchomość znajduje się w cichej spokojnej okolicy gdzie jest duo zieleni i świetne warunki do spędzania wolnego czasu z dziećmi. (...) Pokaż więcej Do sprzedania duże przestronne mieszkanie o pow. 59 m2 Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze w niskim bloku z windą. Stan mieszkania pozwala na wprowadzenie bez ponoszenia dodatkowych kosztów lub po odświeżeniu. Nieruchomość znajduje się w cichej spokojnej okolicy gdzie jest duo zieleni i świetne warunki do spędzania wolnego czasu z dziećmi. W okolicy znajdują się wszystkie usługi niezbędne do codziennego funkcjonowania a do centrum Rybnika jest 2 km. W skład mieszkania wchodzą : Salon Kuchnia Duży przedpokój Dwa mniejsze pokoje Balkon Piwnica Serdecznie zapraszam do kontaktu: Agent prowadzący ofertę Paweł Galisz ,biuro nieruchomości Dom-ex. Telefon: E-mail :
Copy link
Złóż skargę
Oferujemy do sprzedaży działkę położoną w Orzepowicach, przy drodze o dużym natężeniu ruchu samochodów, dlatego idealnie nadaje się do prowadzenia działalności gospodarczej. Nieruchomość o pow. 555 m2, w całości ogrodzona, z automatyczną bramą. Teren utwardzony, media: prąd i woda na działce, kanalizacja w drodze. Na działce znajduje się budynek o pow. 70 m2 w stanie surowym zamkniętym (do rozbiórki). (...) Pokaż więcej Oferujemy do sprzedaży działkę położoną w Orzepowicach, przy drodze o dużym natężeniu ruchu samochodów, dlatego idealnie nadaje się do prowadzenia działalności gospodarczej. Nieruchomość o pow. 555 m2, w całości ogrodzona, z automatyczną bramą. Teren utwardzony, media: prąd i woda na działce, kanalizacja w drodze. Na działce znajduje się budynek o pow. 70 m2 w stanie surowym zamkniętym (do rozbiórki). W MPZP teren oznaczony symbolem MN - zabudowa jednorodzinna, z przeznaczenie uzupełniającym: zabudowa usługowa (biura, usługi zdrowia, pielęgnacyjne, handel, rzemiosło, usługi naprawcze). Oferta wysłana z systemu BCK Galactica Mieszko.my
Orzepowice, Rybnik, śląskie
555 m²
99 000 zł
555 m²
Więcej
Orzepowice, Rybnik, śląskie
Oferujemy do sprzedaży działkę położoną w Orzepowicach, przy drodze o dużym natężeniu ruchu samochodów, dlatego idealnie nadaje się do prowadzenia działalności gospodarczej. Nieruchomość o pow. 555 m2, w całości ogrodzona, z automatyczną bramą. Teren utwardzony, media: prąd i woda na działce, kanalizacja w drodze. Na działce znajduje się budynek o pow. 70 m2 w stanie surowym zamkniętym (do rozbiórki). (...) Pokaż więcej Oferujemy do sprzedaży działkę położoną w Orzepowicach, przy drodze o dużym natężeniu ruchu samochodów, dlatego idealnie nadaje się do prowadzenia działalności gospodarczej. Nieruchomość o pow. 555 m2, w całości ogrodzona, z automatyczną bramą. Teren utwardzony, media: prąd i woda na działce, kanalizacja w drodze. Na działce znajduje się budynek o pow. 70 m2 w stanie surowym zamkniętym (do rozbiórki). W MPZP teren oznaczony symbolem MN - zabudowa jednorodzinna, z przeznaczenie uzupełniającym: zabudowa usługowa (biura, usługi zdrowia, pielęgnacyjne, handel, rzemiosło, usługi naprawcze). Oferta wysłana z systemu BCK Galactica Mieszko.my
Copy link
Złóż skargę
APARTAMENT TYPU M-3 BEZCZYNSZOWY W WYSOKIM STANDARDZIE RYBNIK - ŚRÓDMIEŚCIE Mieszkanie bezczynszowe o powierzchni 61 m2 na IV piętrze (jest winda) w niskim nowym apartamentowcu. Bardzo ciepłe i słoneczne, stan idealny o podwyższonym standardzie. Mieszkanie częściowo umeblowane Składa się z dwóch pokoi, łazienki, aneksu kuchennego, pomieszczenia techniczno- gospodarczego, holu. Do mieszkania przynależne miejsce parkingowe przed budynkiem, oraz schowek na piętrze. Atrakcyjna lokalizacja, samo centrum miasta, 200 m do rynku. Cały teren ogrodzony z własnym parkingiem. Cena 1500 zł + opłata na wspólnotę 230 zł + media WOLNE OD ZARAZ
Rybnik, Śląskie
2 pokoje
61 m²
1 500 zł
2 pokoje61 m²
Więcej
Rybnik, Śląskie
APARTAMENT TYPU M-3 BEZCZYNSZOWY W WYSOKIM STANDARDZIE RYBNIK - ŚRÓDMIEŚCIE Mieszkanie bezczynszowe o powierzchni 61 m2 na IV piętrze (jest winda) w niskim nowym apartamentowcu. Bardzo ciepłe i słoneczne, stan idealny o podwyższonym standardzie. Mieszkanie częściowo umeblowane Składa się z dwóch pokoi, łazienki, aneksu kuchennego, pomieszczenia techniczno- gospodarczego, holu. Do mieszkania przynależne miejsce parkingowe przed budynkiem, oraz schowek na piętrze. Atrakcyjna lokalizacja, samo centrum miasta, 200 m do rynku. Cały teren ogrodzony z własnym parkingiem. Cena 1500 zł + opłata na wspólnotę 230 zł + media WOLNE OD ZARAZ
Copy link
Złóż skargę
Oferujemy do sprzedaży działkę budowlaną w Rybniku - Rybnicka Kuźnia ( Elektrownia) o powierzchni około 810 m2. Działka płaska, częściowo ogrodzona, wś ród luźnej zabudowy jednorodzinnej . Media w niewielkiej odległości od nieruchomości (woda, prąd, kanalizacja, opcja podłączenia do miejskiej sieci centralnego ogrzewania). Doskonała lokalizacja, blisko do szkoły, obiektów handlowych, komunikacji miejskiej, obiektów rekreacyjnych, itp. Cena: 110.000,00 Kontakt w sprawie oferty: 508 070 593 , 32-42-44-788 P.M.NIERUCHOMOŚCI - rok założenia 1999 (pośrednik odpowiedzialny zawodowo - nr licencji państwowej 2486). Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, posiadanym uprawnieniom zawodowym oraz rzetelnej i stale doskonalonej wiedzy z zakresu rynku nieruchomości, zapewniamy Państwu, profesjonalną i bezpieczną obsługę transakcji, gwarantowaną posiadanym ubezpieczeniem z tytułu wykonywania czynności pośrednictwa. Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Mirella Chmielewska (licencja nr: 2486) Oferta wysłana z systemu BCK Galactica Mieszko.my
woj. śląskie,Rybnik,Rybnicka Kuźnia
810 m²
110 000 zł
810 m²
Więcej
woj. śląskie,Rybnik,Rybnicka Kuźnia
Oferujemy do sprzedaży działkę budowlaną w Rybniku - Rybnicka Kuźnia ( Elektrownia) o powierzchni około 810 m2. Działka płaska, częściowo ogrodzona, wś ród luźnej zabudowy jednorodzinnej . Media w niewielkiej odległości od nieruchomości (woda, prąd, kanalizacja, opcja podłączenia do miejskiej sieci centralnego ogrzewania). Doskonała lokalizacja, blisko do szkoły, obiektów handlowych, komunikacji miejskiej, obiektów rekreacyjnych, itp. Cena: 110.000,00 Kontakt w sprawie oferty: 508 070 593 , 32-42-44-788 P.M.NIERUCHOMOŚCI - rok założenia 1999 (pośrednik odpowiedzialny zawodowo - nr licencji państwowej 2486). Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, posiadanym uprawnieniom zawodowym oraz rzetelnej i stale doskonalonej wiedzy z zakresu rynku nieruchomości, zapewniamy Państwu, profesjonalną i bezpieczną obsługę transakcji, gwarantowaną posiadanym ubezpieczeniem z tytułu wykonywania czynności pośrednictwa. Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Mirella Chmielewska (licencja nr: 2486) Oferta wysłana z systemu BCK Galactica Mieszko.my
Copy link
Złóż skargę
Sprzedam mieszkanie w Rybniku na ul.Reymonta Kawalerka po remoncie 36m2 2 piętro Winda Tel. 889 576 617
Rybnik, Śląskie
2 pokoje
36 m²
149 000 zł
2 pokoje36 m²
Więcej
Rybnik, Śląskie
Sprzedam mieszkanie w Rybniku na ul.Reymonta Kawalerka po remoncie 36m2 2 piętro Winda Tel. 889 576 617
Copy link
Złóż skargę
Na sprzedaż sześć domów w zabudowie szeregowej w spokojnej dzielnicy Rybnika. Domy budowane są z dobrej jakości materiałów. W całości podpiwniczone. Garaż w bryle budynku. Dach kryty betonową dachówką. Parter: wiatrołap, salon z wyjściem na taras, kuchnia ze spiżarką, łazienka z WC. Piętro: przedpokój, dwa pokoje, duża sypialnia z balkonem oraz garderobą, łazienka z WC. Na parterze ogrzewanie podłogowe, na piętrze grzejniki. Od przyszłego roku będzie możliwość przyłącza do gazu z sieci. (...) Pokaż więcej Na sprzedaż sześć domów w zabudowie szeregowej w spokojnej dzielnicy Rybnika. Domy budowane są z dobrej jakości materiałów. W całości podpiwniczone. Garaż w bryle budynku. Dach kryty betonową dachówką. Parter: wiatrołap, salon z wyjściem na taras, kuchnia ze spiżarką, łazienka z WC. Piętro: przedpokój, dwa pokoje, duża sypialnia z balkonem oraz garderobą, łazienka z WC. Na parterze ogrzewanie podłogowe, na piętrze grzejniki. Od przyszłego roku będzie możliwość przyłącza do gazu z sieci. Cena stanu surowego zamkniętego wynosi 289 000 zł., a stanu deweloperskiego wynosi 379 000 zł. Zapraszam na prezentację. KUPUJĄCY NIE PŁACI PODATKU PCC 2%. Więcej szczegółów pod numerem telefonu . DANE KONTAKTOWE: Bogdan Milota Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości
Rybnik, śląskie
4 pokoje
201 m²
379 000 zł
4 pokoje201 m²
Więcej
Rybnik, śląskie
Na sprzedaż sześć domów w zabudowie szeregowej w spokojnej dzielnicy Rybnika. Domy budowane są z dobrej jakości materiałów. W całości podpiwniczone. Garaż w bryle budynku. Dach kryty betonową dachówką. Parter: wiatrołap, salon z wyjściem na taras, kuchnia ze spiżarką, łazienka z WC. Piętro: przedpokój, dwa pokoje, duża sypialnia z balkonem oraz garderobą, łazienka z WC. Na parterze ogrzewanie podłogowe, na piętrze grzejniki. Od przyszłego roku będzie możliwość przyłącza do gazu z sieci. (...) Pokaż więcej Na sprzedaż sześć domów w zabudowie szeregowej w spokojnej dzielnicy Rybnika. Domy budowane są z dobrej jakości materiałów. W całości podpiwniczone. Garaż w bryle budynku. Dach kryty betonową dachówką. Parter: wiatrołap, salon z wyjściem na taras, kuchnia ze spiżarką, łazienka z WC. Piętro: przedpokój, dwa pokoje, duża sypialnia z balkonem oraz garderobą, łazienka z WC. Na parterze ogrzewanie podłogowe, na piętrze grzejniki. Od przyszłego roku będzie możliwość przyłącza do gazu z sieci. Cena stanu surowego zamkniętego wynosi 289 000 zł., a stanu deweloperskiego wynosi 379 000 zł. Zapraszam na prezentację. KUPUJĄCY NIE PŁACI PODATKU PCC 2%. Więcej szczegółów pod numerem telefonu . DANE KONTAKTOWE: Bogdan Milota Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości
Copy link
Złóż skargę
Sprzedam garaż betonowy w Chwałowicach. Powierzchnia 17m2 . Nowe pokrycie dachu, podłączony prąd.
Rybnik, Śląskie
16 m²
20 000 zł
16 m²
Więcej
Rybnik, Śląskie
Sprzedam garaż betonowy w Chwałowicach. Powierzchnia 17m2 . Nowe pokrycie dachu, podłączony prąd.
Copy link
Złóż skargę
NOWY BLIŹNIAK - FUNKCJONALNY Do sprzedaży 1/2 domu w zabudowie bliźniaczej, znajduje się w dzielnicy Popielów - na obrzeżach miasta. Dom posiada dwie kondygnacje, jest częściowo podpiwniczony. Na parterze znajduje się duży salon z kuchnią, WC, Na piętrze są 3 pokoje i łazienka. Ściany wykonane z porothermu 32, ocieplone styropianem 12 cm. Dom jest otynkowany. Okna są PCV, z zewnątrz kolor złoty dąb, w środku białe. Dach kryty jest dachówką ceramiczną. (...) Pokaż więcej NOWY BLIŹNIAK - FUNKCJONALNY Do sprzedaży 1/2 domu w zabudowie bliźniaczej, znajduje się w dzielnicy Popielów - na obrzeżach miasta. Dom posiada dwie kondygnacje, jest częściowo podpiwniczony. Na parterze znajduje się duży salon z kuchnią, WC, Na piętrze są 3 pokoje i łazienka. Ściany wykonane z porothermu 32, ocieplone styropianem 12 cm. Dom jest otynkowany. Okna są PCV, z zewnątrz kolor złoty dąb, w środku białe. Dach kryty jest dachówką ceramiczną. Do budynku doprowadzone są prąd, woda i kanalizacja. W budynku znajduje się również garaż. Cena dotyczy jednego segmentu. W razie pytań zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Gwarantujemy pełne zaangażowanie w przeprowadzeniu transakcji oraz pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego. Wymarzony dom dla rodziny z dziećmi. Kontakt Marta tel. mail. :LINK DO STRONY =515104 :KONTAKT DO AGENTA Marta Pawlaszczyk :DANE BIURA Metropolis Sp.z o.o. Powstańców Śląskich 21 44-200 Rybnik Oferta wysłana z systemu BCK Galactica Mieszko.my Kontakt Marta tel. mail.
Popielów, Rybnik, śląskie
4 pokoje
150 m²
250 000 zł
4 pokoje150 m²
Więcej
Popielów, Rybnik, śląskie
NOWY BLIŹNIAK - FUNKCJONALNY Do sprzedaży 1/2 domu w zabudowie bliźniaczej, znajduje się w dzielnicy Popielów - na obrzeżach miasta. Dom posiada dwie kondygnacje, jest częściowo podpiwniczony. Na parterze znajduje się duży salon z kuchnią, WC, Na piętrze są 3 pokoje i łazienka. Ściany wykonane z porothermu 32, ocieplone styropianem 12 cm. Dom jest otynkowany. Okna są PCV, z zewnątrz kolor złoty dąb, w środku białe. Dach kryty jest dachówką ceramiczną. (...) Pokaż więcej NOWY BLIŹNIAK - FUNKCJONALNY Do sprzedaży 1/2 domu w zabudowie bliźniaczej, znajduje się w dzielnicy Popielów - na obrzeżach miasta. Dom posiada dwie kondygnacje, jest częściowo podpiwniczony. Na parterze znajduje się duży salon z kuchnią, WC, Na piętrze są 3 pokoje i łazienka. Ściany wykonane z porothermu 32, ocieplone styropianem 12 cm. Dom jest otynkowany. Okna są PCV, z zewnątrz kolor złoty dąb, w środku białe. Dach kryty jest dachówką ceramiczną. Do budynku doprowadzone są prąd, woda i kanalizacja. W budynku znajduje się również garaż. Cena dotyczy jednego segmentu. W razie pytań zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Gwarantujemy pełne zaangażowanie w przeprowadzeniu transakcji oraz pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego. Wymarzony dom dla rodziny z dziećmi. Kontakt Marta tel. mail. :LINK DO STRONY =515104 :KONTAKT DO AGENTA Marta Pawlaszczyk :DANE BIURA Metropolis Sp.z o.o. Powstańców Śląskich 21 44-200 Rybnik Oferta wysłana z systemu BCK Galactica Mieszko.my Kontakt Marta tel. mail.
Copy link
Złóż skargę
Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję kupna domu w zabudowie bliźniaczej! W ofercie dwa segmenty 5 pokojowe, każdy o powierzchni użytkowej 145,32 m2 . Lewy segment usytuowany jest na działce liczącej 620 m2, a prawy na działce o pow. 590 m2. Lokalizacja Rybnik, Niedobczyce - zaciszne miejsce w sąsiedztwie domów jednorodzinnych. Do centrum zaledwie 6 km. Szkoła podstawowa w odległości 900 m, przedszkole - 1,4 km, w pobliżu również sklepy spożywcze, przystanek autobusowy, PKP poczta. Domy mają bardzo funkcjonalny układ pomieszczeń oraz są idealnie nasłonecznione dzięki zastosowaniu dużych okien. PARTER - pokój dzienny z jadalnią 31,19 m2 z wyjściem na taras 9 m2 - kuchnia 9,56 m2 - łazienka 2,71 m2 - komunikacja 4,99 m2 - wiatrołap 4,61 m2 - pralnia 3,7 m2 - garaż 21,98 m2 PÓŁPIĘTRO - pokój 21,98 m2 PODDASZE - sypialnia 12,9 m2 - pokój 12,43 m2 - pokój 11,89 m2 - łazienka 8,49 m2 - komunikacja 8,07 m2 - suszarnia 3,67 Domy w cenie 439 000 zł sprzedawane są oddane do użytkowania w stanie deweloperskim, który obejmuje: - ściany murowane z pustaka ceramicznego 25 cm - na parterze wylewka cementowa, na piętrze anhydrytowa - tynki wewnętrzne maszynowe gipsowe, ściany pomalowane na biało - dach ocieplony wełną mineralną 15+10 cm, pokryty dachówką ceramiczną - elewacja: styropian 20 cm, tynk akrylowy - okna PCV 3-szybowe 7-komorowe z parapetami zewn. - rolety zewnętrzne elektryczne w każdym oknie - brama garażowa z napędem - drzwi zewnętrzne - schody wewnętrzne betonowe - sufity podwieszane - gotowe instalacje: kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, c.o - kocioł dwufunkcyjny gazowy Viessmann - ogrzewanie podłogowe na całej powierzchni domu + garaż - wyjście pod kominek w salonie - w łazienkach zamontowany zestaw podtynkowy wc GEBERIT Teren na zewnątrz budynku - żyzna ziemia przygotowana pod trawnik - podjazd i podejście do budynku z kostki betonowej, - taras z płyt betonowych, - ogrodzenie działki z trzech stron siatką ogrodzeniową powlekaną (brama i furtka we własnym zakresie) Planowane zakończenie inwestycji maj 2019 r. Umów się na niezobowiązującą prezentację! Przeprowadzimy Cię przez wszystkie etapy zakupu nieruchomości Bezpłatnie pomożemy w załatwieniu niezbędnych formalności kredytowych. W dniu zakupu otrzymasz rabat 10 % do Leroy Merlin, dzięki któremu tanio i solidnie wykończysz dom. Polecam uwadze i zapraszam do kontaktu Patrycja Gibała tel. 603 160 097
Rybnik, Niedobczyce
5 pokoi
158.17 m²
439 000 zł
5 pokoi158.17 m²
Więcej
Rybnik, Niedobczyce
Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję kupna domu w zabudowie bliźniaczej! W ofercie dwa segmenty 5 pokojowe, każdy o powierzchni użytkowej 145,32 m2 . Lewy segment usytuowany jest na działce liczącej 620 m2, a prawy na działce o pow. 590 m2. Lokalizacja Rybnik, Niedobczyce - zaciszne miejsce w sąsiedztwie domów jednorodzinnych. Do centrum zaledwie 6 km. Szkoła podstawowa w odległości 900 m, przedszkole - 1,4 km, w pobliżu również sklepy spożywcze, przystanek autobusowy, PKP poczta. Domy mają bardzo funkcjonalny układ pomieszczeń oraz są idealnie nasłonecznione dzięki zastosowaniu dużych okien. PARTER - pokój dzienny z jadalnią 31,19 m2 z wyjściem na taras 9 m2 - kuchnia 9,56 m2 - łazienka 2,71 m2 - komunikacja 4,99 m2 - wiatrołap 4,61 m2 - pralnia 3,7 m2 - garaż 21,98 m2 PÓŁPIĘTRO - pokój 21,98 m2 PODDASZE - sypialnia 12,9 m2 - pokój 12,43 m2 - pokój 11,89 m2 - łazienka 8,49 m2 - komunikacja 8,07 m2 - suszarnia 3,67 Domy w cenie 439 000 zł sprzedawane są oddane do użytkowania w stanie deweloperskim, który obejmuje: - ściany murowane z pustaka ceramicznego 25 cm - na parterze wylewka cementowa, na piętrze anhydrytowa - tynki wewnętrzne maszynowe gipsowe, ściany pomalowane na biało - dach ocieplony wełną mineralną 15+10 cm, pokryty dachówką ceramiczną - elewacja: styropian 20 cm, tynk akrylowy - okna PCV 3-szybowe 7-komorowe z parapetami zewn. - rolety zewnętrzne elektryczne w każdym oknie - brama garażowa z napędem - drzwi zewnętrzne - schody wewnętrzne betonowe - sufity podwieszane - gotowe instalacje: kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, c.o - kocioł dwufunkcyjny gazowy Viessmann - ogrzewanie podłogowe na całej powierzchni domu + garaż - wyjście pod kominek w salonie - w łazienkach zamontowany zestaw podtynkowy wc GEBERIT Teren na zewnątrz budynku - żyzna ziemia przygotowana pod trawnik - podjazd i podejście do budynku z kostki betonowej, - taras z płyt betonowych, - ogrodzenie działki z trzech stron siatką ogrodzeniową powlekaną (brama i furtka we własnym zakresie) Planowane zakończenie inwestycji maj 2019 r. Umów się na niezobowiązującą prezentację! Przeprowadzimy Cię przez wszystkie etapy zakupu nieruchomości Bezpłatnie pomożemy w załatwieniu niezbędnych formalności kredytowych. W dniu zakupu otrzymasz rabat 10 % do Leroy Merlin, dzięki któremu tanio i solidnie wykończysz dom. Polecam uwadze i zapraszam do kontaktu Patrycja Gibała tel. 603 160 097
Copy link
Złóż skargę
Na sprzedaż duża działka rolna wraz z lasem o powierzchni 1,5 ha położona w Rybniku dzielnicy Meksyk na ul. Łukasiewicza częściowo zalesiona położona około 150 m od drogi asfaltowej W ciągu kilku lat działka może być przekształcona na inne cele ze względu na bliskość położenia od drogi szybkiego ruchu Racibórz – Pszczyna. Nr działki 309/35
Rybnik, Śląskie
150 000 zł
Więcej
Rybnik, Śląskie
Na sprzedaż duża działka rolna wraz z lasem o powierzchni 1,5 ha położona w Rybniku dzielnicy Meksyk na ul. Łukasiewicza częściowo zalesiona położona około 150 m od drogi asfaltowej W ciągu kilku lat działka może być przekształcona na inne cele ze względu na bliskość położenia od drogi szybkiego ruchu Racibórz – Pszczyna. Nr działki 309/35
Copy link
Złóż skargę
DOM JEDNORODZINNY PO GENERALNYM REMONCIE Przedstawiamy ofertę sprzedaży domu jednorodzinnego o wysokim standardzie. Powierzchnia domu wynosi 110 m2, Budynek jest otynkowany, częściowo podpiwniczony. Na podłogach położone są panele, kafle oraz gres. Na ścianach jest gładź gipsowa. Na parterze domu znajduje się w pełni umeblowana i wyposażona kuchnia z jadalnią, połączona salonem. Salon posiada wyjście na taras i do ogrodu. (...) Pokaż więcej DOM JEDNORODZINNY PO GENERALNYM REMONCIE Przedstawiamy ofertę sprzedaży domu jednorodzinnego o wysokim standardzie. Powierzchnia domu wynosi 110 m2, Budynek jest otynkowany, częściowo podpiwniczony. Na podłogach położone są panele, kafle oraz gres. Na ścianach jest gładź gipsowa. Na parterze domu znajduje się w pełni umeblowana i wyposażona kuchnia z jadalnią, połączona salonem. Salon posiada wyjście na taras i do ogrodu. Ponadto na parterze jest jedna sypialnia oraz łazienka wyposażona w wannę rogową. Na piętro prowadzą solidne, drewniane schody. Na piętrze są 2 sypialnie (jedna z wyjściem na taras od strony ogrodu) oraz łazienka z kabiną prysznicową. W całym domu są nowe drzwi i okna PCV. Wszystkie instalacje zostały wymienione na nowe. Działka jest ogrodzona, w całości zagospodarowana. Niewątpliwie ogromnym atutem nieruchomości jest pełne umeblowanie wliczone w cenę nieruchomości oraz CO miejsce - tanie koszty ogrzewania. Gwarantujemy obsługę transakcji w pełnym zakresie oraz pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego. ZAPRASZAM NA PREZENTACJĘ - POLECAM! Kontakt Marta tel. mail. :LINK DO STRONY =704718 :KONTAKT DO AGENTA Marta Pawlaszczyk :DANE BIURA Metropolis Sp.z o.o. Powstańców Śląskich 21 44-200 Rybnik Oferta wysłana z systemu BCK Galactica Mieszko.my Kontakt Marta tel. mail.
Rybnik, śląskie
4 pokoje
110 m²
499 000 zł
4 pokoje110 m²
Więcej
Rybnik, śląskie
DOM JEDNORODZINNY PO GENERALNYM REMONCIE Przedstawiamy ofertę sprzedaży domu jednorodzinnego o wysokim standardzie. Powierzchnia domu wynosi 110 m2, Budynek jest otynkowany, częściowo podpiwniczony. Na podłogach położone są panele, kafle oraz gres. Na ścianach jest gładź gipsowa. Na parterze domu znajduje się w pełni umeblowana i wyposażona kuchnia z jadalnią, połączona salonem. Salon posiada wyjście na taras i do ogrodu. (...) Pokaż więcej DOM JEDNORODZINNY PO GENERALNYM REMONCIE Przedstawiamy ofertę sprzedaży domu jednorodzinnego o wysokim standardzie. Powierzchnia domu wynosi 110 m2, Budynek jest otynkowany, częściowo podpiwniczony. Na podłogach położone są panele, kafle oraz gres. Na ścianach jest gładź gipsowa. Na parterze domu znajduje się w pełni umeblowana i wyposażona kuchnia z jadalnią, połączona salonem. Salon posiada wyjście na taras i do ogrodu. Ponadto na parterze jest jedna sypialnia oraz łazienka wyposażona w wannę rogową. Na piętro prowadzą solidne, drewniane schody. Na piętrze są 2 sypialnie (jedna z wyjściem na taras od strony ogrodu) oraz łazienka z kabiną prysznicową. W całym domu są nowe drzwi i okna PCV. Wszystkie instalacje zostały wymienione na nowe. Działka jest ogrodzona, w całości zagospodarowana. Niewątpliwie ogromnym atutem nieruchomości jest pełne umeblowanie wliczone w cenę nieruchomości oraz CO miejsce - tanie koszty ogrzewania. Gwarantujemy obsługę transakcji w pełnym zakresie oraz pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego. ZAPRASZAM NA PREZENTACJĘ - POLECAM! Kontakt Marta tel. mail. :LINK DO STRONY =704718 :KONTAKT DO AGENTA Marta Pawlaszczyk :DANE BIURA Metropolis Sp.z o.o. Powstańców Śląskich 21 44-200 Rybnik Oferta wysłana z systemu BCK Galactica Mieszko.my Kontakt Marta tel. mail.
Copy link
Złóż skargę
Oferujemy do sprzedaży komfortowy dom z 2012 w Rybniku Zamysłowie o powierzchni około 140 m2 na działce o powierzchni około 600 m2. W domu na parterze salon z wyjściem na duży taras i ogród, widna kuchnia otwarta na salon, ubikacja, na piętrze cztery pokoje, łazienka z prysznicem i wanną. W budynku ogrzewanie gazowe (na parterze podłogowe na piętrze kaloryfery ) oraz kominek w salonie z rozprowadzeniem ciepła na piętro, na podłogach płytki panele, na ścianach gładzie gipsowe, podwieszane sufity, okna PCV z roletami zewnętrznymi, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne dobrej klasy, łazienka i ubikacja w kaflach, centralny odkurzacz, meble kuchenne w zabudowie, zabudowana szafa wnękowa w wiatrołapie, dach drewniany kryty dachówką, ocieplenie styropianem. Działka pięknie zagospodarowana, wybrukowana, ogrodzona, brama wjazdowa na pilot, zbiornik na wodę deszczową . Na działce garaż i wiata na dwa samochody. Doskonała lokalizacja, dużo zieleni, spokojna okolica, do centrum około 4 km. Dodatkowo przed domem miejsca parkingowe. Cena: 625.000,00 Kontakt w sprawie oferty: 508 070 593 , 32-42-44-788 P.M.NIERUCHOMOŚCI - rok założenia 1999 (pośrednik odpowiedzialny zawodowo - nr licencji państwowej 2486). Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, posiadanym uprawnieniom zawodowym oraz rzetelnej i stale doskonalonej wiedzy z zakresu rynku nieruchomości, zapewniamy Państwu, profesjonalną i bezpieczną obsługę transakcji, gwarantowaną posiadanym ubezpieczeniem z tytułu wykonywania czynności pośrednictwa. Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Mirella Chmielewska (licencja nr: 2486) Oferta wysłana z systemu BCK Galactica Mieszko.my
woj. śląskie,Rybnik,Zamysłów
140 m²
625 000 zł
140 m²
Więcej
woj. śląskie,Rybnik,Zamysłów
Oferujemy do sprzedaży komfortowy dom z 2012 w Rybniku Zamysłowie o powierzchni około 140 m2 na działce o powierzchni około 600 m2. W domu na parterze salon z wyjściem na duży taras i ogród, widna kuchnia otwarta na salon, ubikacja, na piętrze cztery pokoje, łazienka z prysznicem i wanną. W budynku ogrzewanie gazowe (na parterze podłogowe na piętrze kaloryfery ) oraz kominek w salonie z rozprowadzeniem ciepła na piętro, na podłogach płytki panele, na ścianach gładzie gipsowe, podwieszane sufity, okna PCV z roletami zewnętrznymi, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne dobrej klasy, łazienka i ubikacja w kaflach, centralny odkurzacz, meble kuchenne w zabudowie, zabudowana szafa wnękowa w wiatrołapie, dach drewniany kryty dachówką, ocieplenie styropianem. Działka pięknie zagospodarowana, wybrukowana, ogrodzona, brama wjazdowa na pilot, zbiornik na wodę deszczową . Na działce garaż i wiata na dwa samochody. Doskonała lokalizacja, dużo zieleni, spokojna okolica, do centrum około 4 km. Dodatkowo przed domem miejsca parkingowe. Cena: 625.000,00 Kontakt w sprawie oferty: 508 070 593 , 32-42-44-788 P.M.NIERUCHOMOŚCI - rok założenia 1999 (pośrednik odpowiedzialny zawodowo - nr licencji państwowej 2486). Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, posiadanym uprawnieniom zawodowym oraz rzetelnej i stale doskonalonej wiedzy z zakresu rynku nieruchomości, zapewniamy Państwu, profesjonalną i bezpieczną obsługę transakcji, gwarantowaną posiadanym ubezpieczeniem z tytułu wykonywania czynności pośrednictwa. Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Mirella Chmielewska (licencja nr: 2486) Oferta wysłana z systemu BCK Galactica Mieszko.my
Popularne zapytania
Otrzymuj powiadomienia na e-mail dla wyszukiwania:
Rybnik
This site uses cookies to improve user experience. By using our services you agree to our use of cookies. + Info
No problem!